Het sprookje dat de toekomst dichterbij wilde halen

 

Ooit toen de mensheid nog in onwetendheid leefde, toen er nog geen weermannen en andere prognotiseurs waren, geloofde zij dat er een hemel was en een hiernamaals. Daar lag de toekomst, dicht in de buurt van haar Schepper. Het streven van de mensheid was om rein en schoon in het hiernamaals voor de Schepper te treden en iedereen te vriend te houden die daarbij kon helpen of…eventueel ter plekke ontmoet zou worden. De engelen bijvoorbeeld. Voor het overige hoopte iedereen, of bijna iedereen, dat die toekomst nog heel lang op zich zou laten wachten. Dat viel meestal tegen want de mensen werden niet zo oud. En trouwens, iedereen geloofde dat kindertjes het gemakkelijkst het hiernamaals binnen zouden gaan.

Later kwam de wetenschap die de mensheid haar geloof ontnam en die haar afleerde in vertrouwen iets voor waar aan te nemen. In plaats daarvan trad het bewijs. De mens werd kritisch over alles, ook over het hiernamaals enzo en al helemaal over degenen die daar naartoe de weg zouden wijzen of ter plekke aanwezig zouden zijn. Engelen werden sprookjesfiguren en maakten plaats voor geleerden met lange baarden. Het geloof temperde, het wantrouwen nam toe en de toekomst leek op aarde te liggen. Heilstaten werden opgericht en nagestreefd door miljoenen gelovigen. Heilstaten op basis van wetenschappelijke redeneringen. De mensen werkten er hard aan om ze te bereiken want daar lag de toekomst. Kinderen kregen de heilstaat ingepompt en moesten op wacht staan voor doden waarvan niemand wist wie het waren maar het had iets met de heilstaat te maken. Hier en namaals onder één dak.  En die kinderen werden pioniers genoemd, de voorhoede van de heilstaat. En ze moesten studeren en werken en ter meerdere eer en glorie van de heilstaat. En het wantrouwen groeide tegen iedereen die niet aan de heilstaat meewerkte.  

En toen kwamen Gorbatsjov en de chip en de Heilstaat ontkleedde zichzelf en zonder het te weten stond ze te kijk in haar onderrok en heel de wereld riep “O, wat idioot. Laat dat nooit meer iemand zijn toekomst worden. En de mensen schaamden zich diep en zochten een nieuwe toekomst. En die toekomst leek binnen handbereik te liggen. De eigen kinderen werden de toekomst. En zij werden op een voetstuk geplaatst en als kostbare schatten bewaakt en bewierookt en de pedofielen die zich altijd achter hiernamaals en heilstaat hadden kunnen verschuilen, gingen aan de schandpaal. Een toekomst zonder pedofilie. En iedereen ging werken aan een wereld voor de toekomst, een wereld voor de kinderen en vergat zijn eigen zieleheil of toverde het om tot aandelen en obligaties zodat de kinderen in een gespreid bedje zouden komen.  Want het wantrouwen was zover gegroeid dat niemand verwachtte dat die kinderen hun eigen boontjes wel konden doppen. En die toekomst werd nog even uitgesteld in de crèche omdat de ouderen er geen tijd voor hadden en moesten werken aan de toekomst. En zo creëerden de ouderen een wereld vol van prachtige obstakels die de kinderen later weer snel afbraken. Al was het alleen maar omdat de ouderen een groot deel van de toekomst in beslag namen want niemand had eraan gedacht hoe oud zij zouden worden. De toekomst was nog nooit zo dichtbij geweest.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.horizon-jeugdzorg.nl

www.bulo-dehorizon.be

www.mundialproductions.nl/?rubriek_id=446&rubriek_subrub=176&module_id=21&page_titel…id_1

www.verkeersnet.nl/milieu/oss-krijgt-’weg-van-de-toekomst’/

www.cms2.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=6775e4dd-5c24-4bb6-88ed-3e155594ad75&lang=nl 

www.library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/1689580 – 8k  

 

De woeste leegte

leegstand

We hebben een klein landje en heel veel mensen. Ja zeker, Nederland is druk. Dat zei Pim Fortuyn al en sindsdien is het er niet beter op geworden. Kijk maar naar de snelwegen en de toeritten er naartoe. Druk, druk drug.

Met allochtonen heeft dat allemaal niets te maken maar wel heel veel met enorme hoeveelheden mensen die allemaal op ons drassige stukje grond willen wonen en jawel…die allemaal ook nog een huis moeten hebben. Het mooist zou het zijn als iedereen een huis voor zichzelf had. Een universele latrelatie.

Om dat mogelijk te maken bouwen we zoveel mogelijk in de hoogte want lucht hebben we zat. Er zijn geen continentale luchten zoals dat met wateren wel het geval is, dus: stapelen maar.

Nu zou je denken dat we heel zuinig zijn met elke vierkante milimeter grond maar niet zo. Nee, bij de gemeenten bestaat geen enkel zicht op de leegstand van panden in het eigen gebied. Dat is raar want leegstand is heel gemakkelijk bij te houden. Ik bedoel, als de parkeercontroleurs  en andere toeichthouders nu ook eens een registratie van de leegstand zouden onderhouden, dan deden ze ook nog nuttig werk. Trouwens, als er voor een huis geen auto staat, zal het wel leeg staan. Bij elk huis hoort minimaal één auto. Waar komt anders die drukte op de snelweg vandaan?

Je vraagt je af hoe het toch komt dat politici en bestuurders zo weinig weten van ons dagelijks leven. Ze wten niets over lege huizen maar ook niets over lege hoofden. Van hele reeksen wanstaltige tekste en discussies op internet nemen zij kennis. Soms willen zij er niet eens kennis van nemen. Ze weten doodeenvoudig nietw at ze ermee moeten.

Dat gebrek aan belangstelling voor de hedendagelijkse gang van zaken is niet zo gek. Politici en vooral bestuurders zijn vooral bezig met de toekomst. Dat is veilig. in de toekomst hoef je niets bereikt te hebben. Nu niet, omdat je geen resultaten hoeft te laten zien. Straks niet omdat je er zelf niet meer bent. En toch: hij was bestuurder. Altijd bezig met de toekomst! 

 Welke toekomst dat is? Dat weten zij niet want…daarvoor is een ideologie nodig en…die hebben we niet meer. Nee, die hebben we “afgeschud” of via een weg van leermomenten volledig onherkenbaar aangepast. Voor een blik op de toekomst moet je beschikken over idealen en er naartoe werken. Maar die zijn er niet en dus: een pragmaticus die aan de toekomstw erkt, werkt aan helemaal niets. Zou dat nodig zijn om de eigen leegstand te evrhullen? Die leegstand in de bovenkamer?

Nou, nou, dat is wel erg negatief. Niet echt geschikt om vrienden te maken. En trouwens, is het allemaal zwel zo kenmerkend voor Nederland? Middenin de Saioedi Aarabische woestijn ligt een boerderij ter grootte van Alkmaar. Er zijn daar 34.000 koeien die dagelijks worden gemolken. De koeien krijgener voer maar er worden oo zuivelproducten gemaakt. Een echte melkfabriek!

En de boer, of pardon, de manager, wat doet die? Hijw erkt aan de toekomst, zo zegt hij. Welke toekomst bedoelt hij? Een boerderij met 100.000 of met 1000.000 koeien? Moet de melkproductie van de Saoedi’s de olieproducvtie gaan overtreffen? Is dan het doel bereikt? Vallen de VS over 50 jaar in Iralk binnen vanwege de overproductie van gele vla met slagroom?

Werken aan de toekomst! Een toekomst vol van leegstand. De toekomst, dat wordt een woeste leegte waaraan nu heel hard wordt gewerkt.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.meldleegstandanoniem.nl

www.feeds.volkskrant.nl/~r/nederland/~3/318498775/Gemeente_houdt_leegstand_niet_bij

www.leeghoofd.nl

www.hethofvanheden.nl

www.gezen.nl/wordpress/?p=152

www.weblogs.nos.nl/madrid/2008/06/12/dit-is-de-toekomst