Twilight zone

Op één van mijn andere weblogs, www.mythologie.wordpress.com , schrijf ik een fantasyverhaal. Wie de inhoud ervan willeren kennen, moet er maar eens gaan kijken. Hier noem ik het omdat op mijn blog “Meer van Galilea” inmiddels 196 reacties zijn gekomen. Een groot deel is afkomstig van mensen die teleurgesteld zijn in hun ooit beleden christelijke geloof en die daaruit de conclusie hebben getrokken dat de geestelijke wereld onzin is.

Dat vind ik jammer. Tegen wil en dank word ik nu in de rol van “verdediger van het Christendom” gedrongen. Niet omdat het Christelijk geloof mij zo na aan het hart ligt maar omdat ik het standpunt verdedig dat er “meer” is. In de ogen van sommige reageerders moet ik wel een orthodox Calvinist lijken.

Nu kan mij dat niet zoveel schelen. Wat ik wel belangrijk vind, is de stelling dat een deel van onze omgeving wordt ingenomen door “iets” dat niet mathematisch of wetenschappelijk waarneembaar is. Er zijn twee belangrijke redenen die mij tot die overtuiging brengen. In de eerste plaats is alleen de aannemelijkheid van zo’n geestelijke wereld uitdagend genoeg om ongebreidelde fantasie te laten leven. Die fantasie is weer de bron van humor, wetenschap, liefde en veel meer mooie dingen in het leven. Ook seksualiteit kan uitsluitend bestaan bij de aanwezigheid van onbegrensde fantasie, al maakt lang niet iedereen daar dan gebruik van. 

In de tweede plaats is het belangrijk om iets aan te nemen voor waar zonder dat daarvoor het “wetenschappelijk”bewijs bestaat. Iets “voor waar aannemen” vereist “vertrouwen”, het vertrouwen dat het zo zal zijn. Die hoge vorm van vertrouwen is de bakermat van het gewone vertrouwen dat mensen al dan niet in elkaar hebben. Het is ook niet te verwarren met goedgelovigheid. Echt vertrouwen bestaat op grond van een zekere waarneming ook al is die niet in cijfers en metingen uit te drukken.

Ongebreidelde fantasie vormt dan ook de basis voor wetenschappelijke vindingen. Alles wat de mens kan bedenken, kan ook bestaan. Dat heeft de geschiedenis aangetoond. De vraag of zo’n gedachtenspinsel een rol gaat spelen in het dagelijks leven van mensen is afhankelijk van behoeften en technische mogelijkheden of ontdekkingen. De deuren van de tempel van Jeruzalem werden met behulp van een stoommachine geopend en gesloten maar in geen enkel ander opzicht pasten de Joden het principe toe: omdat zij er geen behoefte aan hadden.

Nu weten wij geen van allen wat mensen in de toekomst nog gaan bedenken. Daarbij zullen vermoedelijk dingen zijn die nu niet eens in onze hersenen opkomen. Ze liggen op dit moment nog buiten de grenzen van ons menselijk bewustzijn maar kruipen er op een goed moment in. Of niet en dan blijven zij voorgoed buiten onze invloedssfeer. Erg is dat niet maar het is wel een aannemelijke mogelijkheid.

Misschien, heel misschien lichten wetenschappers binnenkort een tipje van de lsuier op. Kortgeleden slaagden zij erin een planeet te fotograferen in een ander zonnestelsel. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Misschien blijken de levende wezens op deze planeet totaal andere toepassingen te heben ontwikkeld uit stoffen en materialen dan wij. Misschien heben zij ontdekt hoe je met zilverpapier kanker kan bestrijden. gewoon door een andere kijk op de zaken, gewoon doordat ze andere zintuigen hebben. Of omdat hun hersens op een andere manier in elkaar zijn gewikkeld of omdat ze helemaal geen hersens hebben.

Wie niet bereid is aan te nemen dat het onmogelijke mogelijk is, maakt de mens hersendood. Daarom, en daarom vooral, zouden politici veel meer moeten werken aan hun eigen fantasie en aan die van jeugd en jongeren. Dat zou het vertrouwen en de hoop doen toenemen en omdat er zoveel wonderlijks te ontdekken valt, misschien zelfs de liefde. Vertrouwen, hoop en liefde, het grenst aan fantasie. Een fantasie die zelfs bij de agnost bestaat in zijn zaligmakende geloof in de toekomst  maar eigenlijk is hij of zij een idioot.

Het geloof in de toekomst is een geloof in iets dat niet bestaat, nooit heeft bestaan en nooit zal bestaan omdat het altijd anders zal zijn dan je denkt. Een bewijs voor de toekomst is niet te geven en al helemaal niet volgens de “wetenschappelijke”en zintuigelijke methode. De toekomst: is niet meer dan een abstracte projectie van het heden en verleden. Niet te vatten in cijfers en bewijzen want niemand weet of er zelfs maar een schim van een toekomst zal zijn. Maar wie erin gelooft, gelooft in het onmogelijke en dat is mooi

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.fantasiefotos.nl

www.myhomeplanet.nl/Fantasie1.html

www.nl.shvoong.com/books/science-fiction

www.libertarian.nl/NL/archives/001802.php

www.fairyfantasy.nl

www.hyves.com

 

Leve de toekomst

Vertrouwen is een woord dat we haast niet meer kennen. We hebben geen vertrouwen in onszelf, niet in de markt, niet in de toekomst en niet in onze kinderen. Dat is vreemd want we troetelen en beschermen wat af met die koters. Pedofielen zijn nog nooit zo goed in de gaten gehouden als de laatste jaren, we brengen onze kinderen met de auto over 100 meter naar school omdat het veilig is, we leggen rubber tegels ondeer speeltoestellen waar niets aan kapot kan en ga zo maar door. En in alles krijgen die vervelende nesten hun zin. Even krijsen en ja hoor, je krijgt je snoepje, mobieltje, kompjoeter, auto of noem maar op.

Maar vertrouwen hebben we niet in dat spul dat zich vooral uit door zo hard mogelijk te gillen en te krijsen op straat. Nee, we willen ze het liefst in een gespreid bedje terecht laten komen zodat ze zelf hun boontjes niet meer hoeven te doppen. Dat zouden ze ook niet kunnen want wij hebben altijd alles voor ze gedaan.

Ik moest daaraan denken toen ik weer eens in de file stond tijdens het “scheppen aan de weg”. Waarom gebeurt dat eigenlijk? Voor de toekomst! Voor onze kinderen dus! Zij zouden het niet leuk vinden als ze in een wereld terechtkomen waarin onvoldoende wegen zijn aangelegd. En dus scheppen we wat af en laten we motoren urenlang stationair draaien. Het is een depressiefmakende gedachten dat onze kinderen in de toekomst misschien tot de slotsom komen dat al die brede wegen helemaal niet nuttig of nodig zijn. Dat ze hun mobiliteitsproblemen op een heel andere manier gaan oplossen. Hoe dan? Ja, dat is nu juist het leuke van de toekomst: ik heb er geen idee van.

Het zou mij een lief ding waard zijn als we wat meer vertrouwen hadden in het oplossend vermogen van onze kinderen en hun creativiteit. Natuurlijk die laatste moeten we vooral stimuleren.Niet het oefenen van betreden paden zoals kompjoeters maar het verkennen van nieuwe wegen, het op pad gaan naar het ongewisse, dat zou onze boodschap moeten zijn en ook de boodschap van het onderwijs. Veel spelen en fantasie prikkelen, daar draait de toekomst om, niet om een metertje meer of minder asfalt.

Nee, mij bekruipt dan ook steeds weer het gevoel dat al die wegenbouw vooral bedoeld is voor de toekomst van de wegenbouw. Die moetw erken en verdienen. Veel verdienen en kapitaal concetreren. Kapitaal dat dan natuurlijk weer in de zxakken van aandelhouders vloet die er weer nieuwe aandelen en SUV’s voor koopt. En dus zuijn er nog bredere wegen nodig.

Het zou toch mooi zijn als we niet over ons graf heen wilden regeren en de kinderen een kant en klare wereled probeerden over te dragen. Liever niet zelfs want als er niets meer te doen is in de wereld, wat moeten onze kinderen dan straks doen? Die gaan heus geen wegen aanleggen voor hun kleinkinderen. het zalw el op vervelen uitdraaien. Daarvoor zijn ze uiterst geschikt zoals uit het gedrag van de crèchejeugd dagelijks blijkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.air.nl/vertrouwen/vertrouwen.html

www.judithhamerlinck.nl/afstand_houden.htm

www.praktijkvertrouwen.nl

www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2798

www.moqub.com/2008/08/25/bijeenkomstenserie-vertrouwen-20

www.cda.nl/documenten/VKP.pdf