Liefde doet pijn

Gisteravond werd ik aangesproken op de twee columns die ik de afgelopen tijd heb geschreven over de Sociaaldemocratie en de binding met het christendom (Klap voor je smoel en Met alle liefde) . De vragensteller wilde weten of er nog een derde aflevering kwam. Dat heb je als je over het Christendom begint. Alles moet in drieën: de heilige Drievuldigheid, de Drie Koningen en de artikelen van Kaj Elhorst. Als ik het helemaal goed doe, dan worden het negen of twaalf afleveringen want dat zijn de  meer volkomen getallen. Nou, vrees niet, zover zal het niet komen. Alhoewel…alles is mogelijk.

Een derde aflevering. Tja, dan  zit je wel even te kijken want de twee vorige waren helemaal spontaan uit mijn toetsenbord komen druppelen. Deze derde heeft toch iets van de noodzaak in zich en misschien is dat ook wel het richtinggevende begrip. De noodzaak.

De twee eerste columns hadden vooral betrekking op de inhoud en de bedoelingen van de Sociaaldemocratie. Goede bedoelingen, ongetwijfeld maar, zoals de Britten al eeuwen zeggen: “The road to hell is paved with good intentions”. Dat zie je dan ook maar al te vaak in de dagelijkse gang van zaken terugkomen. Ouders die hun kinderen willen beschermen tegen loverboys, desnoods door ze snoeihard om de oren te slaan. Ik noem maar iets.

Met alleen maar goede bedoelingen kom je er niet. Als er naast de Vader en de Zoon een heilige Geest is, dan zal die in staat moeten zijn  de goede bedoelingen duidelijk te maken en over te brengen. Daarin schuilt nogal eens het probleem en ik ga dat hier in de derde aflevering niet één, twee, drie (daar heb je ze weer) oplossen. Om in eigentijdse termen te blijven: ik kan hooguit een aantal “denkrichtingen” aangeven.

Wie zijn goede bedoelingen wil tonen, zal in de eerste plaats moeten vaststellen wie het publiek eigenlijk is. Voor wie zijn die goede bedoelingen eigenlijk bedoeld? Voor iedereen? Dat maakt het er niet eenvoudiger op maar de inclusiviteit van de Sociaaldemocratie veronderstelt wel een dergelijk breed publiek. Als het publiek “iedereen” is, dan is het zaak rekening te houden met de zeer uiteenlopende vaardigheidsniveaus van de publieksgroepen. Met andere woorden: een scherpe keuze voor persoonlijke, uitgesproken, in beeld gebrachte of geschreven boodschappen.  

Die boodschappen kunnen verschrikkelijk mooi zijn maar ze moeten ook naadloos aansluiten bij de daden en standpunten. Het leuke is dat die naadloosheid meestal heel gemakkelijk en zonder veel omhaal van weoorden duidelijk te maken is. Het wantrouwen van het publiek groeit met ieder woord, vooral als er veel bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden bij zijn. Helder, scherp formuleren in woord en beeld is onmisbaar. Vooraf goed doordenken en anticiperen evenzeer. De eigentijdse opvatting “in de toekomst zien we wel weer verder” is uit den boze. Het publiek voelt zich daarbij niet thuis. De verkeerde weg dus want alles staat of valt met vertrouwen.

Wat dat betreft hadden die mensen in Bijbelse tijden het gemakkelijk. Een profeet sprak doodeenvouedig uit wat God hem influisterde en daarmee was de kous af. Als het toch nog anders ging, lag het aan het eigen wangedrag van het publiek (afgoden aanbidden, goddeloosheid, Sodommiaanse taferelen en noem maar op). Nee, één ding is duidelijk: in onze tijd komt het vertrouwen niet te voet maar aarzelend en kruipend, via zigzagbewegingen en haperend. Bij een Sociaaldemocratische profetie kom je er niet met drie letters (en al weer) vanaf. Het is zwoegen en ploeteren geblazen, bloed, zweet en tranen want liefde doet pijn.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.gedichten-freaks.nl/toon.asp?num=17552

www.ballenbak.net/index.php?bal=arg&rg=263&offset=2940 

www.air.nl/vertrouwen/vertrouwen.html 

www.judithhamerlinck.nl/afstand_houden.htm 

www.vertrouwen.org

www.wrr.nl/content.jsp?objectid=2798

www.triplewin.nl

www.security.nl/artikel/25964/1/Terugblik_2008:_Vertrouwen_internet_onder_vuur.html 

www.digitaalbestuur.nl/weblog/vertrouwen