Karadzic, the musical

“Zeg ken jij Milosevic, Milosevic, Milosevic, zeg ken jij Milosevic, die woont in Scheveningen. Die tekst op een bekend Nederlands volksliedje is nog maar een paar jaar oud. Tot vervelens toe heb ik het gehoord totdat het ineens over was omdat de man dood was.

Vanmorgen ben ik tot vervelens toe door verslaggevers beziggehouden met de vraag of Radovan Karadzic per bus of per helikopter naar het Circustheater Scheveningen was overgebracht. Misschien komt Mladic straks wel met de pizzakoerier, een binnenvaartschip of samen met André van Duin in de bakfiets, twee verkeerde grappenmakers met één bak!  As if I care! Het kan me geen ene, rooie reet schelen. Daarna begonnen er allerlei onnutte bespiegelingen over proces en straf die de man eventueel zou kunnen krijgen. Wat is dit voor berichtgeving? Het maakt duidelijk dat Karadzic vooral volksvermaak is, rijp voor de musical, Joop!

Niemand stelt zich de hamvraag: wat stelt dit allemaal nou voor? Er wordt maar net gedaan alsof er recht is geschied maar dat is niet zo. Karadzic heeft de ellende op de Balkan niet in zijn eentje veroorzaakt of voortgebracht. Hele volkeren zijn medeschuldig. Het is al te gemakkelijk om één of twee verantwoordelijken aan te wijzen. Ondemocratisch ook. Door het tribunaal wordt de gemiddelde kiezer teruggebracht tot een ongeletterde, hulpeloze en sukkelachtige halfdebiel die tot niets in staat is behalve blatend de leider volgen.

Persoonlijk heb ik ook nooit iets gezien in de Neurenberger processen. Met de veroordeling van de Nazitop, of wat daarvan over was, was het kwaad niet uit de Duitse samenleving weggesneden, evenmin als uit de onze trouwens. Het berechten van verslagen tegenstanders voor de begane “misdaden” is een aanfluiting, een herhaling van het recht van de jungle en een ontkenning van de collectieve verantwoordelijkheid. Die is groot want ongewapende, hongerige maar kwade burgers hebben al vaak in de geschiedenis laten zien dat zij ongewenste leiders kunnen laten struikelen. Zij namen wel hun verantwoordelijkheid.  Zolang dat niet gebeurt, staan ze in meerderheid achter hem of haar.

Zo gek is dat niet. Ook Karadzic heeft geloofd dat hij zijn volk zou beschermen tegen het kwaad dat moslims en Kroaten in de ogen van veel Serven nu eenmaal vertegenwoordigen. Hij was de man die zijn volk zou behoeden voor het terrorisme dat, alweer volgens hem en zijn volk, uitging van de anderen. Overtuigd en ijdel, zeker, maar zijn optreden staat hooguit twee stappen af van dat van George Bush. Ook die meent, hij weet het niet, dat hij zijn volk beschermt tegen het kwaad van fanatieke moslims. Om die bescherming tot stand te brengen mag je mensen vermoorden, deuren intrappen en mensen in rechteloze toestand opsluiten. Nee, de grens is niet zo scherp.

Erger is nog het dédain waarmee de gemiddelde mens wordt beschouwd bij al dit soort “rechtspraak”. Hij en zij gaan vrij uit want zij hebben niets misdaan, kennelijk. Klaarblijkelijk kun je van hen niet verwachten dat zij kritisch zijn over de woorden en daden van hun kandidaatleiders, nog voordat deze de touwtjes in handen nemen. Overduidelijk heeft de kiezer dus helemaal geen inzicht en nauwelijks inbreng. Wat is dan nog de zin van het hele “democratische” bestel?

Natuurlijk, eenmaal aan de macht heeft Karadzic een enorme verantwoordelijkheid op zich genomen. Of hij persoonlijk te binden is aan alle begane misdaden is de vraag maar hij heeft er wel de juiste sfeer voor geschapen. Moet hij daarvoor dan niet terugbetaald krijgen? Gezien het feit dat deze man zo ijdel is dat hij geen enkel middel schuwde om zijn doel te bereiken, zou ik een ander voorstel willen doen. Laat hem verzorger worden in een inrichting voor psychiatrische patiënten. Nee, geen dokter maar verzorger. Een dienende functie zou hem niet misstaan. En voor het overige moet iedereen zich afvragen of politiek niet toch een zaak is om zich diepgaand en rationeel mee bezig te houden, méér dan voetbal. En welke verantwoordelijkheid laadt de wereld eigenlijk op zich door deel te nemen aan de Olympische Spelen in China? Tibet, doodvonnissen, milieuvervuiling…

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.fortiscircustheater.nl

www.oad.nl/toon/info.html?info=Tarzan_demusical&context=suDagtochten

www.vsbcircustheater.nl

www.nu.nl/news/1667523/21/rss/Radovan_Karadzic_gearresteerd.html

www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=specials.voorpagina&dossier_id=10

www.elsevier.nl/web/1070432/Artikel/Incompetent-Joegoslavi-Tribunaal.htm