OPZIJ voor HEM

breiclub

Vorige week stelde ik een door mij zeer gewaardeerd vrouwelijk raadslid voor om in een duobaan het hoofdredacteurschap van OPZIJ, Neerlands enige breiclub op papier, op ons te nemen. Zij is een gematigd feministe. Het leek mij leuk om gezamenlijk aan een project te werken en ik zag het als de beste oplossing voor het wat navelstaarderige teutebollenblaadje. Echt, er is heus wel iets van te maken.

Ik stelde daarbij dat ik dan de journalist zou zijn en zij …de vrouw. Ja, ik ben een geboren journalist en zij is een geboren vrouw. Vooral aan dat laatste weiger ik te twijfelen. Daaraan is ook niets denigrerends want het “vrouw-zijn” is bij OPZIJ een specialisme, zowel in de presentatie als voor wat betreft de inbreng. Mijn belangstelling voor het hoofdredacteurschap van het blad kent verscheidene kanten. In de eerste plaats ben ik al vele jaren rijp om een volwaardig hoofdredacteurschap op te nemen. Dat heeft dus te maken met een soort beroepseer.

In de tweede plaats meen ik het beter te kunnen dan Ciska Dresselhuys en in de derde plaats vind ik dat er met OPZIJ best iets te doen zou zijn. Wie de positie van de vrouw wil verbeteren, moet natuurlijk de vrouw mobiliseren maar dat is maar één deel van het verhaal. In de tweede plaats, of eigenlijk de eerste, moet de wereldhervormer zich richten op de man. OPZIJ moet dan ook grotendeels een blad voor de man worden. Het moet duidelijk maken hoe breed en boeiend de kwaliteiten van de vrouw zijn. Op een manier die de man aanspreekt. Tja, dat lukt niet door een beetje potterig bij elkaar te kruipen en lieve briefjes aan elkaar te schrijven, ook niet in de vorm van een tijdschrift.

En dan die maatlat! Die is toch alleen maar bedoeld voor de kneuterige lezeressen van het blad om zich te verkneukelen aan het afzeiken of bewonderen van een manlijke personage? Wat een gotspe! Je gaat toch in een blad voor vrouwenemancipatie geen mannen ten tonele voeren die het fantastisch hebben gedaan of die zelfs maar de moeite waard zijn om genoemd te worden? Daarmee maak je zo’n man veel te belangrijk en eerlijk gezegd…vrouwvriendelijkheid hoort vanzelfsprekend te zijn voor mannen. Als je ziet wat ze verder doen met vrouwen! Ze zouden zichzelf totaal ongeloofwaardig en verachtelijk maken als ze zich niet vrouwvriendelijk opstelden. Nou ja, kennelijk zijn veel mannen ongeloofwaardig en verachtelijk, maar dat terzijde.  

Het is maar één van de vele voorbeelden van vrouwen die zich in eigen vlees snijden want…wat te denken van Agnes Jongerius en haar vrouwenquota voor topposities in het bedrijfsleven? Daarmee probeerde zij vermoedelijk te solliciteren naar de baan van Dresselhuys want o, o, o… Snapt zij eigenlijk wel dat zij daarmee de vrouw denigreert en verlaagt tot een wezen dat een rollator nodig heeft om te trainen voor de 100 meter horden op de Olympische Spelen? Stel je toch voor dat je als vrouw op die manier aan een hoge baan komt. Dan zit je toch echt in een kutpositie.

Nee, OPZIJ wordt, als het aan mij ligt, een blad voor HEM. Een man als hoofdredacteur die ook naar buiten toe optreedt, maakt duidelijk dat de emancipatie bij de vrouwenbeweging ver is gevorderd en dat zij heeft begrepen wat goed voor haar is. Een vrouw als hoofdredacteur maakt duidelijk dat vrouwen belangrijke maatschappelijke posities kunnen bezetten en…dat het blad nog steeds draait om de vrouw. Een vrouw die jonge vrouwen kan stimuleren om zich in te zetten en om moeite te doen. Een zelfbewuste vrouw die de dagelijkse discussies rond de verdeling van taken kent.

Zo één is het raadslid waarvan ik sprak. Nu moet ik toegeven dat mijn werkpakket wat meer mogelijkheden biedt om een hoofdredacteurschap te incorporeren. Dat komt doordat zij tot op heden geen redactionele activiteiten uitvoert en ook niet lijkt te ambiëren. Zij heeft overigens wel een artikel geschreven voor het PvdA-blad “Lokaal Bestuur” waarin zij de absurditeit van de eerder genoemde vrouwenquota aantoont. Ja, ik weet wel met wie ik zaken wil doen.

OPZIJ voor HEM, het moet de nieuwe insteek worden voor de reconstructie van een tijdschrift dat nu alleen nog maar geschikt is om de kattenbak van een vrouwtjespoes schoon te maken. Dat lijkt me een mooie afsluting want ik ga deze column gebruiken als sollicitatiebrief.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.deverzethendel.cvanlangeveld.nl/

www.opzij.nl/opzij/show/id=18755

www.radicaalfeminisme.nl

www.vrouwennuvoorlater.nl/divers/dollemina.htm

www.wijblijvenhier.nl/index.php?/archives/1551-Opzij-discrimineert.html

www.nu.nl/news/1527097/36/rss/Opzij_moet_mannen_een_kans_geven.html

 

 www.opzij.nl