Rusland (9) en zijn mannen

Wat is romantiek? Is dat elkaar ten huwelijk vragen tijdens een levensgevaarlijke parachutesprong? Russische mannen hebben dat soort kunstgrepen niet nodig. Anders dan onze verveelde en verwende westerse jongetjes, dragen Russische mannen de gloed van de ware romantiek nog in zich. Met hun innerlijke warmte kunnen zij een vrouw het gevoel geven dat het hartje van Siberië een palmenstrandaan de Indische Oceaan is.

En natuurlijk, balalaika, inspannende dans en gebronsde zangstemmen horen erbij maar het is allemaal wel “eigen:” romantiek, geen “ingehuurde”. Russische mannen waqren van huis uit de baas, de beer, in huis voor zover de landheer hen niet overrulede. Ze zagen hun positie veranderen toen de communisten de vrouw ruimte gaven om zich te ontplooien. Ze werden bijna weggeëmancipeerd maar…de Russische vrouw hield de behoefte aan de warme beer die haar bij alle storm en tegenwind van de Russische samenleving beschutting en warmte zou bieden. De man ondertussen bleef een beer zoals hij dat al eeuwen was. Tot op de dag van vandaag is monogamie in  de ogen van de Russische man een wat bizar begrip. Sommigen houden er, openlijk twee, drie of vier vrouwen op na. Anderen “overlappen” een vrouw met een ander. Ach, er is niets nieuws onder de zon. Geen wonder dat de Russische vrouw het herlijk vindt als een wildvreemde aandacht aan haar besteedt.

De westerse vrouwen die ik erover sprak, zagen weinig mooie of knappe jonge Russen en de meeste ouderen vielen ook tegen. Een deel van het inwendige vuur van de mannen wordt geblust door de wodka. Een ander deel is vertrapt door communistische normen en waarden die geen boodschap hadden aan individueel manlijke capaciteiten. De man was in de Sovjetmaatschappij gedegradeerd tot een productiewezen. Iets wat in onze kapitalistische samenleving overigens ook lijkt te gebeuren. Mensen zijn veranderd in  consumenten.

Schop die normen en waarden er dan uit! Ja, dat gaat niet zo maar. In het westen hebben we de neiging te denken dat anderen hun haast anageboren levensopvatting binnen een paar dagen over boord kunnen zetten. Zelf zijn we trouwens in dat opzicht zo flexibel als beton. Nee, er zullen zeker nog twee tot drie generaties overheen gaan voordat de Russische man de aangeleerde lamlendigheid van het Stalinistische staatskapitalisme heeft uitgeroeid. 

Dat neemt niet weg dat de Russische man nog altijd uitblinkt in de presentatie van zijn charmes en romantiek. Dat kwam tijdens het huwelijksfeest méér dan ééns naar voren evenals de gevoeligheid van westerse en Russische vrouwen daarvoor.Overigens waren de Russische vrouwen niet minder ontvankelijk voor de charmes van niet-Russische mannen.

Vandaag zei iemand tegen mij: :”Ik heb altijd begrepen dat Russen zo gevoelig zijn”. Ja, dat klopt, zij zijn gevoelig voor charme want charme maakt de melancholie goed die diep in hun binnenste leeft. Het is de melancholie van de verlatenheid, ontberingen en het besef dat deze avond opnieuw een dag is overleefd. En wie denkt dat zoiets niets met politiek te maken heeft, moet niet aan politiek doen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.rusland.nl

www.home.hetnet.nl/~gabby-pat/kozakken.htm

www.noorderlicht.vpro.nl/artikelen/31207483

www.RussianEuro.com

www.lindainrusland.web-log.nl/lindainrusland/2006/05/frequently_aske.html

www.rossia.wordpress.com