Snelle Jet

Jet Bussemaker, ik vind het een lekker ding om te zien hoor maar ze scheert wel eens wat erg laag over de grond en met veel te grote snelheid. Nu heeft ze weer gezegd dat McCain een ramp zou zijn als president. Hoe weet zij dat zo zeker? Alleen omdat McCain lid is van dezelfde partij als Bush? Dat is erg gevaarlijk.

De structuur van de Amerikaanse partijen is nu eenmaal heel anders dan die van de onze in Nederland. Ook Arnold Schwarzenegger is lid van dezelfde partij en hij doet het als gouverneur van Californië in onze ogen vele malen beter dan het randdebiele oudste zoontje van de familie Bush.  Dat moet ook wel want in Californië zit een invloedrijke, schatrijke kritische lobby ten opzichte van Bush en laat die nu grotendeels tot de vriendenkring van Schwarzenegger behoren!

 

De Democratische Partij omvat elementen die Nazistisch van aard zijn maar ook extreem links, zo links dat de SP er roze bij afsteekt. Qua ledental is het de grootste partij van het land en “les extrêmes se touchent”. De Republikeinse Partij, de achterban van Bush dus, is veel kleiner. Zij omvat Christelijk en materialistisch (rijk) rechts tot en met een stroming die zich wat links van het midden beweegt. Tot die laatste behoort McCain, ookal heeft hij in het verleden wel eens heel vervelende rechtse opmerkingen gemaakt (Bomb. bomb. bomb. Iran!). Beide kandidaten van de grote partijen zijn in elk geval rechts genoeg om onze VVD “behoorlijk links” te vinden. TON en vooral de PVV vallen ook voor he wat meer naar “rechts” uit.

Laat niemand zich illusies maken over de endemische rechtsgeaardheid van de Amerikanen. Die politieke kleur is zo goed als onuitwasbaar in dat land. Soms is ze op kerkelijk/godsdienstige fundamenten gegrondvest, soms vindt ze haar basis in het hebben van geld. Dat laatste maakt een essentieel onderdeel uit van de “American Dream”. Mensen uit de hele wereld kwamen naar de VS om vrij te zijn in hun doen en laten (behalve de negers) en zij wilden ook van die vrijheid alle vruchten plukken. Dat laatste heeft geresulteerd in een onproportionele waardering van aardse goederen. De onvrijwillig geémigreerde negers in het land proberen zich ook meester te maken daarvan. Er zijn glasheldere en succesvolle voorbeelden daarvan zoals Oprah Winfrey. 

De vraag is natuurlijk of Jet haar mening mag geven over de Amerikaanse presidentskandidaten. Persoonlijk vind ik dat niemand dat in het openbaar zou moeten doen. Wij hebben ons in geen enkel opzicht te bemoeien met het democratisch proces in welk land dan ook. Hoewel, ooit vonden Europeanen dat de Amerikaanse president zoveel macht had, dat ook Europese burgers een stem zouden moeten hebben. Dat was in de zeventiger jaren, bloemen in je haar en hippietijd, maar het is nooit zover gekomen. Totdat het zover is, moeten wij onze mond houden. Dat geldt ook voor Jet Bussemaker, Wouter Bos en al die anderen die zo nodig gebruik willen maken van het recht op vrije meningsuiting.

De hedendaagse overwaardering van dat recht is in wezen niet meer dan een slappe smoes om je verstand niet te hoeven gebruiken. bestuurders hebben in dat opzicht extra verantwoordelijkheden. De VVD mag er een politiek opgeblazen zaak van maken die kant noch wal raakt, zorgvuldigheid en matiging van uitspraken door bestuurders is wel gewenst. Zij hebben een voorbeeldfunctie en er wordt van alle kanten op hen gelet. Daar komt bij dat er binnenlands toch echt genoeg te verhapstukken is om een serieuzere discussie over te beginnen. Laat de in dat opzicht maar eens van Jetje geven.

Het zal niemand verbazen dat ik vandaag mijn voorkeur voor welke Amerikaanse presidentskandidaat dan ook uitspreek. Ik zou wel hopen dat allerlei kanslozen zich terugtrokken uit de race omdat zij de verkiezingen uit evenwicht brengen en de beide voormannen voor de voeten kunnen lopen. Het zouons sieren als wij voor het overige doodeenvoudig afwachten wat de keuze van de Amerikaanse kiezer is. Dat is nog spannender ook dan allerlei wilde prognoses en emotionele maar ongefundeerde uitbarstingen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.wesker.web-log.nl/wesker/2005/03/hypocriet_en_op.html

www.internationalespectator.nl/2008/20080600_is_art_schippers.pdf 

www.gamer.nl/doc/43026/De-Nazis-ownen-de-VS-in-nieuwe-screens-Turning-Point

www.frontpage.fok.nl/nieuws/58772

www.amerika.nl/quincyclub/html/verkiezingen2004/republikeinen/Reppartij.htm

www.amerika.nl/quincyclub/html/verkiezingen2004/democraten/demparti

www.barackobama.skynetblogs.be

www.volkskrant.nl/buitenland/article510291.ece/Waarom_John_McCain_kan_winnen