Individu en socialisme

Vandaag las ik in Trouw een artikel van Hans Goslinga over de ontwerpresolutie integratie van de PvdA. Nu is dat onderwerp hier al verscheidene keren aan bod geweest maar zijn benadering daagde mij toch uit tot een reactie die vermoedelijk niet heel eenvoudig kan zijn. Ik nodig PVV-aanhangers dus al vast uit om niet verder te lezen. 

Het verhaal van Goslinga bevatte twee elementen. In de eerste plaats ging hij in op de stelling van de PvdA  dat ze altijd voor de individu zal kiezen. Op zich is dat een mooi uitgangspunt al heeft het nog al wat implicaties en ook de ontwerpresolutie houdt zich er uiteindelijk niet helemaal aan. De Sociaaldemocraten eisen wel degelijk een collectieve verantwoordelijkheid. En zo hoort het ook, voor verantwoordelijke bestuurders en al helemaal voor Sociaaldemocraten. Die collectieve verantwoordelijkheid heet in de resolutie “rechtsstaat”.

De resolutie roept ook op tot “niet naast elkaar maar met elkaar”. Daar heb ik persoonlijk wat  moeite mee en Goslinga ook, maar…om verschillende redenen. Goslinga vreest voor de vrijheid van godsdienst. Ik vrees voor de vrijheid van persoonlijke visie en inzichten. Naar mijn mening is het juist de kunst om weliswaar naast elkaar te leven maar niet tegen elkaar. Als we alleen nog maar  met elkaar leven, dan zal dat leiden tot een eenvormigheid die tegendraads is aan individuele ontwikkeling. Goslinga noemt dat “conformisme”. Met hem moet ik niet denken aan een maatschappij breed conformisme want dat doet teveel denken aan de kadavercultuur van het wat glazige Marxisme, de klassenloze heilstaat.

Eerder al betoogde ik dat het mooie van de Sociaaldemocratie nu juist is dat ze in plaats van die heilsmolog de “solidariteit” heeft gebracht en eventueel de inclusiviteit. Dat wil zeggen: eenheid in verscheidenheid. Het besef dat vrijheid berust op een gemeenschappelijke basis. Allemaal naar dezelfde openbare school, Goslinga? Nee zeg, alsjeblieft niet! Laten we allemaal naar heel verschillende scholen gaan en laten we daar vanuit verschillende invalshoeken leren hoe  dergelijk maatwerk stoelt op een breder collectief belang.  Zuilen, of liever en minder star “stromingen” die elkaar niet bestrijden maar verrijken en leren van elkaar. Dat is het doel waarnaar ik streef.

Dat is geen bedreiging van de godsdienstvrijheid maar, om in christelijke termen te geraken, een “”wedergeboorte”. O ja, maar dat is niet simpel, het klinkt bijna idealistisch en wie doet er nu nog aan idealen in deze pragmatische tijd? Overigens, het gaat niet om godsdienstvrijheid maar om de vrijheid van denken en vooral ook van voelen, van zienswijze. Of daarbij nu een bovennatuurlijke macht in het spel is of niet. Dat maakt voor de individu wel uit maar niet voor de samenleving als geheel.  Ja, ik had het al gezegd, het zou niet eenvoudig worden.

Idealisme hoort thuis in een resolutie. Resoluties horen te gaan over wensbeelden, doelstellingen en visionaire vergezichten. Een resolutie is iets anders dan een Plan van Aanpak. Dat komt daarna, o ja zeker, het hoort ook daarna te komen. het mag niet wegblijven.

Eigenlijk vind ik het stuk van Goslinga wel goed. Hij doet mee aan een discussie en discussie is het wezenlijke kenmerk van een samenleving die “eenheid in verscheidenheid” kent. Niet tegen elkaar,  maar naast elkaar. Met elkaar naast elkaar. Dat is een goeie, een doordenker een vrucht van de discussie. Het leven is zo mooi, gezien door een rozenbril. O ja en die PVV-aanhangers, die horen er óók bij hoor dus eigenlijk moeten ze misschien toch maar even lezen. Beginnen met het slot misschien?  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.puzzelstukjes.nl/

www.pvda.nl/renderer.do/menuId/200006403/sf/200006423/returnPage/200006423/…/200030708/

www.pvda.nl/renderer.do/clearState/true/menuId/200030701/returnPage/200030701

www.pvda-enschede.nl/start.php?blad=pvda_landelijk.php

www.geencommentaar.nl/index.php/nieuwslog/2009/01/05/pvda-reacties-op-resolutie-integratie

www.nl.wasalive.com/nl/pvda+verdeeld

www.onlinenieuws.eu/politiek-nieuws/46-politiek-nieuws/250-pvda-nieuws

Ik fuseer met Van der Zwan

roos kunstHemelvaart! Nou, de Betuwe is leuk maar een vergelijking met de hemel kan ze echt niet doorstaan. Vandaag had ik geen vrije dag meer maar was het weer arbeiden geblazen. Sommigen hebben wel eens op ongepaste wijze beweerd dat Arbeid vrij maakt maar daarover valt de komende dagen weer veel meer te zeggen. Het klopt in elk geval wel voor de Dag van de Arbeid want dan werkt er vreemd genoeg haast niemand. In dat opzicht raken PvdA en CDA elkaar. Het CDA had z’n Hemelvaart maar voor mij was het een vaart naar de Betuwe, snap je wel?

Ik was onderweg naar Angeren, een nietsje in de Betuwe, en ik had de autoradio aanstaan. Komt me daar op een goed moment meneer Van der Zwan in de oren. Nee, niet die van de worst maar die van de Dag van de Arbeid. Hij heeft een boek geschreven over de Partij van de Arbeid, een soort onvrededossier waarin hij duidelijk maakt waarom Nelleke Noordervliet de PvdA de rug heeft toegekeerd. In snap die schat nog steeds niet. Ik bedoel: zij heeft toch ook een prachtige salontafel in haar woonkamer?

Maar goed, het gesprek was leuk en ook aardig. Komt me daar die journalist vragen of SP en PvdA niet beter kunnen fuseren. Waar haalt de man het vandaan? Wie Ronald Plasterk tijdens zijn speech in dat bejaardentehuis heeft gezien, snapt meteen dat zoiets niets wordt. En warempel, ik kreeg gelijk van Van der Zwan. Het leek hem geen goed idee ook al waren PvdA en SP afkomstig uit hetzelfde gedachtengoed. Toen zakte mijn broek weer af.

Wie zegt er nu zoiets? SP en PvdA zijn helemaal niet uit hetzelfde nest gekropen! De PvdA is ontstaan uit de behoefte aan een vreedzame wereldrevolutie en de behoefte aan breed en groot denken. Daarbij vergeet ze regelmatig dat er ook nog zoiets bestaat als huisje, boompje, beestje. De SP is ontstaan uit de liefde voor de geborgenheid en veiligheid van de eigen directe omgeving en de hulp die mensen elkaar daar kunnen bieden.  Daarbij vergeet ze regelmatig dat er ook nog iets anders bestaat dan erwstensoep met worst voor de buurvrouw. Ook mooi maar dat is van oorsprong een Chinese gedachte. Wie denkt dat het socialisme van de SP ook maar iets heeft te maken met het socialisme van de PvdA, staart zich blind op het woord socialisme.

Even zo goed kwam Van der Zwan tot dezelfde conclusie als ik: een fusie tussen PvdA en SP is politieke kletskoek (dat is mijn vertaling van zijn “dat lijkt me niet verstandig”). Kijk en daarom wil ik best met Van der Zwan fuseren. We komen uit hetzelfde nest en komen ook tot dezelfde conclusie. Dat is toch een mooie basis voor samengaan. Hij schrijft de boeken, ik haal de taalfouten eruit. Dat kan alleen maar tot een vruchtbare samenwerking leiden.

Hij zei nog meer waarin ik me wel kon vinden. Hij vond niet dat de PvdA voor een nieuwe bezieling zich zou moeten keren tot het christelijk geloof. Er schijnen echt engerds rond te lopen die daarin een mogelijkheid zien voor de partij om weer aan kracht te winnen. Een soort christensocialisme misschien? Ja, maar op die flank bestaat al een succesvolle partij, de ChristenUnie. Bovendien heeft in de geschiedenis een socialisme dat aan de Bijbel was ontleend over het algemeen alleen maar tot veel moord en doodslag geleid. Lees de boeken over Hussieten en de Wederdopers er maar op na. Nee, geen goed idee.

Van der Zwan wees sowieso een oriëntatie op de religie af en daar ben ik het misschien mee eens maar de PvdA heeft wel een nieuw geloof nodig. Het geloof dat letterlijk alles mogelijk is, dat is baanbrekend en vernieuwend. Dat boort creatief denken en fantasie aan. Volgens mij was Van der Zwan dat met me eens want ook volgens hem moet een partij het hebben van de innerlijke kracht. Voor die kracht is geloof nodig.

En dus…Van der Zwan mag met mij fuseren. Ik zie het helemaal zitten en ik geloof erin. Maar wat was nu het leuke van de middag? Nog voordat ik Angeren had bereikt, kwam er een ander item aan de orde. Daarin werd duidelijk naarvoren gebracht dat de hoogvliegers in onze samenleving allemaal één grote, gemeenschappelijke eigenschap hebben: authenticiteit. Uitgaan van wat je zelf leuk tot in het diepste raakt. Misschien moeten Van der Zwan en ik toch maar vooral onszelf blijven en zoeken naar de autheniciteit in de PvdA. Niet gemakkelijk maar ik heb mezelf nooit de gemakkelijkste weg beloofd.  

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.thespiritofthegoddessis.nl/Rituelen/Maan_Roos_Lammas_2005/TekstMaan_Roos_Lammas.htm

www.compadres.nl/welkom/pdf/JuliAug_MaanvdRoos

www.ciao-shopping.nl/The_Name_of_the_Rose__Review_29681

www.cubra.nl/jefvankempen/06moorsel.htm

www.cambiumned.nl/poeziegortermei.htm

www.neoweb.nl/forum2/index.php?topic=3232.msg15095

www.offensief.demon.nl/archives/cat_offensiefendesp.html

 

  

 

 

 –