De boeiende cirkels tussen Peking en Olympia

Olympisch vuur

Zou er ooit een Chinees hebben gestaan op de renbanen van Olympia? Waarschijnlijk wel maar of hij of zij heeft begrepen wat voor betekenis de plaats had, valt te betwijfelen. Het is sowieso de vraag of een niet-Griek daar inzicht in kan hebben. Oorspronkelijk waren de Spelen bedoeld om onderscheid te maken tussen Grieken en barbaren, gewijd aan de, Griekse, goden. In onze tijd symboliseren de vijf cirkels juist de verbondenheid tussen Grieken en barbaren (alle andere wereldbewoners).

In het allereerste begin mochten alleen volkeren die tot de Griekse cultuurkring werden gerekend meedoen aan de Spelen. De eerste die roet in het eten gooide was de koning van Perzië en de tweede was de koning van Macedonië. Uiteindelijk mocht de eerstgenoemde  niet en de tweede wel meedoen. Gedurende de Olympische periode staakten de wapens want atleten uit het hele Griekse gebied moesten de kans krijgen zich naar Olympia te begeven en ook weer veilig thuis te komen. Wie een atleet onderweg overviel, kon op verschrikkelijke straffen rekenen. In de loop van de tijd verwaterde dat en probeerde Athene warempel om Sparta van de Spelen uit te sluiten. Politiek dus!

Wie zegt dat politiek en Olympische Spelen van elkaar gescheiden moeten blijven, heeft mijn sympathie. De vraag is alleen waar de politisering van de Spelen begint. Om maar eens actueel te zijn: de Tibetanen hebben niet de politiek erbij betrokken. Nee, dat is door het IOC en tal van regeringen gebeurd. De toewijzing van de Spelen aan een stad vindt op louter politiek/economische beginselen plaats. Vervolgens gebruiken steden en landelijke overheden de Spelen ook ongegeneerd als PR-middel voor hun eigen positie in de wereld. Daarmee zijn de Spelen al zo politiek gecorrumpeerd als maar kan, nog voordat ze zijn begonnen. De Tibetanen voegen daar op het ogenblik uitsluitend een element aan toe en ze hebben gelijk.

Al sinds de Chinese inval in Tibet is er vrijwel geen politicus in de wereld nog die zich druk maakt om het lot van het land. Het is economisch en politiek niet interessant en ook niet opportuun. Er is geen olie en China is geen land om vijanden mee te zijn. Nee, hoe dictatoriaal ook, je moet er goede contacten mee onderhouden. Dat biedt een afzetmarkt die zijn weerga niet kent.

De Tibetanen hebben gelijk omdat de toch al verpoliziekte Olympische Spelen een prima mogelijkheid bieden om aandacht voor hun zaak te vragen. Sterker nog, juist vanwege de politisering van de Spelen bieden ze die mogelijkheid. Ik geef de Tibetanen dan ook groot gelijk en eigenlijk hoop ik dat ze de hele boel flink in de war schoppen. Mogelijk gaat dat politici en IOC-leden aan het denken zetten. Dat kan nooit kwaad. 

Natuurlijk, voor de atleten is dat heel vervelend. Sommigen van hen geloven echt nog in het louter sportieve karakter van de Spelen. Dan frustreert dat gedoe rond politiek hen. Zij moeten dan ook in dat verband bedankbriefjes sturen naar de Chinese overheid, het IOC en alle regeringen van de wereld. Een bedankbriefje met de volgende tekst:

“Geachte dames en heren machthebbers,

Hartelijk dank voor uw pogingen om de Olympische Spelen in de verdomhoek van politiek, PR en economie te trekken. U heeft de zaak voor ons grondig verpest. Geef daarom NU de Tibetanen hun zin en laat politieke gevangenen in China vrij. Op die manier kunnen wij op een sportieve manier meedoen aan en genieten van de Olympische Spelen zoals zij zijn bedoeld.”

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.grieksegids.nl/vakantieland/peloponnesos/olympia.htm

www.home.hetnet.nl/~lubartus/olympisc.htm

www.members.lycos.nl/bellens

www.scholieren.com/werkstukken/8912

www.deloodsboot.nl/sportnieuws/olympischespelen1896-1908.htm

www.olympischespelen.blog.nl/politiek

www.weblogs.nos.nl/londen/2008/04/06/olympische-vlam-in-de-pan/ 

www.china.blog.nl/olympische-spelen-beijing

www.india.blog.nl/politiek/2008/03/15/tibet-staat-in-brand

www.vision4living.com/lifestyle 

/

  

 

Published in: on 10 april 2008 at 8:31  Reacties uitgeschakeld voor De boeiende cirkels tussen Peking en Olympia  
Tags: , , , , , ,