Terroristen winnen altijd, bestaat de oppositie uit terroristen?

Terroristen winnen altijd. Mensen die niets te verliezen hebben, kunnen alleen maar winnen. Dat blijkt ook nu weer het geval te zijn in Mumbai. Een groep terrorist

Mensen die bereid zijn om te sterven voor wat in ’s hemelsnaam dan ook hun ideaal mag zijn, ziet kans moord, verderf , angst en onzekerheid te zaaien. Dat is winst, voor hun. Zij haten de bestaande samenleving zó erg dat elke negatieve impuls in hun ogen een voordeel is. Dat maakt hen tot op zekere hoogte onkwetsbaar en daarin schuilt een behoorlijke kracht. Ik ben er niet blij mee maar het is wel zo.

Terroristen zijn niet alleen vrijwel onkwetsbaar, ze zijn ook uiterst inventief en creatief. Flexibiliteit hoort bij hun bestaan. Daarom kun je je tegen het optreden van terroristen maar heel moeilijk wapenen. Wat zij vandaag  als middel gebruiken om schade aan te richten, zullen ze morgen ongebruikt laten liggen…of niet. Niets is zeker, behalve de vurige wens om voor het éne heilige doel te sterven. Dat wijst op een psychose maar uitsluitend vaststellen dat terroristen geestelijk gestoord zijn, leidt tot niets.

Beter is het om te voorkomen dat er terroristen gaan optreden door een rechtvaardige samenleving waarin iedereen daadwerkelijk kansen krijgt aangeboden. En…moeten we terroristen bestrijden, bestrijd ze dan met hun eigen middelen. Geen bommen en tanks of kanonnen maar onzekerheid behalve dan de zekerheid dat ze niet zullen sterven voor hun daden. Moeilijk maar doeltreffend.

Gisteravond was ik in een raadsvergadering waar ik even meende dat de oppositie de gedaante van terroristen had aangenomen. Met het verzoek te debatteren over een motie van wantrouwen die al eerder was verworpen, konden zij alleen maar het doel hebben de desbetreffende wethouder verder te treffen en de coalitie te beschadigen. Ja, dat is de taak van de oppositie maar de gevolgde weg was wel erg ongebruikelijk en daardoor ook doorzichtig. Niet heel erg effectief dus. 

Daarbij kwam de vraag naar voren op welke manier je een motie van wantrouwen hanteert. Eerlijk gezegd kwam die eeen maand geleden nog al onverwacht uit de lucht vallen en dat is in geen geval de juiste presentatie. Een dergelijke dreiging jaagt onmiddellijk de coalitie in de gordijnen. Zelfs al zouden ze elkaar willen opvreten, dan doen ze het op dat moment niet. Ze hebben zorg voor de eigen positie. Voor het indienen van een motie van wantrouwen moet je de juiste sfeer scheppen: wantrouwen, onrust, achterdocht, verdachtmakingen, twijfels, aarzelingen en noem maar op. Als die mix tot een zekere rijpheid is gekomen, gooi je met de motie van wantrouwen het laatste beetje zelfverzekerdheid van de coalitie omver.

De oppositie stelt geregeld dat het de coalitie aan ambitie en creativiteit ontbreekt. Het lukraak indienen van een motie van wantrouwen is nu ook niet direct een presentatie van ambitie en creativiteit. Zeker als dat gepaard gaat met opmerkingen als “wij vinden het ook niet leuk”. Wat jammer nou! De oppositie hoort de indiening van zo’n motie de grootste pret van het jaar te vinden! Joeghei, op ten strijde, naar de overwinning! Dat is ambitie, mijne dames en heren.

Misschien moet ze toch maar eens in de leer gaan bij terroristen. Daar valt veel te winnen in dat opzicht. Voor een motie van wantrouwen moet je desnoods willen sterven.

Tot sterkte,

Kaj Elhort

Http://politiek.weordpress.com

Service

www.aspecten.org/teksten/glasmartelaarschap2003.htm

www.nl.thefreedictionary.com/martelaarschap

www.robbertbaruch.nl/?e=840

www.davidrietveld.nl/wantrouwen

www.agrarischmanifest.nl/080915Brief_aan_Parlement_1_september_2008.pdf

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com