CDA in crisistijd, de potloden en de paddo’s

Tot op heden heeft het CDA niet bekend gestaan als de partij van de nivellering maar daaraan lijkt nu een eind te komen. Plotseling putten CDA politici zich uit om de vervlakking van de Nederlandse samenleving een feit te maken. Gek genoeg springt de partij daarmee rechts uit de flank maar vlak blijft vlak. 

Met een onvervalst genoegen ziet de partij kans om de dikke vette verdienenrs van Nederland nog eens even extra te spekken. In de toekomst behoeven zij wat het CDA betreft alleen nog maar 37 procent belasting te betalen. Ook de bonusgraaiers profiteren daar in de komende tijd van.

Nu heb ik er nooit aan getwijfeld dat de Quote 500 elke behendigheid kenden om onder de al te zwaarwegende belastingdruk in Nederland uit te komen. Het aprkeren van vermogens in fiscaal aantrekkelijker oorden behoorde daar zeker toe. Ik verdenk het CDA er dan ook van de bovenmatige vermogens weer naar Nederland te willen lokken. Dat goed goed voor de krakende financiële sector en…het is waarschijnlijk ook goed voor de belastingpot. Daar komt bij dat de administratie rond de bealstinginning veel eenvoudiger wordt met een vlaktax en dus goedkoper voor de overheid.

Nou ja, goedkoper, het zal wel weer een paar extra WW-ers en bijstandstrekkers opleveren en  die ex-medewerkers van de Belastingdienst  nivelleren de kosten dan wel weer.  En er zitten natuurlijk nog meer addertjes onder het gras. Zo gaan de belastinplannen van het CDA onevenredig zwaar drukken op de mensen met de laagste inkomens en daarvoor moeten dan weer toeslagen bedacht worden die uitgevoerd kunnen worden door Belastingmedewerkers die eerst waren ontslagen. Daarmee lopen de kosten van het systeem dan weer op.

Maar het CDA vlakt nog meer. Het vlakt regelrecht rechts-conservatief door van alle immigranten te verwachten dat ze een potlood kunnen vasthouden. Bij de inburgeringscursus schijnen ze soms maanden nodig te hebben om iemand te leren zo’n schrijfstift tussen de vingers te houden. Ik geloof daar geen donder van aangezien de ongeletterde dames uit de lage lonenlanden wel een breipen kunnen vasthouden. Het idee van een stokje tussen de vingers is al lang bekend. En de mannen? Die hebben ook wel eens iets tussen de vingers waarmee ze kunnen lezen en schrijven dus…geen probleem lijkt mij. Nee, het probleem zit bij Van Geel en consorten.

Nu de financiiële crisis woedt , lijkt het wel eens of Wouter Bos alles bepalend is in Nederland. Jammerende CDA-ers hebben zich wel eens beklaagd dat hij teveel de aandacht naar zich toe trok. Tja, dan had je als CDA maar de minister van Financiën moeten leveren en niet de premier. Je kunt niet alles hebben.

Maar ja, wie had er nou ook een financiële crisis verwacht. Zelfs het chiliastische denken binnen het CDA opent de blikken niet tot zover in de toekomst. Dan maar een trucje geprobeerd om de aandacht te krijgen, desnoods over de hoofden van immigranten en de laagstbetaalden en heel vaak zijn dat nog dezelfden ook. Ook daar zit een stuk vervlakking in.

En dan begeeft het CDA zich ook nog op hellend vlak door alsmaar te hameren op verboden als het gaat om drugs en vooral ook op de opheffing van coffeeshops. Toegegeven, wie flink aan het hallucineren is geslagen zal moeite hebben een potlood vast te houden maar ja, die mensen hebben toch al lang bewezen dat ze in Nederland een kans hebben? Het zou toch mooi zijn als Van Geel nou eens een lekkere lurk nam aan een joint of een doosje paddo’s leegvrat. Wedden dat hij ze lekker vindt?

Het CDA wil ongeletterde bruidjes en bruidegommetjes die geen potlood kunenn vasthouden, weren uit Nederland. Ondertussen stimuleert ze drugscriminelen die vuurwapens kunnen vasthouden het land binnen te komen. Of hallucineert Van Geel nog steeds van een drugsvrije samenleving dankzij een keiharde aanpak? In dat geval is het verschil tussen een bruidje dat geen potlood kan vasthouden en Van Geel, dat de eerste nog iets leren kan. Van Geel blijkbaar niet. Misschien houdt daar de nivellering wel op. Voor degenen die mogen blijven, stel ik een insigne voor dat op het revers moet worden gedragen: een handje dat een potlood vasthoudt.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

http://www.volkskrantblog.nl/pub/mm/tempest/3368/Image/multicirkeldienietdraaitmaartoch.jpg

www.rug.nl/Corporate/nieuws/adamsAppel/archief2008/afl02

www.salvia.drugsinfo.net/voorwoord.html

www.cda.nl

www.reddepaddo.nl/?p=144

www.paddo100.hyves.nl/blog

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

 

 

 

Hoe schaf je een woord af?

Gisteren was op tv een meisje waarvan de vader een moord had gepleegd. Wat er precies was gebeurd, weet ik niet maar de man had drie jaar gevangenisstraf gekregen. Voor het meisje opende dat mooie kansen want ze kon nu meedoen aan de trend om een boek te schrijven. Boeken schrijven lijkt tegenwoordig iets te zijn dat iedereen kan, zelfs Arnon Grunberg.

Het meisje vertelde dat ze in haar dorp tot op de dag van vandaag wordt nagewezen als “de dochter van een moordenaar”. Kennelijk is het een onuitroeibare behoefte van het menselijk ras om anderen te beoordelen op negatieve kenmerken, ook al zijn die niet het gevolg van eigen daden of meningen. In het dagelijks woordgebruik heet dat “discriminatie”. Misschien gaat “discriminatie” nog wel wat verder. Gisteren sprak de blinde conferencier Vincent Bijlo zijn column op BNR uit. Hij had orgaandonatie als onderwerp gekozen en wilde zijn ogen wel aan Geert Wilders schenken. Zelfs dat zou je als discriminatie kunnen opvatten want Wilders is niet blind maar hij ziet de dingen “anders”. Misschien ziet hij wel méér dan de meeste mensen: spoken.

Het is niet alleen mogelijk om één individu te discrimineren maar hele groepen tegelijkertijd gaat ook. Wat dat betreft is de Jodenvervolging van de vorige eeuw natuurlijk een mooi voorbeeld, of liever: een lelijk voorbeeld. Even zo goed vindt die discriminatie tot op de dag van vandaag steeds opnieuw plaats. Soms gaat het daarbij om iedereen die niet op Neerlands bodem is geboren maar zijn of haar kinderen horen er ook al gauw bij. Dan zijn het alochtonen en allochtone jongeren. Een enkele keer gaat het ook om een deel van die allochtonen, zoals de Marokkaanse jongeren van Gouda. 

Gisteravond belegden de Jonge Socialisten in mijn gemeente een discussie-avond over integratie. Eén van de beste vragen van de avond vond ik “wat doen we ermee?” en één van de beste antwoorden was “doe er zelf iets mee”.  Inderdaad, in Nederland is al een eindeloze serie van avonden en bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen en thema’s als integratie en discriminatie. Wie denkt dat zo’n avond tot concrete maar algemene resultaten leidt, zit daar met een verkeerd idee. De zin van zo’n avond is, dat er opnieuw over gesproken wordt. De zin van zo’n avond is dat sommige aanwezigen zich bewust worden van hun eigen ongewenste gedrag of denkpatroon.

Ook op deze avond deden de organisatoren toch een poging concrete en algemene resultaten te boeken. Zo was er de stelling dat het woord “allochtoon” afgeschaft moest worden. Daarover is lang en breed gediscussieerd maar de énige vraag die niet werd gesteld was: hoe schaf je een woord af? Dat is namelijk nog helemaal niet zo eenvoudig. Zo’n veertig jaar geleden wilde de PTT al van het woord “postbode” af. Het wordt nog steeds algemeen gebruikt. De Europese Unie heeft pogingen ondernomen om de woorden “pond” en “ons”  af te schaffen: Dat lijkt iets aardiger te lukken doordat ze in het officiële taalgebruik niet meer voorkomen. Een winkelier mag geen “ons” bonbons meer aanbieden. Eigenlijk een beetje gek omdat iedereen weet dat “ons” een ander woord is voor 100 gram.

Het afschaffen van een woord is niet zo eenvoudig en…er moet iets anders voor in de plaats komen. Gisteravond deed iemand het voorstel om de uitdrukking “een mens van diversiteit” als alternatief te gaan gebruiken. Dat idee is ten dode opgeschreven. ik krijg het al niet eens mijn bek uit. Het “bekt” niet en maakt dus geen schijn van kans.

Beter zou het zijn om “allochtoon” ook eens van de positieve kant te bekijken. Er zijn vele migranten die zich in korte tijd ontwikkelen tot zeer waardevolle deelnemers aan onze samenleving. Daarvoor valt alleen maar waardering en bewondering te tonen, tenzij het een bankier is natuurlijk. En wanneer ben je geen allochtoon meer? Dat is pas het geval als je jezelf en als anderen je niet meer als zodanig zien.

Eén misvatting van gisteravond wil ik nog rechtzetten. In de VS zouden ze beter omgaan met buitenlanders dan bij ons. Dat is echte kletskoek. Negers zijn in de VS nog steeds buitenlanders en de VS zijn het enige land in de wereld waar je het woord “nigger” ongestraft kunt uitspreken. De VS hebben sinds de aanslagen op de twintowers vliegtuigen teruggestuurd, alleen omdat er een passagier was die geen ham wilde eten. Hoe schaf je het woord moslim af?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.art1.nl/artikel/1376-De_definitie_van_allochtoon

www.relatie.blog.nl/gezin/2008/09/27/meer-relatiestress-voor-allochtoon

www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=9587&path=/…/Allochtoon%20geen%20grootve

www.geenstijl.nl/paginas/mijnburen

www2.werkstuknetwerk.nl/uu/uu//229/thema.html

www.rutgersnissogroep.nl/…/Middelbaar_tot_hoger_opgeleide_allochtoon_vergelijkbare_problemen_met_s