Leve de verzuiling

De laatste tientallen jaren heeft het Nederlands er een groot aantal nieuwe taalfouten bij gekregen. Eén van die outen is wel heel opmerkelijk: bij het woord “media” wordt door ene groeiend aantal mensen steevast de enkelvoudsvorm van hetw erkwoord gebruikt. Zo lees je over “de media is”, “de media vindt”, “de media toont” in plaats van”wat et moet zijn: “de media zij”enzovoorts.
 Media is nu eenmaal meervoud van het woord medium.

Tegelijkertijd is er misschien niets zo symbolisch als juist deze taalfout. Het publiek ervaart geen onderscheid meer tussen de verschillende media. Ze komen over als één grote nieuwsbrengende molog waarbij het niet uitmaakt welke “terminal”ervan je te pakken hebt. Telegraaf en NRC zijn voor sommigen haast laken van hetzelfde pak. Tja, het onderscheidend vermogen van het publiek is er niet beter op geworden al naar gelang de kwaliteit van het taalonderwijs is afgenomen. 

Het is ook geen wonder dat het publiek steeds minder belangstelling heeft gekregen voor de media. Deze bleken immers steeds minder te voldoen aan de roep om veelkleurigheid en kritisch vermogen. Let wel: kritisch vermogen is iets anders dan negativiteit.  En dus keerde het publiek zich af van de media. Abonnementen- en ledenvolumes namen zienderogen af en dat is nog steeds zo. In plaats daarvan gaf het publiek zich over aan het internetorgasme. Daar kan iedereen in elk geval het nieuws zelf inkleuren en uitkiezen en dat is veel interessanter dan de eenvormigheid van kranten, radio en tv. Leve de i- en de v-pod!

Dat de kwaliteit van de berichtgeving daardoor niet steeg, behoeft nauwelijks betoog en zo ontstond een viscieuze cirkel die duidelijk heeft gemaakt dat nieuws eigenlijk een vrij waardeloze zaak is. Dat is jammer want goede media en kritisch nieuws horen bij een democratische samenleving. Het zou goed zijn als mensen weer belang hadden bij een goed nieuwsmedium en in dat opzicht is de verzuiling helemaal zo slecht nog niet.

Betrokkenheid, idealen om voor op te komen, dat is hetw at onze samenleving mist. Dat is het waardoor burgers zoich met lege handen voelen staan als zij kennismaken met de Islam. Dat is hetw at de mensen bang maakt voor een vrijdagmiddaggebed of een offerfeest. Niet voor niets wint Sinterklaas weer aan populariteit. Dat is onze traditie. Iets eigens. Iets dat er toe doet.

Voor het gemak heb ik maar vast een paar zuilen bedacht die heel goed dienst zouden kunnen doen:

– de yuppen;

– de kinderoppasmoeders;

– de groenedagkrantlezers (van afbreekbaar papier);

– de Christenen;

– de Moslims;

– de Spirituelen;

– “ikmagzeggen wat ik vinders”;

-de onverbeterlijke atheïsten en agnosten”;

– de prachtwijkers.

Is er iets van uw gading bij? En daarnaast moet er dan een stichting komen “Stichting de Onafhankelijke Pers” (StOP). Deze gaat op een neutrale manier nieuwsberichten brengen. Ik weet zeker dat het weer hartstikke leuk wordt in Nederland. Weg met die onbeduidende onzin- en kredietcrisiskranten maar gewoon weer voor iedereen een krant waaraan hij of zij iets heeft, een binding, warme golven voelt en ga zo maar door. Het lijkt me fantastisch!

 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.volkskrantblog.nl/bericht/231939

www.peterdedecker.net/blog/index.php/2007/12/06/look_who_s_back_verzuiling

www.bartcaron.be/?p=780

www.informatieve-links.nl/verzuiling.html

www.blogger.xs4all.nl/atfence/archive/2006/05/02/90625.aspx

www.stijnsfilo-blog.filosofie.be/index.php?/archives/23-Ontzuiling.htmlwww.sargasso.nl/archief/2004/11/18/de-terugkeer-van-de-verzuiling

www.denieuwereporter.nl/?p=613