Leiderschap

caudillo

“U heeft leiderschap noch visie”, voegde Jan Marijnissen onze premier ooit eens toe. Ik weet niet of het waar is maar aan managementskwaliteiten ontbreekt het Jan Peter wel een beetje al gaat het hem steeds beter af. Jan Marijnissen mocht zijn opmerking wel maken want hij heeft leiderschap en visie. Hij weet wat het is. Tenminste, hij bezit het.

Maar hoe zit dat nou precies met leiderschap? Ben je een hoger staand soort mens als je leiderschap bezit? Ik ben daarvan helemaal niet overtuigd. Eigenlijk denk ik dat leiderschap het omgekeerde is van winderigheid, ook wel flatulentie genoemd. En je mioet erg oppassen voor inflatulentie.  Wie een scheet laat, heeft de ghrondstoffen daarvoor eerst aan de voorkant ingenomen. Via de achterkant gaan ze er op een, meestal, onbewaakt moment weer uit. Bij leiderschap heeft het omgekeerde plaats. Aan de achterkant neemt hij of zij de voeding in en aan de voorkant komt het er weer uit. Dat gebeurt meestal in de vorm van woorden maar het kan ook door een gebaar of een glimlach plaatshebben.

In feite is de leider een interface. Hij of zij vangt een massa op zichzelf als los zand aan elkaar hangende ideeën op en doet net alsof er enig verband tussen bestaat. Eerlijk gezegd, ik maak daar ook wel eens gebruik van. Nadat het verband is aangebracht, presenteert de leider het geheel als de grootste waarheid en ja, de massa roept dat het zo is. Geen wonder want het overgrote deel van het verhaal had de massa zelf al bedacht. Het is allemaal erg herkenbaar en dus oogst de leider bewondering. Overigens, de schijnbare verbanden tussen al die losse onderdelen worden dan meestal aangeduid met het woord “visie”.

Nu hoeft echt niet iedereen in de politiek een groot leider te zijn. Er moeten immers ook mensen zijn die de leider voeden: de denkers, de filosofen, de ideologen. Bovendien zijn er slaven nodig, mensen die de gefabriceerde visie van de leider proberen te realiseren. Dat loopt nog al eens mis maar dat geeft niet. De meute is van de straat geweest. Als er erg vaak sprake is van mislukkingen, treedt inflatulentie op. Het leiderschap verzwakt, dat is wel jammer natuurlijk. Dan komt er woede op bij de massa. Niet omdat ze niet meer in de leider gelooft maar omdat ze beseft dat ze er wéér in is getuind.

Dat is niet het geval bij de voormannen of – vrouwen die geen echte leider zijn. Zij waaien met alle winden mee, “circoflatuleren” zou je kunnen zeggen,  omdat zij niet in staat zijn het virtuele verband tussen al het losse zand aan te brengen. Gezegd moet worden dat de meeste politieke voormannen en – vrouwen van deze tijd daaraan lijden. Om hun eigen onvermogen te bedekken, spreken zij van flexibiliteit, voortschrijdend inzicht, leermomenten, onderzoek, innovatie, het “democratisch proces zijn loop laten nemen” en meer richtingloze termen. Veelal begrijpen zij zelf niet goed hoe zij aan het roer van hun organisatie terecht zijn gekomen. Een nog groter probleem is het om dat roer vast te houden.

Een heel enkele keer, bijna onopgemerkt maar soms ook glorieus, treedt een echte leider op. Een man of een vrouw die zowel kan denken als interfacen. Ik ga hier geen namen noemen maar zeker is dat de mensheid er veel behoefte aan heeft want wat de mensen aan onderbuikgevoelens opboeren, hoort in het geordende hoofd van de leider tot wasdom te komen.

Ben ik een leider? In tegenstelling tot scheten, worden visies goed getimed en sterk gecontroleerd gelanceerd. Ben ik een leider? Laat ik het zo zeggen: mijn leiderschapskwaliteiten vertellen mij dat ik er niet aan moet beginnen. Ik hoop dat velen mij volgen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.markensteijn.com

www.echtleiderschap.nl

www.rostco.com

www.media-visie.nl

www.weblog.ruigrok.nl

www.blog.onetomarket.nl/matt-cutts-visie-op-google-over-25-jaar

Meer asfalt, meer vrouwen

besturen

Veelwijverij is in Nederland helaas verboden maar wie het niet laten kan, vindt heus wel een oplossing voor dat probleem. Wat in elk geval niet is toegestaan is het opsluiten van vrouwen in kelders of krochten onder het Braassemermeer. Het is natuurlijk wel raar om te bedenken dat er in heel Europa nog honderden en misschien wel duizenden vrouwen en andere mensen zitten opgesloten in ruimten die daarvoor niet geschikt zijn. 

Nee, het valt niet mee om mens te zijn, ook niet als je in de “bovenwereld” vrij rondloopt al word je dan weer met heel andere problemen geconfronteerd. Files bijvoorbeeld, in Nederland zitten dagelijks veel carrièrevrouwen in de file. Ze verdienen het geld voor de familie thuis terwijl manlief luiers ververst en de lekke banden van wandelwagens oppompt. Vrouwen zijn in onze samenleving best wel op waarde geschatte wezens en dat is dan weer heel anders dan in India. Daar groeit het vrouwentekort omdat er alsmaar abortus wordt gepleegd op meisjesfoetussen. Ik bedoel, ze worden afgedreven. Meisjes zijn een last voor het gezin, zo is de gangbare gedachte daar. De simpele boertjes begrijpen niet dat zonder vrouwen uiteindelijk ook de mannen zullen uitsterven. Maar ja, misschien wordt tegen die tijd de vrouw heilig verklaard, net als de koe. Daar zijn er dan ook weer heel veel van in India.

Voor de files waarin de Nederlandse carrièrevrouwen staan, ligt het allemaal veel gemakkelijker. Waar zich een file voordoet, moet je gewoon nog veel meer asfalt aanleggen. Dan weet je zeker dat er nog meer files komen. Kortgeleden hoorde ik een ondernemer roepen dat asfalt er is om verkeer aan te trekken. Kijk, die man heeft er dus niets van begrepen. Asfalt is ervoor om verkeer te laten aborteren, door te laten stromen, zal ik maar zeggen. 

De vraag is dus simpel: “wat heeft dezelfde uitwerking op vrouwen als asfalt op het verkeer?”. Ja, ja, we houden hier van simpele vraagstellingen maar eveneens van vraagstellingen die maatschappelijk van belang zijn. Bewezen is dat asfalt files aantrekt, in die files staan vrouwen die belangrijk zijn voor hun gezin en dus is asfalt van belang voor de waardering van vrouwen. Zeg ik het zo goed?  Kortom, we moeten in India meer asfaltwegen aanleggen zodat de waardering voor vrouwen toeneemt.

Nu denkt de lezer misschien: “ik heb  het altijd al geweten maar nu blijkt pas echt dat die Elhorst knettergek is.” En inderdaad, u heeft gelijk. Ik volg  de gedachtengang van een groot aantal bestuurders en politici. Die zijn natuurlijk niet gek maar ze kunnen zich wel heel goed als zodanig voordoen. Dat is het artistieke element, zullen we maar zeggen. Hoe ik op die gedachte kom? Ik zal het uitleggen.

Kortgeleden heeft de Afghaanse hoofdstad een nieuwe naam gekregen. De stad heette in het verleden Kaboel maar dat is kortgeleden veranderd in “Keboem”.  Dat is niet veel letters verschil maar dat doet er niet toe. Peking heette in het verleden bij tijden ook wel eens Peiping en daarvan heeft ook nooit iemand een probleem gemaakt. Bovendien rijdt de Pekingexpress tegenwoordig door Zuid-Amerika en daarin zou wel eens meer werkelijkheidszin kunnen schuilen dan de programmamakers hadden kunnen bevroeden.

Hoe dan ook. Kaboel is veranderd in “Keboem” vanwege het toenemend aantal aanslagen. Dat komt door de Taliboem die wij, als westerlingen, geregeld een nederlaag bezorgen. Het gevolg van zo’n nederlaag is meestal dat de aanslagen toenemen in aantal en zwaarte. Dat komt doordat de Taliboem niet doorhebben dat ze zijn verslagen. Ze zijn echt dom! Dat had je vroeger bij Suske en Wiske ook. Daar werd iemand bewusteloos geslagen en hij liep toch gewoon door. Hij begreep gewoonweg niet dat hij bewusteloos was. Zo zie je maar hoe dom mensen kunnen zijn.

Die aanslagen zijn vooral gericht tegen buitenlanders en nu wil de EU dezelfde tactiek toepassen als de verkeerskundigen bij files. Ze leggen weliswaar niet meer asfalt aan, wat trouwens wel de bedoeling was, maar ze sturen meer buitenlanders. Ja, dat trekt dan weer meer aanslagen aan.

Op dezelfde manier zetten dezelfde bestuurders en politici meer agenten in tegen drugsverkoop. Dat stimuleert de illegale markt die zij zeggen te willen bestrijden. Dat is net zo effectief als het asfalt ter bestrijding van files en de buitenlanders als wapen tegen aanslagen. Maar ja files zijn wel weer goed voor de waardering van vrouwen en dus hebben ze daar een punt. Dan heb je geen Agnes Jongeriusquota meer nodig. Kortom, eigenlijk wilde Agnes de aanleg van asfalt tegengaan. Wie had dat gedacht! Het is in elk geval niet in het voordeel van de wegwerkers en dus moet de sector wegenbouw tegen die vrouwenquota zijn.

Nou ja, u ziet het al. Om de vrouw in India meer aanzien te geven zullen we onze wegwerkers naar dat land toe moeten sturen. Daarmee verdwijnt in Nederland de tegenzin tegen vrouwenquota. Maar ja, ik zit nog steeds met dat probleem in Keboem. Eens even kijken…eh…als we die quota nou eens verschuiven naar, jaaa, en dan … Iedereen kan het nu toch wel zien, hè? Ik heb het leiderschap in me waar Nederland om vraagt.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.besturen.net

www1.tip.nl/~t379071/versie.html

www.funnygames.nl/spel/rollercoaster_besturen.html

www.mvoblog.nl/archives/2008/02/19/maatschappelijk-betrokken-besturen

www.frankwolterink.c3log.nl/kiezen-minder-mensen-voor-loondienst

www.multiblog.vrt.be/waltervansteenbrugge/2008/04/25/zorgvuldig-besturen