Tweeën van één

Napoleon

Ook in de politiek zijn er momenten die een nieuw tijdperk inluiden. met het aftreden van Marcus Bakker was bij de CPN de fut eruit. Weliswaar ontstond er later een Nieuwe CPN maar die heeft tot op heden weinig waardering geoogst. Marcus daarintegen was bij vriend en vijand geliefd vanwege zijn scherpte en humor. Grappig hè, er zijn maar weinig Kamerleden met humor maar als er één optreedt, dan wordt hij op handen gedragen. Door vriend en vijand.

Zal het zo ook gaan met Jan Marijnissen, de man die niet alleen de SP leidde maar de partij ook was? Dat was voor een groot deel te danken aan zijn opvattingen over leiderschap. Hij mocht tegen Balkenende zeggen dat hij visie en leiderschap miste want Jan Marijnissen beschikt over beide. Misschien ben je het er niet mee eens, maar ze zijn er wel. Hoewel, zittend op de achterste banken van de fractie bestaat de kans dat hij met het leiderschap ook aan visie inboet

Het is wel opvallend dat visionairen en leiderschapstypen alom worden gewaardeerd maar dat zoveel politici die rol niet op zich durven te nemen. Onder het mom “wie ben ik?” treden ze veelal zwalkend van catastrofe naar catastrofe op. Zij zijn zich niet bewust van hun wezenlijke taak en blijven zich “gewoon” opstellen.

Wie een partij leidt, zou nooit gewoon mogen zijn. Partijleden zouden erop toe moeten zien dat er altijd een ongewoon iemand wordt gekozen als leider. Ongewoon omdat die zich onderscheidt van de massa en het boegbeeld van de partij vormt. Bij een leider gaat het niet om inhoud maar om eigenschappen als zelfvertrouwen, innemendheid, passie en harmonie. De inhoud komt van de mensen die achter hem of haar staan.

Zal Agnes Kant het stokje kunnen overnemen? Zij heeft de passie maar niet de innemendheid van Jan. Zal De Wit hem kunnen opvolgen? Hij heeft de innemendheid van Jan maar niet zijn passie. Dan maar samen? Neem want het geheel is meer dan de som der delen en dus moet er een geheel komen dat het geheel van Jan kan vervangen. Jan Marijnissen zal zijn of de partij zal niet zijn, zo zou je kunnen zeggen.

Natuurlijk, Agnes of De Wit kunnen  tussenpaus zijn maar daarna moet er weer een sprekende figuur komen. Of niet natuurlijk en dan zal de bloem van Jan aan glans verliezen. En hij zal het aan moeten zien. Ach ja, elk leven kent zijn tragiek.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.SN.nl/Leiderschap

www.slimmeboeken.nl/leiderschap

www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/visie-ontwikkelen

www.media-visie.nl

www.web-visie.nl

www.davidrietveld.nl/pivot/entry.php?id=1497

www.sp.nl