Integratie uit de gratie

Hond en katDe afgelopen weken heb ik op een andere site een aardig debatje gevoerd over integratie en assimilatie en alles waardoor mensen zoveel mogelijk op elkaar gaan lijken. Dat alles onder het mom van de foutieve gedachte dat alle mensen gelijk zijn. In mijn ogen zijn ze alles behalve gelijk maar wel gelijkwaardig. En gelukkig maar!

Vanmorgen werd ik nog eens gestijfd in mijn opvatting. Ik sprak een  Marokkaanse moslima van begin twintig. Zij vertelde mij dat ze haar inkopen veelal doet bij een Marokkaanse winkel, niet ver van haar huis. Nee, ze komt nooit in de Turkse winkel die even verderop is. Als Marokkaanse kijkt ze wel lekker uit!

Toen ik haar verhaal hoorde, moest ik ineens denken aan een gesprek dat ik ooit had gevoerd met een jonge Turkse. Zij is lid geworden van een politieke partij en ze is zelfs het jongste raaslid in mijn gemeente. Met haar jeugdig enthousiasme wil ze zich inzetten om allochtone vrouwen het huis uit te krijgen en meer van de wereld te laten genietn. Ik vond dat toen prachtig en ik vind het nog steeds schitterend. Dat meen ik echt.

Toch is er een vraag die mij toen al meteen te binnen schoot. Hoe zullen Marokkaanse, Somalische en andere vrouwen reageren als zij hen komt vertellen  hoe ze zich in onze samenleving moeten opstellen? Zullen zij  niet meteen roepen: “Jij Turkse, jij bent hier ook vreemd! Wie denk je wel dat je bent?” Zij was daarvoor niet bang en vond dat andere haar niet als Turkse moesten zien. Dat is mooi gedacht maar de werkelijkheid is anders. Dat bleek ook uit de woorden van mijn gesprekspartner van vanmorgen.

Als autochtonen spreken wij altijd heel gemakkelijk en snel over “allochtonen” en daarmee vergeten we we dat het gaat om mensen van ruim 100 nationaliteiten. Nationaliteiten die elkaar in het land van herkomst soms bestrijden of helemaal niet zien zitten. Nationaliteiten die elkaar belachelijk of minderwaardig vinden. Het is onbegonnen werk om hen aan te spreken op hun allochtone positie en te vergeten welke andere scheidslijnen er zijn. Mijn Marokkaanse gesprekspartner zal eerder in een Nederlandse winkel haar boodschappen doen dan in een Turkse of Somalische.

Nu heb ik daar eigenlijk best vrede mee. In de VS leven al honderden jaren talloze nationaliteiten grotendeels vreedzaam langs elkaar heen. Ze hebben een minimum aan gemeenschappelijke kenmerken zoals het spreken van Engels (niet eens allemaal), respect voor de nationale vlag en de plicht om in dienst te gaan.

Ook in Nederland zou het helemaal niet erg zijn als de diverse bevolkingsgroepen doodleuk langs elkaar heen leefden, ieder in de eigen cultuurkring. Daaraan zijn wel een paar voorwaarden te verbinden. Zo is het zaak dat groepen ook met respect langs elkaar heen leven. Bovendien moeten de groepsleden een gelijkwaardige kans maken een economisch bestaan op te bouwen. Niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Die integratie? Die komt of komt niet maar in elk geval komt ze uiterst langzaam. Vreeemde culturen komen per jet en gaan te voet.

Wat mij betreft is de integratie uit de gratie. Dan kunnen we ook die belachelijke Islamdebatten afsluiten en het gewoon weer gaan hebben over onderling respect.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.blogger.xs4all.nl/bezinnen/articles/189922.aspx

www.reliflex.nl/article.aspx?ArticleId=288

www.coolegames.com/spelletjes/582-Hond+en+kat.html

www.kathalijnebuitenweg.hyves.nl/blog/11528229/Integreren_ho_maar/Dgtm

www.denieuwereporter.nl/?p=1513

www.gregoriusnekschot.nl/blog/index.php?title=ahmed_aamp_suhayb_tegen_assimilatie&more=1&c=1&tb=1

 

 

Samenleving is lam geslagen

Geen Islamdebat dus, geen modistisch gedoe alleen maar om niet “achterlijk” genoemd te worden. J, daar gaat het natuurlijk om. Wie niet meedoet aan het Islamdebat , is niet modegevoelig en dus “achterlijk”en wat dat betekent, weten we allemaal: hoofddoekjes, handen afhakken, vrouwenbesnijdenis, homo’s ophangen en de hele mantra die Wilders in zijn hoofd heeft zitten.

Maar nee, wij doen daar niet aan. Wij gaan lekker iets heel anders doen want wij weten al dat over religie geen discussie te voeren is. O ja, Thomas Aquino deed dat nog wel in de Middeleeuwen en Thomas a Kempis probeerde het ook. Of dat iets met hun voornaam, die op ongeloof wijst, te maken heeft, weet ik niet. Om te beginnen zal ik eens een balletje opgooien over theologische discussies.

De hanvraag is: kan God een steen maken die hij zelf niet kan optillen? Deze vraag lijkt heel provocatief omdat ze de almacht van God lijkt aan te tasten. Lijkt aan te tasten want in wezen gaat het hier om een sofisme. We stellen de vraag of een almachtige iets kan of niet kan. Die vraag is bij een almachtige helemaal niet aan de orde. Om dat aan te tonen, ga ik in op een geloof dat wijd verbreid is, zelfs in agnostische en atheïstische kringen wordt beleden. Naast onze eigen dimensie bestaan andere dimensies waarin mensen zich mogelijk kunnen bewegen. Een almachtige God kan zich in elk geval en zonder bewaren daarin bewegen. Het gaat er dus maar om wat voor definitie je geeft aan het woord “almachtig”, en hoe je het begrip “kunnen” uitlegt. Dat zal een fors probleem worden want zelfs in onze eigen dimensie zijn niet alle definities eenduidig en steekhoudend. Zo is in de ruimte de rechte lijn niet altijd de kortste weg tussen twee punten. Te raden valt hoe moeilijk het voor ons zal zijn om een invalshoek te kiezen vanuit een andere dimensie.

Natuurlijk is het mogelijk om op dit weblog een discussie over definiies en interpretaties van deze begrippen te openen. Bij voldoende enthousiasme zal dat ongetwijfeld leiden tot vele honderden reacties. Wat leuk is, voor mij. Met hetzelfde gemak zullen wij een discussie kunnen voeren over de vraag of het Christen- of Jodendom de betiteling “Godsdienst van de liefde” meer verdient dan de Islam. Dat wordt een ware farizeeische en ook Babylonische spraakverwarring die vermoedelijk eindigt in oneliners als “Jullie zijn Christenhonden” of “Jullie zijn  aanhangers van de Anti-Christ”.

De samenleving zal lamgeslagen zijn, uitgeput en wanhopig als de bommen de woorden gaan vervangen. Maar gelukkig, beide partijen zijn erg goed in het gooien van bommen. Dat kan dus nog wel even duren.

Heel wat economischer lijkt het mij om een discussie of geprek aan te gaan in kleine kring met mensen over de vraag hoe ze met elkaar om willen gaan. in de straat, buurt, wijk of gemeente. Mensen die elkaar recht in de ogen kunnen kijken en spreken over hun idealen en wensen en niet over de niet te analyseren woorden en begrippen uit oude boeken. In plaats daarvan komen de begrippen die ieder van ons helder voor ogen staan. Onze verwachtingen van het leven.

De conclusie kan duidelijk zijn. Laat Wilders vooral in zijn eigen troebele vet gaar komen en stimuleer open contacten tussen individuen en groepen mensen. Als daaruit iets moois voortkomt, dan sluipen Wilders en de zijnen haast onhoorbaar naar ons toe, jaloers over het succes. En als we dat merken, vragen we hen er gezellig bij te komen zitten. De samenleving is lam geslagen maar er is niet eens een wonder nodig om haar weer te laten lopen. Idealistisch? Misschien, maar in elk geval vele malen realistischer en leuker dan het vastgelopen Islamdebat.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.praktischidealisme.nl

www.25xeurope.com/onderwerpen.php?1&onderwerp

www.uvt.nl/univers/nieuws/0203/34/mipa.html

www.loewak.nl/2008/03/19/idealisme-is-een-hersenziekte

www.guinnifer.wordpress.com

www.maharaj.org/blog.shtml

 

Het debat is lam

Vanmiddag hoorde ik dat een burgemeester en een journalist in een discussie waren geraakt. De burgemeester vond dat hij door de journalist verkeerd was geciteerd. Hij zou gezegd hebben dat de handelingen van een wethouder “totaal ongepast” waren terwijl het volgens hem moest zijn “volstrekt ongepast”. Ik vond die discussie volslagen kolderiek. Laat ik daaraan toevoegen dat ik het er volkomen mee eens ben, dat citaten behoren te kloppen. Het verschil in gevoelswaarde tussen totaal en volstrekt ontgaat mij volledig. Ik weet zeker dat totaal ten opzichte van volstrekt , zoals taalkundigen dat noemen, geen peioratieve (=negatieve) betekenis heeft.

Vandaag vond ik in mijn dagblad weer een heel nieuw artikel met twee opponenten die meedoen aan het zogenaamde Islamdebat. ik word daar kriegel van, ik raak geïrriteerd en op den duur komt de rook uit mijn oren. Wat mankeert ons toch? Het lijkt wel of de hele samenleving zich laat ringeloren door een paar heren en dames die vinden dat er een Islamdebat nodig is: Geert Wilders voorop.

Ja zeker, meneer Wilders en een heel volk van halve zolen dat ik in mijn leven niet zal kunnen verslijten, dringt aan op een Islamdebat. Waarom denken de tegenstanders van Wilders, de andere helft van de zolen dus, nooit eens zelf? Er moet namelijk helemaal geen Islamdebat worden gevoed. Het is zin- en oeverloos. Net als de journalist en de burgemeester hierboven kun je over woorden eindeloos oorlog blijven voeren, bommen gooien, zelfmoord aanslagen plegen, het zal allemaal niets opleveren, zoals gewoonlijk met geweld.

Zo zit het ook met de inhoud van Bijbel, Talmoed of Koran. Wie daarover een discussie begint, kan kletsen tot z’n tong zo droog als hondeleer aanvoelt. Er zal geen conclusie uit voortkomen. Op het moment dat men eruit is, roept plotseling een nieuwkomer iets heel anders en dan kan de discussie opnieuw beginnen.

Zoals gebruikelijk  laten de meesten zich misleiden en langs verkeerde wegen voeren, uit gemakzucht en doordat de ingeslagen weg er zo logisch uitziet en de goede kant op lijkt te lopen. Soms is het even zo goed zaak een ander pad in te slaan. in dit geval zou de discussie dan ook een ander onderwerp moeten kiezen.

Wat dan wel? Wat van belang is, is de vraag of mensen in het algemeen en moslims en niet-moslims in het bijzonder voor elkaar voldoende respect kunnen opbrengen om met elkaar samen te leven. Het maakt geen rund uit hoe je de Koran uitlegt, zolang je andersdenkenden om die reden maar niet lastig valt. Zolang je geen haat predikt tegenover mensen met andere opvattingen, is er niets aan de hand. Daar moet de discussie over gaan.

Wie er anders over denkt, raad ik aan met mij te discussiëren over de vraag of de paus zijn fiat aan condoomgebruik moet geven. Ik geef mijn standpunt nu nog niet prijs maar het kan gezellig worden en die gezelligheid gaat heel lang duren.

Natuurlijk, ik wens iedereen het beste toe maat stop met dat stompzinnige, onzalige en zinloze debat over de Islam. Of had ik andere woorden moeten gebruiken? Als dat zo is, hoor ik het graag.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.podplaza.nl/?action=showpage&show_id=1130&episode_id=194297&findpage=true

www.ewoutboers.nl/misleiding.htm

www.hetcomplot.spaces.live.com/

www.maghreb.nl/2007/04/16/de-rol-van-media-in-islamdebat/

www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp/artnr/171391/index.html

www.wijblijvenhier.nl/index.php