Het debat is lam

Vanmiddag hoorde ik dat een burgemeester en een journalist in een discussie waren geraakt. De burgemeester vond dat hij door de journalist verkeerd was geciteerd. Hij zou gezegd hebben dat de handelingen van een wethouder “totaal ongepast” waren terwijl het volgens hem moest zijn “volstrekt ongepast”. Ik vond die discussie volslagen kolderiek. Laat ik daaraan toevoegen dat ik het er volkomen mee eens ben, dat citaten behoren te kloppen. Het verschil in gevoelswaarde tussen totaal en volstrekt ontgaat mij volledig. Ik weet zeker dat totaal ten opzichte van volstrekt , zoals taalkundigen dat noemen, geen peioratieve (=negatieve) betekenis heeft.

Vandaag vond ik in mijn dagblad weer een heel nieuw artikel met twee opponenten die meedoen aan het zogenaamde Islamdebat. ik word daar kriegel van, ik raak geïrriteerd en op den duur komt de rook uit mijn oren. Wat mankeert ons toch? Het lijkt wel of de hele samenleving zich laat ringeloren door een paar heren en dames die vinden dat er een Islamdebat nodig is: Geert Wilders voorop.

Ja zeker, meneer Wilders en een heel volk van halve zolen dat ik in mijn leven niet zal kunnen verslijten, dringt aan op een Islamdebat. Waarom denken de tegenstanders van Wilders, de andere helft van de zolen dus, nooit eens zelf? Er moet namelijk helemaal geen Islamdebat worden gevoed. Het is zin- en oeverloos. Net als de journalist en de burgemeester hierboven kun je over woorden eindeloos oorlog blijven voeren, bommen gooien, zelfmoord aanslagen plegen, het zal allemaal niets opleveren, zoals gewoonlijk met geweld.

Zo zit het ook met de inhoud van Bijbel, Talmoed of Koran. Wie daarover een discussie begint, kan kletsen tot z’n tong zo droog als hondeleer aanvoelt. Er zal geen conclusie uit voortkomen. Op het moment dat men eruit is, roept plotseling een nieuwkomer iets heel anders en dan kan de discussie opnieuw beginnen.

Zoals gebruikelijk  laten de meesten zich misleiden en langs verkeerde wegen voeren, uit gemakzucht en doordat de ingeslagen weg er zo logisch uitziet en de goede kant op lijkt te lopen. Soms is het even zo goed zaak een ander pad in te slaan. in dit geval zou de discussie dan ook een ander onderwerp moeten kiezen.

Wat dan wel? Wat van belang is, is de vraag of mensen in het algemeen en moslims en niet-moslims in het bijzonder voor elkaar voldoende respect kunnen opbrengen om met elkaar samen te leven. Het maakt geen rund uit hoe je de Koran uitlegt, zolang je andersdenkenden om die reden maar niet lastig valt. Zolang je geen haat predikt tegenover mensen met andere opvattingen, is er niets aan de hand. Daar moet de discussie over gaan.

Wie er anders over denkt, raad ik aan met mij te discussiëren over de vraag of de paus zijn fiat aan condoomgebruik moet geven. Ik geef mijn standpunt nu nog niet prijs maar het kan gezellig worden en die gezelligheid gaat heel lang duren.

Natuurlijk, ik wens iedereen het beste toe maat stop met dat stompzinnige, onzalige en zinloze debat over de Islam. Of had ik andere woorden moeten gebruiken? Als dat zo is, hoor ik het graag.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.podplaza.nl/?action=showpage&show_id=1130&episode_id=194297&findpage=true

www.ewoutboers.nl/misleiding.htm

www.hetcomplot.spaces.live.com/

www.maghreb.nl/2007/04/16/de-rol-van-media-in-islamdebat/

www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp/artnr/171391/index.html

www.wijblijvenhier.nl/index.php