Integratie en de bonnie banks of Loch Lomond

In een verleden dat lang vervlogen lijkt, trok ik met een goede vriendin naar Schotland. De vriendin is een paar jaar geleden veel te vroeg overleden en mogelijk lijkt het verleden daardoor zo ver weg.  Wij vertoefden in die tijd een keer of drie aan het meer van Lochmond dat uit de Schotse mist voor eenieder naarvoren komt in het lied over de “Bonnie banks of Loch Lomond (de mooie oevers van het meer Lomond, je kunt aan de Havank van Thomas Ross zien dat hij nooit een boek van een Schot heeft gelezen want Schotten spellen het woord inderdaad als “bonnie” en niet als “bonny). En inderdaad, het zijn mooie oevers met hier en daar een verschrikkelijk toeristische puist,

Hoe dan ook, de oevers bleven onverbrekelijk verbonden aan de vriendin en Schotland zit sindsdien mij als gegoten, ik ben er niet verliefd op…ik houd ervan. Als het klimaat wat beter zou zijn, zouden we er zeker naartoe verhuizen na ons pensioen en dan zou ik Schot worden, met of zonder kilt ( en ja, ze dragen er een onderbroek onder).

Ik zou een Schot worden, hun keltische taal leren, de Schotse knauw van het Engels me eigen maken en Schotse gerechten, zoals “haggis and tatties”, eten. Dat is toch wel even wat anders dan die Nederlandse kampeerder die ik laatst op tv zag en niet ééns de moeite nam om de eerste de beste Franse tekst in Frankrijk te lezen. Gek eigenlijk, ik dacht dat alleen Fransen zich zo gedroegen. Integreren, maar natuurlijk zou ik ook Nederlandse gewoonten overhouden omdat ik er nu eenmaal niet vanaf kan komen en omdat ik er gek op ben. En ik zou hopen dat mijn Schotse vrienden daarvan zouden gaan houden, alleen al omdat ik hun vriend ben.

Want bij integratie hoort ook verdraagzaamheid e aan het éne uiteinde daarvan ligt “onverschilligheid”.  Het kan me niet schelen wat een ander doet of eet. Het kwam van de week ter sprake tijdens een etentje waar een jonge moslima de ham uit haar aardappelsalade pullekte. Een door mij zeer gerespecteerd  en gewaardeerd raadslid zei toen: “Weet je dat ik dat helemaal accepteer (ironieteken) ?” Ik vulde dat aan met “Het kan me geen reet schelen wat je eet, als ik er maar geen last van heb.” 

Dat laatste is onverschilligheid maar aan het andere uiteinde ligt “vriendschap” want je kunt door vriendschap de gewoonten van een ander niet accepteren maar waarderen. Dat is goed voor de vriendschap want meestal is een vriend interessant doordat hij of zij anders is dan jezelf bent. Natuurlijk, er moeten ook overeenkomsten zijn en dus…dus ben ik best bereid vriendschap op te brengen voor een jonge moslima die perfect Nederlands spreekt en zich goed kan voegen in het Nederlands bestel. Dat geruzie met die stukjes ham geeft hooguit aanleiding voor een gesprek en zo wordt mijn wereld ook weer een stukje rijker.

Dat gesprek zou dan ook kunnen gaan over mijn geloof dat ervan uitgaat dat je een eenmaal geslacht varken ook moet opeten. Anders is het voor niets gestorven. Maar ja, mijn goede vriendin zal dan ongetwijfeld opmerken: “Maar ik heb niet om de dood van het varken gevraagd.” Zij houdt namelijk van logica.

Nu is het zo lastig dat ik niet met alle moslims in Nederland vrienden kan zijn. Vriendschap is iets dat je deelt van individu tot individu. Dat gaat niet lukken maar dat hoeft ook niet. Door vriendschap te kennen voor die ene die in mijn omgeving verkeert, gaan de voor mij opmerkelijke gewoonten die zij deelt met geloofsgenoten er weer een stukje anders uitzien. Je kunt één en dezelfde gewoonte niet bij een vriendin waarderen en bij alle andere aanhangers van haar geloof verafschuwen. Ze worden gerelativeerd en losgemaakt van het “onbekend maakt onbemindpricipe”.

En daar ligt dan ook de grote scheidslijn tussen vriendschap en onverschilligheid. Bij de laatste blijft alles wat onbekend is, onbekend. Op een slecht moment zal het daardoor ook onbemind raken.

Dat heeft grote consequenties voor iedereen die nadrukkelijk de integratie een impuls wil geven. Het sluiten van vriendschap met een vertegenwoordiger van die andere cultuur, vormt daarvoor een goede basis. Misschien moeten we hier maar een site van maken die autochtone Nederlanders koppelt aan allochtone vrienden en vriendinnen. En dan ééns in het jaar met z’n allen naar de bonnie banks.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.users.telenet.be/vzw_vriendschap/Diversen/visietekst.html

www.snsbank.nl/particulier/over-sns-bank/…/recordpoging-zoenen-tijdens-nacht-van-oranje-emmeloord.ht

www.zeeburg.nu/index.php/site/comm/vriendschap_met_sociaal_isolement_was_begin_nieuw_leven

www.helpdesk.hyves.nl/forum/2446601/Vl7N/Dagelijks_aanpassing_Blog

www.dieet.blog.nl/groente__fruit/2008/01/28/bittere-groente-door-aanpassing-minder-bitter

www.spiritualiteit.blog.nl/cursussen__workshops/2008/05/08/spiritualiteit-in-je-leven-integreren

www.bastiaan.wordpress.fulbright.nl/2007/08/30/integratie

www.sairaramira,wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

 

 

 

 

 

Integratie uit de gratie

Hond en katDe afgelopen weken heb ik op een andere site een aardig debatje gevoerd over integratie en assimilatie en alles waardoor mensen zoveel mogelijk op elkaar gaan lijken. Dat alles onder het mom van de foutieve gedachte dat alle mensen gelijk zijn. In mijn ogen zijn ze alles behalve gelijk maar wel gelijkwaardig. En gelukkig maar!

Vanmorgen werd ik nog eens gestijfd in mijn opvatting. Ik sprak een  Marokkaanse moslima van begin twintig. Zij vertelde mij dat ze haar inkopen veelal doet bij een Marokkaanse winkel, niet ver van haar huis. Nee, ze komt nooit in de Turkse winkel die even verderop is. Als Marokkaanse kijkt ze wel lekker uit!

Toen ik haar verhaal hoorde, moest ik ineens denken aan een gesprek dat ik ooit had gevoerd met een jonge Turkse. Zij is lid geworden van een politieke partij en ze is zelfs het jongste raaslid in mijn gemeente. Met haar jeugdig enthousiasme wil ze zich inzetten om allochtone vrouwen het huis uit te krijgen en meer van de wereld te laten genietn. Ik vond dat toen prachtig en ik vind het nog steeds schitterend. Dat meen ik echt.

Toch is er een vraag die mij toen al meteen te binnen schoot. Hoe zullen Marokkaanse, Somalische en andere vrouwen reageren als zij hen komt vertellen  hoe ze zich in onze samenleving moeten opstellen? Zullen zij  niet meteen roepen: “Jij Turkse, jij bent hier ook vreemd! Wie denk je wel dat je bent?” Zij was daarvoor niet bang en vond dat andere haar niet als Turkse moesten zien. Dat is mooi gedacht maar de werkelijkheid is anders. Dat bleek ook uit de woorden van mijn gesprekspartner van vanmorgen.

Als autochtonen spreken wij altijd heel gemakkelijk en snel over “allochtonen” en daarmee vergeten we we dat het gaat om mensen van ruim 100 nationaliteiten. Nationaliteiten die elkaar in het land van herkomst soms bestrijden of helemaal niet zien zitten. Nationaliteiten die elkaar belachelijk of minderwaardig vinden. Het is onbegonnen werk om hen aan te spreken op hun allochtone positie en te vergeten welke andere scheidslijnen er zijn. Mijn Marokkaanse gesprekspartner zal eerder in een Nederlandse winkel haar boodschappen doen dan in een Turkse of Somalische.

Nu heb ik daar eigenlijk best vrede mee. In de VS leven al honderden jaren talloze nationaliteiten grotendeels vreedzaam langs elkaar heen. Ze hebben een minimum aan gemeenschappelijke kenmerken zoals het spreken van Engels (niet eens allemaal), respect voor de nationale vlag en de plicht om in dienst te gaan.

Ook in Nederland zou het helemaal niet erg zijn als de diverse bevolkingsgroepen doodleuk langs elkaar heen leefden, ieder in de eigen cultuurkring. Daaraan zijn wel een paar voorwaarden te verbinden. Zo is het zaak dat groepen ook met respect langs elkaar heen leven. Bovendien moeten de groepsleden een gelijkwaardige kans maken een economisch bestaan op te bouwen. Niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Die integratie? Die komt of komt niet maar in elk geval komt ze uiterst langzaam. Vreeemde culturen komen per jet en gaan te voet.

Wat mij betreft is de integratie uit de gratie. Dan kunnen we ook die belachelijke Islamdebatten afsluiten en het gewoon weer gaan hebben over onderling respect.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.blogger.xs4all.nl/bezinnen/articles/189922.aspx

www.reliflex.nl/article.aspx?ArticleId=288

www.coolegames.com/spelletjes/582-Hond+en+kat.html

www.kathalijnebuitenweg.hyves.nl/blog/11528229/Integreren_ho_maar/Dgtm

www.denieuwereporter.nl/?p=1513

www.gregoriusnekschot.nl/blog/index.php?title=ahmed_aamp_suhayb_tegen_assimilatie&more=1&c=1&tb=1