Indonesië is geen land

valkuilen

Ik kan me nog goed herinneren hoe Michael Gorbatsjov reageerde op slachtoffers van oorlogsgeweld in Noord-Pakistan. “Die mensen beseffen niet eens dat ze in Pakistan wonen”, zei hij toen. En ja, ik denk dat hij gelijk had. Deze week werd mij gevraagd “wat is een land”?” omdat ik beweerde dat Indonesië geen land was en het nooit zou worden ook. Het antwoord op die vraag is eenvoudiger te geven dan het lijkt.

Een land is het grondgebied dat wordt ingenomen door een staat en een staat is de organisatievorm van een volk. Daarmee komen we op glad ijs want over het begrip  “volk” zijn de allerafschuwelijkste oorlogen gevoerd. Toch is er wel een definitie van “volk” te geven. Een volk is een groep mensen waarvan de gemeenschappelijke historische, culturele en eventueel raciale kenmerken en ervaringen sterker zijn dan de kenmerken die hen scheiden. 

Dat nu is ook precies de reden waarom Indonesië geen land is. Er woont geen volk maar er woont een mengeling van volkeren. Daarin onderscheidt het land zich bijvoorbeeld van de VS. Daar wonen wel heel veel verschillende rassen maar zij vormen toch één volk. Overigens zijn de bindende factoren daar uiterst dun en blijft de kans op uitéénvallen steeds bestaan. Aan de andere kant wordt de band hechter naarmate ze langer voortbestaat.

Indonesië huisvest een scala aan volkeren die niets met elkaar te maken hebben. De Atjeher voelt geen enkele verwantschap met de Dajak. De Oost-Javaan heeft nauwelijks verwantschap met de West-Javaan, de Papoea onderscheidt zich van de meeste inwoners van Indonesië niet alleen door historie en cultuur maar ook nog door ras en godsdienst en hetzelfde geldt voor de Molukker.

Zeker, Java is een meltingpot van Indonesische volkeren geworden maar zij zij niet met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke historie en ook niet door een gemeenschappelijk doel. Dat is ook al weer een verschil met de VS. The American Dream glanst weliswaar niet meer zoals ze dat in het verleden deed maar ze vormt wel een band. mensen gingen en gaan naar de VS om een beter leven te hebben. De negers en Indianen zijn de uitzondering daarop maar…het streven van de eerste groep is er volledig op gericht om zich meester te maken van die droom.

Nu is mij verweten dat ik met mijn stelling dat indonesië geen land is, de kolonialen en hun gedrag heb willen goed praten. Dat is niet het geval, ik heb ze wel wat minder willen criminaliseren. De zogenaamde onafhankelijkheid van de Indonesische Republiek heeft voor een groot deel van haar bewoners niet minder maar meer onderdrukking gebracht dan koloniale tijden. Nu zou dat nog te verteren zijn als de onderdanen van de Soesoehoenan van Soeroekarta of van Djokja onderdrukt werden door hun eigen “Heer der Heren”. Dat is niet het geval. Het is veel erger geworden want de Atjehers, bijvoorbeeld, worden nu onderdrukt door de Soesoehoenan van Djakarta, de president dus. Sinds de Indonesische onafhankelijkheid hebben Indonesische machthebbers misdaden tegen hu eigen bevolking begaan waarbij de daden van Jan Pieterszoon Coen en van Heutsz verbleken. Zegt de naam Ventje Soemoeal iemand nog iets?

Voor de Atjeher, de Lombokker, de Balinees of de Timorees en zeker voor de Papoea is het er eigenlijk alleen maar erger opgeworden. De onderdrukker zit dichterbij en is dus gevaarlijker. Ondertussen is het de Heer in Djakarta die verordonneert dat de inwoners van Kalimantan (Borneo) hun bossen verliezen. Eén van de zwaarste aantijgingen aan het adres van de koloniale planters was dat zij de bevolking verplichtten gewassen te verbouwen waaraan de Indiërs zelf niets hadden. Ze ware goed voor de internationale markt. En zie: het bestuur in Djakarta doet precies hetzelfde in het kwadraat.

“Maar ze besturen nu toch zichzelf?” Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Alle vruchten van verkiezingen en hard werken komen terecht op de creditcards van de Soesoehoenan en zijn volgelingen. Nee, de inwoners van Indonesië zijn  er met hun “merdeka” geen milimeter op vooruitgegaan. Erger nog, de schijn van zelfbestuur heeft ze verder van hun autonomie afgedreven.

De onmenselijkheid van de koloniale onderdrukking in Nederlandsch Indië valt niet te ontkennen. Er zijn voorbeelden geweest van jhet platbranden van akkers en dorpen. Er zijn onmenselijke strafexpedities geweest maar…er waren ook andere en betere verhoudingen. De dekolonisatie werd dan ook niet gedragen door een meerderheid van de Indiërs. Dat kon ookniet omdat veel mensen niet eens beseften dat ze in Nederlandsch Indië woonden.

De dekolonisatie vond plaats doordat in Nederland een beeld was ontstaan van de harteloze koloniaal die de zieleige inlander onderdrukte en terroriseerde. Misschien werd dat beeld nog versterkt doordat ene reklatief groot deel van de kolonialen aanhanger was van de NSB. Dat viel in 1945 natuurlijk niet te pruimen. Het laatste duwtje van de dekolonisatie werd gegeven door een groep verwende en verwesterde Indiërs onder leiding van Soekarno en Hatta die nooit meer dan enige tienduizenden aanhangers hebben gehad. Een representatieve hoeveelheid van de Indische bevolking was dat nauwelijks te noemen.

Daarom zou het goed zijn als we ons niet steeds weer door hypes lieten meeslepen. Voor zover het de Antillen aangaat, zou het beter zijn om af te zien van die zogenaamde onafhankelijkheid. De eilanden zullen het slagveld worden voor de VS en Venezuela en ten prooi vallen aan de slinkse politieke acrobaten die nu eenmaal overal te vinden zijn. Nee, de status van “gemeente” zou een goede oplossing zijn. Het zou ons niet voor de tweede keer een archipel in de ellende doen storten.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.singel54.nl/therapie/valkuilen.php

www.skepsis.nl/valkuilen.html

www.carrieretijger.nl/carriere/vrouwen/valkuilen 

www.indonesie.nl/id/1/568/kalimantan.html

www.lucaswashier.nl/?p=4358

www.blogcatalog.com/post-tag/antillen

www.knorrr.blogspot.com/2007/12/zeitgeist.html

www.onderwijsbeeldbank.geheugenvannederland.nl/…/vak,geschiedenis/hoofdthema,4/subthema,50/onderwerp,215

 

 

 

Fitna, Fatwa en Watnah…

unbelieve

Streekgerechten stonden er gisteravond op het menu. Echte Woubrugse uiensoep (die ik als kind altijd aanduidde met “uilensoep”) of mosterdsoep met paling. Die mosterd moet dan weer de invloed van de lijkenvreters neutraliseren natuurlijk (ik ben trouwens gek op paling). Tussen het smakken door werden er discussies gevoerd over de koers van de stad. Gaat het allemaal wel goed?

Ik kreeg de indruk dat de meeste deelnemers redelijk tevreden waren al moest er hier en daar wel een bijstelling plaatshebben. Nog interessanter werd het toen de aantrekkingskracht, het karakter, het wezen van de stad ter discussie was. Dat gebeurde na het toetje, Rijnstreekse Palatschinken (ijs met een flensje). Bij mij aan tafel zagen de meesten onze stad als vriendelijk en rustig en ikzelf noemde het een stad met het karakter van een “Kurort”. Ze willen het niet op de borden hebben.

Wat een verscheidenheid! Zelfs binnen de grenzen van Nederland valt er nog heel wat te beleven. Wie had gedacht dat alleen al de Rijnstreek zoveel te beieden had. Gelukkig maar want niet iedereen kan zich een reis naar het buitenland veroorloven. Dat heeft niet alleen te maken met het geld maar ook met je gedrag. Zo moet Wilders binnenlands blijven omdat Jordanië een internationaal arrestatiebevel tegen hem aan het opstellen is. Allemaal in verband met Fitna, die film. De Jordanërs maken hem daarmee nog beroemder dan hij al is en bewijzen hem dus een dienst.

Islamitische scherpslijpers zitten al te denken over een Fatwa (een doodsvloek) over Wilders maar ik denk op z’n goed Haags “Watnah?” Wilders kan toch prachtige reisjes maken langs Rijn, Maas en Lek zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over brullende Islamitische muizen en dolgedraaide officieren van justitie in Jordanië? Wat zou die gerechtsdienaar in zijn knuistje hebben ontvangen om over te gaan tot het opstellen van zo’n arrestatiebevel? Een leuk villaatje aan de Jordaan onder de naam “Mon Plaisir d’Osama” of “Beau Ravage”?  

En nu we het toch hebben over officieren van justitie en corruptie, uit Aruba komt geen goed nieuws. Nu beklaagt ook aftredende procureur generaal Jörg zich al over de omkoopgevoeligheid  van de Arubanen. Volgens hem wil Nederland van de Antillen af. Ik zie in gedachten  hoe Hero Brinkman zijn baarden likt. Misschien dat Aruba binnenkort een internationaal arrestatiebevel uitvaardigt tegen Jörg en Brinkman allebei.

Ik wil trouwens helemaal niet van de Antillen af. Ik vind al jaren dat die eilanden gewoon Nederlandse gemeenten moeten worden. Brinkman als burgemeester van Curacao. De zwabber erdoor! Dat gezwam over hele of halve onafhankelijkheid moet nu maar eens afgelopen zijn. Ook leuk voor Hugo Chavez want als hij ooit één van die eilanden wil bezetten, pikt hij dus een stuk van Nederland in. Ja, watnah onafhankelijkheid? Zijn de Indonesiërs er één steek gelukkiger van geworden dat de Nederlanders er weg zijn? Nee hoor, er bestond in 1945 helemaal geen breed gedragen behoefte aan onafhankelijkheid in dat gebied. Waarom niet? Omdat het nooit een land is geweest en het zal het nooit worden ook. Indonesië bestaat uit honderd landen. Er was alleen een stelletje verwesterde, fanatieke mafkezen onder leiding van Soekarno met een antikoloniale westenwind in de rug. 

Dezelfde ellende maar dan anders kunnen we ook weer beleven met onafhankelijke Antillen. Niet doen dus! En ja, ik ben de zoon van kolonialen maar ik kauw nooit sireh bladeren dus ik ben nog helder bij mijn verstand.

Hun ouders zouden mij nog met liefde hebben opgevangen zonder er geld voor te vragen. Wat dat betreft is er toch wel wat veranderd. Opa en Oma Van Vliet hadden hun kleinzoon desnoods naar hun villa aan de Tamarindelaan in Soerabaja laten komen als vader en moeder Elhorst daaraan behoefte hadden gehad. Watnah vergoeding? Wat me er trouwens aan doet denken dat Indonesië het grootste Islamitische gebied van de wereld is. Dan kan Wilders dus niet mee. Nee, die moeten we dan maar opvangen in de Rijnstreek. Kan hij zich tegoed doen aan Woubrugse uiensoep. Zittend aan de Heimanswetering komt hij dan misschien nog wel tot echte inzichten, wat zeg ik? openbaringen waarover hij een boek gaat schrijven in drie delen: Fitna, Fatwa en Watnah.

Euh….zien de lezers het? Ik heb verband aangebracht tussen absoluut als los zand aan elkaar hangende zaken. Dat heet visie, ik heb leiderschap!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.leokrans.nl/psychologie/zeuren_en_klagen.htm

www.sochicken.nl/jezelf/stoppen_met_zeuren.html

www.weblogs.nos.nl/brussel/2008/04/15/klagen-en-zeuren-over-europa

www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/leaf/diversity

www.stichtingoase.nl/literatuur/doc/doc

www.watzeggienou.nl

www.watnouerror.nl

www.pvv.nl