Politieke keuzen

Eindeloos trekken de berkenbossen aan de langzaam voortploeterende trein voorbij. Het beeld laat me niet los als ik aan Rusland denk en gisteravond was het weer zover. Verscheidene mensen wilden wel even weten hoe die vijf dagen me bevallen waren.

Een recreatieoord in de buurt van St. Petersburg waar zee en wind elkaar afwisselen als het om geruis gaat en de bomen waaien. Een idyllisch plekje aarde in een veel verguisd land. vermoedelijk heeft het sterk te maken met de aloude stelregel “onbekend maakt ombemind”. Rusland is voor veel Nederlanders een soort Mordor dat achter de nevelen van de vergetelheid verdwijnt om er van tijd tot tij als bedreiging achter vandaan te komen.

Daarom ook lukt het politici voortdurend een soort angstaanjagend beeld op te hangen van Rusland. Een land dat onze gastoevoer wil afsnijden, dat raketten op ons wil richten en dat oze kleine bondgenoten lijkt te willen vermalen. Maar onder die kleintjes zitten wel heel lelijke horzels zoals Georgië. Georgië is een land met nationalisten aan de macht en die zijn niet zo erg betrouwbaar voor de argeloze politici van Europa met hun vredesacties en al dat soort flauwekul.

Want ik houd niet van schieten maar ik kan de logica van het schieten altijd wel volgen. Waren het niet de Georgiërs die in het conflict met Rusland waren begonnen met schieten? Dat is altijd van belang: wie  er. zo op het eerste oog, begonnen is. Even zo goed krijgen de Russen die een vredesactie in het gebied hebben uitgevoerd, alle vuilnis over zich uitgestrooid.  Toch hebben zij zich in Georgië netzo gedragen als de NAVO in Kosovo.

Dat hebben de Russen niet verdiend. Ik heb ze leren kennen als aardige, vrolijke mensen die haken naar een goed, prettig bestaan. Ik behoor ook tot degenen die vinden dat Rusland lid moet worden van de Europeese Unie al is daarvoor nog wel wat nodig. Vooral stabiliteit in de democratie. Die komt stapje voor stapje tot stand. Eerst was er de revolutionair Gorbatsjov, toen de uitvierende Jeltsin en nu is er het koppel Poetin/Medvedev dat Rusland stabilieit probeert te brengen. Dat ik het niet altijd eens ben met hun aanpak, doet er niet toe.

Het draait om politieke keuzen. Gaan we Rusland weer van ons wegduwen zoals we in het verleden hebben gedaan of omarmen we het met de nodige omzichtigheid? Ik zou zeggen: het laatste. je zou haast denken dat de EU dat ook van plan is maar dat is niet zo. De omzichtigheid die de Unie ten opzichte van Rusland in acht neemt, heeft vooral te maken met olie en gas. Niet met lotsverbondenheid. Dat is een gemiste kans want onze verbondenheid is sterker dan je zo zou denken.

Russen zijn Europeanen die o, zo graag bij Europa willen horen maar die ook elke keer opnieuw worde afgewezen. Ze staan dichterbij ons dan Amerikanen. Amerikanen zijn  juist mensen die geen Europeaan meer wilden zijn. Daarom zijn ze weggegaan. Omdat we dat psychisch niet kunnen verwerken, houden we ons angstvallig aan de Amerikanen vast. Politieke innovatie zou ons juist dichter naar Rusland toe moeten drijven. Dat zou nog eens een echte politieke keuze zijn.

Maar we zijn angstig en bang heb ik gemerkt. Gisteravond nog was ik in een commissievergadering van de gemeente. Daar kwam luid en duidelijk naarvoren dat ik een risicofactor ben. Iedereen die boven de zestig is, vormt een risico. Althans, zo denken veel ondernemers erover en zij niet alleen. het kabinet heeft dezelfde nonkeuze gemaakt en wil AOW-ers godbetert laten meebetalen aan een uitkering die ze zelf hebben mogelijk gemaakt. Omdat ze een risico vormen, denk ik.

Het is een politieke keuze: of je behandelt je AOW-gerechtigden op een fatsoenlijke manier of je gooit je geld weg in het moeras dat Afghanistan heet. Voorlopig kiest het kabinet voor Afghanistan en niet voor de AOW-ers want zo houden we Amerika te viend, een land dat eigenlijk niets van ons wil weten. AOW niet meer betaalbaar! Kletskoek, kies maar eens ergens voor! Voor jezelf, zou een goeie zijn.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

 

Service

www.beesies.nl/animals/beer.htm

 www.ekudos.nl/artikel/109874/de_russische_beer_brult

www.gymnasiumleiden.nl/vakken/geschiedenis/Pages/landsymbool.h

www.rusland.nl

www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vhkuiga832pv

www.gva.be/dossiers/-e/eurouitbreiding/dossier.asp

www.forum.fok.nl/topic/1188089

 

 

Kaukasisch drama, Russen trekken Tbilisi binnen

President Sjaakasvili (voor vrienden: Sjaak) van Georgië is misschien een wat dommige nationalist hoewel hij een schone Zeeuwse aan de haak heeft geslagen. Hij lijkt mij niet dom genoeg om te denken dat hij met zijn pantserwagen, fietsbrigade en raketsetje dat hij van Boesj op zijn verjaardag heeft gekregen de kernmacht van Rusland en een horde ontevreden bergbewoners de baas kan.

Als hij dus maar enigszins het idee had gehad dat zijn inval in Zuid-Ossetië tot zo’n drama zou leiden, dan had hij het niet gedaan. Hij moet dus andere inzichten hebben gehad en die waren ongetwijfeld afkomstig uit het Witte Huis. De Amerikaanse regering doet al lange tijd moeite om invloed in het gebied te krijgen. Niet alleen de olie is daarbij van belang maar ook het “containment” van Iran. Amerikaanse desperado’s hebben Sjaak dus verteld dat hij zijn gang kon gaan, vooral tijdens de Olympische Spelen. Voor de Amerikanen was het een gok, niet meer en ook niet minder en zij betrokken er ook hun Europese “bondgenoten ” niet bij.

De Russische reactie kwam met onverwachte felheid waarbij opviel dat Medvedev wel heel snel een forse krijgsmacht bij de hand had. Hij lag vermoedelijk al lang op de loer. En…het idee daarbij is wel degelijk om de Georgische hoofdstad te bezetten. De Russen hebben daarvoor verscheidenen redenen.

In de eerste plaats willen zij in Georgië een bewind dat in de pas loopt met de ideeën die van het Kremlin uitgaan. In de tweede plaats krijgen de Russen op die manier meer greep op de Kaukasische olie en dan is er nog iets.

Voor West-Europeanen is het niet te begrijpen hoe diep de wonden zijn die de dictatuur van Stalin in de Russische, Oekraïense, Kazachstaanse en andere ex-Sovjetvolkeren heeft geslagen. De volslagen ontheemding en etnische ontworteling die zijn regiem veroorzaakte is nauwelijks met een toetsenbord te beschrijven. Niet Hitler maar Stalin is in de oude Sovjetstaten de verpersoonlijking van de duivel.

Stalin was van geboorte Georgiër (Gori). Alle prachtige verhalen ten spijt, is dat altijd een bron van wrok geweest van andere Sovjet-volkeren tegen de Georgiërs. Het feit alleen al dat na het gorbatsjovtijdperk de standbeelden van Stalin in Tbilisi bleven staan, was hen een doorn in het oog. Wat zou er prachtiger zijn als de Russische troepen al die vermaledijde gedenktekens zouden kunnen vernielen? Als Stalin in Tbilisi netzo van zijn voetstuk werd getrokken als Saddam Hoessein in Bagdad?

Daarbij komt dat ook de Russen goede leerlingen zijn van Boesj. Zij gebruiken voor de krijgsmacht die Georgië verovert het woord “vredesmacht”. Zij hebben van hun opponenten in de wereldheerschappij geleerd dat je mag doen wat je wilt als je een vredesoperatie uitvoert. Ook de VN mag je dan best aan je laars lappen. Over tien jaar gaat het veel beter in Georgië, dan luisteren de bestuurders daar volledig naar Moskou!

Ondertussen voltrekt zich opnieuw een drama dat, zoals welke oorlog of vredesoperatie dan ook, geen oplossing gaat brengen. Binnenkort plegen Georgiërs bomaanslagen in Tbilisi, Moskou, Petersburg en misschien zelfs wel in New York, met een vliegtuig of zo. Tegelijkertijd bieden wij Sjaak en zijn echtgenote asiel aan in een vakantiehuisje aan de Zeeuwse kust. Dat zou nog eens een mooi gebaar zijn van zuinigheid.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.hansrossel.com/reizen-informatie/georgie-tbilisi/reisverslag-georgie

www.sandravanbeek.nl/wordpress

www.zomerlog.blogvandaag.nl/page/log/32789/Vanuit%20Tbilisi:%20Blijven%20of%20gaan%3F/

www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1542

www.edestad.nl/page/Inter-nationaal/Thema/Georgie-en-Rusland-tot-elkaar.246409.news

www.forum.politics.be/showthread.php?p=3620192