Geluk

Hoe staat het ervoor met onze jongeren? Ik vraag het me geregeld af. Toen ik 24 was, hadden we bloemen in het lange haar, speelden we gitaar en vrije seks en woedde er ergens op de achtergrond een zinloze maar wrede oorlog in Vietnam. Bij tijd en wijle protesteerden we daartegen en dan gooiden we bloemen naar “veteranen”. En natuurlijk was er de niet aflatende stroom van Afghaanse wiet. Niemand brandde er toen nog de boerenakkertjes plat in een poging om het land op te bouwen.

Wie nu 24 is, vindt zichzelf opgezadeld met een stressy, naar prestatie hakende maatschappij, zinloze maar wrede oorlogen in Irak en Afghanistan waarbij wee naar believen akkertjes platbranden als bijdrage aan de ontwikkelingshulp, heerst er een virulente kredietcrisis, is het geloof in een alleszaligmakende vrije markt de grond in gestampt maar een alternatief wordt niet geboden en schieten we elkaar dood met nooit doordachte teksten op weblogs in een digitale achterbuurt.

Ik moest daaraan denken toen ik een paar dagen geleden het werk van een cursist onder ogen kreeg. Zij had de opdracht een viedeoreportage voor te bereiden en als onderwerp had zij de tegenstelling gekozen tussen de armoede en levensvreugde op Isla Margarita  en de rijkdom en onvrede in Nederland.

In haar plan vond ik opmerkingen als “Wij leven nu in een cultuur van “ikke-ikke-ikke-en-de-rest=kan -stikke” waaraan zij toevoegde “Maar daar is niets mis mee want door onze cultuur zijn we nu waar we zijn. Even verderop beschreef zij hoe wij in een cultuur van stress leven. Zij vond het nodig om daaraan iets te laten veranderen en daaraan zou haar videoreportage bijdragen. Een verband tussen de beide culturele waarnemingen ontbrak. Mijn haar begon uit te vallen toen ik las dat zij in de reportage de armoede op het eiland goed naarvoren zou laten komen aan de hand van een “luchtige presentatie”. Zij ging dus luchtig presenteren over armoede. Gezellig met een zak chips op schoot, lijkt mij.

Kortgeleden deden mijn vrouw en ik een poging om op straat mensen te ontmoeten die er vrolijk en ontspannen uitzagen. We kwamen er niet één tegen. De stress beheerst ons waarschijnlijk meer dan de rijkdom want het geluk is niet af te lezen aan de ogen van de mensen die je passeren. Ik begin het beeld van de cursiste te begrijpen. Misschien moet je wel heel luchtigjes doen over andermans ellende als je je eigen geluk nergens kunt vinden, ook al ligt het voor het grijpen.

Van huis uit ben ik niet zo zwaarmoedig maar ik word van sommige dingen wel bedroefd. Klaarblijkelijk slagen onze opvoedingsmethoden en onderwijssystemen er niet in jonge mensen een heldere blik op de samenleving te geven. Wie Nederlanders iets wil leren van de levenslust van de bewoners van Isla Margarita, kan dat toch moeilijk doen door ene luchtige presentatie van de armoede op het eiland.

Onze “ikke-ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikke-cultuur” heeft geleid tot het uittreden van Rita verdonk en Geert Wilders uit de VVD. Deze egootjes waren niet meer in staat en bereid samen met anderen tot een oplossing van maatschappelijke vraagstukken te komen. “Maar daar is niets mis mee”, schrijft mijn cursiste. Wat bezielt een jonge Nederlandse om zoiets op te schrijven? Teveel luchtigheid? Luchtigheid die in ons wordt gepompt door onzinnigheids-tv van De Mol en kornuiten? TV die in de plaats van zingeving enorme voorraden onzin aanlevert?

Vorige week was ik getuige van een optreden van de voorrachtskunstenaar Carool Popelier. Hij legde een verband tussen de gebneurtenissen in de Trojaanse Oorlog en alle oorlogen die daarna volgden. Een goede poging om de gebeurtenissen in de wereld zin te geven. De vraag is: wat doet de school daarmee? Volgen er discussies en debatten of worden er alleen maar zouteloze werkstukjes gemaakt?

Geluk, je vindt het in jezelf en niet in het plasmascherm of de twintigste vakantie. Het zoeken ernaar word je alleen maar mogelijk gemaakt door verbanden en achtergronden te zien. Daar ligt een schone taak voor het onderwijs maar de opzet van een videoreportage door één van mijn cursisten laat mij twijfelen. Heeft het onderwijs voor zulke taken nog weel oog? Ik ben daar skeptisch over geworden. Het lijkt wel of niet het kind maar de computer centraal staat.

Geld voor het onderwijs is prima, maar laten we het dan in de eerste plaats besteden aan de vorming van de leerlingen. Met een goede vorming als achtergrond, beheersen ze elke computer die ze tegenkomen, ook al is die nog zo geavanceerd. Een  gelukkig mens telt voor drie.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.geluk.startpagina.nl

www.kieckens.nl

www.klein-geluk.nl

www.vorming.net

www.digischool.nl/ckv2/bevo/intro.htm

www.svmk.nl

www.hyves.com

 

 

 

 

 

/

SP fuseert met PVV (nieuw en beter)

schimmen

Het zijn me wat vlaggende dagen en dat is mooi ook. Rood, wit, blauw, oranje, rood solo en nog veel meer. In pracht- en in krachtwijken, wapperde de driekleur of verhulde het proletarisch vaandel de achtergebleven sociale voorziening en ontwikkeling. Halfstok en heelstok wisselden elkaar af, kortom één poel van nationale gevoelens en sentimenten. Mooi hoor! Het zal Rita goed gedaan hebben en misschien Geert ook wel. Wie weet. Veel maakt het niet uit want, nou ja…

Zoals in mij vorige column al naarvoren kwam, komt bij sommigen het gevoel op dat de SP en de PvdA uit hetzelfde nest stammen en ik heb die gedachte meteen weer neergesabeld. Wie het Nationale politieke spectrum overziet, ontdekt eigenlijk maar drie partijen die enige opwinding veroorzaken, twee die aardig zijn en de rest is te onduidelijk of te standvastig om voor bespreking in aanmerking te komen.

Onder de eerste drie versta ik de PvdA, de SP en de PVV. De fusie tussen twee eerstgenoemde partijen sluit ik uit al kan het best zijn dat er over en weer individuen en zelfs groepen migreren. Eerlijk gezegd komen PVV en SP misschien veel meer voor een fusie in aanmerking. In de afgelopen jaren is al wel eens gebleken dat de beide partijen hun voornaamste aanhang halen uit dezelfde prachtwijken en krachtbuurten. Er leeft binnen de SP een zeker autochtoons gevoel.

Het verschil tussen beide partijen zit hem in de presentatie, iets wat op een goed moment trouwens uiterst belangrijk kan zijn. De optredens van Wilders voor wat betreft de Koran staan bijvoorbeel ver weg van de spreekbeurten van Jan Marijnissen terwijl die toch ook niet voor een kleintje vervaard is als het om controversiële uitspraken gaat. Vooral het ongebreidelde nationalisme van de PVV kan een barrière zijn voor fusie op korte termijn. Maar er is meer. De PVV heeft vreemdelingenhaat tot haar “unique sellingpoint” gemaakt. De SP keert zich daar in haar programma’s juist tegen. 

Dat neemt niet weg dat beide partijen vooral opkomen voor groepen mensen die zich verwaarloosd voelen, achtergesteld en ondergewaardeerd. Dat geldt trouwens ook voor TON van Rita Verdonk. Er broeit een zwaar maatschappelijk stuk onvrede in de samenleving. Die onvrede groepeert zich rond chauvinisme, financiële achterstand, gebrek aan sociale samenhang, gevoelens van onveiligheid en betutteling door de overheid. Die overmaat aan regels, en een veel te zware belastingdruk, staat in schril contrast met de vormen van onvrede die ik daarvoor heb genoemd. Immers, ondanks al die bemoeizucht is de samenleving nog steeds allesbehalve ideaal!

Het lokale socialisme van de SP en het nationaal-sociale gevoel van PVV en TON raken elkaar en overlappen elkaar zelfs hier en daar. Les extrêmes se touchent. En toch…als ik het zo op een rijtje zet, zie ik de fusie tussen SP en PVV er nog maar niet zo één twee drie komen. Geert Wilders en zijn nationale radicalisme zijn daar de grootste barrière voor.

En dan die derde partij, de PvdA? Een fusie? Misschien hebben we het daar nog eens over. In elk geval kan ze niet duimen draaiend achterover leunen totdat de anderen elkaar hebben opgevroten. Dat blijkt alleen al uit de interne kritiek. Nee, de PvdA moet terug naar haar authentieke wortels. Dat wil zeggen: de bundeling van de hoop en idealen van mensen die afhankelijk zijn van arbeid. Dat lijkt een niksje maar Raymann (is Laat) zei het ooit goed: “Wat nou, middenklasse? Drie maanden werkloos en je hebt geen dak meer boven je hoofd.”

Afhankelijk van een inkomen…wie zijn dat eigenlijk? Verreweg de meeste mensen maar er zijn ook daartussen grote verschillen. In het belastingdossier van 2007 voor de begroting 2008 is een hoofdstuk te vinden over het meten van geluk. Dat is een beetje een bespottelijke uitvinding maar er staan toch wel wat opmerkelijke zaken in. Zo bestaat er een inkomensniveau dat mensen ertoe brengt niet langer nadrukkelijk uit te zien naar “meer”.  Dat bedrag ligt op het ogenblik, als ik het goed heb, zo rond de 55.000 euro per jaar.

Op dat moment heeft men een soort economische tevredenheid bereikt. Toch zijn ook deze mensen nog afhankelijk van hun arbeid. De uitspraak van Raymann geldt voor hun in beginsel ook al kunnen ze het misschien wat langer uithouden dan drie maanden. Het is aan de PvdA om alle mensen die niet van eigen vermogen kunnen leven te bundelen. Uiteindelijk hebben zij allemaal hetzelfde belang. Daaronder vallen werknemers maar ook zelfstandigen. Arbeid is het kapitaal en dat verdient waardering.

Dat betekent niet dat iedereen nu maar als een gek aan het werk gezet moet worden om op zijn 50e met een burn out thuis te gaan zitten. Integendeel, het verdient de moeite om ervoor te zorgen dat mensen steeds meer het werk gaan doen dat bij hun identiteit past. Verworpenen der aarde zijn er alleen maar doordat mensen een welvaartsniveau najagen. Wie het werk doet dat bij zijn of haar persoonlijkheid past, zal nooit verworpen zijn.

Daarin steekt dus een flink element van maatschappelijke bewogenheid maar ook van een zeker religieus besef en in elk geval van een behoorlijke geestelijke ontwikkeling. Alleen met die ontwikkeling komen mensen erachter hoe arbeid en persoonlijkheid “matchen”. (Ik denk, kom laat ik er eens een trendy woord ingooien). Ik durf het haast niet zeggen maar eigenlijk loopt uiteindelijk toch op een fusie uit: tussen werk en persoonlijkheid. Een fusie die “arbeid” maakt tot een manier van leven. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.sargasso.nl/archief/2008/01/10/nieuwe-sociaal-liberale-partij-fusie-gld66

www.axel.nl/nieuws/?id=219&page=39

www.planet.nl/planet/show/id=101419/contentid=419906/sc=d5fa05 

www.managementboek.nl/boek/9789055944194/50_manieren_waarop_ik_mijn_leven_verpestte_en_hoe_jij_dat_kunt_v… 

www.cnvo.nl/…/artikel/28801/?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&cHash=14ac8efae7

www.blog.duurzaamleven.ne