Hoe schaf je een woord af?

Gisteren was op tv een meisje waarvan de vader een moord had gepleegd. Wat er precies was gebeurd, weet ik niet maar de man had drie jaar gevangenisstraf gekregen. Voor het meisje opende dat mooie kansen want ze kon nu meedoen aan de trend om een boek te schrijven. Boeken schrijven lijkt tegenwoordig iets te zijn dat iedereen kan, zelfs Arnon Grunberg.

Het meisje vertelde dat ze in haar dorp tot op de dag van vandaag wordt nagewezen als “de dochter van een moordenaar”. Kennelijk is het een onuitroeibare behoefte van het menselijk ras om anderen te beoordelen op negatieve kenmerken, ook al zijn die niet het gevolg van eigen daden of meningen. In het dagelijks woordgebruik heet dat “discriminatie”. Misschien gaat “discriminatie” nog wel wat verder. Gisteren sprak de blinde conferencier Vincent Bijlo zijn column op BNR uit. Hij had orgaandonatie als onderwerp gekozen en wilde zijn ogen wel aan Geert Wilders schenken. Zelfs dat zou je als discriminatie kunnen opvatten want Wilders is niet blind maar hij ziet de dingen “anders”. Misschien ziet hij wel méér dan de meeste mensen: spoken.

Het is niet alleen mogelijk om één individu te discrimineren maar hele groepen tegelijkertijd gaat ook. Wat dat betreft is de Jodenvervolging van de vorige eeuw natuurlijk een mooi voorbeeld, of liever: een lelijk voorbeeld. Even zo goed vindt die discriminatie tot op de dag van vandaag steeds opnieuw plaats. Soms gaat het daarbij om iedereen die niet op Neerlands bodem is geboren maar zijn of haar kinderen horen er ook al gauw bij. Dan zijn het alochtonen en allochtone jongeren. Een enkele keer gaat het ook om een deel van die allochtonen, zoals de Marokkaanse jongeren van Gouda. 

Gisteravond belegden de Jonge Socialisten in mijn gemeente een discussie-avond over integratie. Eén van de beste vragen van de avond vond ik “wat doen we ermee?” en één van de beste antwoorden was “doe er zelf iets mee”.  Inderdaad, in Nederland is al een eindeloze serie van avonden en bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen en thema’s als integratie en discriminatie. Wie denkt dat zo’n avond tot concrete maar algemene resultaten leidt, zit daar met een verkeerd idee. De zin van zo’n avond is, dat er opnieuw over gesproken wordt. De zin van zo’n avond is dat sommige aanwezigen zich bewust worden van hun eigen ongewenste gedrag of denkpatroon.

Ook op deze avond deden de organisatoren toch een poging concrete en algemene resultaten te boeken. Zo was er de stelling dat het woord “allochtoon” afgeschaft moest worden. Daarover is lang en breed gediscussieerd maar de énige vraag die niet werd gesteld was: hoe schaf je een woord af? Dat is namelijk nog helemaal niet zo eenvoudig. Zo’n veertig jaar geleden wilde de PTT al van het woord “postbode” af. Het wordt nog steeds algemeen gebruikt. De Europese Unie heeft pogingen ondernomen om de woorden “pond” en “ons”  af te schaffen: Dat lijkt iets aardiger te lukken doordat ze in het officiële taalgebruik niet meer voorkomen. Een winkelier mag geen “ons” bonbons meer aanbieden. Eigenlijk een beetje gek omdat iedereen weet dat “ons” een ander woord is voor 100 gram.

Het afschaffen van een woord is niet zo eenvoudig en…er moet iets anders voor in de plaats komen. Gisteravond deed iemand het voorstel om de uitdrukking “een mens van diversiteit” als alternatief te gaan gebruiken. Dat idee is ten dode opgeschreven. ik krijg het al niet eens mijn bek uit. Het “bekt” niet en maakt dus geen schijn van kans.

Beter zou het zijn om “allochtoon” ook eens van de positieve kant te bekijken. Er zijn vele migranten die zich in korte tijd ontwikkelen tot zeer waardevolle deelnemers aan onze samenleving. Daarvoor valt alleen maar waardering en bewondering te tonen, tenzij het een bankier is natuurlijk. En wanneer ben je geen allochtoon meer? Dat is pas het geval als je jezelf en als anderen je niet meer als zodanig zien.

Eén misvatting van gisteravond wil ik nog rechtzetten. In de VS zouden ze beter omgaan met buitenlanders dan bij ons. Dat is echte kletskoek. Negers zijn in de VS nog steeds buitenlanders en de VS zijn het enige land in de wereld waar je het woord “nigger” ongestraft kunt uitspreken. De VS hebben sinds de aanslagen op de twintowers vliegtuigen teruggestuurd, alleen omdat er een passagier was die geen ham wilde eten. Hoe schaf je het woord moslim af?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.art1.nl/artikel/1376-De_definitie_van_allochtoon

www.relatie.blog.nl/gezin/2008/09/27/meer-relatiestress-voor-allochtoon

www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=9587&path=/…/Allochtoon%20geen%20grootve

www.geenstijl.nl/paginas/mijnburen

www2.werkstuknetwerk.nl/uu/uu//229/thema.html

www.rutgersnissogroep.nl/…/Middelbaar_tot_hoger_opgeleide_allochtoon_vergelijkbare_problemen_met_s

 

De taalachterstand van Hero Brinkman

Microfoons

Ik wil het een tijdje niet over Wilders hebben en daarom kies ik nu maar voor Hero Brinkman. Wat een bijzonder typje is dat toch! Anders dan zijn  Führer verschijnt hij geregeld in praatprogramma’s om te discussiëren en dan beweert hij toch maar weer eens allerlei aardigheden. Niet gehinderd door enige nuance wilde hij vorige week maar weer eens in zijn vertrouwde ME-uniform om een paar krakers uit een pand te ranselen. Lekker! ME, SM, het lijkt allemaal op elkaar. Trouwens, kan die Brinkman niet zorgen voor de beveiliging van zijn baas? Denk je dan.

Goed, de ex-meer-bont-en-blauw-op-straat vertegenwoordiger liet zich nu uit over de vraag of Tweede Kamerleden een minister “knettergek” mogen noemen en meer van dat soort dingen. Overigens, naast hem zat één van het duo De Boertjes in wiens ogen je kon lezen: “Ik wil ook bij het PVVee.”

Hero vond dat je een minister best uit mocht maken voor “knettergek”. Kamerleden mogen elkaar en kabinets-leden ook aanduiden als leugenaar en laffe hond. “Dat zijn termen die de mensen begrijpen dus dat is duidelijk”, was zijn mening. Nou, ik vind hem dan ook een ontzettend dikke, vette boerenlul. Dat lijkt mij voor iedereen duidelijk genoeg dus dat mag ik zeggen.

Ik volg de redenatie van onze voormalige hermandad even verder door het Parlement en stel mij voor hoe dat in de komende jaren gaat. Kamerleden en ministers betitelen elkaar bij voortduring  als “klootzak”, “boerenlul”, “schijtlijster”, “homo”, “mietje”, “imbeciel”, “nazi” en ga zo maar door. Daardoor zullen de debatten voor een bepaalde groep mensen zeker beter te volgen zijn. Mogelijk is dat het milieu waaruit Hero Brinkman afkomstig is: achtergebleven van het syndroom van Down voorziene arbeidersinteeltongelukjes uit sloopbuurten. PVV krijgt daarmee ook weer een heel nieuwe betekenis”Partij voor Verloedering”. Is dat allemaal duidelijk genoeg? Of moet het meer de taal zijn die de mensen van Oost- en Westknollendam ook begrijpen? Hoe dan ook, we gaan verder! 

Hoe dan ook, als Kamerleden die route moeten gaan afleggen om begrijpelijk te zijn voor Hero Brinkman, dan vraag ik me af of hij niet rijp is voor een taal- en inburgeringscursus. De toepassing van het taalniveau dat hij voorstaat, gaat namelijk ongetwijfeld leiden tot escalatie (Hero: meer knallen voor de kop en trappen voor je reet, in jouw taal) in de Tweede Kamer. Kamerleden begeven zich dan gewapend naar het Parlement en zie: de Bananenmonarchie is compleet.

Ongetwijfeld kan Hero zich in die jungle goed handhaven. Hij trekt zijn ME-pak weer aan, al zal het wat strak zitten, en ramt er op los. “Just like the old times”. Toch wel Verwildersing? 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.richardosinga.com/kt

www.instituutklaretaal.nl

www.nu.nl/news/1096518/10/Eén_op_de_vijf_kleuters_heeft_taalachterstand

www.kinderspul.blog.nl/basisschoolleeftijd/2008/04/03/taalcursus-voor-alle-kinderen-met-taalachterstand

www.beteronderwijsnederland.nl/?q=blog/1815&page=1&PHPSESSID=4795c2dfe6c8bb2a47ab64a8c6fdcaaf

www.ms.wordpress.com/tag/agressie

 .

www.taalvormingentaaldrukken.nl/ATK/ATK008

 

 

Het debat is lam

Vanmiddag hoorde ik dat een burgemeester en een journalist in een discussie waren geraakt. De burgemeester vond dat hij door de journalist verkeerd was geciteerd. Hij zou gezegd hebben dat de handelingen van een wethouder “totaal ongepast” waren terwijl het volgens hem moest zijn “volstrekt ongepast”. Ik vond die discussie volslagen kolderiek. Laat ik daaraan toevoegen dat ik het er volkomen mee eens ben, dat citaten behoren te kloppen. Het verschil in gevoelswaarde tussen totaal en volstrekt ontgaat mij volledig. Ik weet zeker dat totaal ten opzichte van volstrekt , zoals taalkundigen dat noemen, geen peioratieve (=negatieve) betekenis heeft.

Vandaag vond ik in mijn dagblad weer een heel nieuw artikel met twee opponenten die meedoen aan het zogenaamde Islamdebat. ik word daar kriegel van, ik raak geïrriteerd en op den duur komt de rook uit mijn oren. Wat mankeert ons toch? Het lijkt wel of de hele samenleving zich laat ringeloren door een paar heren en dames die vinden dat er een Islamdebat nodig is: Geert Wilders voorop.

Ja zeker, meneer Wilders en een heel volk van halve zolen dat ik in mijn leven niet zal kunnen verslijten, dringt aan op een Islamdebat. Waarom denken de tegenstanders van Wilders, de andere helft van de zolen dus, nooit eens zelf? Er moet namelijk helemaal geen Islamdebat worden gevoed. Het is zin- en oeverloos. Net als de journalist en de burgemeester hierboven kun je over woorden eindeloos oorlog blijven voeren, bommen gooien, zelfmoord aanslagen plegen, het zal allemaal niets opleveren, zoals gewoonlijk met geweld.

Zo zit het ook met de inhoud van Bijbel, Talmoed of Koran. Wie daarover een discussie begint, kan kletsen tot z’n tong zo droog als hondeleer aanvoelt. Er zal geen conclusie uit voortkomen. Op het moment dat men eruit is, roept plotseling een nieuwkomer iets heel anders en dan kan de discussie opnieuw beginnen.

Zoals gebruikelijk  laten de meesten zich misleiden en langs verkeerde wegen voeren, uit gemakzucht en doordat de ingeslagen weg er zo logisch uitziet en de goede kant op lijkt te lopen. Soms is het even zo goed zaak een ander pad in te slaan. in dit geval zou de discussie dan ook een ander onderwerp moeten kiezen.

Wat dan wel? Wat van belang is, is de vraag of mensen in het algemeen en moslims en niet-moslims in het bijzonder voor elkaar voldoende respect kunnen opbrengen om met elkaar samen te leven. Het maakt geen rund uit hoe je de Koran uitlegt, zolang je andersdenkenden om die reden maar niet lastig valt. Zolang je geen haat predikt tegenover mensen met andere opvattingen, is er niets aan de hand. Daar moet de discussie over gaan.

Wie er anders over denkt, raad ik aan met mij te discussiëren over de vraag of de paus zijn fiat aan condoomgebruik moet geven. Ik geef mijn standpunt nu nog niet prijs maar het kan gezellig worden en die gezelligheid gaat heel lang duren.

Natuurlijk, ik wens iedereen het beste toe maat stop met dat stompzinnige, onzalige en zinloze debat over de Islam. Of had ik andere woorden moeten gebruiken? Als dat zo is, hoor ik het graag.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.podplaza.nl/?action=showpage&show_id=1130&episode_id=194297&findpage=true

www.ewoutboers.nl/misleiding.htm

www.hetcomplot.spaces.live.com/

www.maghreb.nl/2007/04/16/de-rol-van-media-in-islamdebat/

www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp/artnr/171391/index.html

www.wijblijvenhier.nl/index.php