Thermenaal vergaderen

spetteren

Echt, ik houd van de raads- en commissieleden in mijn gemeente en zij zijn mij allemaal bijna éven lief. Tja, dat de één je wat nader staat dan de ander, daar ontkom je niet aan maar toch. Even zo goed, soms slaat de wanhoop toe en dat was gisteravond het geval.

Nu was dat best te begrijpen want de discussie ging eigenlijk wel over een opmerkelijk onderwerp. Ooit besloot de gemeenteraad een zwembad, De Thermen geheten,  in onze gemeente te slopen maar nog voordat het zover was, vloog het gebouw in brand. Na allerlei verwikkelingen besloot de raad daarna om het gebouw opnieuw op te bouwen. Thermae novae. Ja, het zwembad kwam terug. Hoe je het ook wendt of keert, het blijft een bijzondere zaak.

Iedereen blij.zou je zo zeggen maar dat is niet het geval want de meningen zijn sterk verdeeld als het gaat om de functie en de inrichting van het zwembad. De één wil er recreatief spetteren, de ander ziet er vooral een mogelijkheid in Olympische ambities te verwezenlijken. Een fel debat was  dus te verwachten. Dat kon geen verrassing zijn maar van tijd tot tijd leek het toch enigszins uit de hand te lopen. Op een goed moment ging het debat over de vraag wie wat aan wie gevraagd had, hoe dat was gebeurd, waarom, wanneer en tenzij het toch weer anders was danwel niet. Zoiets dus. Het valt me niet mee een woordelijk verslag te doen.

Met efficiënt vergaderen heeft dat natuurlijk niets te maken. Ik moest van tijd tot tijd denken aan een kinderliedje van vroeger: Op een stokje zat een apie voor mijn moeders keukendeur. Hij had een gaatje, in zijn broekje, en daar stak zijn staartje deur.” vraag me niet waarom. Ik had dan ook het gevoel dat het debat helemaal niet meer over het zwembad ging maar over de tweestrijd tussen collegepartijen en oppositie. Overigens koos het CDA in die discussie een wat onduidelijke middenpositie.

Nu vind ik het natuurlijk leuk om scherpe politieke tegenstellingen te ontdekken maar daarvan was geen sprake. De hele raad wil het zwembad herbouwen maar de niet collegepartijen proberen wat meer met de omwonenden “mee te denken” zoals dat heet. Zij doen hun best zich als grootste kampioen van de omwonenden op te treden en overtreffen elkaar in dat opzicht in toegeeflijkheid ten opzichte van de wensen die daar leven: recreatief zwemmen, een zwembad voor iedereen, een zo min mogelijk overlast gevende toegang voor auto’s en ander verkeer en afscheiding van het hele complex van de wijk.

Overigens komt daar nog een complicatie bij. Er is de bouw van wat woningen en van een sociaalcultureel centrum gepland. Die woningen zijn een erfenis van de sloopplannen van het zwembad. Door die toevoegingen wordt de hele zaak al zo vertroebeld dat ik er niet eens meer zou willen zwemmen. Maar goed…

Het effect van de hele discussie was dat er niets gebeurde behalve dat de klok doortikte tot na twaalven. Het was de bedoeling dat de commissie akkoord ging met een voorstel van het college maar dat bleef een beetje in de lucht hangen. Niemand leek er meer zin in te hebben om iets positiefs over de zaak te zeggen. In dat opzicht leek het een beetje op die Europese grondwet die geen grondwet was maar dan anders.

Voor de jongens van de pers was het langdurig, bij tijd en wijle wel komisch maar over het geheel genomen toch vooral vermoeiend. Volgens mij had de voorzitter van de commissie hetzelfde gevoel. Een beetje thermenaal vergaderen, zal ik maar zeggen. Je hoopt steeds dat er een eind aan komt en dat er een warm bad op je wacht.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

Service

www.vergaderwijzer.nl/tiparchief/tiparchief1.htm

www.zios.nl/dhb/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=33

www.nl.youtube.com/watch?v=Kc389mdD64k

www.managementboek.nl/boek/9789047001522/de_one_minute_manager_en_de_apenrots_kenneth_blanchard

www.arnhem.nl/sites/sportbedrijf/de_grote_koppel/zwembad/recreatief_zwemmen

www.sprenkelaar.nl/index.php?hm=rec&pagina_id=119&openingstijden_soort_id=1

www.comitethermen2.nl

 

  

 

 

Raad en daad

 

schulp

Tja, hoe zal ik het zeggen. Als ik het rapport van bureau Daadkracht lees over het werk van de raadsleden, dan krijg ik het idee dat ze zich er met een Jantje van Leiden af maken. Het bureau interviewde ruim 3300 raadsleden, ongeveer 30 procent van het totaal in Nederland en de uitkomst was niet best. Raadsleden zijn echte vergadertijgers die liever zo min mogelijk te maken hebben met “de burger”. Veel te weinig tijd steken zij in contacten met Jan en Alleman en liever trekken zij zich terug in de vergaderschulpen die in de stadhuizen daarvoor zijn ingericht. Hoe anders was de bedoeling met de invoering van het zogenaamde dualisme! De helft van hun tijd zouden raadsleden doorbrengen met contacten met het “gemene volk”. 

En ben ik het daar nu na zestien jaar politeke journalistiek mee eens? Het zou wel heel gemakkelijk zijn om zo maar ” ja”te zeggen en dus doe ik het niet “zo maar”. Ik doe het gecompliceerd. Ook ik heb  het gevoel dat raadsleden heel weinig aan de babbel zijn met de “man en vrouw in de straat”. Waaraan ontleen ik dat gevoel? Ja, er komt zo weinig uit zo’n raad. Begrijp me goed, er zijn raadsleden die uit belangstelling of door hun werk wel degelijk heel veel in contact komen met de “gewone burger”. Raadsleden die ook heel serieus met hun volksvertegenworodigende taak omgaan. Maar, dat mag toch wel worden gezegd, niet ieder doet daaraan mee in dezelfde mate.

Moet dat dan? Het valt al niet mee om de onophoudelijke stroom van voorstellen van het college van B&W in de gaten te houden. Dat moet goed gebeuren want voor je het weet laten ze de gekste bouwwerken neerzetten of parken aanleggen. Of..doen ze juist helemaal niets meer. Nee, je moet burgemeester en wethouders goed in de smiezen houden. Daar hebben raadsleden gelijk in. Maar toch…

Ooit was ik op een avond aanweig waarop de gemeenteraad bijeen was om belangrijke punten voor de raadsvergadering te selecteren. Ja zeker, de raad zou eens even laten zien wat zij belangrijk vond. Via een inegwikkeld systeem van discussiëren en kiezen kwamen ze tot een lijst van onderwerpen die de raad op de vergaderagenda’s wilde plaatsen. En toen? Toen niks. Een half jaar later bleken die onderwerpen nog steeds onvoldoende te zijn bestudeerd en uitgewerkt om door te kunnen gaan voor gaar brood. Ze waren nog niet rijp voor de agenda.

Dan vraag je je af hoe de raadsleden tot hun prioriteitsstelling zijn gekomen.Klaarblijkelijk hadden ze bij het selecteren van onderwerpen nog helemaal geen helder beeld ervan. Dat is toch vreemd? Je gaat toch niet kiezen voor iets waarvan je nog helemaal niets afweet? Op dezelfde avond vielen veel andere onderwerpen af. Waarom eigenlijk? Wisten de raadsleden daar nog minder van of waren ze juist te goed op de hoogte? Hadden ze geen zin om hun vingers eraan te branden?

Kijk, ik gooi dat soort veronderstellingen er nu allemaal maar uit op het gevaar af dat ik bij de eerstvolgende vergadering word belegerd. Wat ik in 17 jaar wel heb geleerd, is dat raadsleden nog al eens vooraan staan om duidelijk te maken dat ze hun werk heel goed en serieus doen. Nu geloof ik echt dat ze dat oprecht menen. Ik weet ook dat veel raadsleden veel aandacht aan het raadswerk geven maar volgens het rapport van Daadkracht valt dat nog wel tegen. Zo is er zelfs een onderscheid te maken naar partij als het gaat om het aantal uren dat aan het raadswerk wordt besteed. De D66 mannen en vrouwen komen er het beste af. Helemaal trouwens, het harde werken zit voornamelijk ingebakken in de linkse hoek. Proletariërsverleden?

Even zo goed, ook ik zou graag zien dat raadsfracties veel vaker met eigen voorstellen en plannen op de proppen kwamen. Niet alleen in de vorm van amendementen of moties maar doodgewoon als initiatiefvoorstellen. Veel werk voor de raadsleden? Ach, heel veel werk kan gedaan worden door de steunfractie, mensen die niet in de raad zitten maar in werkgroepen van de partij. Hebben mensen daar geen belangstelling voor? Dat valt misschien nog best mee als ze het gevoel hebben echte invloed te hebben.

Hoe dan ook, er zou meer initiatief uit de raad kunnen komen. Dat maakt het raadswerk spannender en…de debatten veel interessanter voor de journalisten. Dat wil zeggen: als niet alles is voorgekookt via telefoon en e-mail. Misschien worden de debatten in de raad wat langer maar daaraan valt iets te doen. Veel raadsleden hebben de gewoonte om uitvoerig over standpunten uit te weiden die ook al door een collega uiteen zijn gezet. Een eenvoudige verwijzing naar zo’n collega zou veel tijdwinst betekenen.

Ja, de raadsleden hebben nog veel te doen maar ik geef ze één advies. Laat ze geen voorbeeld nemen aan de Tweede Kamer. De debatten die daar plaatshebben gaan op vele punten de mist in. Ze kunnen hooguit dienen als voorbeeld hoe het niet moet. Maar, zonder overdreven arrogant te willen lijken, ik wil ze graag met raad en daad bijstaan.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.raadslid.nu

www.raadsleden.info

www.kaamertje.hyves.nl/blog

www.werkwijzer.blog.nl

www.ms.wordpress.com/tag/oproep-aan-de-raadsleden-van-alphen-aan-den-rijn

www.kunstvlaai.nl/2008/?p=1