Ik ben dus een idioot

 

Gisteren zag ik bij Het Gesprek twee mannen die ik in heel andere contekst al eens eerder had gezien: de hoofdacteur uit Amsterdamned, waarvan ik de naam even vergeten ben en Graus de Gruwel, kamerlid voor de PVV. De laatste heeft zijn zetel vermoedelijk te danken aan de het feit dat de Partij voor de Dieren respect eist voor het wolharig buikaapje.

Schoonheid komt van binnen en als ik Graus zie dan denk ik “wat zou daarbinnen zitten?” In elk geval genoeg knoeiboel om lid te zijn van de PVV maar goed, dat terzijde. Ik houd niet van persoonlijke aanvallen. De beide heren hadden het over dierenleed en alles wat daarmee te maken heeft. Daarbij waren beide heren het eens over het feit dat de wat meer agressieve dierenactivisten een soort idioten waren. Begrijp me goed, ik ben het met hun optreden ook niet eens omdat ik bang ben dat ze bij het publiek meer weerzin opwekken dan begrip voor dierenleed. Ook dat terzijde, ik houd niet van persoonlijke aanvallen.

Wat mij ergerde was even zo goed deze opstelling. Het suggereert dat het lot van dieren een zaak is van mensen onderling en dat is niet zo. Het lot van dieren heeft te maken met de confrontatie van mens en natuur, met al datgene dat de mens niet is. Aangezien de natuur, i.c. de dieren, zich onvoldoende kan weren tegen de menselijke grootheidswaanzin, zullen mensen zich inderdaad dwars voor die natuur moeten opstellen. Dat is de enige manier om de vernieitigingsdrang van de mensheid tegen te gaan.

Dat zal niet altijd lief en aardig kunnen want wie lief en aardig is voor mijn soortgenoten krijgt een overmacht aan economie, zorgen voor de toekomst, ondernemersbelangen en al dat soort onzin over zich heen. Soms gaat dat zelfs onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Die kreet gebruiken Noren en Japanners om walvissen en dolfijnen af te maken.

Nee, ik denk niet dat chantage of brandstichting bijdraagt aan een beter lot van de dieren. Ik kan me de wanhoop van sommige dierenactivisten wel voorstellen en het geleuter over ‘democratsische middelen’ is echt uit den boze. Democratische middelen doen een beroep op de angst van mensen voor armoede en hongersnood en die angst zal altijd groter zijn dan inzicht in, begrip voor en medeleven met dieren en het geheel van de natuur. Dat gaf mij dan ook een onpasselijk gevoel bij het gesprek dat ik zag bij Het Gesprek. Daaruit kon ik maar één ding opmaken: ik ben dus idioot. Maar dat is niet zo erg want we zorgen beter voor idioten dan voor dieren.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.animalfreedom.org/paginas/opinie/dierrechtnodig.html

www.proefdiervrij.nl

www.pvv.nl

www.hetgesprek.nl

www.diongraus.nl

www.animalfreedom.org/paginas/column/terroristen_en_dierenactivisten.html

Ik ben een “dierenmensch”

lieveheersbeestje

Ik ben er al mijn hele leven van overtuigd dat geweld tussen mensen niets oplevert. Ja, ik heb zelfs een verdedigbaar standpunt dat de hele Tweede Wereldoorlog verspilde energie is geweest maar daarvoor zal ik hier de argumenten niet geven. Wat mij opvalt, is dat ik enigszins van mijn geloof begin af te vallen. Misschien is er een situatie te vinden waarin geweld wel iets oplevert maar eigenlijk gaat het niet om geweld tussen mensen.

In Venray heeft het gemeentebestuur afgezien van de aanleg van een park met martelcentra voor dieren. Het gemeentebestuur besloot daartoe niet zo maar. Het werd onder zware druk gezet door de radicale dierenvrienden en die kregen zelfs, misschien onbedoeld, steun van Guusje Geluk. Zij weigerde de gemeente te hulp te komen ook al was het geplande park nog zo belangrijk voor de regionale economie.

Het gemeentebestuur heeft ervan af gezien. Nu was het natuurlijk mooier geweest als de gemeentelijke bestuurders vanuit zichzelf hadden begrepen dat je aan dierenleed geen stuiver mag verdienen. Het getuigt van een achterlijke cultuur als je denkt dat dierenmishandeling in sommige gevallen goed is, namelijk als het ten goede komt aan de  “wetenschap”. Ik wil hier geen vergelijking maken met de proeven die dr Mengele in de vernieitigingskampen deed maar de scheidingswand is flinterdun.

Waarom nu, twijfel ik op dit punt zo erg over de toelaatbaarheid van geweld? Omdat ik ervan uit ga dat de dieren daartoe zelf over zouden gaan als ze de kans zouden krijgen. Hen wordt die kans ontnomen doordat wij met het recht van de sterkste ons meester maken van hun lot.

Kortgeleden zat ik met een lokaal bestuurder op diens werkkamer te praten over de opkomst van de Partij voor de Dieren. Hij juichte die opkomst toe omdat geen enkele andere partij, ook de zijne niet, het in voldoende mate opneemt voor dieren. Mensen begrijpen niet dat dieren precies hetzelfde recht hebben om zich op deze aarde een gelukkig bestaan te verwerven als mensen. Zij dringen zich niet uit agressie of heerszucht op, zij zijn gewoon op de wereld en kunnen niet kiezen. In dat opzicht bevinden zij zich in dezelfde positie als mensen. Ook die hebben niet een zelfverworven recht op aardse aanwezigheid gecreëerd. Ze zijn er doodeenvoudig temidden van allerlei andere levende wezens neergekwakt en zullen moeten leren de aarde te delen.

Zouden de dieren dat ook doen als zij de machtiger partij waren? Ik weet het niet maar wij kennen onszelf de vaardigheid toe om kritisch na te denken, argumenten af te wegen en dergelijke. Ja, dat zou ons onderscheiden van de planten en dieren. Het is helemaal niet zeker dat mensen de enigen zijn die een dergelijke vaardigheid bezitten maar…wie zegt erover te beschikken, moet haar ook gebruiken.

En dus: wij delen de aarde met dieren en planten op een harmonische wijze. Dat betekent dat we ook wel eens in moeten schikken.

Kortgeleden zag ik tijdens een vergadering nog een nertsfokker optreden. je vraagt je af waarom zo’n man zich niet in het openbaar doodschaamt over zijn beroep. Maar integendeel, hij wilde zijn “bedrijf” nog uitbreiden ook. Als ik de grote, verschrikkelijke, onoverwinnelijke nachtnerts was, zou ik hem met huid en haar opvreten.

Ja ik ben een “dierenmensch”. Maar vrees niet, ik zal geen vreselijke dingen doen. Dat neemt niet weg dat ik gemengde gevoels heb bij het optreden, ook van radicale, dierenactivisten. Iemand zal het voor de verworpenen der aarde moeten opnemen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst 

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.informatiedierproeven.nl

www.animalfrontline.nl/vivisectie/vivinl.php

www.anti-dierproeven.eigenstart.nl

www.quidam.web-log.nl/quidam/2004/07/kip.html

www.wakkerdier.nl

www.politiek-actie.net/pages/dossiers/politiek_activisme/dierenrechten/bont_wakker_terrorisme.htm