Is Sarah Palin’ B.O???

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 4 oktober 2008 at 11:11  Geef een reactie  
Tags: , , ,

Snelle Jet

Jet Bussemaker, ik vind het een lekker ding om te zien hoor maar ze scheert wel eens wat erg laag over de grond en met veel te grote snelheid. Nu heeft ze weer gezegd dat McCain een ramp zou zijn als president. Hoe weet zij dat zo zeker? Alleen omdat McCain lid is van dezelfde partij als Bush? Dat is erg gevaarlijk.

De structuur van de Amerikaanse partijen is nu eenmaal heel anders dan die van de onze in Nederland. Ook Arnold Schwarzenegger is lid van dezelfde partij en hij doet het als gouverneur van Californië in onze ogen vele malen beter dan het randdebiele oudste zoontje van de familie Bush.  Dat moet ook wel want in Californië zit een invloedrijke, schatrijke kritische lobby ten opzichte van Bush en laat die nu grotendeels tot de vriendenkring van Schwarzenegger behoren!

 

De Democratische Partij omvat elementen die Nazistisch van aard zijn maar ook extreem links, zo links dat de SP er roze bij afsteekt. Qua ledental is het de grootste partij van het land en “les extrêmes se touchent”. De Republikeinse Partij, de achterban van Bush dus, is veel kleiner. Zij omvat Christelijk en materialistisch (rijk) rechts tot en met een stroming die zich wat links van het midden beweegt. Tot die laatste behoort McCain, ookal heeft hij in het verleden wel eens heel vervelende rechtse opmerkingen gemaakt (Bomb. bomb. bomb. Iran!). Beide kandidaten van de grote partijen zijn in elk geval rechts genoeg om onze VVD “behoorlijk links” te vinden. TON en vooral de PVV vallen ook voor he wat meer naar “rechts” uit.

Laat niemand zich illusies maken over de endemische rechtsgeaardheid van de Amerikanen. Die politieke kleur is zo goed als onuitwasbaar in dat land. Soms is ze op kerkelijk/godsdienstige fundamenten gegrondvest, soms vindt ze haar basis in het hebben van geld. Dat laatste maakt een essentieel onderdeel uit van de “American Dream”. Mensen uit de hele wereld kwamen naar de VS om vrij te zijn in hun doen en laten (behalve de negers) en zij wilden ook van die vrijheid alle vruchten plukken. Dat laatste heeft geresulteerd in een onproportionele waardering van aardse goederen. De onvrijwillig geémigreerde negers in het land proberen zich ook meester te maken daarvan. Er zijn glasheldere en succesvolle voorbeelden daarvan zoals Oprah Winfrey. 

De vraag is natuurlijk of Jet haar mening mag geven over de Amerikaanse presidentskandidaten. Persoonlijk vind ik dat niemand dat in het openbaar zou moeten doen. Wij hebben ons in geen enkel opzicht te bemoeien met het democratisch proces in welk land dan ook. Hoewel, ooit vonden Europeanen dat de Amerikaanse president zoveel macht had, dat ook Europese burgers een stem zouden moeten hebben. Dat was in de zeventiger jaren, bloemen in je haar en hippietijd, maar het is nooit zover gekomen. Totdat het zover is, moeten wij onze mond houden. Dat geldt ook voor Jet Bussemaker, Wouter Bos en al die anderen die zo nodig gebruik willen maken van het recht op vrije meningsuiting.

De hedendaagse overwaardering van dat recht is in wezen niet meer dan een slappe smoes om je verstand niet te hoeven gebruiken. bestuurders hebben in dat opzicht extra verantwoordelijkheden. De VVD mag er een politiek opgeblazen zaak van maken die kant noch wal raakt, zorgvuldigheid en matiging van uitspraken door bestuurders is wel gewenst. Zij hebben een voorbeeldfunctie en er wordt van alle kanten op hen gelet. Daar komt bij dat er binnenlands toch echt genoeg te verhapstukken is om een serieuzere discussie over te beginnen. Laat de in dat opzicht maar eens van Jetje geven.

Het zal niemand verbazen dat ik vandaag mijn voorkeur voor welke Amerikaanse presidentskandidaat dan ook uitspreek. Ik zou wel hopen dat allerlei kanslozen zich terugtrokken uit de race omdat zij de verkiezingen uit evenwicht brengen en de beide voormannen voor de voeten kunnen lopen. Het zouons sieren als wij voor het overige doodeenvoudig afwachten wat de keuze van de Amerikaanse kiezer is. Dat is nog spannender ook dan allerlei wilde prognoses en emotionele maar ongefundeerde uitbarstingen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.wesker.web-log.nl/wesker/2005/03/hypocriet_en_op.html

www.internationalespectator.nl/2008/20080600_is_art_schippers.pdf 

www.gamer.nl/doc/43026/De-Nazis-ownen-de-VS-in-nieuwe-screens-Turning-Point

www.frontpage.fok.nl/nieuws/58772

www.amerika.nl/quincyclub/html/verkiezingen2004/republikeinen/Reppartij.htm

www.amerika.nl/quincyclub/html/verkiezingen2004/democraten/demparti

www.barackobama.skynetblogs.be

www.volkskrant.nl/buitenland/article510291.ece/Waarom_John_McCain_kan_winnen

 

 

Vrouwen zijn het probleem

dwaze moeders

Vrouwen zijn het probleem, dat wordt nu met de dag duidelijker. Overal rond de wereld zijn het de vrouwen die het middelpunt van de problemen vormen. Ze doen er ook hun best voor en soms bedenken ze zelf nieuwe problemen. Ja, en wie moet die rotzooi allemaal oplossen?

Ik kijk naar de VS en daar heeft een legioen feministische aanhangsters van Hillary Clinton besloten uit frustratie niet op Barack Obama te stemmen omdat zij vinden dat hun kandidaat om seksistische redenen naar de vluchtstrook is gemanoeuvreerd. Zij leveren het land dus liever uit aan een blanke, haast seniele, Rambo dan mee te werken aan een kleine revolutie waarbij een halfzwarte kandidaat de teugels in handen neemt. Kijk, wie zei er ook weer dat vrouwen sociaal vaardiger zijn dan mannen? Omdat ze altijd in de eerste plaats aan hun kindertjes denken? Nou, hartelijk dank namens de eerstvolgende generatie hoor! Weten die vrouwen eigenlijk nog wel hoofd- van bijzaken te scheiden? De geloofwaardigheid van Obama gaat, lijkt mij, wel wat verder dan het feit dat hij een man is. En dat hij de verkeerde dominee heeft gehad, is in mijn ogen nog een minder groot probleem. 

Aan de andere kant van de aardbol zijn het ook weer vrouwen die de kern van het probleem vormen. Een groep vrouwen heeft een erfelijke vorm van borstkanker en het ziekenhuis van Maastricht denkt daarop nu iets gevonden te hebben. Door een deel van de IVF-embryo’s door het putje te spoelen zou het probleem zijn opgelost. Begrijp me goed, ik wens niemand borstkanker toe maar ik kan me de bezwaren van Rouvoet wel voorstellen. 

Aan de andere kant: wie van het Christendom is doortrokken, zou er toch van overtuigd moeten zijn dat God de mens in staat heeft gesteld om de wetenschap in dienst te stellen van de gezondheid? Daar schuilt toch ook iets moois in? Dat de Heer nota bene ons in staat stelt om op eigen kracht verschrikkelijke ziekten de baas te worden? Daarbij rijst overigens wel de vraag hoelang dat nu nog zo door moet gaan. Ik bedoel, dat medische onderzoek. Zolangzamerhand krijg je toch gerede twijfels of de mens er ooit in zal slagen alle ziekten te overwinnen? Wat is namelijk het geval? Zodra wij menen een ziekte de baas te zijn, duiken er ergens anders twee of drie nieuwe ziekten op of… bekende ziekten passen zich aan onze vijandschap aan. Ze worden resistent voor de middelen die wij hebben bedacht. Geen Osterhaus die daar wat aan moedert. Hoeveel woordjes hij ook tussen zijn kaken vandaan grommelt. 

Nee, mensen mogen dan knap zijn, ik betwijfel sterk of zij er ooit in zullen slagen de ziekte uit te bannen. Helemaal weg, de hele aardbol ziektevrij. Dat gaat niet lukken, vrees ik. Rouvoet zou zich dan ook niet zo zeer moeten verzetten tegen de wat pathologisch gefundeerde tests in Maastricht. Beter zou het zijn als hij in staat was de heilzame werking van zijn geloof helder te maken. Ik bedoel, zo’n geloof moet toch over een heilzame werking beschikken? Waarom zou je anders nog geloven?

O ja, ik ken een gezin waarin het geloof een belangrijke rol speelt en waar de mensen de Godganselijke dag met een sjagrinig gezicht rondlopen en altijd aan de wereld tonen dat zij lijden. Maar wat heeft dat voor zin? Het lijden van Christus was erger, zo leert de kerk. Donder dus op met je gejeremieer. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat Rouvoet erg leed. Integendeel, de man heeft er zin in. Gelijk heeft hij natuurlijk maar … vanuit zijn visie zou hij duidelijk moeten maken hoe mensen op een dragelijke manier kunnen omgaan met ziekte, dood, oorlog, honger en wat de natuur allemaal nog meer voor ons in petto heeft. Dat maakt zijn geloof geloofwaardig. Alleen de vaardigheid om met ellende op een positieve manier om te gaan, kan ons beschermen tegen ondragelijk leed. De hiaten in osn levensgeluk die de medische wetenschap vult, vormen niet meer dan minuscule lichtpuntjes.

Ik weet het. Het ligt niet alleen aan Rouvoet, zijn hopelijk niet-verkeerde dominee, Ben Kok of andere gelovigen. Het gaat ook om de bereidheid om vaardigheden aan te leren. Dat zal niet meevallen want een meerderheid van ons volkje is zeer argwanend en skeptisch. De leermeesters zullen dan ook de juiste toon moeten vinden om de skeptici te overtuigen. Met al teveel wapengekletter tegen wetenschappelijke dingetjes gaat dat niet lukken. Daarvoor hebben vrouwen hun nageslacht te lief. Ik kan me niet voorstellen dat Rouvoet daar óók tegen is. Of vormen zij in dat opzicht een probleem voor hem?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.dwazemoeders.nl

www.refdag.nl/artikel/1344646/Selectie+embryo’s+splijt+coalitie.html

www.hoofdenbijzaken.nl

www.wereldvak.blogspot.com/2008/02/eindexamen-hoofd-en-bijzaken.html

www.relpa.waarmaarraar.nl/blog/3085/ID/164715/GO/0/Tijdsverschil___.html

www.weblogiran.blogvandaag.nl/page/log/32537/Op%20zoek%20naar%20de%20nuance

  

 

 

 

 

 

Bof en sof!!!

 

game

Ik kan mij de dagen dat ik de bof had nog heel goed herinneren. Helemaal niet leuk. Ik zag er nog gekker uit dan anders, het deed pijn en ik moest thuisblijven. Bah! Gelukkig houd je er niets aan over tenzij je de ziekte tijdens je puberteit krijgt. Of liever, in dat geval houd je er niets aan over. Je loopt kans dat je onvruchtbaar raakt.

Dat die mensen in de Bijbelgordel, zij zij gordeldieren?, hun kinderen niet willen vaccineren, moeten ze in dit geval helemaal zelf weten. Natuurlijk, je kunt van de bof wel iets ergs krijgen maar vaccinaties zijn ook lang niet altijd onschuldig. Lekker vrijheid, blijheid dus, voor die zwarte kousenkinderen is dat eens een keer iets heel nieuws. Een ontdekking, een ervaring, een beleving iets wat je leven inhoud geeft.

Zou je als generaal ook zo tegen de dood van je zoon aan kunnen kijken? Je bent volledig viersterren generaal, er kan dus niets meer bij op je schouder en dan sneuvelt je zoon die nog maar een “luizige” twee sterretjes had. Voor het hele journaille maak je dan duidelijk dat je vindt dat je ergens in moet geloven. Je zoon kan toch niet voor niets zijn gestorven? Het is toch een goed doel? We wullen (Henk Kamp) die mensen daar toch helpen? Het is bizar als de tragedies in je leven je dwingen om in zulke luchtkastelen te moeten geloven. Misschien moet je er generaal voor zijn. Eén ding is zeker: ook als militair kun je je niet laten vaccineren tegen sneuvelen. Sneuvelen is dus gevaarlijker dan de bof. Het maakt daarbij niet uit of je in de Bijbel gelooft of niet. Hopelijk is er nog plaats tussen de sterren van die generaal, voor het hoofd van zijn vrouw.

Als journalist kregen we de kans de generaal te condoleren. Het zijn woorden die ik haast mijn bek niet uitkrijg. Wel ge-con-do-leerd: het klinkt zo cliché, zo vals zo niet-doeltreffend. Maar goed, als het moet dan rochel ik het wel even. Een sof!

Een sof is ook de verkeerde keuze die de PvdA-fractie heeft gedaan. Natuurlijk, de nieuwe fratievoorzitter had de voorspelling al in haar achternaam zitten: Hamer. Dat neemt niet weg dat ik het maar een slap hamertje vind. Persoonlijk had ik veel meer gezien in die rooie rakker van een Diederik Samsom. Onversneden sociaal-democratie, ook wel Red-Peace genoemd! Maar goed.misschien is mevrouw Hamer toch nog een betere keuze dan die veel te fatsoenlijke meneer Timmermans. Is het trouwens niet opmerkelijk dat de ene kandidaat “Hamer” heette en de andere “Timmermans”.  Bij mijn weten deed Samsom alles met zijn blote knuisten, niks vals, niks onechts.

Blote knuisten, net als Rocky, het grote voorbeeld dat Hilary Clinton vandaag moet volgen in Pennsylvania. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. het lijkt er toch op dat ze de sigaar gaat worden en dat Barack van haar wint. Het lijkt erop dat hij de eerste zwarte presidentskanidaat wordt. En dan? Ik houd mijn hart vast. Ik heb zo’n verschrikkelijk onaangenaam gevoel dat die stoere bink McCain van hem gaat winnen. De man die ooit dacht leuk te kunnen zingen over “Bomb. bomb, bomb, Iran”. Dan wordt George Bush de Zinloze opgevolgd door John McCain de heilloze. Ik vind het geen prettig vooruitzicht, een sof die ons allemaal nog veel meer gaat raken dan de soffen die ik hiervoor heb genoemd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.nieuwsbank.nl/inp/2008/04/02/R156.htm

www.bof.nl

www.sof.gentsefarmakring.be

www.stefkeuh08.blogspot.com/2007/05/sof-

www.stef.htmlwww.bloggen.be/categorie_blog_overzicht.php?categorie

www.gamevillage.nl/showthread.php?t=31202

 

 

 

.