Schoonheid komt van binnen

 

beauty and the beast

Schoonheid komt van binnen. het is een beproefd motto voor iedereen die geen opmerkingen te horen krijgt over de eigen universele schoonheid. Ja, ik doe het zelf ook als ik weer een pasgeborene moet bewonderen die alle trekken van de Hulk al in zich heeft. “Wat een lief kind”, zeg ik dan en ik slaag er meestal ook nog in mijn allercharmantste glimlach (die door sommigen wordt beschouwd als de gezichtsuitdrukking van een depressieve chimpansee) tevoorschijn te toveren.

In mijn vorige blog had ik het over de karakteristieken voor een volk en meteen werd ik erop aangesproken dat ik de eenheid van taal niet had genoemd. Nee, natuurlijk niet. Een volk hoeft helemaal geen eenheid van taal te bezitten. De Zwitsers hebben te maken met vier talen, de Luxemburgers met drie en de Chinezen met 100 en toch zijn het alledrie volkeren. Aan de andere kant zijn er de Belgen die hun taal als voornaamste twistappel hebben gekozen en daarom nooit één volk zullen worden. In Noord-Frankrijk wonen mensen die Nederlands spreken maar toch echt Fransman of Francaise zijn. 

Als de mensen van een volk dezelfde taal spreken, dan is het wel een héél sterk bindend element. Dat is waar. Daarvoor hebben we in Nederland het ABN of AVN (Algemeen Verzorgd Nederlands) bedacht. Die versies van het Nederlands is bedoeld om te zorgen dat Nederlanders uit alle windstreken elkaar kunnen begrijpen. Om dat te verwezenlijken zijn er vaste afspraken gemaakt over de schrijfwijze van woorden, de uitspraak, het gebruik en de toepassing van woorden, zoals voorzetsels. Grammatica en stijl, heet dat. Dat moet je er dezer dagen wel bij zeggen.

Zolang iedereen zich aan die regels hield, werkte het perfect. Natuurlijk, de één was er behendiger in dan de ander maar het werkte. En toen kwamen de zestiger jaren van de vorige eeuw en toen waren ineens alle regels vervloekt. En het resultaat is dat op internet driekwart van de bloggers de grootste kolder aan Nederlands schrijft. Halve zinnen, stijlbreuken, tijdwisselingen en een spelling als een Spaans dorp. Dat alles onder het motto “als je me maar begrijpt”. En langzamerhand begrepen we elkaar steeds minder.

Dat is lastig, juist nu zoveel mensen verlangen naar meer samenhang en solidariteit in de samenleving. Tja, wie van zijn taal een prutje maakt, kan niet anders dan zelf een ongecoördineerde bult luchtdruk zijn.

Mijn studenten journalistiek schrijven allererbarmelijkst Nederlands, een taal die ze op school hebben geleerd. Tijdens de opleiding tot journalist wordt er nauwelijks op gelet, bij de opleiding tot onderwijzer of leraar ook niet. Als de overheid de sociale cohesie zo’n warm hart toedraagt als ze zegt, dan zou ze daar eens wat meer aandacht aan moeten besteden.

Zeker, kinderen moeten met computers leren werken maar…die technologische ontwikkeling is niet het belangrijkste. Veel belangrijker is de manier waarop we ermee omgaan. De taal die op internet verschijnt, vormt het woordbeeld van jongeren en jeugd. Daar valt veel te winnen. Een complete reconstructie van de opleiding voor leerkrachten is daar niet voor nodig, wel een heroriëntatie op de accenten in het curriculum.

Het curriculum dat nu gaat willen dat al heel jonge kinderen Engels of Duits gaan leren. Ja, de theorie klopt maar de praktijk deugt niet. Heel jonge kinderen pikken een vreemde taal gemakkelijk op maar wat zal ervan terechtkomen als we niet eens in staat zijn diezelfde kinderen goed Nederlands te leren?

In Catalonië wil de regering alleen nog maar leerkrachten aannemen die Catalaans spreken. Kijk, daar slaat de wijzer der waanzin naar de andere kant door. Op die manier kweek je een jeugd die in het overige Spanje nauwelijks uit de voeten kan. Een jeugd die de overige Spanjaarden niet meer begrijpt. Hoe dom ook, de Catalaanse regering heeft beter dan de onze het belang van taal begrepen. Dat is geen voorbeeld maar wel een vingerwijzing.

En die schoonheid die van binnen komt? Alleen uit een prachtig innerlijk kan ook een mooi taalgebruik voortkomen. De zorg daarvoor ligt bij de ouders maar ook bij het onderwijs. Wie die schoonheid van taal niet haalt, kan altijd nog bewondering oogsten voor zijn of haar moeite. Het blijven allemaal lieve kinderen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.jackies.nl/forum/reaction.php?onderwerp_id=49&hoofdonderwerp_id=5

www.nl.wordpress.com/tag/bij-ciska-dresselhuys-komt-de-schoonheid-van-binnen

www.wowter.nl/blog/2006/09/ik-heb-mijn-blog-gepdatet.html

www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/persberichten/archief/2006/2006-4/pb5350.htm

www.njblog.nl/?p=54

www.jan-hamming.hyves.nl/index.php?l3=bl&blogsecret=pIn4A9sAIDU8F7dr59xpag