Ochtendkrakers (22)

Je wordt wakker en je denkt:

– smelt spaargeld net zo snel weg als het poolijs? Maar dan hebben we toch nog steeds IJsland over?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Published in: on 17 oktober 2008 at 4:50  Geef een reactie  
Tags: , , ,

Chronische lastpakken en leger

Iedereen kan inmiddels weten dat ik 62 plus ben. Je zou het me niet geven maar met zo’n opmerking moet je oppassen. Ooit kreeg ik naar mijn kop dat ik er zo oud uit zag als ik nooit zou worden. Nou…

Met 62 plus kan ik een bonus verdienen van maar liefst 4500 euro als ik doorwerk tot mijn 65e. Wat jammer nu toch dat ik als 62-jarige nog maar 2 procent kans maak op een baan omdat ondernemers mij als een risicofactor zien. Naast het glazen plafond bestaat er ook een grijze muur. In elk geval kan het kabinet gemakkelijk zo’n bonus geven. Wie op zijn 62e al veertig jaar bij hetzelfde bedrijf werkt, is blij dat hij of zij kan stoppen en dus wordt er van de bonus afgezien. Wie als 62-jarige geen baan heeft, zal er ook nooit één krijgen dus dat betekent al wéér geen bonus. Aan de andere kant int het kabinet wel extra belasting van de rijke pensioengerechtigden. Je bent rijk als je een eigen pensioen van 18000 euro hebt. Ja zeker, schatrijk. Ik heb net becijferd dat ik van die paar rotcenten mijn pensioenplannen helemaal niet kan uitvoeren. Rijk! Wie bedenkt zoiets?

Dit kabinet heeft wel meer rare ideeën over de plaatsen waar geld te halen is. Chronisch zieken en gehandicapten gaan er op achteruit. Ik hoorde vandaag een lolbroek zeggen dat ze bij deze tegenwind de rolstoel maar op de rem moeten zetten want dan gaan ze niet voor- maar ook niet achteruit. Humor om te lachen. Ik had trouwens sterk de neiging om bovenin de hoed van hare Majesteit een knikker te gooien om vervolgens te kijken hoelang het duurde voordat die beneden was.

Alle gekheid op een stokje. Hoe komt het toch dat elk kabinet steeds weer kans ziet van de afgekloven karkassen van onze chronisch zieken en gehandicapten nog wat vlees af te sabbelen? We houden echt niet van ze hè? We kijken ten slotte ook niet naar de Paralympics omdat we niet willen zien hoe eeen stel sukkels stoer zit te doen!

Ondertussen gaan de beleggers er trouwens ook op achteruit, de echte rijken dus. Dat komt niet door het kabinet maar door Lehman en z’n broers. Behept met grenzenloze hebzucht zijn de dollars aan hun graaiende klauwen ontrold en nu zitten we er allemaal mee. De financiële indigestie begint zich nu pas overal op de wereld te laten voelen. Behalve dan in Nederland, zo zegt het kabinet. Nou ja, met een tegenvallertje dan voor de meest kwetsbaren dan. Dat krijg je met sociaal-democraten onder gereformeerde curatele. We Shell overcome.

Natuurlijk is er wel geld voor vredesacties en daarom gooide de opperstalmeester van de Tweede Kamer, Wilders, nog maar eens een balletje op. Hij wil het leger naar één van de Goudse wijken sturen om de bussen daar te laten rijden. Nu zijn de bussen elke dag al lang wat leger dus ik zou de soldaten maar binnen de kazernemuren houden. Het vervelende met al dat groen op straat is, dat het haast niet meer terug wil als het eenmaal is losgelaten  Humor om te lachen, alweer.

Vandaag was het prinsjesdag, mooi weer, oranjezonnetje en een stralende Maxima. En een hoedenparade. Alleen Mi Lei Vos van de PvdA had geen hoed. Zij mocht nog niet omdat ze haar opleiding nog niet heeft voltooid (“Ik heb economie in mij portefeuille maar ik moet nog even een cursusje doen hoor”, giechel, giechel). Ach, mevrouw Vos, zo moeilijk is het allemaal niet hoor. Richt uw blikken maar eens op die rijke gepensioneerden met 18.000 euro inkomen. Misschien is er nog wat te halen. Bij de zwaksten van de samenleving is de pot op. Wat maakt het uit, alles wordt minder of leger.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.synoniemen.net/index.php?zoekterm=kluiven

http://www.iex.nl/nieuws/nieuws_artikel.asp?iNewsID=6085810 – 34k – 5 uur geleden

www.trends.be/nl/moneytalk/hoe-gaat-u-rijk-met-pensioen-/site72-section83-article10412.html

 www.aanbodpagina.nl/203792_de_grootste_keus_voordelige_kluiven.asp

www2.60gp.ovh.net/~novacivi/blog/archives/cat_politie_leger_en_veiligheid.html

www.hyves.nl

 

 

Canon, losse flodders en kledinglijn

Kortgeleden sprak ik iemand die niet zoveel algemeen onderwijs heeft genoten. Ik vind dat niet erg want hij heeft vele andere kwaliteiten maar toch merkte ik iets bijzonders op. Hij was enkele weken geleden op bezoek geweest op Slot Loevestein en kwam met een wat merkwaardig verhaal terug.

Uit de rondleiding had hij een reeks van zaken onthouden. Zo noemde hij Johan van Oldenbarneveldt, Johan de Witt en Hugo de Groot in één adem terwijl er tussen de eerste en de twee laatstgenoemden toch een aanmerkelijke tijdsspanne ligt. Bovendien schaarde hij Van Oldenbarneveldt onder de aanhangers van Prins Maurits en dat zou de reden van zijn onthoofding zijn geweest. Minder tenenkrommend maar ook onjuist was zijn gebruik van de termen Reformatie en Contra-Reformatie waarmee hij de Remonstratie en de Contra-Remonstrantie bedoelde. Met Contra-Reformatie wordt meestal de reactie van de RK-Kerk op de Reformatie bedoeld, de katholieke herleving of reveil.

Ik vond het onthutsend omdat ik me afvroeg wat voor zin het heeft dit soort rondleidingen en verhalen te houden als een totaal vertekend beeld achterblijft, als het de historische werkelijheid volledig uit haar kontekst rukt. In dat geval werkt de informatie waarschijnlijk meet contraproductief dan effectief. Wie bijvoorbeeld denkt dat Van Oldenbarneveldt en Maurits bondgenoten waren, krijgt een volledig scheef beeld van de historische en huidige verhoudingen in ons land. Voor alle duidelijkheid: het was Prins Maurits die Van Oldenbarneveldt liet onthoofden, wat kan gelden als de eerste militaire staatsgreep in ons land.

Mijn gesprekspartner sloot zijn verhaal af met de woorden: “ik heb dat allemaal nooit geweten”. Wie cynisch is, zou zeggen: “ik ook niet, want het klopt niet”. Wie hem serieus neemt, begrijpt uit zijn verhaal dat het geschiedenisonderwijs op de lagere school totaal heeft gefaald. Het verhaal moet daar toch zijn verteld want het behoorde altijd tot de hoogtepunten van de Vaderlandsche Geschiedenis. Het was een problematisch verhaal omdat het een schandvlek betekende op de overigens zo hoogewaardeerde daden van de Oranjes, inclusief Prins Maurits (1600, Slag bij Nieuwpoort). Mogelijk begreep de desbetreffende onderwijzer zelf niet waar het verhaal over ging of interesseerde het hem doodeenvoudig te weinig om er een indrukwekkend verhaal van te maken.

Nu hebben allerlei vooraanstaande historici een reeks van “historische vensters” opgesteld en samengevoegd in een “canon” van de Vaderlandse geschiedenis. Tussen die vensters zou wel eens vooral één grote blinde muur kunnen ontstaan en daarmee een weinig informatief beeld van de geschiedenis. Het gaat in de historie immers om lijnen en verbanden en niet om loshangende feiten. Wie uitsluitend op de feiten afgaat, komt tot verkeerde conclusies zoals Marcel Roele heeft gedaan in zijn artikel “Was Hitler links?”. Wie niet individueel de lijnen en verbanden kan begrijpen, zal ook gevoeliger zijn voor dit soort, onder het mom van wetenschap geëtaleerde, noninformatie.

Op de lagere school had ik vroeger onder meer les uit een boekjesreeks “Open Vensters”. Een open venster heeft het voordeel dat je ook on het hoekje kunt kijken en dat je niet beperkt blijft tot het kader dat het kozijn aangeeft. Mijn vrees is dat de vensters van de min of meer zeer geleerde heren een eenzijdig en vertekend beeld gaan geven van het verleden. De geschiedenis als losse flodders.

Geschiedenis valt uitlsuitend te geven op basis van jaartallen. Dat betekent niet dat altijd alles chronologisch behandeld hoeft te worden maar de chronologische lijn moet duidelijk zijjn. Houvast bieden jaartallen en, bijvoorbeeld, de daarbij behorende mode. Geschiedenis is in dat opzicht ook een kledinglijn. Aan de kleding van een persoon op een schilderij, kan ik altijd al zien wanneer hij ongeveer geleefd moet hebben en met wat voor samenleving hij te maken had.

Ik heb mijn gesprekspartner niet durven tegenspreken want waar moet je beginnen? Natuurlijk, ik had kunnen vragen: “O, en wat was dan precies het beroep van die Van Oldenbarneveldt?” Gemakkelijker maakt het er allemaal niet op want misschien ziet iemand ineens in waar hij de fout in is gegaan. Alleen, waar lag de lijn en het verband ook al weer? Dat leidt tot innerlijke crisis en weerzin. Daar wil ik niet de oorzaak van zijn. Mijn zorg is dat geschiedenisonderwijs belangrijk is voor mensen om te leren verbanden en lijnen te zien, het brede denken. Daar ontbreekt het veelal aan, ook bij hooggeleerde historici. Gooi die vensters dus gauw open!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.ru.nl/ahc/vg/html/vg000259.htm

www.engelfriet.net/Alie/Hans/oldenbarneveld.htm

www.entoen.nu/lijst.aspx

www.09546.07br.thinkquest.nl/geschiedenis.htm

www.08609.06ds.thinkquest.nl/geschiedenis.php

www.engelfriet.net/Alie/Hans/nieuwpoort.htm

 

 

 

  

Bluf

Daar was minister Cramer toch bijna verbluft geraakt! Na Wijnant Duyvendak blijen verbluffend veel hedendaags politici op de één of andere manier betrokken te zijn geweest bij Bluf. Na de actie komt de Haagse bluf, zal ik maar zeggen. Ons aan de eisen van de moderne tijd voldoende setje politici op het Binnenhof liep natuurlijk weer te hoop. Het verstand was met reces en dus barstten de discussie los over zaken die niets voorstelden Ja, zo val je als kabinet nog eens op.

Daarmee wil het namelijk niet al te best lukken en dat is niet zo’n wonder. De gereformeerde driespan komt niet tot draven omdat er geen getrainde paardenmenner aan de teugels zit. Ik zie dan ook met angst en beven over een week of drie Prinsjesdag tegemoet. Voorlopig ben ik vooral blij dat het geen Koniginnedag is want die troonrede is als staatshoofd tegenwoordig geen feest meer. Nou ja, een beetje Koniginnendag is Prinsjesdag ook wel altijd een beetje maar dan toch…

Nee, het gaat nauurlijk vooral om de centjes en ik ben er niet gerust op. Wat heeft dit kabinet met zijn sociale gezicht tot op heden nou helemaal gepresteerd? Geen gratis schoolboeken, geen gratis kinderopvang (hoeft van mij niet maar het was wel beloofd), geen onderzoek naar onze misdaden in Irak (hoeft van mij wel en het was ook beloofd). Het kabinet met het sociale gezicht feteert de bewoners van Uruzgan op kosten van degenen die jarenlang een AOWeetje hebben opgebouwd en ja ik vrees dat het schilderij onder het bovenliggende beeld steeds duidelijker wordt Wouter Bos zong ooit hand in hand met Jeroen van der Veer het bekende lied
 “We Shell overcome”, ook wel aangeduid met “We shall overcome one day”, wat letterlijk vertaald betekent: “Wij zullen het nog wel één dag volhouden.”

Ik bedoel maar. Zeuren over het feit dat de naam van een minister in een ooit obscuur blaadje heeft gestaan, verbleekt toch helemaal bij dat soort resultaten? Bij de VVD is een kamerlid aangenomen dat in zijn jeugdjaren rechts extreme  sympathieën koesterde. Die fundamentele zienswijze op de wereld en het leven laat hij nog dagelijks in zijn betogen doorklinken. Niemand die hem er op aankijkt. En waarom ook?

Zou je in je jeugdjaren niet extreem geweest mogen zijn? Ikzelf heb bij Taptoe Delft wel eens knikkers gestrooid. Als je twintig bent is het heel vermakelijk om een tuba onderuit te zien gaan met de bijbehorende geluiden. Toch gaat het me tegenwoordig meer om de knikkers dan om het spel. De kandidate voor het vice presidentsschap van Mc Cain was ooit lid van de politieke partij die Alaska wil afscheiden van de VS. De leden van die partij hebben de plicht te infiltreren in andere politiek partijen om meer invloed voor het het grote streven, the independent state of Alaska, uit te kunnen oefenen. Wat moet je daar als kiezer uit Nebraska van vinden? Of uit Ohio of Louisiana? Laat zo’n vice president de inwoners van New Orleans bij de eerst komende orkaan aan hun lot over en ziet ze ze graag verzuipen? Mag Alaska van haar straks de laatste grizzly ook uitroeien?

Wie geen kijk heeft op de toekomst, verliest zich in het gemiezer van het verleden, zoals inbreker Duyvendak overkwam. Het zou toch het allermooist geweest zijn als Beatrix in haar troonrede had kunnen zeggen: “En Wijnant, geen inbraakjes meer, hè?” Dat zou pas politiek theater zijn. Je zou het “overbluffen” kunnen noemen maar nee, het is allemaal een beetje laf geleuter in de marge,

Eén uitzondering wil ik wel maken: Rita Verdonk. Het is toch echt ongelofelijk hoe zij de ene keer in Vrij Nederland bluft over haar stoere optreden tegenover de ME om het de volgende keer glashard te ontkennen. Maar ja, wij weten wel hoe dat gaat in Nederland: de journalist zal het allemaal wel weer hebben aangedikt. Ook over Rita horen we in dat verband straks niets meer. Alleen een nette meneer als Wijnant Duyvendak, die loopt er butsen bij op. Hij is afgebluft. En voor de rest is het allemaal opgeklopte bluf. Wie denkt dat het iets met politiek te maken heeft, die moet niet aan politiek doen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.haagsebluf.tv/

www.puddingclub.nl/Recepten/HaagseBluf.htm

www.fembusiness.nl/web/104281/artikelSmal/De-machtigste-Jeroen-van-der-Veer.htm

www.haagsebluf.nl/

www.prinsjesdag2007.nl/prinsjesdag2007_nl/troonrede.php

www.filmfocus.nl/forum/w/11899-we-shall-overcome-drommen.html

 

 

 

 

Bof en sof!!!

 

game

Ik kan mij de dagen dat ik de bof had nog heel goed herinneren. Helemaal niet leuk. Ik zag er nog gekker uit dan anders, het deed pijn en ik moest thuisblijven. Bah! Gelukkig houd je er niets aan over tenzij je de ziekte tijdens je puberteit krijgt. Of liever, in dat geval houd je er niets aan over. Je loopt kans dat je onvruchtbaar raakt.

Dat die mensen in de Bijbelgordel, zij zij gordeldieren?, hun kinderen niet willen vaccineren, moeten ze in dit geval helemaal zelf weten. Natuurlijk, je kunt van de bof wel iets ergs krijgen maar vaccinaties zijn ook lang niet altijd onschuldig. Lekker vrijheid, blijheid dus, voor die zwarte kousenkinderen is dat eens een keer iets heel nieuws. Een ontdekking, een ervaring, een beleving iets wat je leven inhoud geeft.

Zou je als generaal ook zo tegen de dood van je zoon aan kunnen kijken? Je bent volledig viersterren generaal, er kan dus niets meer bij op je schouder en dan sneuvelt je zoon die nog maar een “luizige” twee sterretjes had. Voor het hele journaille maak je dan duidelijk dat je vindt dat je ergens in moet geloven. Je zoon kan toch niet voor niets zijn gestorven? Het is toch een goed doel? We wullen (Henk Kamp) die mensen daar toch helpen? Het is bizar als de tragedies in je leven je dwingen om in zulke luchtkastelen te moeten geloven. Misschien moet je er generaal voor zijn. Eén ding is zeker: ook als militair kun je je niet laten vaccineren tegen sneuvelen. Sneuvelen is dus gevaarlijker dan de bof. Het maakt daarbij niet uit of je in de Bijbel gelooft of niet. Hopelijk is er nog plaats tussen de sterren van die generaal, voor het hoofd van zijn vrouw.

Als journalist kregen we de kans de generaal te condoleren. Het zijn woorden die ik haast mijn bek niet uitkrijg. Wel ge-con-do-leerd: het klinkt zo cliché, zo vals zo niet-doeltreffend. Maar goed, als het moet dan rochel ik het wel even. Een sof!

Een sof is ook de verkeerde keuze die de PvdA-fractie heeft gedaan. Natuurlijk, de nieuwe fratievoorzitter had de voorspelling al in haar achternaam zitten: Hamer. Dat neemt niet weg dat ik het maar een slap hamertje vind. Persoonlijk had ik veel meer gezien in die rooie rakker van een Diederik Samsom. Onversneden sociaal-democratie, ook wel Red-Peace genoemd! Maar goed.misschien is mevrouw Hamer toch nog een betere keuze dan die veel te fatsoenlijke meneer Timmermans. Is het trouwens niet opmerkelijk dat de ene kandidaat “Hamer” heette en de andere “Timmermans”.  Bij mijn weten deed Samsom alles met zijn blote knuisten, niks vals, niks onechts.

Blote knuisten, net als Rocky, het grote voorbeeld dat Hilary Clinton vandaag moet volgen in Pennsylvania. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. het lijkt er toch op dat ze de sigaar gaat worden en dat Barack van haar wint. Het lijkt erop dat hij de eerste zwarte presidentskanidaat wordt. En dan? Ik houd mijn hart vast. Ik heb zo’n verschrikkelijk onaangenaam gevoel dat die stoere bink McCain van hem gaat winnen. De man die ooit dacht leuk te kunnen zingen over “Bomb. bomb, bomb, Iran”. Dan wordt George Bush de Zinloze opgevolgd door John McCain de heilloze. Ik vind het geen prettig vooruitzicht, een sof die ons allemaal nog veel meer gaat raken dan de soffen die ik hiervoor heb genoemd.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.nieuwsbank.nl/inp/2008/04/02/R156.htm

www.bof.nl

www.sof.gentsefarmakring.be

www.stefkeuh08.blogspot.com/2007/05/sof-

www.stef.htmlwww.bloggen.be/categorie_blog_overzicht.php?categorie

www.gamevillage.nl/showthread.php?t=31202

 

 

 

.