Participeren (2)

puzzel.jpg

De mooie gedachte erachter, daar waren we de vorige keer mee opgehouden, we hadden ermee afgesloten. En nu, nu begint die Elhorst er toch weer over. De mooie gedachte achter participatie is iets, dat niet erg in de aard van de mens ligt, lijkt mij. Wie wil participeren, zal vooral bereid moeten zijn voorrang te verlenen. Voorrang verlenen aan anderen omdat hij (of zij)  participati belangrijker vind dan het eigen gedachtengoed.

Nou dat wordt lastig. Elk mens is er, volgens mij, vooral op gebrand zichzelf op de eerste plaats te stellen. Eigen capaciteiten, eigen inzichten, eigen bedenksels, hoe onbenullig ook, lijken allemaal even belangrijk en geniaal.Veel mooier dan die van de anderen.

Nou, dat wordt dus niets. Dan maar een andere aanpak. Laten we in elk geval eens kijken wat er nodig is voor participatie door de bewoners van een buurt. We gaan er met grote stappen doorheen want de rest mogen de politici doen.

In de eerste plaats heb je een onderwerp nodig dat de meeste mensen aanspreekt. Daarna stuur je de bewoners een brief waarin je vertelt dat je participatie wilt gaan organiseren en dat je een discussie-avond organiseert over de gang van zken daarbij. Nu zijn de meeste mensen lui dus het zal wel uitdraaien op een werkgroep. Die moet worden gekozen uit een aantal kandidaten. Het moet vanaf dat moment alle buurtbewoners duidelijk zijn dat de werkgroepleden hun vertegenwoordigers zijn.

Vertegenwoordigers, dat betekent dat zij gedurende het hele proces de overige buurtbewoners in- en voorlichten over de gang van zaken in de werkgroep. Dat moet collectief gebeuren om te zorgen dat het voorlichten geen voorliegen wordt.

Voordat de discussie kunnen beginnen, bespreken de veretgenwoordigers en de afgevaardigden van de gemeente de voorwaarden. Over welk onderwerp wordt er precies gesproken, tot in welke details? Welke zaken liggen al onomstotelijk vast? Wat kunnen de buurtbewoners nog aan de plannen veranderen? Binnen welke termijn moet de zaak geklaard zijn en, niet onbelangrijk, wat gebeurt er als de partijen er niet uitkomen. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Het lijkt dus logisch dat deze, of haar vertegenwoordiging, in zo’n geval een bemiddelende rol speelt. 

Dat de bewoners voorlichting ontvangen van hun eigen vertegenwoordigers is niet meer dan logisch. Tegelijkertijd geeft de gemeente haar eigen voorlichting over de zaak. het leuke daarvan is dat al gauw blijkt waar de opvattingen uiteenlopen of uiteen dreigen te lopen. Door periodieke voorlichting van beide kanten, kunnen hoog oplopende conflicten bijtijds worden voorkomen.

Aan het einde van de reeks bijeenkomsten zal er een vergadering zijn over de vraag naar het bereikte doel.   Het gaat er daarbij vooral om dat partijen duidelijk maken dat ze het daarover eens zijn. Niet alleen het doel moet worden genoemd maar het is ook zaak om daar een concrete verduidelijking van te maken. Als alle partijen hetzelfde beeld voor ogen hebben, leggen gemeente en werkgroep dat aan de bewoners voor. Ongetwijfeld leidt dat tot aanpassingen. Voor zover die passen binnen de voorwaarden die van tevoren zijn gegeven, zijn die door te voeren.

Van die laatste discussie verschijnt een verslag dat door overheid en werkgroep gemeenschappelijk is opgesteld. Dat krijgen alle bewoners toegestuurd en kan, op verzoek, tot een nieuwe bijeenkomst leiden. Daaruit vloeit dan het definitieve plan voort. 

In de loop van het proces weerhouden ale partijen zich  van concrete maatregelen of voorbereidingen voor de uitvoering van plannen. Concreet ingrijpen kan namelijk maar al te gemakkelijk tot misverstanden leiden.  Volgens mij zijn we klaar maar het kan zijn dat ik wat hiaten heb laten vallen. Nou ja, in elk geval is het zaak nog goed overleg te plegen met werkgroep en bewoners tijdens de uitvoering van de plannen en na afloop, over het resultaat. Daarover en over andere hiaten wil ik graag eens overleggen met participanten.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.synoniemen.net/index.php?zoekterm=doordenken

www.home.planet.nl/~lind2733/d1h8p00.pdf

www.inzakengaan.nl/stap/swotanalyse

www.games.blog.nl/

www.roodlicht.com/trefwoord-analyse-tool-google-adwords-vernieuwd.htm

www.denieuwereporter.nl/?p=1301