Referendum en achterlijke cultuur

Nou, op dinsdagavond barstte er weer heel wat mondigheid los. Mondigheid wil in onze westerse samenleving zeggen dat je je mening geeft zonder ergens verstand van te hebben. Dat is een erfenis van de zestiger jaren. Die periode heeft helaas weinig wijsheid maar wel veel geschreeuw opgeleverd.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer stelt zich op tegen een referendum over het voorliggende verdrag voor de EU. Is dat verstandig? Ze had toch beloofd een referendum te steunen? Dat was een handige belofte met de verkiezingen in ’t zicht. Maar alleen al die opvatting maakt duidelijk hoe het kiezersvolk denkt. “Ze willen een referendum, goed zo! (Stilletjes: dan kunnen we weer tegenstemmen!) ” In werkelijkheid luidt de vraag natuurlijk `Willen we verder met Europa?` Wie ook maar even de moeite neemt, kan alleen maar zeggen `ja`. De volgende vraag is `Hebben we daarvoor een verdrag nodig?` Het antwoord kan opnieuw `ja`luiden. De laatste vraag moet zijn  `en is het nuttig daarover een referendum te houden?´` Het antwoord luidt dan gewoon `nee´want daarvoor is de zaak veel te ingewikkeld.

Die gedachtengang maakt duidelijk dat de stellingname van de PvdA niet erg handig was. Het zou de partij geen windeieren hebben gelegd als ze vóór een referendum had gestemd. Het kabinet was gevallen en er zouden nieuwe verkiezingen zijn gekomen met de PvdA als grote winnaar. In de ogen van de kiezer zouden de sociaaldemocraten uit de bus zijn gekomen als de kampioenen van het referendum. Ja, want verder denkt het volkje niet.

Even zo goed zou het de PvdA gesierd hebben om voor een referendum te stemmen, al was het allen maar om niet altijd te buigen voor de dwang van het CDA. Want ook het Irak-onderzoek wordt ons om die reden door de neus geboord en dat is niet goed. Niet voor de PvdA en niet voor de geloofwaardigheid van de politiek in haar geheel.  

Hoe bekrompen en achterlijk het kiesvolk soms denkt, blijkt uit een andere beweging van de laatste dagen. Op het net is de organisatie SIOE erg in de belangstelling gekomen. Deze wil `een eind maken aan de Islamisering van Europa´.

Is die dan aan de gang? Als je de geschriften van deze beweging moet geloven wel. De aanhangers ervan slepen hapsnap geschriften en uitspraken van politici uit diverse richtingen bij elkaar en leggen niet-bestaande verbanden om aan te tonen dat Europa over 50 jaar niet meer te onderscheiden zal zijn van Saoedi Arabie. Althans, die suggestie wordt gewekt. 

Onder het mom van `niet politiek correcte beweging´ presenteert ze zich in feite als een half nazistische organisatie op basis van oneliners. En ja hoor groepen ouderen en jongeren storten zich blindelings in dit heilloze avontuur. Een blijk van achterlijke cultuur, een achterlijkheid die voortkomt uit de jarenlang gesuggereerde en aangeprate mondigheid. Het is de achterlijkheid van de matig ontwikkelde dorpsbevolking die de grote stad ziet oprukken.

Echte mondigheid komt voort uit het vermogen om argumenten tegen elkaar af te wegen, het overzicht over ontwikkelingen te verwerven en de vaardigheid om tot een intelligente discussie te komen. Wie de teksten op de site van SIOE leest, begrijpt onmiddellijk dat daarvan geen sprake is.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.billykogu.nl

www.gebladerte.nl

www.gatago.org/be

www.frontpage.fok.nl

www.maghreb.nl

www.lucaswashier.nl