Sorry

 hart-beertje-sorry-l.jpg

Dat we al enkele tientallen jaren in een sorrycultuur leven, wist ik natuurlijk allang. Dat het soms ook helpt om tegen iemand “sorry” te zeggen, weet ik ook al heel lang en ik heb het ook wel eens gedaan. Niet zo gauw trouwens want sorry is niet goedkoop.

Dat je zes keer sorry kunt zeggen tegen een heel volk is op zichzelf mooi maar het zegt niet zoveel. Sorry heeft alleen maar zin als je je eigen fouten toegeeft. Als het om de fouten van een ander gaat, maakt het niets uit ook al kunnen sommigen er wel een traantje bij laten. Achter het sorry van de Australische regering voor de aboriginals ligt een sneeuwstorm aan claims en eisen tot schadevergoeding en die gaat ook komen.

De rapportage van de commissie Dijsselbloem klonk ook bijna als sorry. Tientallen jaren geld en inspanning weggegooid om het onderwijs te verbeteren. Het resultaat was een puinhoop die de rotzooi van de Bijlmerramp verre overtreft. Hele generaties kinderen hebben de kans gemist fatsoenlijk te leren rekenen, lezen en schrijven of helder inzicht te krijgen in eigen cultuur en traditie.

Net als in Australië ging het daarbij om een groep verschrikkelijke betweters die vonden dat de samenleving voor sommigen of voor een heel volk een heel andere kant op moest. Ja, in Nederland was de ramp groter dan in Australië want hier heeft het hele volk eronder geleden. De totale ontwrichting van een deugdelijk onderwijssysteem is door duizenden mensen met smoesjes en handgeklap begroet. Heel mondig Nederland stond erbij, met de mond vol tanden.  

Veel belangrijker dan het “sorry” van de Australische regering of Jeroen Dijsselbloem is het vervolg. Wat gaan politici zich van dit “sorry” aantrekken? Ik vrees helemaal niets. Voorlopig moeten we aannemen dat de Australische overheid indertijd meende het beste te doen voor de aboriginalkinderen. En waarom ook niet? Nog steeds zijn er politici die denken dat je mensen het beste laat integreren door ze zo dicht mogelijk bij elkaar te laten wonen en allemaal op dezelfde school te doen. Daarbij zien zij voorbij aan de drogredenen en de schijnvertoning die eraan ten grondslag ligt.

Ik ben zelfs bereid te geloven dat de Nederlandse ministers van onderwijs van de laatste decennia hebben geloofd in een heilige missie. Zij hebben vast gedacht dat ze iets moois tot stand lieten komen.

Uiteindelijk gaat het erom dat politici gaan inzien dat zij honderd keer de “bestwil” van een land of volk moeten overpeinzen voordat ze weer eens een doldrieste beslissing nemen. Wat vandaag o, zo goed lijkt, blijkt over een paar weken de grootste miskleun van allemaal te zijn.  Weliswaar is zoiets weel te voorzien maar het kost moeite en vooral…de wil om te kijken. En daarom: welke politicus loopt zich nu al warm om straks “sorry” te zeggen tegen de Afghanen? “Sorry, dat we weer eens meenden dat jullie onderontwikkelde apen waren die niet zelf hun boontjes konden doppen!” 

Politiek heeft een opmerkelijke overeenkomst met de liefde. Ze maakt blind. Politieke doelstellingen hebben de neiging een heldere kijk op plannen en inzichten weg te nemen. En toch, zou na elke planvorming de overpeinzing moeten volgen. Politici moeten daaraan maar wennen.

Nu ken ik de verlokkingen van een mooi plan wel. Enkele weken geleden heb ik een bekende restaurateur gevraagd of ik op Valentijnsdag in één van haar restaurants zou voorlezen uit eigen werk. Dat leek me toen verschrikkelijk leuk. Vandaag voel ik de plankenkoorts opkomen want ik heb jarenlang niet opgetreden en ik vind dat alles goed moet gaan. Het mag geen afgang worden want het woordje “sorry” krijg ik moeilijk over mijn lippen. Applaus, dat hoor ik graag, hoewel het geen garantie is tegen “sorry”.   

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.staf-de-wilde.skynetblogs.be/post/5173215/sorrycultuur

www.frederike.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?&ID=392&ww=1&view_records=1

www.lantaarn.demon.nl/medemens/lanting/onderwijsvernieuwing.htm

www.interraweb.com/gast/aborigenals/scheppingsverhaal.htm

www.volkskrant.nl/buitenland/article503436.ece/Aboriginals_geen_sorry,_maar_ons_land_terug

www.beteronderwijsnederland.nl/files/active/1/vernieuwingofvernieling.doc