Autochtoon vuur

c2004q2bl.jpg

Kortgeleden zag ik bij Pauw en Witteman een meisje op tv dat haar vriend was kwijtgeraakt aan “Mission Salvation Army” in Afghanistan. De arme jongen dacht echt dat hij daar ging bijdragen aan opbouwwerk en wie gaat opbouwen heeft vooral mitrailleurs, kanonnen en handgranaten nodig. In mijn gemeente is ook een opbouwwerker aan de slag gegaan en ik heb hem gevraagd zijn arsenaal te tonen maar daartoe was hij niet bereid. Nu heb je heel wat wapens nodig want de dreiging gaat uit van de allochtonen die allerlei rare culturen, gewoonten, kerkgebouwen, tempels en virussen in het land brengen. Dus ik zou maar opletten, ja! Sommige autochtonen zijn de Wildernis al in gevlucht.

Gesneuveld onder eigen vuur, of moet het “autochtoon vuur” zijn? Ik weet het niet. het komt er op neer dat zijn maten hem hebben neergemaaid terwijl hij met zijn sociaal-culturele werkzaamheden bezig was. 

Dat zoiets in een oorlog kan gebeuren, weet iedereen die wel eens stratego heeft gespeeld maar in Nederland verschijnen dan diepbedroefde generaals en ministers op de buis. In werkelijkheid zijn Nederlanders helemaal niet tegen de oorlog opgewassen. In de VS doen ze dat allemaal veel gemakkelijker. Ze sturen iemand langs om te vertellen dat zoonlief dood is, geven een vlag mee, schieten een paar keer in de lucht en klaar is Kees. In een oorlog vallen doden, ook door eigen vuur of autochtoon vuur misschien. Dat hoort erbij. Natuurlijk was het niet netjes om iedereen eerst wijs te maken dat het een vredesoperatie was. Maar ja, dat past misschien wel bij een land dat z’n politiemensen met 1200 euro in de maand afscheept. 

Dat gegoochel met woorden, daar word je natruurlijk niet vrolijker van. Vooral niet als politici zich er aan de lopende band aan schuldig maken. “Vredesoperatie” betekent “oorlog voeren”, “Medelander” is een “allochtoon”,'” een mens met mogelijkheden” is een “imbeciel” en zo gaat het maar door. Elke glasheldere aanduiding wordt met de mantel der liefde, of moet het een “anders betemperatuurde bescherming” worden genoemd?, toegedekt. Minister Vogelaar is op bezoek geweest in de VS en daar heeft ze ontdekt dat Amerikanen ook niet spreken over “allochtonen”. Nee, natuurlijk niet, dan zou iedereen “allochtoon” zijn behalve de Indianen en de eskimo’s, sorry, Inuit. Nee, daar spreken ze van “Afro-American” zegt zij enthousiast en daarmee wordt dan iemand met een zwarte huidskleur bedoeld. Ze vermeldt er niet bij dat een groot deel van de “Euro-Americans” voor hun donkere landgenoten ook wel het woord “nigger” gebruiken. Het is zó gemakkelijk om de gewoonten van een ander land over te nemen.

Hoewel het autochtone vuur al heel lang is gedoofd alsof de autochtonen de godganse dag geestelijke kamferballen slikken, bestaat er nog wel vuur als het om foebele gaat. Ajax haalt Johan Cruijff opnieuw binnen, over langer doorwerken gesproken, en FC Den Haag vindt dat autochtone en allochtone burgers een duit in het zakje moeten doen om de club overeind te houden. Het is niet voor niets betaald voetbal. We betalen er allemaal voor!

Met autochtoon vuur brengt de premier naar voren dat de sfeer in het land weer verhardt. Hij verwijst daarbij naar het optreden van Geert Wilders en inderdaad: die ziet kans het autochtone vuurtje aardig aan te blazen. Ondertussen vergeet de premier aan te geven dat andere politieke partijen als vuurspuwende draken reageren op de geestelijke brandbommen die Wilders loslaat. Wat minder schelden in de richting van de kunstmatige blondine van de Tweede Kamer en het vuurtje zou uitgaan als een nachtkaars. Laat de partijen hun eigen kracht eens naar voren brengen in plaats van andermans schijnbare kracht te bestrijden. Het is goedkoop om de plaaggeest steeds te bekritiseren op zijn kritische opmerkingen. Diepgaand goedkoop en het maakt elk vuur tot een heidebrand, iets dat ondergronds voortwoekert totdat het uitslaat.

O, wat zijn de PvdA, het CDA, de VVD en D66 jaloers op het vuur dat woedt in de PVV en de SP. Maar jaloezie zal niet de reddende engel blijken te zijn. Daarvoor is een tegenvuur nodig en, jawel Wouter, zo’n vuur kan niet zonder de brandstof die “ideologie” heet.

Nu moet de Minister van Opbouwwerk in landen met achterlijke Culturen naar Afgangistan om aan de opbouwwerkers uit te leggen dat hun kameraden echt door autochtoon vuur zijn omgekomen. “Maar”, heeft één van hen al gezegd, “ik denk niet dat de waarheid ooit boven tafel zal komen”. Nou, jawel hoor, de waarheid is dat de opbouwwerkers hun eigen maten hebben neergeknald alleen…die maten willen dat maar niet geloven en zoeken naar smoezen en uitwegen om aan te tonen dat het niet zo is. Desnoods door de waarheid te ontkennen.

Dat klinkt uitgeblust, weg is het vuur, opbouw wordt afbraakwerk, de lol is er af. Hoe zou het ook anders kunnen? Uiteindelijk is duidelijk dat “onze jongens” in Afghanistan de gastarbeiders zijn, de allochtonen, de mannen en vrouwen die bij elkaar kropen en zich nooit aanpasten. De minister zal dat nooit kunnen uitleggen, met welk vuur ook.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

  

Duo Holland

janus.jpg

Vanavond zag ik het Duo Holland op tv. Geen soldaten uit Camp Holland, geen minister met een generaal die om een zakdoek leek te vragen: nee,  een vader met zijn dochter. Ja zeker, zij zongen liedjes waarvan zelfs Marianne Weber nog tranen in de ogen zou krijgen en daar kon die zakdoek van die generaal dan weer goede diensten bewijzen. En ja hoor, het hele publiek van de omroep MAX bleerde mee. 

Dit land is bij tijd en wijle om te janken. Niet vanwege de hoofddoekjes of de moskeeen maar door de  echte Nederlanders. Twee echte Nederlanders sneuvelen in Afghanistan, s n e u v e l e n geachte heren en dames van de pers en de politiek. Soldaten in het veld overlijden niet maar sneuvelen. Een oma in bed overlijdt en een doodzieke patient in het ziekenhuis ook maar soldaten in het veld sneuvelen. Dat doen ze al vele eeuwen en altijd voor de prachtigste doelstellingen. Soldaten en records hebben een ding gemeen: ze sneuvelen. En zeker, als we zo doorgaan zal er een record aantal soldaten sneuvelen. Die twee, dat was ook Duo Holland uit Camp Holland, onderweg naar Camp Volendam waar de geur van paling en pas gerookte zeevis al lokte. 

Het is geen wonder. In een land waar oorlog wordt betiteld als vredes- en opbouwoperatie, gebaart een generaal onder de veelzeggende naam ” Berlijn”  alsof hij een zakdoek tevoorschijn haalt om zijn tranen te deppen. Je moet wel durven zeg: luchtmachtgeneraal zijn en de achternaam Berlijn dragen. Ik zou zeggen: bombarderen die hap! En dan op tv een openbare treurnisshow geven vanwege twee mannen die je willens en wetens de dood hebt in gestuurd om een luchtkasteel na te jagen. Als er een ding wordt opgebouwd in Afghanistan, dan zijn het luchtkastelen. Ja, er komt een onderzoek naar het sneuvelen van die twee jongens maar dat is helemaal niet nodig. De oorzaak ervan zijn de geblinddoekte politici die de mannen naar Afghanistan hebben gestuurd. Vanaf dat moment was alles mogelijk.

Samen met een astmatisch angstig kijkende Minister van Defensie die de woordjes nauwelijks nog over zijn paars aanlopende lippen geperst krijgt, vormt de generaal ook Duo Holland. Duo Holland gaat voor opbouw in het moeras dat Afghanistan heet.

Soldaten die door hun kameraden worden afgeknald, ook die sneuvelen. Bij de Amerikanen heet dat ” collateral damage” oftewel: flankerende puinhopen. Twee jongens uit het Hollandse spruitjesbos zijn niet meer dan ” collateral damage”. Zij verwaaien met het Afghaanse woestijnzand mee en geen enkel Afghaan laat een traan voor deze ” opbouwwerkers”. Geen enkele Afghaan zal ze zich ooit herinneren. Ook niet als op een mooie dag er paleizen met gouden daken zullen staan op de plaats waar nu de puinhopen roken.

En aan de horizon ligt Mauretanie, ook al zo’n land van zand met een strand dat breder is dan waar ook in Nederland. En daar verrijzen de eerste tentstokken van de nieuwe oefenkampen voor terroristen. Beter en dichterbij Europa en de VS dan Afghanistan en…verzekerd van het wegblijven van vreemde legers. Die zijn bezig weg te zakken in de Afghaanse verschrikkingen en hebben geen tijd voor Mauretanie.

Duo Holland. Misschien was het wel in de eerste plaats de trein waarin ik vanavond zat en die maar niet op gang kwam doordat er een kapotte goederentrein voor reed. De zegeningen van onze vrijemarkt economie. Een economie die al flink wat glans heeft verloren en jonge Duitsers ertoe brengt de samenleving van de DDR te adoreren. Duo Holland? Het zijn mijn twee lede ogen.

Tot sterkte en niet depressief raken hoor!

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com  

 

Service

www.oruzgan.web-log.nl

www.mindef.nl/missies/afghanistan/uruzgan/index.aspx

www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003881 

www.eindpunt.blogspot.com/2006/09/rijk-worden-van-opbouw-afghanistan.html

www.delaatsteshow.be/dlsblog2/wordpress

www.vrijemarkt.nl

De hemel kleurt rood, weer iemand dood

taliban.jpg

Toen ik nog wel eens in Afghanistan kwam, dat is lang geleden, viel mij meteen op dat het land niet leek op Walcheren, de Noord-Oostpolder of het Drielandenpunt. De mensen glimlachten buitengewoon vriendelijk naar me als ik een portie wiet kwam halen en die mocht ik dan bijna zelf uit een veld met klaprozen zoeken. Ja, alles stond door elkaar.  Na vier keer drie dagen onderdak bij een Afghaanse familie in de bergen, krijg je een aardig idee van het denken en doen. En inderdaad, dat was in Kandahar. 

Mij viel ook op dat er wel burgemeesters waren maar ook nog veel machtiger mannen, krijgsheren. Heren die nog nooit van humor hadden gehoord. Onderzoek zou onmiddellijk uitwijzen dat vrouwen er meer gevoel voor hebben. Ergens ver weg, in Kaboel, woonde de koning. Eigenlijk hielden de krijgsheren van het land hem in gijzeling. Zolang de koning regeerde, regeerde de vrede. Vrede waarbij er overigens van tijd tot tijd wel degelijk iemand met doorgesneden keel langs de kant van de weg werd gevonden omdat hij zijn mondje voorbij had gepraat over zijn krijgsheer. Maar goed. Er was vrede en heel veel wiet en opium. Als je bij Kaboel, toen een heerlijke en redelijk mondaine stad, uit het vliegtuig stapte, drong het aroma ervan al je neusgaten binnen. Heerlijk!!!

Jammer is het wel dat Jan Peter en zijn kornuiten nooit eens een joint zijn wezen opsteken. Dan hadden ze ook wat meer begrip gekregen van het land. Dan hadden ze misschien niet in hun zelfgenoegzaamheid gedacht dat Afghanen niets liever willen dan democratie naar Zeeuws model. In plaats daarvan werkte hij liever aan de meditterane stranden aan een verdere ontwikkekling van zijn westerse superioriteitsgevoel.

Natuurlijk, ook de Afghaanse boeren willen rust. Zij zien niet graag hoe hun zorgvuldig geplante stekjes door tanks worden platgewalst. Ook zij willen geen strijders op paarden  die hun klaprozen vertrappen. Nee, rust en een zekere welvaart voor zichzelf en hun gezin. De vraag is, wie die rust moet brengen. Het centrale gezag, buitenlanders? Afghaanse boeren in het zuiden hebben geen enkel gevoel voor hun collega’s in het noorden. Het zal ze een rondzorg zijn wat daar op vijfhonderd of duizen kilometer afstand gebeurt. Hun enige wens is dat ze hun product voor een goede prijs kunnen afzetten en daarbij willen ze niet worden gehinderd door wie dan ook.

Hun krijgsheer beschermt de velden, strijkt een groot deel van de winst op en voert, als het moet, oorlog. Oorlog met andere krijgsheren en vooral ook met vreemdelingen die hun neus steken in zaken die hen niet aangaan. De Russen weten er alles van. Betweters uit het westen bijvoorbeeld die komen “helpen”, zijn haast bij niemand welkom. Er zijn maar heel weinig Afghanen die op die hulp zitten te wachten. Er zijn nog minder Afghanen die iets voelen voor hun “helpers”  die vooral Afghanen doodschieten. Bij de beschietingen in de beluchavallei vallen talloze burgerslachtoffers. Staat er op die kogels en granaten ook “From Holland” zoals bij andere ontwikkelingshulp? Hoe zouden wij het eigenlijk vinden als een half miljoen Chinezen in osn land op die manier huishielden onder het mom “hulp” te bieden?

Weer een militair “overleden”. Ik heb iets tegen die term. In soldatenland heet dat gewoon “gesneuveld”. “Overleden”  klinkt alsof niemand er iets aan kon doen en daarover maak ik me razend. Die superieure blik in de ogen van mannen als Berlijn, Kamp, Balkenende en nu ook Middelkoop. Alsof Nederlandse militairen daar als een soort Moeder Theresa de bevolking aan het helpen zijn. Die schijnheiligheid en krokodillentranen. Het laat mij de vuisten ballen want die soldaten zijn erin geluisd. Hen is wijsgemaakt dat ze als bataljon van het Leger des heils ontwikkelingshulp zouden brengen. Hulp die iedereen daar best wil hebben.Niemand zal ons vanwege die hulp het recht geven hun leven en gewoonten te evranderen. En daarom zullen er meer mannen en ook vrouwen sneuvelen. Om onze naïeveteit en de schandalige en absurde loyaliteit van ongewassen varkentjes die ons land denken te kunnen besturen. Loyaliteit aan Amerikanen die denken dat elk volk wil leven zoals zij: in de poel van racisme, onverbloemd nazisme en onderlinge onverschilligheid.

Kijk, dat was mijn kwaadheid want zoals er goede Duisters waren in het verleden, zo zijn er goede Amerikanen in het heden. Zo zij er ook Amerikaanse moeders die hun zonen nooit terug zullen zien, misleid door schandelijk vooringenomen leiders. Daaraan mag Nederland niet loyaal zijn. Niet loyaal vanuit het diepgewortelde onbegrip over het land Afghanistan. Vandaag hoorde ik een officier zeggen: De Taliban vallen de Baluchavallei aan omdat ze een succes nodig hebben.” Ik dacht dat ik uit mijn vel knapte. Hoe stom kan zo’n man zijn? De Taliban hebben al jaren succes door steeds weeer verliezen toe te brengen aan een “superieure” westerse krijgsmacht in geïsoleerde posities. Zij, de Taliban, tellen hun doden niet maar zegenen ze. Elke veldslag is succes voor de Taliban, of ze nu met grote verliezen eindigt of niet. De Afghanen begrijpen de boodschap: de Taliban zijn er nog!

Soldaten sneuvelen, dat is een beroepsrisico en hun dood is nooit tevergeefs. Dat is ze zeker niet als Nederlanders door hun dood gaan begrijpen dat zij de Afghanen niet kunnen helpen. Afghanen moeten zichzelf helpen totdat zij echt geholpen willen worden. En dan zijn voor die hulp geen soldaten meer nodig. Politici worden afgezet en als het aan mij ligt, gaat de hele hypocriete bende die verantwoordelijk is voor onze”vredesmissies” vandaag nog op eeuwig reces. Het is niet om de doden dat ik huil maar om de levenden.

En zie, de hemel kleurde weer rood en weer ging iemand dood want zij wisten niet wat zij deden…. Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.infoplease.com

www.nieuwsnieuws.nl

www.blogcatalog.com

www.ariana.nl

www.landenweb.net

www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/aftoc.html