Pubers, politiek en popfotografen

acne_voor.jpg

Het vervelendste van pubers is de overmaat aan meeeters, ook wel beter bekend als `puistjes`. Clearasil helpt wel maar lang niet altijd even snel en langdurig. Meeeters krijg je als cadeautje bij je puber op twee manieren. Niet alleen zit dat lieve gezichtje van je kind ineens onder de rode bonken maar er komt ook nog allerlei gespuis in huis dat van tijd tot tijd aan tafel blijft hangen en flauwe grappen maakt. We hebben wat afgeleden.

Niet voor niets is er een reeks van boeken en tijdschriften die ouders vertellen hoe ze met deze etterige tijd om moeten gaan. Lang niet iedereen maakt daar gebruik van. Vier huizen verderop bij mij woont een politieman die gemeentelijke  regels en wetten aan zijn laars lapt en bovendien een puberzoontje heeft. Voor ons valt het joch best mee maar in stilte laat hij zijn krantenwijk voor de helft aan pa over terwijl hij wel de `hele poet` in eigen zak steekt. Volgens mij is er sprake van afpersing want als pa het joch gewoon zij werk laat doen, dreigt de puistencontainer waarschijnlijk zijn etterige gedrag te versterken.

Ik heb daar de bewijzen voor want toen het joch kortgeleden de hele wijk voor één keer alleen moest doen, begon het protest. Zijn moeder ging op straat als een viswijf tegen hem te keer (visolie helpt ook tegen puistjes). Pas toen zij merkte dat ik al geruime tijd in de buurt was, ging zij naarbinnen maar…toen zij dacht dat ik  weg was kwam ze opnieuw naarbuiten om haar eigen broedsel uit te schelden.  Omgaan met pubers is ook in de kringen van de hermandad niet altijd succesvol.

Ik denk dat het iets heeft te maken met uitstraling, de innerlijke zekerheid die je aan de buitenkant gezag geeft. Uitstraling is eigenlijk een vreemd begrip. Als je het op de aarde betrekt, betekent het dat aan de oppervlakte opgeslagen warmte achteloos de ruimte wordt ingeslingerd. Is dat ook wat wij onder menselijke of een warme uitstraling verstaan? Ik zou het niet weten, evenmin als de pop- en modefotograaf die vanmorgen bij `Goeiemorgen wat een heerlijke dag`op bezoek was omdat hij als jonge jongen al `popgrootheden` zoals Jimi Hendrix fotografeerde. Volgens de fotograaf kwam het door zijn uitstraling wat ik mij tijdens de uitzending in afnemende  mate voor kon stellen. Ik denk dan ook dat die popgrootheden over het algemeen helemaal geen grootheden zijn maar gewoon vervelende uit hun puisten gegroeide pubers.

Iets van uitstraling kon ik ook niet zo erg opmerken bij Ella Vogelaar en haar verhaal over integratie. Best wijffie hoor maar `uitstraling`, tja, nou, nee… Zeldzaam, zo moeilijk als zij praat. Het lijkt wel of elke letter eerst door de maag en endeldarm wordt gevoerd voordat een woord naar buiten mag.

Daar blijkt maar weer eens uit dat je best verstandige dingen kunt zeggen ook al heb je weinig uitstraling. Overigens gingen die verstandige dingen ook wel eens gepaard met open deuren. Zo baseerde Ella haar verhaal op een rapport waarin wordt gesteld dat een deel van de autochtone bevolking de bouw van moskeeen en het dragen van hoofddoekjes en boerka´s als bedreigend ervaart. Als je zoiets leest gaat er toch echt een wereld voor je open. Zoiets had ik nog nooit gehoord (ironieteken). Je kunt zo´n rapport toch niet eens meer serieus nemen als er zulke mededelingen in worden gedaan! Nee, dat verwacht je nog niet eens in het werkstuk van een middelbare scholier, van een puber. Als zo´n joch of griet zelf de hele krantenwijk doet, heeft hij of zij alle kans om te ontdekken dat het een waarheid als een koe is.

Nee, dit soort rapporten draagt niet bij aan een goede uitstraling van het kabinet. Dat laat vrezen dat dikke maatschappelijke puisten voorlopig nog even dooretteren.

Overigens was in de krant van vanmorgen ook een interessant artikel te lezen over de vele generaties die nodig zijn om de integratie tot een goed einde te brengen. Ik wist niet dat mijn weblog wordt bespionneerd door de redactie van de dagbladen!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Service

www.laserskinclinics.nl

www.pubers.startbewijs.nl

www.minvws.nl

www.drijfzand.com

www.denieuwereporter.nl

www.nl.wordpress.com/tag/islamisering

www.mythologie.wordpress.com

SIOEmelen met de waarheid

vakantie_2006_ina_3051.jpg

Het is me gelukt,voor de tweede keer! Ik ben geblokt op een website en dat vind ik toch wel iets om een glas rode sekt op te drinken. Kennelijk ben ik erin geslaagd de webmaster of moderator tot wanhoop te drijven. In zijn onmacht heeft de moderator van SIOE mij het recht op vrije meningsuiting ontzegd. Dat is heel wat voor de kampioenen van het recht op vrije meningsuiting. Het klopt ook nu weer: wie de mond vol heeft over dat recht, kan zelf maar weinig incasseren.

Wat is er gebeurd? Ik heb gemerkt dat SIOE Nederland volop wordt bezocht door SIOE België en die geeft ook het meest commentaar. Nu heb ik mij afgevraagd of Belgen het gidsvolk voor Europa zouden moeten zijn als het gaat om de integratie van culturen. Zij zijn immers niet eens in staat om als Vlamingen en Walen samen te leven? In de Brusselse regio hebben ze knetterende ruzie. Natuurlijk de problemen zijn gecompliceerd maar klaarblijkelijk is dat niet het geval als het over moslims gaat. Dan los je alles met één vingerbeweging op, vooral in een ander land.

Nu heb ik de vraag gesteld wat je kunt verwachten van een volk dat zo met zichzelf in de knoei zit en “that did it”. Ik word nu beticht van volkerenhaat en vuilspuiterij. En dat door een organisatie die moskeeën wil slopen, de Koran wil verbranden en nog meer van dat fraais. De dames en heren zijn in hun eer aangetast.

Laten we wel wezen, ik ben het met SIOE eens dat de opleiding van kleine kinderen tot imam en dat Jihadscholen uit den boze zijn. Ik zou zelfs bereid zijn om zo’n verdachte school eerst te sluiten om vervolgens het onderzoek in te stellen. Maar dat onderzoek moet er wel komen en als blijkt dat alles op geruchten berust, dan zijn excuses en een dikke bos bloemen op hun plaats.

Echt, ook ik vind dat hitserij en jeugdbendes veel harder kunnen worden aangepakt dan de overheid nu doet.

Dat SIOE daar in positieve zin iets aan kan bijdragen, lijkt mij niet. De beweging mobiliseert een deel van de bevolking op voornamelijk onderbuikgevoelens en dat kan nooit een positieve uitwerking hebben. Wie fatsoenlijk moslim is, voelt zich door het optreden van deze dames en heren verder in de hoek gezet. Niemand hoeft dan ook vreemd op te kijken als straks blijkt dat de bereidheid onder moslimjongeren zich over te geven aan extremistische organisaties verder toeneemt. SIOE is de motor daarachter.

Wat voor ons allemaal geldt en nodig is, is een moment van overpeinzing. De omstandigheden waarin we nu verkeren, zijn het gevolg van de Europese suprematie tussen 1500 en 1970. Nooit in de geschiedenis is suprematie zonder gevolgen gebleven en dat betekent meestal “inleveren”. Het betekent ook dat het nodig is van de eigen cultuur en waardigheid zoveel mogelijk overeind te houden, om te beginnen met de taal.

Het is goed te bedenken dat het huidige Italië is voortgekomen uit de kern van het Romeinse Rijk en een Germaanse invasie. Het gaat niet aan de stroom van de geschiedenis te verleggen. Sterker nog, wie dat probeert, zal worden weggespoeld. Dat is geen dreigement maar de simpele conclusie uit de geschiedenis van het menselijk doen en handelen op deze wereld.

Of ik dat leuk vind? Dat doet er niet eens toe. Ik zal een weg moeten vinden om de stroom te volgen. Verdrinken in een draaikolk wil ik niet.

Rest nog één opmerking: de overheid moet zich wel degelijk iets aantrekken van SIOE en soortgelijke organisaties. Niet alleen moeten ze goed in de gaten worden gehouden. De beweging is ook een duidelijk signaal, voor zover dat er niet al was, van onvrede. Het tegengaan daarvan behoort prioriteit te zijn. Dat betekent bepaald niet dat de organisaties in alle opzichten hun zin moeten krijgen. 

Jammer genoeg stel ik ook vast dat het stellen van prioriteiten geen sterke kant is van onze bestuurders en politici. men wil alles, en wel héél veel, tegelijk doen. De vraag is: voor wie eigenlijk?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

 www.geschiedenis.nl

www.geschiedenis.startpagina.nl

www.belpaese.nl

www.vvv.vanabbe.nl

www.reclamewereld.blog.nl

www.sioe.nl

www.mythologie.wordpress.com