Antisemitisme?

racisme_algemeen_zoom_02.jpg

Een ex-columnist van het blad “Havana” is aangeklaagd voor antismitisme omdat hij de volgende zin schreef: ”Sinds de nazi-tijd is het niet cool om negatieve dingen te zeggen over joden. Maar soms snap ik best hoe het in 1937 zover heeft kunnen komen.”

Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet wat daaraan antisemitisch is. Dat het sinds de nazi’s niet “cool” is om negatieve dingen te zeggen over Joden, lijkt mij een waarheid als een koe. Althans, dat geldt in onze westerse wereld. En ook ik begrijp hoe het in 1937 (wat een raar jaartal, ik had liever 1933 gekozen) zover heeft komen. Dat wil zeggen, ik neem aan dat het om de Jodenvervolging gaat en na enige diepgaande studie begrijp ik het best. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur.

Ik ken de gewraakte column niet en ik vrees dat het gaat om een paar zinnen die uit hun kontekst zijn gehaald. De vraag is natuurlijk of je van mensen kunt zeggen of ze hun ondergang over zichzelf hebben afgeroepen. Daarover wil ik de volgende opmerkingen maken.

Als het erom gaat te stellen dat mensen die ondergang daadwerkelijk verdienen, dan ben ik van mening dat zoiets niet het geval is.

Als de stelling luidt dat die ondergang het “te verwachten” gevolg kan zijn van eigen levenswijze of gedrag, dan is het antwoord “ja”. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor alles wat je doet of zegt en het is goed om je van tevoren te realiseren welke gevolgen daden en woorden kunnen hebben.

Als het erom gaat te stellen dat de Joden in Duitsland hadden kunnen verwachten dat zij slachtoffer van de holocaust konden worden, dan is het antwoord opnieuw “nee’. Hun gedrag was van tijd tot tijd afwijkend van dat van andere Duitsers maar niet dermate aanstootgevend dat gewelddadige reacties te voorzien waren. Dat er eerder wel eens pogroms waren geweest, kon geen reden zijn. Duitsland liep in dat opzicht bepaald niet voorop en het antisemitisme was, bijvoorbeeld, indertijd in Frankrijk veel ranziger dan in Duitsland (dus, voor alle duidelijkheid, voorafgaand aan het naziregiem) 

De tekst van de aangeklaagde columnist vind ik dan ook nog al dunnetjes maar het antisemitische karakter ervan zal mij eerst nog moeten worden bewezen. Ik zie het niet. Dat wil overigens niet zeggen dat ik een mogelijk negatieve suggestie die er van uit kan gaan zonder meer onderschrijf.

Aan de andere kant vind ik de aanklacht behoorlijk gezocht en niet passend in een tijdsgewricht waarin de heer Wilders meent zich elke uitlating over moslims te kunnen permitteren en er nog mee wegkomt ook. Of zou het erger zijn een Jood te beledigen dan een moslim?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.villamedia.nl

Defensie moet Roele in dienst nemen

yun_17071.jpg

“Nog keertje”, wie heeft het niet geroepen als hij als kind iets erg lekker vond? Nou, ik doe het nu weer. Ik ga nog één keer in op het verhaal van Marcel Roele over Hitler en dan voorlopig niet meer. 

Vandaag kreeg ik via de mail het verwijt dat het artikel “Was Hitler links?” uit 2005 stamt en dat je er dus eigenlijk geen boodschap meer aan zou moeten hebben. Kijk, dat is nou echt eigentijds. Nieuws, nieuwser, nieuwster en de rest is niks.

Als het maar leidt tot opwinding en vermeende originaliteit bij het schreeuwen, dan is het goed. Ik ben het daar niet mee eens. Het stuk van Roele is zo actueel als de pest. Tenminste voor wat betreft de journalistieke aanpak. Journalisten, wetenschappers en politici willen namelijk eigenlijk helemaal niets onderzoeken. Ze zijn bang zich te laten verrassen. Ze willen gelijk hebben, en daartoe wordt alles in het werk gesteld. Vervolgens wordt de boodschap `verkocht` want ministers zijn van leiders verworden tot salesmanagers.

Het artikel van Roele draagt alle kenmerken daarvan. Hij  heeft een bepaalde mening en zoekt net zolang in de boeken totdat hij de “bewijzen” ervan bij elkaar gesprokkeld heeft. Alle aanwijzingen die in een andere richting duiden, laat hij buiten beschouwing.

In mijn vorige column heb ik gezegd dat Roele de feiten wel, gedeeltelijk, kent maar dat hij niets van Hitler snapt. Hij ziet in de staatsbemoeienis van de Nazi’s een aanwijzing dat zij de socialistische leer aanhingen. Niets is minder waar. Waar het socialisten gaat om het belang van de “gewone man”, daar heeft de Nazi uitsluitend belangstelling voor de kracht van zijn volk. Voor de fascist geldt de staat als hoogste goed, bijna maar niet helemaal hetzelfde. De Nazi wil dat het volk machtig en allesbepalend is. Of liever nog: het ras. Alles is erop gericht het ras, het volk in opperste sterkte brengen zodat het zich kan handhaven temidden van een vijandige maar ook minderwaardige omgeving.

Hitler’s einddoel was een Rijk van (smet)vrije, Germaanse boeren die hun leider kozen, liefst had hij de gewoonte ingevoerd om bij die gelegenheid het stamhoofd op een schild op te heffen. Vrije boeren die voor hun industriele productie konden putten uit een leger van slaven uit de omringende, zwakkere en `inferieure` gebieden en rassen. Voor die blonde, arische boeren eiste hij `Lebensraum` op ten koste van Russen, Polen, Tsjechen, Fransen en andere volkeren. Nederlanders, Denen, Noren, Zweden en zelfs Britten mochten deelnemen in die `prachtige` nieuwe wereld.  Het is allemaal in de literatuur terug te vinden maar Roele laveert er niet eens omzichtig om heen. Hij noemt het gewoon niet.

Het lijkt mij een ander uitgangspunt dan de “verheffing van de internationale arbeider”.  De Nazi’s streven wel naar “vrije, goed onderwezen mensen” maar dat geldt alleen maar voor hen die binnen de lijnen van ras en partijleiding wensen te blijven. Wie daarbuiten treedt, wordt “rücksichtlos” afgemaakt.

 Het wezen van het “Nazigeloof” is niet de bevrijding van de individuele mens maar van het volk, het ras. “Ein Land, ein Volk ein Führer”, was het motto en dat getuigt niet erg van het streven naar gelijkheid zoals het socialisme dat kent. De Nazi´s waren dan ook overduidelijk `rechts` in hun toekomstdroom die naar een glorieus verleden wees. Dat is typerend rechts. 

Roele is karakteristiek voor een mentaliteit waarbij het slechts gaat om de feiten en niet om de ideologie die erachter steekt. Alsof die er niet toe zou doen. Het kale feit maar niet het doel. Het is de gemakkelijke manier van het presenteren van feiten zonder er een betekenis aan te geven. Zijn bewijsvoering is van het volgende kaliber. `Een liberaal is een socialist omdat hij niet steeds God als argument gebruikt`.

Hoe globaal hij te werk gaat blijkt uit zijn verklaring van de benaming `fascisme`. Geheel terecht verwijst hij daarbij naar de roedenbundel die senatoren en consuls in het Romeinse Rijk met zich meevoerden, zij het op de rug van hun lijfwachten. De consuls mochten bij die roeden zelfs een bijl voeren als symbool van hun macht over leven en dood. Roele vermeldt niet waarom de fascisten dat symbool hadden gekozen terwijl de verklaring glashelder is. De fascisten grepen terug op de glorieperiode van het Romeinse Rijk. Zoals Hitler terugviel op de grootsheid van het Germaanse ras, zo deed Mussolini dat met het Romeinse staatsbeginsel. Alweer die rechtse verwijzing naar het verleden.

Roele wijst ook op de kleindochter van Mussolini die een `gerespecteerd` kamerlid is in haar land. Nu valt dat respect nog wel tegen maar bovendien heeft dat veel te maken met de rol van het land in de Tweede Wereldoorlog. De Italianen zijn niet, zoals de Duitsers, onlosmakelijk verbonden aan de holocaust. Integendeel, de fascisten waren niet antisemietisch al voerden zij later wat antisemietische wetten in om Hitler te plezieren. De uitvoering ervan bleef relatief beperkt.

Roele meent dat Mussolini en de Argentijnse dictator Peron gematigder waren dan Hitler. Dat is absolute kletskoek. Ze lijken gematigder doordat het racistische motief bij de fascisten ontbrak. De wijze waarop Mussolini aan zijn einde is gekomen weerspreekt de stelling van Roele volledig. De wederzijdse emoties en haatgevoelens waren wel degelijk hoog opgevoerd. 

Er zijn spelletjes in de handel waarbij figuren op een speelblad bewegen. Het geheim erachter is dat zij worden voortbewogen door een magneetje dat zich bovenop en onder het speelblad bevindt. Een hand van een speler bestuurt het onderste magneetje. Roele laat alleen het bovenste figuurtje zien.   

Helaas heeft een opinieblad als HP/De Tijd nu juist de functie verbanden en achtergronden te laten zien en dat doet Roele niet. Het maakt daarbij niet uit of het 2005 is of 2007.

Politici doen dat trouwens vaak ook niet. Vandaag hoorde ik dat er weer een nieuw argument was gevonden om de krankzinnige operaties in Afghanistan voort te zetten. Nederland zou zich ongeloofwaardig maken bij de bondgenoten als het zich zou terugtrekken. Ik ben er diep van onder de indruk. In de eerste plaats is het argument niet nieuw. In de tweede plaats kan het niet opwegen tegen het argument dat wij in Afghanistan geld over de balk smijten voor een operatie die niets gaat opleveren. Hoewel, wel iets: doden.

“Maar hoe weet je dat dan?” wordt mij wel eens gevraagd. Ja, hoe weet je dat dan. Door niet alleen op de feitjes te letten als los zand maar door de stukjes ook in de puzzel te plaatsen die Afghanistan heet. Er spelen heel wat meer factoren mee dan alleen maar de bereidheid van Afghanen om Nederlanders lief en aardig te vinden. Afghaanse boeren vinden iedereen lief en aardig die de baas is.

Heel veel inzicht krijg je in deze materie door de rollen eens , in gedachten, om te keren. Om te zien hoe moslimsoldaten hier huishouden onder het motto dat religie zo goed voor ons is. Door te bedenken hoe het zou zijn als moslimsoldaten een organisatie van vrijdenkers probeert uit te roeien. Om te bedenken hoe het zou zijn als wij beschikten over nauwe familie- en stamverbanden. Verbanden die we koesteren omdat we gewend zijn geraakt al het andere te wantrouwen. 

Stel je dat nou eens voor en kruip eens in de huid van een ander. Een ander die niet een mooi huis en een terreinwagen met bullbar tot ideaal heeft. Stel je dat eens voor, natuurlijk het is voor onze westerse, vermaterialiseerde hersenen haast ondoenlijk en doet pijn in het hoofd maar doe een poging…

Dan weet je: Met ons wordt het nooit wat in Afghanistan en ook niet in Irak en al helemaal niet in Iran. Alleen Roele die precies de feitjes kent, die gelooft er nog in. Of tenminste, hij heeft de vaardigheid anderen erin te laten geloven. Hij kan op geloofwaardige wijze verbanden en achtergronden verdoezelen en tegelijkertijd verbanden leggen die hem goed uitkomen. Laat defensie hem toch vooral als propagandist aanstellen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

 

www.marcelroele.nl

www.oww.be

www.nieuwnieuws.nl/archives/binnenland/2007/10/radicalisering_is_complex_prob.html

www.nu.web-log.nl

www.denieuwereporter.nl

www.hetholvandevos.blogspot.com

www.mythologie.wordpress.com

Stomme islamofoben

verdeel_en_heers-7754362.jpg

Elke veldheer in de geschiedenis wist het: in een onbekend en mogelijk vijandig gebied moet je bij elkaar blijven. Daar is sinds de invoering van het buskruit wel iets aan veranderd omdat je moet voorkomen dat één kogel heel veel mannetjes omver schiet, maar toch…bij elkaar blijven is de boodschap.

Voor moslims is de islamofobische stroming een onbekend en vooral vijandig landschap. Het zou dan ook logisch zijn als de Islamofoben probeerden de moslimgemeenschap uiteen te rafelen maar het tegendeel is het geval. Met trefzekere stompzinnigheid richten de islamofoben hun pijlen precies op alles wat moslims met elkaar verbindt. Dat drijft de extremisten en gematigde moslims naar elkaar toe. En zie…de islamofoben hebben hun doel al aardig bereikt. Een groeiend aantal islamitische jongeren voelt zich aangetrokken tot de orthodoxie, het salafisme.

Niet gehinderd door enige kennis van zaken hebben de islamofoben zichzelf ontwikkeld tot een intimiderend gezelschap voor iedereen die een kaftan of een hoofddoek draagt. Als de dames en heren in hun Als de dames en heren zich verdiept hadden in de Islam, hadden zij geweten dat deze godsdienst minstens zoveel onderstromingen kent als het Christendom. Als ik islamofoob was geweest, had ik daarvan gebruik gemaakt. “Verdeel en heers” zeiden de Romeinen en zij konden weten waar ze het over hadden.

Maar nee, in plaats daarvan vallen de islamofoben de moslims aan op een boek uit de zevende eeuw dat weliswaar de basis vormt van de Islam maar dat ook talloze interpretaties kent.

De dwangmatige agressie tegenover Koran en moslims kenschetst de situatie. Islamofoben zijn doodeenvoudig uit op de uitschakeling van een  `grote onbekende” die zij als bedreiging zien op grond van de handelingen van enkele malloten.

Die opvatting en aanpak is met wetenschappelijke definities in de hand niet alleen als fascistisch maar ook als racistisch aan te duiden. En dus is het een vorm van nazisme aangezien die stroming fascisme en racisme bundelt. En geloof me Wolverine, dat is een feit, geen aaname (ik richt me even tot één van de islamofoben persoonlijk).

Natuurlijk, stommigheid en nazisme gaan hand in hand. En daarbij wil ik het volgende aantekenen. Het zijn niet de moslims geweest en niet de gevestigde politieke stromingen die als eerste de vergelijking met het nazisme hebben gemaakt. Hoewel, bij mijn weten was het president George Bush die in een demagogische bui de vergelijking trok tussen Al Quaida en de nazi’s. Sindsdien hebben alle islamofoben dat voorbeeld gevolgd. Daarmee hebben zij niet alleen kuddegedrag laten zien maar ze hebben zich ook afgezonderd van de samenleving. Dat maakt een vergelijking tussen islamofobie en nazisme nog gemakkelijker.

Eén ding is zeker. Door hun drammerige dommigheid zullen zij hun doel nooit kunnen bereiken. Laten zij die houding varen, dan zullen ook zij de nuances gaan zien. De oplossing van de problemen komen dan binnen handbereik.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Service

www.weblog.mt.nl

www.afvn.nl

www.hetvrijevolk.com

www.frontpage.fok.nl

www.ethesis.net

www.zionism-israel.com

www.papierenman.blogspot.com

www.mythologie.wordpress.com

NSB Actueel, Wilders en Verdonk

20066214149verdonk.jpggroepwilders.jpgnsbaffiche2-b-foto.jpg

Van huis uit ben ik historicus en ik smul van elk middeleeuws straatje, elk scheefhangend uitbouwtje en elke granieten kei in het wegdek die ik in het buitenland tegenkom. Verhalen over ridders, kloosters en vooral het eerste keltische klooster op Iona, waar ik ben geweest, je kunt me er plat mee krijgen.

Dat wil niet zeggen dat ik alles weet. Vandaag las ik het Historisch Nieuwsblad en daarin was een quizz opgenomen. Er waren nog al wat vragen waarbij ik moest gokken. Tja…

In dezelfde aflevering van het blad stond een lang artikel over de NSB. Hoe dieper ik in het stuk dook, des te meer viel me iets op: de gelijkenis tussen beweegredenen van NSB-ers en sommige politieke groeperingen van vandaag, zoals de PVV en de Verdonk-horden. Vrijwel elk argument dat er destijds bestond om lid te worden van de NSB, hoor je in die groeperingen nu ook dagelijks. Een echte verrassing was dat niet maar het voelde toch goed om het een keer bevestigd te zien door iemand die er echt verstand van heeft.

Hoewel, ik moet erbij zeggen…aanvankelijk ontbrak er iets aan de NSB dat je nu wel bij de PVV en Verdonk hoort: discriminatie. De grote NSB-leider, Anton Mussert, was geen racist en hij is het ook nooit geworden. In zijn omgeving waren er anderen die daar meer van hadden zoals de verschrikkelijke Rost van Tonningen. Opvallend was ook dat een groot aantal NSB-ers van het eerste uur wegliep toen de NSB ging heulen met de bezetter en zijn verderfelijke racistische ideeën.

Nu weet ik wel dat Wilders en vooral zijn aanhang mensen als Wouter Bos en ook Balkenende beschouwen als landverraders. Volgens de SIOE en andere koortslijdende doordravers leveren zij ons land uit aan de Islam. Flauwekul maar dat is nu eenmaal moeilijk te bewijzen. Misschien lukt dat nog het beste als we zwart op wit de uitspraken van  alle rechtse narren zoals Ayaan, Geert en Conrad op een rijtje zetten en daarnaast een kolom plaatsen met publieke uitspraken van NAZI-corifeeën. Of de hedendaagse Nederlander ervan zou schrikken blijft de vraag. Niemand valt graag zijn eigen gevoel af. En toch, het zou haast een monument zijn. Een monument voor de gevallenen van de toekomst.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.stemrita.nl

www.pvv.nl

www.waffen-ss.nl

www.blog2punt0.nl

www.wilderspvv.hyves.nl

www.debbiebernasco.nl