Tussendoortje (2)

opstand01.jpg

Vanmorgen las ik op Nederkrant één van de vele clichéverhalen waarin de Amerikanen “op de blote knieën” worden bedankt voor hun handelen in de tweede Wereldoorlog. Zij hebben zich kosten nog inzet en opofferingsgezindheid gespaard. Het bekende verhaal van eeuwige dankbaarheid. Dankbaarheid die we moeten betonen door nooit een kritisch geluid te laten horen in de richting van God’s own Country.

Het is immers onze belangrijkste bondgenoor! Een bondgenoot die ons liet vallen tijdens de politiionele acties in Indië (hoe je daar ook tegenaan kijkt, het blijft gedrag van bondgenoten onderling). Een bondgenoot ook die zonder problemen Nieuw-Guinea ons uit de handen rukte om het tussen de vraatzuchtige kaken van Soekarno’s Indonesië te proppen. Een bondgenoot die een zinloze oorlog in Vietnam begon, die Latijns Amerikaanse dictaturen overeind houdt, die ons overspoelt met nodeloos wapentuig en daarmee zij zakken vult en die ons in ee heilloze oorlog in Irak meesleepte. Ik ben diep dankbaar.

Tegenover deze eeuwige dankbaarheid moet natuurlijk ook iets van eeuwige haat staan. Alles bestaat immers bij de gratie van zijn tegendeel. Geen zomer zonder winter, geen licht zondertunnel.  Dat klopt. Ik heb de schurft aan Spanjaarden, die ultrakatholieke massamoordenaars met hun inquisitie die zich kosten nog moeite hebben gespaard onze steden en dorpen vierhonderd jaar geleden plat te branden, vrouwen, kinderen en mannen te vermoorden en te verkrachten. Als klap op de vuurpijl hebben ze in 1584 onze Prins Willem van Oranje laten vermoorden. Heiligschenners, papen en duivelsdienaren zijn het!  Ik zit wel met wat problemen, mijn schoonzoon is een Spanjaard, ik eet spaanse sinaasappelen, ik was ooit in Spanje met vakantie en Gaudi was een Spanjaard. Misschien maken Ariel Bruéns en ik samen wel een eeuwige rotzooi van deze wereld!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com 

Advertenties

VVV en de recreatie

l%20flight%20of%20the%20seagulls.jpg

Ik heb me vergist in mijn vorige column. Je kunt best voor de vrede vechten. Als alle mensen elkaar hebben vermoord, is er vrede op aarde. Oorlog is daarvoor wel de minst efficiënte werkwijze. Explosies van waterstof vormen ook een gevaar voor andere levende wezes dus die zijn ook niet goed te gebruiken. Beter zou het zijn om verdelgers toe te passen ten einde het hele menselijk ras uit te roeien.

Naar mijn bevinden is vrede, de eerste v, wezensvreemd aan de mens. Hij snapt er niets van al streeft hij er wel naar. Vrede staat voor een onbewust doodsverlangen, een vertrek uit de wreld zoals ze is,  een terugkeer naar de baarmoeder zonder ooit die drempel naar de aarde en haar bedreigingen over te gaan.  Dat is ook de verklaring waarom mensen altijd dat willen hebben wat buiten hun bereik ligt. Tja, als je die eerste v zo uitgeplozen ziet, word je er niet vrolijker van. Daarom nog maar eens verder kijken.

De tweede v, vrijheid. Die is bijna zo goed als vrede want wie in ongebreidelde vrijheid kan leven, heeft vrede met zichzelf. Vrijheid betekent totale ontplooiing van de individuele mens. We zijn er dankzij het vmbo en het competitie- (sorry) competentiegerichte leren zijn  we er nog heel erg ver vandaan en trouwens, die vrijheid wordt toch altijd ingeperkt door de vrijheid van de ander?

Zo komen we bij de derde v, veiligheid. Geen vrijheid zonder veiligheid. Een kind kan alleen de wereld exploreren als hij of zij zich gezegend weet met een huiselijke omgeving die nestwarmte geeft en die pijn of verdriet kan opvangen. Tegelijkertijd is het juist die huiselijke omgeving die grenzen stelt aan de ongebreidelde vrijheid. Er is geen moeder te vinden die het goed vindt als haar kinderen het zeventiende eeuwse kristal van het balkon op het tuinterras laten zeilen.

We hebben het vvv bij elkaar en zien dat mensen in onze tijd vooral streven naar de laatste v, de veiligheid. Daarvoor worden er camera’s op straat opgehangen, bomen in het park gekapt en mensen half uitgekleed voordat ze aan boord van een vliegtuig stappen. De vrijheid die we dezer dagen vieren, schrompelt daarmee van een wijd uitwaaierend vuur uiteen tot een spaarlamp.

Uit vrede wordt veiligheid vanzelf geboren en het vervolg daarop is vrijheid maar wij zijn het die de volgorde omkeren en we zien niet dat we een eenrichtingsweg aan de verkeerde kant zijn ingereden. Hoewel…er is nog een vierde v, die van het verstand. Het verstand laat ons zien dat we een heilloze weg zijn ingeslagen. Om ten halve te keren voordat we ten hele hebben gedwaald is een herschepping van de mens nodig, een recreatie. Dat klinkt al heel wat positiever dan verdelging.

De veiligheid is gelegen in de baarmoeder, de vrijheid in de ruimte daarbuiten, de vrede ligt in de sloop van de drempel daartussen, een sloop die alleen met verstand kan plaatshebben. Op de vijfde mei legde ik dit ei.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.en-als-er-vrede-heerst-mag-ik-ook-weer-reageren-op-alphenaartje-de-betonkop.nl

Eén beeld kan méér verhullen

amour_de_pierrot.jpg

“Die in het donker ziet men niet!” Het is een bekende zegswijze over mensen in het verleden die woonden in de sloppen van Parijs, Berlijn, Londen en zelfs Amsterdam. Het zijn niet alleen schrijvers maar ook schilders en fotografen geweest die hun licht over deze bewoners van het duister lieten schijnen.

Vooral naar aanleiding van foto’s deed de gedachte opgeld dat één beeld meer duidelijk maakte dan duizend woorden kunnen zeggen. Op de golven van die gedachte kwam oorlogsfotograaf James Nachtwey in de algemene belangstelling te staan. Zijn foto’s van de Vietnam oorlog, de oorlogen in centraal Afrika en de oorlog in Irak hebben wereldwijde faam gekregen. De fotograaf `gaf de oorlog een gezicht`. Zijn werk is nu te bekijken in het Ammsterdamse fotomuseum FOAM. 

Hij gaf de oorlog een gezicht. Veelal een beschadigd gezicht en ieder van ons kon zich voorstellen wat de afgebeelde persoon moest hebben geleden. Hoewel? We konden zien hoe diep de wonden waren en op welke plaatsen hij of zij het meest was toegetakeld. Zelfs waren woede, angst of wanhoop af te lezen aan de ogen van de mensen die hij van nabij fotografeerde en fotografeert. Ja zeker, Nachtwey is nog volop actief.

Toch blijft er ook iets in het donker, iets dat we niet zien. Iets dat onvatbaar is in de chemicaliën van de fotografie. Iets dat ook door digitatliteit geen vorm krijgt. Wat waren de bronnen van die woede, angst en wanhoop? Op het eerste gezicht lijken die heel begrijpelijk. We kunnen ons goed verplaatsen in de positie van de gefotografeerde man of vrouw. Alleen…wat we doen is:  onze gevoelens en denkbeelden in het hoofd van de afgebeelde plaatsen.

We laten onze eigen ellende de plaats innnemen van de gevoelens van de geportretteerde en nemen onze eigen gedachten, drijfveren en emoties als uitgangspunt. Dat is het moment waarop de sluiter de werkelijkheid ontwijkt. Zelden of nooit blijken de slachtoffers van geweld gedachten en gevoelens te hebben die congruent zijn aan de onze. Dat zou oook haast niet kunnen. Wij denken en voelen vanuit een luie stoel in de woonkamer. Zij denken en voelen temidden van honger, dood, verderf en vooral een andere cultuur en belevingswereld. Precies die situatie is letterlijk onvoorstelbaar voor een bijna altijd ontkerkelijkte, gedigitaliseerde mens die aan zijn ribbelchips knabbelend de foto’s bekijkt.

Het gezicht van de oorlog dat Nachtwey ons geeft, is vals. Dat wil zeggen: hij licht ons niet verkeerd voor maar wel onvolledig. Inmiddels heeft “het gezicht van de oorlog” zich vastgezet in ons brein. Zó stevig dat we geen  argumenten en redenaties meer willen accepteren die een ander licht op de zaak kunnen werpen. Het jongetje dat feitelijk een oorlogsmisdadiger is, heeft zich op ons netvlies vastgeplakt als een schatje. Op die manier verduistert het gezicht van de oorlog de werkelijkheid. Eén beeld kan meer verhullen dan duizend woorden kunnen vertellen.

Daar waar het over psycholgie gaat, valt het allemaal vaak moeilijk aan te tonen. Daardoor is het allemaal niet minder waar maar er zijn ook andere voorbeelden. Zij maken directer duidelijk hoe het beeld onze waarneming vertroebelt. Bij de demonstraties in Pakistan naar aanleiding van de beruchte Deense cartoons over Mohammed, bleef de camera gericht op de demonstranten. Ze liet niet zien hoe klein die groep demonstranten eigenlijk maar was. En toch was ze dat. Het beeld van massale demonstraties is inmiddels bij ons vastgespijkerd. Schrijf daar maar eens tegenop.

En zo gaat het maar door. Het beeld van de verfoeilijke discussie over twee nationaliteiten bijvoorbeeld. Wilders heeft de toon gezet. Haast niemand durft nog op een fatsoenlijke manier zijn voorkeur uit te spreken voor één nationaliteit voor hoge bestuurders. In het buitenland is die opvatting nota bene wijd verbreid maar bij ons is ze besmet geworden. Het éénmaal gegeven zwarte beeld, valt moeilijk meer wit te wassen.

Toch is het een feit dat ik nog niet één goed argument heb gehoord voor de handhaving van een dubbele nationaliteit. Goede argumenten ertegen zijn wel de revue gepasseerd. En pas op: dat heeft niets te maken met de religie of het land van herkomst van betrokken personen. Ons beeld is vertroebeld en de argumenten liggen in het duister. Die ziet men niet.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.foam.nl

www.planetperplex.com

www.mengerink.fol.nl

Knut en de haatzaaierij

350px-prise_de_la_bastille.jpg

“Wat bezielt de mensen toch, tegenwoordig?” “Wat?” “Wat de mensen toch bezielt tegenwoordig, heb ik gevraagd. Je lijkt wel doof! Haatzaaien door fascisten, socialisten die daartegen weer een signaal willen afgeven. Voor wie eigenlijk. Om het eigen gelijk te bewijzen? Jonge ijsbeertjes doodmaken en …”

“Ja, je hebt gelijk. Wat die socialisten in Amsterdam doen, is ook haatzaaien maar dat is tegen de fascisten en dan mag het. Zeggen ze, maar ja, wie haat zaait, zal oorlog oogsten” “Is Wilders dan een fascist?””Natuurlijk niet maar het doet het goed als je jezelf een veer in je kont wilt steken en vooral je eigen fouten niet wilt erkennen. Pas op, ik ben bepaald geen vriend van Wilders! Die man heeft trouwens wel fascisten en zelfs nazi”s in zijn achterban.”

Mijn lezers zullen inmiddels begrijpen dat ik bezig ben met de door Jan Peter zo fel begeerde maatschappelijke discussie. Die is overigens niet door Jan Peter veroorzaakt maar door Geert Wilders. Jan Peter houdt niet van discussieren. Een debat over de redenen om mee te doen aan de Irakoorlog vindt hij bijvoorbeeld onnodig. Meer dan de helft van de Nederlanders was tegen die oorlog maar Jan Peter vindt een discussie erover onnodig. Dat lijkt arrogant en dat is het ook.

Eigenlijk berustte zijn hele beleid in dat geval op een misdadige greep uit de collectieve portemonnee om de VS te vriend te houden. Ik kan het nog smaller zeggen, om Jaap de Hoop Scheffer een baantje bij de Nato te bezorgen. Dat gold als aflaat voor de schofterige manier waarop het CDA die man een tijdje eerder had behandeld.

Doe ik nu aan haatzaaien tegen Jan Peter? Tja, misschien wel een beetje. Laat ik het goedmaken. Wat moet de PvdA nu met dat hele onderzoek naar onze sprong in het Iraakse drijfzand? Het ligt moeilijk. Oorspronkelijk heeft die partij aangedrongen op een onderzoek maar bij de kabinetsformatie heeft ze daarvan afgezien. En eerlijk gezegd denk ik dat ze het daarbij moet laten. Je moet ook een betrouwbare regeringspartner kunnen zijn al moet je die partners wel enorm in de gaten houden. Nederland zit sowieso niet te wachten op de zoveelste kabinetscrisis, de veritalianisering van ons bestel.

Dat onderzoek naar de Iraakse oorlog is trouwens allang begonnen met het programma van Reporter en ik zou het ook veel liever in handen laten van journalisten dan van het parlement. De uitkomst lijkt me betrouwbaarder. Of daarna weer een zooitje haatzaaierij tussen partijen begint?

Ja, je kunt tegenwoordig alles verwachten want onze leidinggevende politici lijken zich vooral te willen profileren door om het hardst te schreeuwen en tegen elkaar in te gaan. De Poolse Landdag was er een schoolvoorbeeld van beschaving bij. Een soort ontpoldermodellering, zal ik maar zeggen.` Ja, die aanhalingstekens kloppen wel want ik was nog steeds aan het woord.

En is Wilders nu een fascist?  `Ik zou zeggen, bijna. Hij hamert maar op de eenheid van cultuur in dit land en dat is een echt fascistisch standpunt. In Nederland is die gedachte het laatst voortgekomen uit de bizarre ideeenbrij van Pim Fortuyn die sprak van `dominante cultuur`. Dat is één van de meest onzinnige opmerkingen die ik hem ooit heb horen maken. Er bestaat niet zoiets als een dominante cultuur. Er is wel een verschil in de mate waarin groepen mensen elkaar hun eigen cultuur willen opleggen. Het vrije westen loopt wat dat betreft voorop.

En let op, fasicten zijn geen racist. Als je fascisme en racisme vermengt, krijg je nationaal-socialisme. Wilders is geen nationaal-socialist of nazi en ik zie ook nog geen fascist in hem. Hij heeft wel ondemocratische standpunten verkondigd maar nog geen antidemocratische. Nog geen, want de kans is groot dat het wel zo ver komt. Vooral als de haatzaaierij vanuit Amsterdam en anderen die zonodig een signaal moeten afgeven, hem verder in de extreme hoek drijft. Hoe dan ook, tot nog toe heb ik niet gehoord dat hij van het parlementaire systeem af wil. Als hij die grens overgaat, is hij een `unverfrohren` fascist geworden.

Fascisten houden de boel graag onder de knoet en nu we het daar toch over hebben…Knut. Het ijsbeertje. Ook daar zie je het fundamentalisme al weer de kop opsteken. Dierenbeschermers willen hem laten afmaken omdat hij geen raszuivere ijsbeer meer zou zijn. Dat klinkt naar spijkerlaarzen en ruikt naar gas. Of ben ik nu aan het haatzaaien? Misschien maar ik kan me niet onttrekken aan de gedachte dat zelfs een ijsbeertje het slachtoffer zou kunnen worden van onwrikbaar gedachtengoed. En juist dat gedachtengoed lijkt me de wortel van haatzaaierij.

In ons denken over dieren komt ook naar voren hoe we met andere mensen om willen gaan. Dierenbeulen zijn vaak even gestoord als verkrachters maar te laf om een mens aan te vallen. Wie accepteert dat dieren minder waard zijn dan mensen, aanvaardt dat het ene leven meer waard is dan het andere. Ja, dat lijkt me nou niet de opmerking van een haatzaaier.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.geenstijl.nl

www.amnesty.nl

 

De camouflage van de onzinnigheid

angst.jpg

Deze week nog sprak ik met een politicus over “keuzen maken”. Hij stelde dat het maken van keuzen essentieel was voor de politiek. Daar ben ik het mee eens. Het is alleen wel de vraag wanneer je die keuzen gaat maken.

Wat mij betreft ligt de eerste keuze in de politiek bij een ideaalbeeld van de samenleving en ik nestel mij in de stroming die zich daar het meest bij aansluit. Dat is overigens niet het enige criterium. Ik moet me ook echt thuisvoelen bij mijn “clubgenoten”. Iemand kan  idealen met mij delen zonder ooit mijn vriend te zullen zijn maar enige vorm van gelijk gedachtengoed en gedrag moet er toch wel zijn. Het moeten ook echte idealen zijn en niet alleen maar pragmatische selecties.  In tegenstelling tot de laatste, geeft een ideaal zin aan wat ik denk en doe.

Onzinnigheid kent vele idealen zoals “help de immigranten het land uit”. Het is een ideaal al kan ik het niet omschrijven als een loffelijk streven. Een ideaal kan ook zijn “help de dictatuur de wereld uit”. Dat komt al dichter bij me maar daarna gaat de vraag knagen of het bieden van collectieve zekerheden, normen en waarden hetzelfde is al dictatuur. Loopt er een rechte lijn van vrijheid via betutteling naar dictatuur? Hoever kan de overheid tegemoet komen aan een collectieve behoefte aan veiligheid zonder dictatoriaal te worden?

Daar ligt het camouflagenet van de onzinnigheid zo’n beetje. De onzinnigheid lijkt een alternatief te bieden. De onzinnigheid maakt Joden tot zondebok in een Naziregime en maakt immigranten tot een vijfde kolonne van de verschikkelijke “Kalief”. De vraag is hoe ik die onzinnigheid moet herkennen met mijn kennis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoa in het achterhoofd. Hoe zou ik moeten weten of de anti-immigranten ongelijk hebben. Zijn zij de Nazi’s van deze tijd of is het net andersom? Hoe kan ik in het Verzetsmuseum ontdekken of Geert Wilders, bij wijze van spreken, de nieuwe NSB-er is? Hoe weet ik zeker dat Wouter Bos of André Rouvoet het bij het goede eind hebben? Klinkt Henk Kamp redelijk of juist wankelmoedig? Ook in de periode 1933-1945 waren er velen die moeite hadden met kiezen tussen Hitlergroet en V-teken.

Die keuze en die herkenning is niet zo eenvoudig want het is een feit dat duizenden jongens en meisjes uit de moslimwereld bereid zijn zich op te blazen voor hun ideaal, voor de keuze die zij hebben gemaakt. Dat ziet er angstaanjagend uit, niet minder verschrikkelijk dan de laarzen van de SS en de parades op het Rode Plein of het Plein van de Hemelse Vrede (!). En die vliegtuigen zijn toch daadwerkelijk in de Twintowers binnengevlogen en Theo van Gogh is toch door een fundamentalist vermoord en de treinen in Madrid zijn toch door terroristen opgeblazen?  En elke keer klinkt het antwoord bevestigend. De onzinnigheid heeft recht van spreken, zo schijnt het.

Nogmaals, is dus de vraag hoe de onzinnigheid ontmaskerd kan worden. Vandaag las ik nog op een racistisch blog een tekst van iemand die het maar moedig vond om zo open en “erudiet” over de Islam te discussiëren. In werkelijkheid is er ter plekke geen sprake van een discussie en alleen maar de wens om de bezoekers te sturen in een anti-Islamrichting. De onzinnigheid camoufleert zich voor de schrijfster onder schijnbaar erudiete schrijfsels. De ware aard van het blog komt naar boven als de tegenstand te groot wordt. Dan volgen jij-bakken en scheldpartijen.

De onzinnigheid kan volgens mij haar angstgevoelens niet verbergen. Angst voor niet nader omschreven ontwikkelingen zoals een vaag begrip met de naam “tsunami van moslims”. Alleen al het gebruik van het trendy woord “tsunami” werkt verwarrend en beangstigend. Een tsunami is een onbeheersbare, nietsontziende kracht die niet uitsluitend haar tegenstanders maar in werkelijkheid elk schepsel en voorwerp vernietigd. “Rücksichtlos”, het woord dat de Nazi’s zo graag gebruikten, is daar een nog te vriendelijke omschrijving voor.

Onzinnigheid heeft geen monopolie op angstgevoelens. Ook anderen kunnen bang zijn voor aanslagen en oorlog. Maar daar waar de onzinnigheid steeds een vormeloze zondebok zoals “de Joden” of “de moslims”of “de Islam” aanwijst, daar geldt aan de andere kant uitsluitend angst voor het daadwerkelijke gevaar, zoals terroristen. Onzinigheid ontkent ook het bestaan van de individu en ziet, in onze tijd, wel de Islam maar niet de moslim. Dat heeft de ozinnigheid nodig want een groot collectief aan vijanden boezemt meer angst in dan individuen, schijnbaar zonder verbondenheid.

Onzinnigheid heeft te allen tijde een zondebok nodig, een gemeenschappelijke vijand, iets om op neer te kijken,  tegenaan te trappen en om onderuit te halen. Onzinnigheid richt zich op vernietiging. Die eigenschap kan ze niet camoufleren, niet onder “erudiete” teksten en niet onder de halve waarheden die ze verkondigt.

Politiek is het maken van keuzen en ik denk dan ook dat het goed zou zijn als de niet-onzinnigen hun idealen scherper zouden omlijnen, meer contrasterend zouden omlijnen. Meer polarisatie? Ja, maar polarisatie hoeft geen voorwaarde voor moord en doodslag te zijn. Niet met spontane emotionaliteit en al helemaal niet met zondebokken, ook niet als die Geert Wilders heten. Wel met weloverwogen, concreet vormgegegeven modellen, niet uit een academische mal maar uit de mal van het dagelijks leven. Dat kan, pro actief en anticiperend.

Mijn excuses voor de zware maaltijd van vandaag. Dat ze u wel moge bekomen.

Tot sterkte,

 Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.levenskracht.info

De kracht van de onzinnigheid

kees_stairway_w.jpg

Gaan we onze humor verliezen? Het lijkt er wel op. Wie wil lachen, moet zich voorbereiden op chagrijn zou ik dezer dagen zeggen als variant op een bekend Romeins spreekwoord. De discussie in de Tweede Kamer van gisteren valt niet op door argumenten maar door de toon. Wilders heeft zich voorgoed geïsoleerd van de rest al kan de VVD niet nalaten zo nu en dan een handje toe te steken. Dat laatste zal haar overigens niet helpen.

Gisteravond was ik bij een vergadering van de raadscommissie en daarbij ging het om veiligheid. Ook het rechts-extremisme kwam aan bod. De burgemeester antwoordde op vragen dat hem geen verontrustende ontwikkelingen bekend waren in onze gemeente. Hoewel ik hem geloof, laat het me niet rustiger slapen. Zelf heb ik andere ervaringen.

Ik bedoel met rechts-extremisme. Het klimaat is er rijp voor want er is een maatschappelijke kloof ontstaan door het grote aantal immigranten en de weigering hen te accepteren in Nederland. Dat is aanleiding, geen oorzaak, van spanningen in wijken en in het hele land. Op internet verschijnt ondertussen de ene na de andere website waarin onzinnigheid en geschiedvervalsing elkaar afwisselen om bijvoorbeeld aan te tonen dat moslims minderwaardige criminelen zijn. Ieder “bewijs” wordt verzameld om het eenmaal ingenomen standpunt kracht bij te zetten. Letterlijk stellen sommigen dat de Islam een besmettelijke hersenziekte is. Dat ziet men op deze websites als humor.

Dat lijkt mij respectloos genoeg. Ook gevaarlijk, omdat totaal onwetende websurfers zich op anecdotische wijze aansluiten bij de stellingname. Zij zijn bereid totale onzinnigheid te geloven als het maar in het straatje past.

Zo zouden Nazi’s een soort socialisten zijn en hebben moslims nog nooit iets bijgedragen aan de wetenschap. Die stelling is niet vol te houden omdat nog tweehonderd jaar na het optreden van Mohammed het Midden-Oosten in veel opzichten voor lag op West-Europa. Dat de Islam eem remmende werking heeft gehad op wetenschappelijk onderzoek, is mogelijk maar niet rampzalig. 

Een andere groepering roept op tot steun aan Hezbollah in Libanon “omdat die beweging ook tegen Joden vecht”.  Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling van die groepering dat hun Libanese “bondgenoten” massaal naar Nederland komen. Cirkelredenering volgt op cirkelredenering maar juist wie niet zoveel intellectuele bagage heeft, is daarvoor gevoelig. Daarin schuilt een groot risico.

Dat risico wordt nog sterker doordat het rechts-extremisme inmiddels in de Tweede Kamer een icoon van formaat heeft gevonden in de vorm van Geert Wilders. De agressieve boventoon wordt gevoed door acceptatie van respectloosheid. Die vindt haar wortels dieper in de samenleving dan we zo op het eertse gezicht zouden vermoeden. Ze begint bij het voetbalvandaslisme dat door sommigen is geaccepteerd als onderdeel van de voetbal”cultuur”. Een feit is dat dit vandalisme een uiting is van gebrek aan respect. De koppeling met TV-programma’s van Tien is gauw gelegd. Big Brother, de Gouden Kooi, de ontleding van lijken op TV en de voorgenomen uitzending van een masturbatiemarathon maken gebrek aaan respect tot vermaak. Zo wordt het aanvaardbaar om respect voor de ander af te zweren. In die zin is TV Tien zelfs een wegbereider van het rechts-extremisme.

Als respectvol mens en min of meer redelijk denkend wezen heb ik vertrouwen in de burgemeester. Ik geloof dat bij hem geen zorgwekkende rapportages binnenkomen over het rechts-extremisme in mijn gemeente. Tegelijkertijd betwijfel ik of deze voortwoekerende ziekte wel voldoende onder controle is. Ondertussen weet het Verzetsmuseum niets beters te doen dan een expositie over de Shoa. Alsof dat helpt!

De kinderen die ernaar kijken, krijgen niet het vermogen om de “goodies” te onderscheiden van de “baddies”. Hooguit ontwikkelen zij een misplaatst anti-Duitsisme. En ondertussen geven tal van websites onze jeugd een vertekend beeld van wat goed is en wat slecht. Naar aanleiding daarvan doen jongeren een, nogal eens verkeerde, keuze. Het is de kracht van de onzinnigheid.

Http://politiek.wordpress.com

Service

3voor12.vpro.nl

forum.onzin.com

afanederland.antifa.net

Dubbelspel (2!)

geheim.jpg

In de Tweede Kamer wordt vandaag op een dubbele manier dubbelspel gespeeld. Twee oppositiepartijen maken bezwaar tegen de dubbele nationaliteit van twee bestuurders. Twee oppositiepartijen maken bezwaar tegen de dubbele moraal rond de deelname aan de tweede Golfoorlog. Eigenlijk moet je zoiets herhalen voordat het doordringt.

Over die dubbele nationaliteit van twee bestuurders is niet zoveel te zeggen. Mij dunkt dat ze er in België al heel lang ervaring mee hebben. Bovendien is de dubbele nationaliteit ver in ons Koningshuis doorgedrongen, tot haast onzichtbare intrensikiteit. Wie dit blog volgt, weet dat ik niet zo bang ben voor de loyaliteit van beide bestuurders maar meer problemen zie in de betrouwbaarheid van die andere naties: Marokko en Turkije. Voor het overige geloof ik dat Aboutaleb en Albayrak prima bestuurders zullen zijn, in elk geval niet slechter dan de rest.

Een vraag is wel hoe je dit in de toekomst gaat oplossen als zich mogelijk minder scrupulevolle bestuurders gaan aandienen. Een regeling is goed maar ik vraag me echt af of daarvoor een motie van wantrouwen de meest geëigende weg is. Het lijkt me redelijk overtrokken en zelfs onbeschoft.

Dan is er de dubbele moraal die vriend Wilders zo graag hanteert want hij ziet niets in een onderzoek naar onze deelname aan de tweede Golfoorlog, de oorlog die Saddam van de troon stootte. Kortom, hij vindt niet dat het Nederlandse volk mag weten waarom we in ’s hemelsnaam aan die heilloze martelgang zijn begonnen. Rond deze oorlog heeft het kabimnet volop dubbelspel gespeeld en steeds met een gespleten tong gesproken. Uit de mond van Kamp en Balkenende kwamen in die tijd voortdurend adders en padden. Eerst ging het om de massavernietigingswapens maar die bleken er, zoals verwacht, niet te zijn.

Toen werd het verhaal nog onsmakelijker want we gingen een verschrikkelijke dictator verdrijven. Dat klonk als een ware kruistocht maar dan wel tegen een dictator die ons lange tijd goede diensten had bewezen. De dubbele moraal ten top.

Voor Wilders is zijn tegenzin des te gekker omdat die oorlog een repatriëring van Irakezen eerder tegenhoudt dan stimuleert. En hij wil zo graag van die mensen af! Wilders is dus ook zichzelf ontrouw. Verbaast me niks want onder dat enige blonde dosje gaat heel wat diep water verscholen.

Tenslotte is er het homohuwelijk dat vanavond ook in mijn gemeente ter discussie staat. Dat wil zeggen, de noodzaak om ambtenaren van de burgerlijke stand te verplichten zo’n huwelijk te sluiten. Ik vind dat een bizarre vraag. Kun je een politieman die principieel gelooft in de superioriteit van het blanke ras toestaan om niet in te grijpen als een Somalische familie in zijn gemeente wordt aangevallen door een bende Blood and Honour? Vrijwel niemand zal twijfelen over het antwoord maar als een ambtenaar van de burgerlijke stand met zijn geweten in conflict komt, dan liggen de zaken ineens anders.

Ambtenaren voeren de wet uit en daarmee punt. Wat minister Verdonk nooit goed had begrepen, is dat het aan de politieke verantwoordelijken is om van die wet af te wijken. Tenminste, als het nodig is. Bij een ambtenaar van de burgerlijke stand geldt nog iets anders. Het huwelijk is voor veel mensen zo niet de belangrijkste, dan toch één van de belangrijkste dagen in hun leven. Daarom kunnen zij, desgewenst, voor een bepaalde persoon kiezen om als ambtnaar van de burgerlijke stand op te treden. Ik zou dat recht veel meer accentueren. Laat mensen een ambtenaar kiezen. De kans dat deze weigert het huwelijk te sluiten, daalt dan tot vrijwel 0. Bovendien deelt hij of zij volop mee in het feestgedruis. Romantischer kan het toch niet worden. Meteen bij aanvang van het huwelijk al een triootje. Dat verdient iedereen  dubbel en dwars.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.verdec.com

www.nu.nl

Sisseltong

pentekening_de_drie_neven_op_de_uitkijk.jpg

Het zou natuurlijk niet aardig zijn om geen aandacht te besteden aan de CDA-ministers in Balkenende IV. Dat zou teveel doen denken aan Rembrandt die op zijn “Nachtwacht” teveel gewichtige heren haast onherkenbare schilderde. Bovendien: een drieluik is mooier dan een klapper.

Goed, dat wordt dan Maxime V. Na pokerface Bot mag hij ons land in het buitenland gaan vertegenwoordigen en dat is een goede keuze. De man spreekt “Sisseltong* en zo komt er dan toch weer een verband te liggen tussen Jan Peter en Harry Potter. Sissseltong is in die verhalen overigens alleen verstaanbaar en te spreken voor degenen die een band hebben met het kwaad.

Sisseltong is de taal der slangen. De Indianen noemen dat “spreken met een gespleten tong”. De taal der slangen is ook in onze westers christelijk-humanistisch samenleving al heel lang bekend. De slang is bedriegelijk en verleidt en dat is mooi. Onze internationale betrekkingen zijn grotendeels gebaseerd op list en bedrog en Maxime zal zich in dat milieu dan ook prima thuisvoelen.

Bovendien is hij misschien de enige van de Nederlandse politici die in staat is om Osama bin Laden een appel aan te bieden. Zodanig aan te bieden dat de sufferd nog hapt ook. Daarvoor is echt wel iets meer nodig dan de verleidingskunsten van een oude afgunstige koningin zoals bij Doornroosje het geval was. Maxime beheerst die kunsten allemaal. Daar komt bij dat hij historicus is.  Zijn bibliotheek is gevuld met boeken die de smoezelige paden wijzen door het land van de diplomatie.

Overigens is het wel raar dat Bot weggaat maar het CDA heeft een traditie van ontrouw ten opzichte van verdienstlijke politici. Jaap de Hoop Scheffer is indertijd ook gemakkelijk onderuitgeschefferd. Het zou me niets verbazen als Maxime de instignator is van het beentje lichten van Bot. Zijn gezicht stond in elk geval behoorlijk triomfantelijk toen hij het “goede nieuws” kon mededelen.

Met Maxime V. ben ik aan het einde gekomen van de gelijkzijdige driehoek van het kwaad in de boezem van dit kabinet. Ja zeker, dat is de plaats waar het addergebroed zich meestal ophoudt. Welke invloed deze figuur zal hebben op het uiteindelijke reilen en zeilen van het kabinet, zullen we moeten afwachten. Er liggen toch ook mooie beloftes in opgesloten.

Tot sterkte,

 Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.harrypotterfreakz.com

In hoc signo (3)

schepping.jpg

Van lang geleden wil één beeld mij maar niet verlaten. Een Libanese Christen ligt in de heuvels en kijkt om zich heen. Om zijn nek hangt een levensgroot kruisbeeld. Dat is duidelijk te zien al gaat het kruisbeeld bijna schuil achter de nog veel groter mitrailleur die de Christen bedient. March on, Christian soldiers!

Dat beeld raak ik al helemaal niet kwijt als ik denk aan Eimert van Middelkoop als minister van Defensie. Een Christen die de trekkers van een 70.000 man controleert. Wapens in handen van Christenen doorboren mijn ziel erger dan de vlijmscherpe tong van de vrouw die ik liefheb. Een Christen die een wapen hanteert, is vergelijkbaar met een moeder die haar kindje doodmaakt. Tegennatuurlijk en weerzinwekkend. Natuurlijk hebben deze Christenen voor zichzelf altijd “een goede reden” maar in wezen gaat het daarbij om amateur apocriefjes die thuishoren in de bundel “Chiliastische hypocrysieën”. Terwijl zij in eigen land een zwaar gehandicapte de doodsspuit ontzeggen, schieten ze in den vreemde  tegenstanders dood “voor het goede doel”.  A cry for life.   

De enige daad van agressie die ons uit het Nieuwe Testament “gewordt” is de ranselpartij die Jezus uitvoerde om de tollenaars uit de tempel te verdrijven. Dat is overigens een daad die Christenen nog wel eens willen vergeten als zij stellen dat de Islam oproept tot geweld. Ook de Bijbel kan daarvan meepraten, vooral in het Oude Testament maar het gif van het geweld druppelt door tot in het Nieuwe Testament.

Nu wordt er tegen het pacifistische gedachtengoed nog al eens  ingebracht dat het`onrealistisch` zou zijn. Op z’n minst echter valt het realisme van wapengeweld ook behoorlijk te betwijfelen. Geen enkele vredesoperatie van de VN heeft tot vrede geleid, hooguit tot scheiding van strijdende partijen. Een glashelder voorbeeld daarvan is mijn geliefd Cyprus waar de geweren zwijgen en de rancune voortleeft. De effectiviteit van zo´n actie is op de keper beschouwd dan ook vrijwel 0.

Tegelijkertijd zijn de kosten hoog, in mensenlevens, geld, materiaal en milieuschade. Aan de andere kant is de geweldloze actie van Ghandi de basis geweest van de dekolonisatie van India en Pakistan. Zeer succesvol al heeft die `bevrijding` niet tot vrijheid geleid.

Een Christen als minister van Defensie. Ja, nou ja, een CDA-er had gekund en een PvdA-man of -vrouw had niet misstaan maar een expliciete Christen? Als er één oorzaak is van de ondergang van de West-Europese cultuur, dan zal het de verloochening van onze eigen waarden en normen zijn.

Tot sterkte,

 Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.spiritueeltrefpunt.nl

www.home.hetnet.nl

 

Ouverture

peter-rauh-aarde-gesternte.jpg

De afgelopen twee weken heb ik wat gepieremegoggeld in de duistere krochten van de rechts radicalen en ik werd er alsmaar somberder van. Vandaag keer ik terug onder de mensen. Dat daglicht ziet er echt heel wat prettiger uit dan een overmaat aan zwart. Het maakt niet uit of die kleur wordt veroorzaakt door de duisternis onder een capuchon of door de overhemden in de omgeving.

Het eerste wat opvalt bij het bovenkomen is een akkoord, een harmonisch akkoord in majeur. Bijna iedereen is blij en vrolijk, de kritiek is minimaal en het publiek staat nog net niet te juichen op de stoelen. Kabinet Balkenende IV gaat onder een goed gesternte aan zijn werk beginnen. Het klinkt echt allemaal heel anders dan een aantal jaren toen een ietwat stugge ex-professor met opzet de sociaaldemocratische voorman bij het oud vuil zette.

We hebben wat afgetobd met die man, zeg en de ellende is nog niet voorbij. De radiostilte over de leugenachtige  motieven voor het optreden in Irak voorspelt niet veel goeds. Hoe dan ook: Gazprom! Hef het glas en juich al was het alleen maar omdat Verdonk niet meer, hopelijk nooit meer, het pluche zal verwarmen. En dan Schiphol. Onze luchthaven is gered uit de klauwen van allerlei hatchfunds, beleggersclubs die bereid zijn een vliegtuig te laten neerstorten op de verkeerstoren als het rendement oplevert. Uitstekend. En Cerfontaine? Ja, die had misschien wat meer succes gehad als hij toegankelijker was geweest voor de pers. ’t Is maar goed dat hij op Schiphol altijd achter een kluisdeur zit.

Ik meen het, ik ben blij dat er een kabinet is dat een wat frissere wind over het Binnenhof kan doen waaien dan de oprispingen waaruit je niets anders kon opmaken dan “regel is regel”. De kapotte DVD is verdwenen. En dan nu (dat vreselijke woord) “de poppetjes”. Nou, dan hebben we natuurlijk Jan Peter, Wouter, André, Ahmed en dan …?

Niets is nog zeker maar de kans is groot dat de VVD-politicus en bestuurder die ik eerder aanhaalde een klein beetje gelijk krijgt. Binnen het CDA gaan stemmen op om ook uit de eigen partij minstens één Islamitische minister aan te stellen. Het zou dus best kunnen zijn dat er naast een minister van Marokkaanse afkomst ook een bestuurder komt met Turkse  of Bosnische wortels. Ik zou er niet van opkijken als het nog een vrouw is ook. Dat zou goed zijn want ik heb tot op heden weinig namen van vrouwen gehoord. Zonder hen kunnen we de wereld niet meer aan, tegenwoordig.

Voor mijn “relaties” van rechts zal het dan wel weer stoom afblazen zijn. Een reden tot nieuwe aanvallen op de elite van links en het landverraad van Bos. Ja zeker, in hun ogen is Wouter Bos een landverrader en zijn hun opgesloten “club”genoten krijgsgevangenen. Klaarblijkelijk is niet alleen voetbal oorlog. Ik hoop dat Jan Peters startsignaal deze keer een harmonische ouverture inluidt. Samen leven, samen werken, samenleving. Dat het slotakkoord maar oorstrelend mag aansluiten bij de ouverture!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.afa.nl

www.tweedekamer.nl

www.dbnl.org