Dubbel oude Goudse kaas

Misschien ga ik beleggen in Goudse kaas. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt die straks gemaakt door een groeiend aantal Marokkaanse jongeren en zo investeer je in een veilige, ontgrijzende maatschappij die alle tradities eerbiedigt. Marokkaanse jongeren die Goudse kaas bereiden, dat is pas integratie. 

Iedere leerkracht weet dat je vervelende jongeren, jongeren die de les verstoren niet de klas uit moet zetten. Tenminste, je moet dat zien te voorkomen. Notoire lastpakken geef je een verantwoordelijkheid want dat is waar ze eigenlijk om vragen: “Geef mij iets waarvoor ik verantwoordelijk ben. Laat mij meedoen aan deze samenleving, ik heb de leeftijd wel maar de mogelijkheden (nog) niet.” Wie om negatieve aandacht vraagt, vraagt even zo goed om aandacht.

Hero Brinkman is wat dat betreft een beroerde opvoeder. Hij heeft het bij de politie met veel moeite tot onderknuppel gebracht en vond veel voldoening bij de ME (Mat-Eenheid). Dankzij bovenbaas Wilders kon hij zich een weg banen naar het parlement maar als ex-politieman boeit hij niet. Hij figureert eerder als heldentenor maar dan één waarmee je nauwelijks medelijden kunt voelen.

Brinkman is het schoolvoorbeeld van een topartiest in Verbeets operettegezelschap. Er wordt een tweede voorstelling van hetzelfde programma gegeven en Brinkman voelt zich nog beter in zijn rol dan de eerste keer. Terwijl hij zijn lied van de stervende zwaan in de arena zingt, karnen krachtige Marokkaanse armen de melk voor de Goudse kaas. Zij hebben afgesproken dat deze blijft rijpen totdat Brinkman is uitgezongen en zo komen we aan dubbel oude, Goudse kaas. Die brokkelt helemaal vanzelf uit elkaar.

Zolangzamerhand wordt duidelijk waarom het zo leuk is om buschauffeur te zijn. Je klaagt een keer en meteen praat heel Nederland erover. Met je bus rijd je ondertussen in een grote boog om de Oosterwei heen terwijl Brinkman zijn liederen door de je autoradio laat klinken. En dan, o schrik, zie je in het grasland ineens Martine Bijl voor je opduiken die voor de verandering niet met een spruitjesboer maar met Marokkaanse jongeren op stap is. Om een spotje over dubbel oude Goudse kaas te maken.

En terwijl Brinkman zingt en volgens Boris van der Ham de kruisraketten op de jongeren richt, galmt de stem van Martine door heel Nederland. Al melkend laat zij een koe lachen zoals ze nog nooit heeft gelachen en dan blijkt dat Brinkman geen kaas lust. Hij heeft dan ook al weer nergens kaas van gegeten en natuurlijk probeert hij daar de Marokkaanse jongeren de schuld van te geven. “Wie Goudse kaas maakt, moet terug naar zijn eigen land”, klinkt zijn stem nog maar Martine lacht hem uit. La vache qui rit.

Is het u ook opgevallen dat de foto van de Amerikaanse baas van de centrale bank in de Volkskrant wel een foto van Saddam Hoessein lijkt te zijn?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.volkertvandergraaf.net/Allochtonen/marokkanen_in_gouda.htm

www.maroc.nl/forums/showthread.php?s=4e92a5fe89051d778251aec66e

www.nujij.nl/marokkanen-gouda-willen-revolutie

www.goudakaas.nl

www.pvv.nl

www.hyves.com

 

 

 

 

Geert Wilders, de Joods-Christelijke lariekoek en shoarma

sch_shoarma.jpg

Vandaag las ik het verhaal van een christelijk fundamentalistische Cornelia die vond dat de Heilige Geest ons moest beschermen tegen het Islamitische gevaar. Och jee, je ruikt het al op een afstand, daar kwam ook weer de Joods-Christelijke waarden en normen rimram om de hoek kijken. Conelia mag door de paus heilig worden verklaard want zij ziet dingen die met de beste wil van de wereld nergens te ontdekken zijn. Joods-Christelijke verbondenheid! Volgens mij gaat die niet verder dan een bordje shoarma. 

Dat er zoiets als een Joods-Christelijke cultuur of een Joods Christelijk waarden- en normen patroon zou bestaan, beweegt mij afwisselend tot uitbundige lach- en huilbuien. Het is de lariekoek van Geert Wilders die dit soort terminologie in de wereld helpt. Vandaag hoorde ik één van zijn aanhangers vragen om de opheffing van het Europees Parlement. Als dat Joods-Christelijke waarden en normen zijn, dan zou ik willen voorstellen Duitsland op te delen in een westelijk en een oostelijk deel. En wat dacht Wilders van de restauratie van het Habsburgse keizerrijk? Tenslotte heeft bij Wenen een belangrijke slag gewoed die de Turken, en dus de moslims, tegenhield. 

Zeker, aan onze samenleving liggen Joodse, Griekse en Christelijke waarden en normen ten grondslag maar dat betekent niet dat er een soort gemeenschappelijk patroon of een vorm van eclectische cultuur op zou zijn gebaseerd. Daar komt nog bij dat het Christendom oorspronkelijk een Joodse sekte was en dat alleen door herrie ook niet-Joden het voorrecht kregen er lid van te worden. 

Laten we het allemaal nog eens onder het vergrootglas leggen. In de Oude Testament wordt de komst van de Verlosser, de Heiland, aangekondigd. De religieuze plaats of historische betekenis die deze figuur uiteindelijk zou krijgen, wordt niet duidelijk. De Heiland zou de zonden van de mensen op zich nemen maar of hij daarme ook in de harten van de mensen gesloten zou worden, blijft buiten beschouwing. Deze aankondiging is in wezen de enige verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Voor het overige getuigt het oudere boek uitsluitend van moord en doodslag en van een wrekende God. Het oudere boek is niet gebaseerd op een geloof van liefde maar op één van angst. Oog om oog valt niet te rijmen met “de andere wang toekeren”. De band tussen de Joodse en Christelijke geschriften is dan ook flinterdun. Het Oude testament en daarmee de Tora vertoont veel meer overeenkomsten met de Koran dan met het Nieuwe Testament.

Als er al een levensovertuiging bestaat die aansluit bij het Christendom, dan is dat het Boeddhisme. De treden omhoog naar een beter leven zijn te vergelijken met de zelfreiniging die de RK-kerk  kent in de vorm van de biecht. Het protestantisme kent de individuele band met het hogere zijn, i.c. God, een belangrijker plaats toe dan het katholicisme en daar ligt ook een verband met het Boeddhisme.

Het Joods-Christelijke samengaan is een mythe. Tot mei 1945 leefden Joden en Christenen in Europa vrijwel volledig gescheiden al deden zij wel zaken met elkaar. Over en weer bestonden tal van vooroordelen en het onderlinge imago was al eeuwen slecht zoals blijkt uit termen als “jodenstreek”en “voddenjood”. In de tweede Wereldoorlog heerste in Nederland een wijdverbreide opvatting dat “die Rotmoffen met hun Rotpoten van onze Rotjoden moesten afblijven”. Joods-Christelijke waarden en normen! De Joden woonden ook vaak in al dan niet gesloten ghetto’s. Niks gezamenlijk waarden- en normenpatroon, niks gezamenlijke cultuur. Over de eeuwen die daaraan voorafgingen, hoeven we het hier liever niet te hebben. De wijze waarop Oost-Europese “Christenen” omgingen met Joden, toont, aardig gezegd, geen vorm van een gezamenlijk waarden- en normenpatroon. Het woord pogrom is niet voor niets van Russische herkomst. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Gewoon integratie door segregatie en in sommige landen was het geregeld moord en doodslag.

De term Joods-Christelijk is een verzinsel van een verkeerd begrepen cultuurhistorie en bedoeld om de tegenstand tegen de Islam op alle fronten te mobiliseren. Vanuit het paranoïde gevoel dat onze samenleving islamiseert, moet er worden gevochten tegen het gevaar van iets dat zelfs door sommigen als “woestijnnazisme ” wordt getypeerd. Dat gaat volkomen voorbij aan de historische functie van de Islam als ordenaar en brenger van recht in een periode van volslagen chaos en verloedering van de Arabische wereld, de tijd waarin Mohammed leefde.

Joden en Christenen delen geen waarden behalve de heilige overtuiging dat hun eigen god de enige ware is. Die overtuiging hebben moslims ook. Ergens las ik dat de Joods-Christelijke waarden “vergeving, vrijheid, rechtvaardigheid en hoop” zouden zijn. Ik eet mijn  hoed op als ik daarover iets in het Oude Testament lees. Ik word kanibaal als ik van die waarden iets ontdek in de uitingen van de partij van Wilders.

Het feit dat Joden en Christenen in het westen eeuwenlang volslagen naast elkaar hebben geleefd totdat er een zekere integratie ontstond, geeft te denken. Ik durf te pleiten voor moslimscholen, moslimtheehuizen en moslimverenigingen en ongemengde wijken en buurten. Wie vanuit zijn eigen cultuur kennis kan maken met andere culturen, zal dat veel gemakkelijker doen. Eerst moet er veiligheid zijn en het vertrouwen geaccepteerd te worden. Dan volgt de toenadering. Zo zit het leven in elkaar. Maar ook van een Islam-Christelijke waarden en normenpatroon zullen we nooit kunnen spreken. Cultrele groepen zullen eeuwenlang hun eigenheid behouden. Het streven moet gericht zijn op vreedzame coëxistentie. De echte integratie verloopt druppelsgewijs en naarmate er minder conflicten zijn, gemakkelijker.

Tot sterkte,

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

http://www.army-chaplaincy.be

www.elsevier.nl

www.forums.marokko.nl

www.wijblijvenhier.nl

.

FC Hamas, dor als zand of groen als gras?

hellobye_2973.jpg

Vrijdagavond, een jaarlijkse bijeenkomst bij de chef redactie van de lokale krant waarvoor ik werk. Alle redacteuren en correspondenten zijn aanwezig. lekker weertje, lekker biertje, lekker hapje en een gezellige tafeldame. Een bijeenkomst zoals je die in een min of meer geregelde samenleving verwacht.

Het gezelschap is behoorlijk gemengd en onder de correpsondenten bevindt zich ook een aantal oud-militairen. Plotseling krijgt één van hen, heel actief in het voetbal, overduidelijk de kans om zijn stem te laten horen. Zijn boodschap is al even duidelijk: of je het nou leuk vindt of niet, Hamas laat in de Gaza zien hoe je problemen in het Midden Oosten moet oplossen. Met veel geweld, moord en doodslag dus.

Nu is mij duidelijk dat militairen niet bang moeten zijn voor een beetje geweld in de omgeving. Het zou zoiets zijn als een brandweerman die bang is voor vuur of onweer. Toch daagt de spreker mij uit en ik vraag hem welk probleem er in de Gazastrook eigenlijk is opgelost. “Hamas is de baas”, zegt hij kort en krachtig zoals dat bij een beroepsmarcheerder hoort. Halt, stop, plaats rust.

Tja, ik denk dat daar het verschil zit tussen het voetbal- of soldatendenken en  het denken van de politicus. De baas! Wat heb je eraan om de baas te zijn? Als je de baas bent, moet je daar iets mee doen. Dan moet je doelstellingen en vooral verbeteringen bereiken. Gebeurt dat niet, dan is binnen de kortste keren weer iemand anders de baas. Bij de soldaat hangt alles af van de verovering van een heuveltop. Wat het doel daarvan is, zal hem worst zijn. Het feit dat hij de heuvel heeft veroverd, is voldoende.

In dat opzicht lijkt de voetballer op de soldaat. Hij moet zorgen dat de bal zo vaak mogelijk in het doel van de tegenstander terechtkomt. Als het aantal doelpunten hoger is dan dat van de tegenpartij, hebben hij en zijn kameraden gewonnen. Dan is hij, met zijn club, de baas. Daarna volgt er niets meer want eigenlijk heb je er niets aan om de baas te zijn op het voetbalveld. Het gras gaat niet harder groeien, de tribune wordt niet automatisch schoongespoeld, je bent niet ineens van je aambeien af en je relatie wordt er ook niet beter door. Behalve dan bij Noppen en Naaldhakken.

De baas zijn, heeft nut als je er iets mee kunt bereiken en wat dat betreft ziet het er slecht uit voor Hamas. Zeker, oorspronkelijk waren ze goed op dreef. Door scholen en ziekenhuizen te bouwen, wonnen ze de harten van de mensen. Door onverzettelijk partij te kiezen tegen Israël, kreeg hun naam in eigen land nog meer glans. Maar hun belofte maakten ze, gelukkig, nog nooit waar: Israël van de kaart vegen. Nu ze de baas zijn in Gaza zal daarin weinig veranderen. Ze kunnen misschien een raketje meer afschieten dan vroeger maar daar krijg je op den duur ook de balen van.

Hamas heeft het groene gras onder eigen voeten al lang kapot gespeeld. De inwoners van Gaza zijn de groepering niet dankbaar voor het geweld van de afgelopen dagen. Tal van aanhangers hebben doorgekregen dat ook Hamas hen niet uit de rotzooi zal halen. Tenslotte lopen de grenzen tussen Hamas en Fatah nog al eens dwarsdoor families heen.

Nee, Hamas heeft helemaal niet laten zien hoe je een probleem in het Midden-Oosten oplost. Het heeft laten zien hoe je jezelf buitenspel zet. Maar wacht even! Dat probleem is misschien wel opgelost. Als Hamas buitenspel staat, zijn er meer mogelijkheden voor de oplossing van het conflict Israël-Palestijnen. Zoiets heet “je doel voorbij schieten”  en elke voetballer of soldaat kemt daarvan de risico’s.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.onmacht.nl

www.hamas.org

www.geenstijl.nl

www.frontpage.fok.nl

www.nieuwnieuws.nl

www.nederkrant.wordpress.com

www.voetballen.jouwpagina.nl

Mijn vrijheid om een trut te zijn

lingo_11.jpg

Vanmorgen bij het ontbijt zette mijn vrouw een nieuw soort dieetmargarine op tafel. Voor mij is dat niet direct noodzakelijk want van de week zei de dokter mij dat ik de bloeddruk heb van een jonge bok.  Mijn vrouw houdt niet van gewone margarine. De nieuwe soort margarine smaakt meer naar roomboter en dat vindt ze wel lekker. Tja…haar vrijheid.

Even later probeerde ik de nieuwe margarine ook en ik moet toegeven, ze was lekkerder. Dat gaf ik ook toe en toen nam mijn vrouw meteen de kans te baat: “Zal ik die dan ook maar voor jou kopen?” Ik had nog geen beslissing genomen en dat vertelde ik haar waarop ze besloot: “Dus je kiest voor de oude?” Nee, dat was niet het geval. Het feit dat ik niet kies voor het nieuwe, wil niet zeggen dat ik een keuze doe voor het oude.

Vrijheid zit ingewikkeld in elkaar maar je kunt best kiezen voor oud en nieuw tegelijk. Vandaag St Nicolaas (nou ja…vandaag)  en morgen het suikerfeest (nou ja…morgen). Aan het einde van de meimaand is het mooi om eens te evalueren. Niet voor niets begint de maand met drie dagen die veel met vrijheid te maken hebben: de dag van de Arbeid, de dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dat hebben ze toch maar niet in het buitenland. Zo, die zit!

Middenin de lente, het begin van het nieuwe leven, drie dagen voor de vrijheid. Is dat geen mooi symbool? Op 4 mei gaat het om de mensen die zó kwaad werden van de onvrijheid dat ze hun leven offerden voor de vrijheid van anderen. Op 5 mei vieren we dat we die vrijheid mogen genieten en op 1 mei  geven we te kennen dat alle mensen in de hele wereld vrijheid verdienen.

Prachtige symboliek en nu de praktijk. Wat doen we met die vrijheid?  Wie niet het rechtvaardigheidsgevoel, de moed of de doodsverachting heeft meegekregen van de verzetsstrijder, die zal zich aanpassen. Misschien heeft hij of zij wel het idee dat de ellende op die manier het snelste voorbijgaat.

Is zo iemand dan `fout`?  Wie niet kiest voor de vrijheidsstrijd, kiest voor onderdrukking? Ben je fout als je bunkers bouwt voor de onderdrukker en het geld gebruikt voor de evacuatie van vrienden en familie? Ben je fout als je drie Joden verraadt en er daarmee twintig redt? Ben je fout als je dienst neemt bij de Waffen SS om weerstand te kunnen bieden aan het oprukkende monster van het Stalinistisch Communisme? 

Niks dan vragen! Uiteindelijk, vermoed ik,  gaat het erom dat je de kans krijgt en neemt om jezelf te zijn. Wie zichzelf kan zijn, heeft ook ruimte om open te staan voor het nieuwe, het suikerfeest bijvoorbeeld. Maar wat doet Geert Wilders dan met zij Partij voor de Vrijheid? Hij gooit deuren dicht en viert uitsluitend St. Nicolaas. Vooral geen nieuwigheid. In gesprek met Wilders’ volgelingen hoor ik vaak dat de multiculturele samenleving als los zand aan elkaar hangt omdat groepen mensen niets met elkaar te maken willen hebben. Dat is de ultieme truttigheid.

Daar staat tegenover dat elke trut de vrijheid heeft om trut te zijn. Natuurlijk. Aan die tolerantie van mij komt pas een eind als de Partij voor de Truttigheid probeert mijn leven te bestieren. Mij de kans te ontzeggen om vandaag St. Nicolaas en morgen het suikerfeest te vieren. En waarom doen ze dat eigenlijk? Mogen ze geen Sinterklaas en Kerstmis of carnaval vieren? Mag Geert Wilders, als hij dat wil, niet aan gay-parade meedoen? Mag hij geen achttiende eeuws kapsel dragen? Mag hij zich niet vol laten lopen met drank en mag hij niet gaan kijken naar die wanstaltige evenementen die voetbalwedstrijd worden genoemd? O ja, zeker, hij mag dat allemaal en zijn truttige volgelingen mogen dat ook. Ze mogen alleen maar niet komen aan de vrijheid van anderen.

Ze moeten me alleen maar niet te diep in de ogen kijken. Wie dat doet, treedt binnen in het allerbinnenste van de ander. Of het nu een zilverrug is of een mens. In de ogen kijken is zo belangrijk omdat het oog naast het gevoelsorgaan het enige zintuig is dat beide partijen tegelijkertijd en aan elkaar ervaren. Je kunt nog zo je best doen maar het lukt bijvoorbeeld nooit om een ander in de oren te horen of in de neus ruiken (wat ook wel weer erg smerig klinkt). 

Diep in de ogen kijken en daarmee mijn gedrag bepalen. Daar houd ik niet van. Ik beleef vrijheid als: ’s Morgens om kwart voor zeven opstaan. Om zeven uur met de hond wandelen, om half acht aan het ontbijt en om kwart over acht aan het werk. Op zondagochtend vóór het beieren van de kerkkokken terug zijn met de hond en capuccino maken. Margarine eten waarvoor ik misschien niet eens echt hebt gekozen en, op verkiezingsdag, stemmen op een partij waarmee ik het lang niet altijd eens ben. Elke dag ervaren dat je jezelf weer beperkingen kunt opleggen. Misschien klinkt dat truttig maar het is dan wel mijn truttigheid.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.onderzoekjegrens.nl

www.durfoverjegrens.nl

Streepjespakken en racisten

mypicture107ww9.jpg

Vroeger, toen mijn twee jongste kinderen nog `de kleintjes` werden genoemd, wisten we het al. Je kunt niet iedereen over dezelfde kam scheren. Het éne kind heeft meer nodig dan het andere, gewoon om hem of haar te verlokken de wereld leuk te gaan vinden.

Zo heeft mijn dochter in veel grotere mate van onze spaarpot geprofiteerd dan de twee jongens en tegenwoordig is daar niemand meer boos over. Ik hoop dat het zo blijft als mijn vrouw en ik er niet meer zijn. Niemand is gelijk aan een ander en dus behandel je zelfs je eigen kinderen niet op dezelfde manier. Even zo goed krijgen ze wel allemaal dezelfde liefde en ze krijgen ook allemaal te maken met dezelfde tekortkomingen en fouten.

Dat is mooi. Of is het discriminatie? Is het misschien zelfs een vorm van racisme? Gisteravond hoorde ik tot mijn verbijstering dat Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem voor racist was uitgemaakt. Hij had het aangedurfd om te stellen dat Marokkaanse ettertjes maar in het boevenpak moesten lopen vanwege hun machocultuur. Hoe nu? Gaan we ontkennen dat Marokkanen een andere cultuur hebben dan geboren Nederlanders?

Het lijkt mij een heel zinnig voorstel om maatregelen te nemen tegen hierarchie onder gedetineerden. In de praktijk zal er toch altijd een stel zijn dat de baas probeert te spelen in het gevang. Dan is het goed om de uiterlijke onderscheidingstekenen weg te nemen. Op het boevenpak komen straks dan ook geen strepen en sterren om rangen duidelijk te maken. 

Moeite heb ik dus niet met het voorstel van Dijsselbloem. Voor veel jongeren is het misschien de vervulling van een langdurige droomwens, het dragen van een streepjespak. Tegelijkertijd vraag ik me af waarom we de beschuldiging van racisme niet omzeilen. Waarom niet voor elke gedetineerde zo´n pak? Vanwege zijn dwarse gedrag, moeten de strepen wel dwars lopen, trouwens. Ook onder autochtonen komen etterige machotypes voor die op die manier zijn ontdaan van hun uiterlijke onderscheidingstekenen en versierselen. Dat lijkt me prima.

Ik pleit er om dezelfde reden ook voor om op school het uniform opnieuw in te voeren. Een schooluniform verbergt de herkomst en achtergrond van leerlingen en versterkt de sociale samenhang. Kinderen kunnen elkaar niet meer afbluffen met merkkleding of elkaar ermee pesten. Voor de leerkracht  zij ze allemaal dezelfde schaapjes en een gelijke kleding disciplineert bovendien.

Ja zeker, ik ben daar voorstander zijn ook al mag een school niet in  een gevangenis ontaarden. Ik vind overigens wel dat zo´n schooluniform landelijk ingevoerd zou moeten worden en voor alle onderwijstypen gelijk zou moeten zijn. Ik wil niet aan een leerling kunnen zien dat hij of zij afkomstig is van het gymnasium of atheneum of van de vmbo laagste niveau.

Met racisme en discriminatie heeft dat allemaal bijzonder weinig te maken. Wel met opvoeding en discipline. Dat gedetineerden discipline nodig hebben, is duidelijk. Zij hebben zich zo ongedisiplineerd gedragen dat zij in de gevangenis zitten. En scholieren? Wie goed naar ze luistert, hoort elke dag weer dat zij gillen om structuur en leiding in deze chaotische samenleving.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Service

 

www.carrieretijger.nl

www.meereffect.nl

www.discipline.nl

Gastvrij, vrije gast

angel110-barney.jpg

Vanmorgen zag ik weer zo’n stel kriebels die we kinderen plegen te noemen. Bij de tandarts, klauterend over leuningen en zittingen, tafelbladen en kapstok. “Ik moet er niet meer aan denken”, zei ik even later bij de man die mij zou kronen en die een kleine tien jaar jonger is dan ik.

“Ik begin er weer aan te denken”, vertrouwde hij me toe en dat kan want we kennen elkaar al 28 jaar en hebben zo nu en dan wat lief en leed gedeeld. “Van mijn eigen kinderen, dan”, verduidelijkte hij. Mijn tandarts wordt opa. Ik nog niet. Gisteravond hebben we net de 28e verjaardag gevierd van mijn dochter die daarmee net onder mijn zorgplicht vandaan is. Bij haar zie ik nog niets van een aandrang tot nageslacht. Ze twijfelt nog over een verhouding met een charmante Spanjaard. Een echt mooie jongen uit Barcelona die bij ons tot op heden één keer te gast was.

Daar ging het gesprek ook over, aan het eind van de avond en vroeg in de ochtend. Niet over Spanjaarden of relaties maar wel over vreemdelingen, het verkeren in andermans land. Daarbij haalde ik nog maar eens het voorbeeld naar voren van een grote Nederlandse kolonie in Bad Bentheim die daar wel een huis heeft gekocht maar voor de rest niets van Duitsland wil weten. De Bentheimers zijn daarover niet erg te spreken en ik ook niet.

Zelf denk ik er wel eens over om in de toekomst in een ander land te gaan wonen en er zijn enkele eisen die ik mezelf heb gesteld. In de eerste plaats wil ik de taal van dat land goed kunnen spreken. Ik verrek het ten enen male om die mensen in het Engels aan te spreken alsof ze vreemden zijn in hun eigen land. Verder wil ik me gaan gedragen op een manier die binnen de cultuur ter plekke past. Dat hoort bij het feit dat ik er gast ben. Hoewel, dat kan binnen de EU, ik misschien wel raadslid in mijn toekomstige gemeente wil worden. Dan word ik weer ineens heel vooraanstaand in de gemeenschap. Maar juist dat is een extra reden om me aan te passen. Dat allemaal zonder mijn eigen persoonlijkheid over de schutting te gooien.

Het viel mij op dat lang niet iedereen in het gezelschap die aanpassing vanzelfsprekend vond. Sommigen meenden zelfs dat het niet mogelijk was. Bij mij leidde dat weer tot verbazing omdat een aantal van die mensen wil dat Marokkanen, Turken en andere vreemdelingen in Nederland goed inburgeren. Het blijkt dan mogelijk te zijn om argumenten en redenaties zo te verdraaien dat je onderscheid kunt maken. Dat onderscheid komt er dan op neer dat een Nederlander in Duitsland de Duitse taal best kan missen terwijl een Marokkaan in Nederland vloeiend Nederlands moet kunnen spreken.

Ik begreep er gisteravond niets van en ik heb er nooit iets van begrepen. En ik moet zeggen dat de meesten zich tot mijn eigen verbazing nog lieten overtuigen ook door mijn argumenten. Aan het eind van de avond, of liever vroeg in de ochtend, gaven ze toe dat Nederlanders in Duitsland ook “te gast” zijn en zich als zodanig hebben te gedragen.

Mijn gasten komen zeker weer bij de volgende verjaardag. Eén ding weet ik nu zeker: zij zullen mijn gastvrijheid nog meer op prijs stellen dan in het verleden. Ik hoop tegelijkertijd dat ze zich vrij zullen gedragen, als gast.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.muiswerk.nl

www.forum.travian.nl

www.gamez.nl

www.kennisring.nl

Bavianen op een rots

apes.jpg

Het zijn toch echt bavianen, die bemantelde wezens die in het Noorder Dierenpark allemaal dichies-bij-dichies gekropen zijn? Je weet het maar niet want het is de gewoonte van mensen in deze tijd ook om zich op een tactische plek terug te trekken en vooral dicht bij elkaar te blijven.

Daar schuilt iets moois in. Samenhang, elkaar stevig vasthouden zoals het evangelische woord klinkt. Dat gebeurt nu ook in niet-religieuze kringen want voor je het weet lig je met een mes in je borst op straat naast je fiets. Het zijn gevaarlijke tijden en dan heb je je vrienden hard nodig.

Soms is het wel moeilijk om je vrienden goed te herkennen. Een enkele keer vergis je je tot je grote teleurstelling. Even goed blijkt er van tijd tot tijd ook minder reden te zijn voor die teleurstelling dan je dacht. Toen ik vanmorgen de krant opensloeg en het verhaal over Jan Marijnssen las, overkwam mij een gevoel van verbijstering. Ik ben niet van zijn partij maar ik ken Jan ook niet zo. Ik heb hem nooit verdacht van het toedienen van een dolkstoot of natrappen. Ik ken hem als eerlijk en open hoewel hij, als politicus, ook wel eens een trucje uit zal halen.

Zoals het gewoonlijk gaat, sloeg eerst de verontwaardiging toe maar na een tijdje kwam het kritische denken weer terug. In welke context zou Jan zijn opmerkingen over dubbele nationaliteiten hebben gezegd? Naar aanleiding waarvan en wat waren precies zijn woorden?

Wie de tekst leest, ziet dat hij heel behoedzaam afstand neemt van de opvattingen van Wilders en Rutte. Vervolgens meent hij dat het een pluspunt zou zijn als “mensen in zulke belangrijke functies hun tweede paspoort zouden opgeven”. Hij ziet daarin een voorbeeld voor andere mensen die uit Turkije en Marokko komen. Hij doet die uitspraken ook niet uit eigen initiatief maar na hinderlijk doorvragen van de journalist. Hinderlijk omdat de journalist klaarblijkelijk o, zo graag een uitglijder wil forceren.

Natuurlijk mag een journalist zijn geìnterviewde proberen te verleiden tot uitspraken die ophef doen ontstaan. Daarbij moet hij of zij zich overigens wel heel bewust zijn van de beroering die dergelijke uitspraken teweeg kunnen brengen. Soms is het onverantwoord om zoiets te doen.

Eerlijk gezegd ben ik achteraf wel een beetje gerustgesteld. Ik weet al heel veel jaren dat er binnen de SP een virulent soort nationalisme de ronde doet. In de context van het interview vind ik de uitspraken van Jan Marijnissen dan ook helemaal niet verrassend of beledigend voor de desbetreffende bestuurders. Het is daarbij wel zaak ieder woord te lezen zoals het er staat en niet alleen maar een deel eruit te vissen.

Het moment, ja dat is wat ongelukkig. Maar wat had Jan dan moeten doen.? Had hij moeten zeggen `Daar geef ik op dit moment geen antwoord op?` Dat klinkt toch ook wat gewrongen en ongetwijfeld waren daar ook reacties gekomen zoals `Marijnissen durft zich niet uit te spreken over paspoortaffaire`.  Heeft de journalist het verkeerd gedaan?

Ik weet niet of ik mezelf had kunnen weerhouden die vragen te stellen. Al lezend denk ik dat het interview zeker voor een krant als de Telegraaf heel netjes is verwoord. En dan, het is toch wel opmerkelijk wat Wilders vermag. Zonder zelf een woord te zeggen veroorzaken zijn standpunten herrie tussen twee partijen die elkaar straks hard nodig hebben. Goal!

Nee, de dames en heren zijn wederom in de val van de angst getrapt. Nergens voor nodig.  Laat de bavianen maar weer van hun rots afkomen, zou ik zeggen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

http://politiek.wordpress.nl

 

Service

www.telegraaf.nl

www.noorderdierenpark.nl

De camouflage van de onzinnigheid

angst.jpg

Deze week nog sprak ik met een politicus over “keuzen maken”. Hij stelde dat het maken van keuzen essentieel was voor de politiek. Daar ben ik het mee eens. Het is alleen wel de vraag wanneer je die keuzen gaat maken.

Wat mij betreft ligt de eerste keuze in de politiek bij een ideaalbeeld van de samenleving en ik nestel mij in de stroming die zich daar het meest bij aansluit. Dat is overigens niet het enige criterium. Ik moet me ook echt thuisvoelen bij mijn “clubgenoten”. Iemand kan  idealen met mij delen zonder ooit mijn vriend te zullen zijn maar enige vorm van gelijk gedachtengoed en gedrag moet er toch wel zijn. Het moeten ook echte idealen zijn en niet alleen maar pragmatische selecties.  In tegenstelling tot de laatste, geeft een ideaal zin aan wat ik denk en doe.

Onzinnigheid kent vele idealen zoals “help de immigranten het land uit”. Het is een ideaal al kan ik het niet omschrijven als een loffelijk streven. Een ideaal kan ook zijn “help de dictatuur de wereld uit”. Dat komt al dichter bij me maar daarna gaat de vraag knagen of het bieden van collectieve zekerheden, normen en waarden hetzelfde is al dictatuur. Loopt er een rechte lijn van vrijheid via betutteling naar dictatuur? Hoever kan de overheid tegemoet komen aan een collectieve behoefte aan veiligheid zonder dictatoriaal te worden?

Daar ligt het camouflagenet van de onzinnigheid zo’n beetje. De onzinnigheid lijkt een alternatief te bieden. De onzinnigheid maakt Joden tot zondebok in een Naziregime en maakt immigranten tot een vijfde kolonne van de verschikkelijke “Kalief”. De vraag is hoe ik die onzinnigheid moet herkennen met mijn kennis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoa in het achterhoofd. Hoe zou ik moeten weten of de anti-immigranten ongelijk hebben. Zijn zij de Nazi’s van deze tijd of is het net andersom? Hoe kan ik in het Verzetsmuseum ontdekken of Geert Wilders, bij wijze van spreken, de nieuwe NSB-er is? Hoe weet ik zeker dat Wouter Bos of André Rouvoet het bij het goede eind hebben? Klinkt Henk Kamp redelijk of juist wankelmoedig? Ook in de periode 1933-1945 waren er velen die moeite hadden met kiezen tussen Hitlergroet en V-teken.

Die keuze en die herkenning is niet zo eenvoudig want het is een feit dat duizenden jongens en meisjes uit de moslimwereld bereid zijn zich op te blazen voor hun ideaal, voor de keuze die zij hebben gemaakt. Dat ziet er angstaanjagend uit, niet minder verschrikkelijk dan de laarzen van de SS en de parades op het Rode Plein of het Plein van de Hemelse Vrede (!). En die vliegtuigen zijn toch daadwerkelijk in de Twintowers binnengevlogen en Theo van Gogh is toch door een fundamentalist vermoord en de treinen in Madrid zijn toch door terroristen opgeblazen?  En elke keer klinkt het antwoord bevestigend. De onzinnigheid heeft recht van spreken, zo schijnt het.

Nogmaals, is dus de vraag hoe de onzinnigheid ontmaskerd kan worden. Vandaag las ik nog op een racistisch blog een tekst van iemand die het maar moedig vond om zo open en “erudiet” over de Islam te discussiëren. In werkelijkheid is er ter plekke geen sprake van een discussie en alleen maar de wens om de bezoekers te sturen in een anti-Islamrichting. De onzinnigheid camoufleert zich voor de schrijfster onder schijnbaar erudiete schrijfsels. De ware aard van het blog komt naar boven als de tegenstand te groot wordt. Dan volgen jij-bakken en scheldpartijen.

De onzinnigheid kan volgens mij haar angstgevoelens niet verbergen. Angst voor niet nader omschreven ontwikkelingen zoals een vaag begrip met de naam “tsunami van moslims”. Alleen al het gebruik van het trendy woord “tsunami” werkt verwarrend en beangstigend. Een tsunami is een onbeheersbare, nietsontziende kracht die niet uitsluitend haar tegenstanders maar in werkelijkheid elk schepsel en voorwerp vernietigd. “Rücksichtlos”, het woord dat de Nazi’s zo graag gebruikten, is daar een nog te vriendelijke omschrijving voor.

Onzinnigheid heeft geen monopolie op angstgevoelens. Ook anderen kunnen bang zijn voor aanslagen en oorlog. Maar daar waar de onzinnigheid steeds een vormeloze zondebok zoals “de Joden” of “de moslims”of “de Islam” aanwijst, daar geldt aan de andere kant uitsluitend angst voor het daadwerkelijke gevaar, zoals terroristen. Onzinigheid ontkent ook het bestaan van de individu en ziet, in onze tijd, wel de Islam maar niet de moslim. Dat heeft de ozinnigheid nodig want een groot collectief aan vijanden boezemt meer angst in dan individuen, schijnbaar zonder verbondenheid.

Onzinnigheid heeft te allen tijde een zondebok nodig, een gemeenschappelijke vijand, iets om op neer te kijken,  tegenaan te trappen en om onderuit te halen. Onzinnigheid richt zich op vernietiging. Die eigenschap kan ze niet camoufleren, niet onder “erudiete” teksten en niet onder de halve waarheden die ze verkondigt.

Politiek is het maken van keuzen en ik denk dan ook dat het goed zou zijn als de niet-onzinnigen hun idealen scherper zouden omlijnen, meer contrasterend zouden omlijnen. Meer polarisatie? Ja, maar polarisatie hoeft geen voorwaarde voor moord en doodslag te zijn. Niet met spontane emotionaliteit en al helemaal niet met zondebokken, ook niet als die Geert Wilders heten. Wel met weloverwogen, concreet vormgegegeven modellen, niet uit een academische mal maar uit de mal van het dagelijks leven. Dat kan, pro actief en anticiperend.

Mijn excuses voor de zware maaltijd van vandaag. Dat ze u wel moge bekomen.

Tot sterkte,

 Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.levenskracht.info

De verleiding van de onzinnigheid

alleeninverleiding.jpg

Humor is verleidelijk maar onzinnigheid ook. Humor verleidt doordat ze de schermen afbreekt die mensen tussen elkaar overeind houdt. Humor nuanceert rotsvaste waarneden en stelt wetenschappelijke zekerheden ter discussie. Onzinnigheid doet dat ook. 

Ik kan me de verleiding van de Nazi’s nog goed voor ogen halen. De mooie uniformen, jongetjes die in de bergen niet anders deden dan soldaatje spelen en bij het kampvuur zingen. Kameraadschap, avontuur, ontberingen in veiligheid. Wat is er mooier?  De verleiding van de onzinnigheid ziet er minstens even aantrekkelijk uit. Onzinnigheid is altijd rebels en dat spreekt jongeren aan. Bovendien hoef je niet al teveel kennis te hebben of intellectuele vaardigheden om aan de onzinnigheid bij te kunnen dragen. Het is slechts een kwestie van meedoen aan het onzinnige gesmoezel.

Een voorbeeld. Mij is een man bekend die op zijn weblog Islamhaat predikt. Hij gaat uit van de stelling `de Islam is gevaarlijk en moslims zijn dom en onwetend`. Vervolgens zoekt hij alle documenten bij elkaar die zijn stelling kunnen onderbouwen. Erg kritisch over de herkomst of de auteurs van de documenten is hij niet en hij zet ze ook niet in de context van tijd en plaats. Toch zijn daarbij de nodige vraagtekens te plaatsen want wat is de geloofwaardigheid  van sites als “De Dutch Disease Report” of www.hetvrijevolk.nl ? Discutabel, lijkt me.

 Alle documenten die ondertussen zijn stelling zouden kunnen weerleggen, laat hij buiten beschouwing. De conclusie is, zie ik heb gelijk! Op dezelfde manier gaan `wetenschappers` te werk die aantonen dat de aarde plat is. Ja zeker, ze zijn er nog. Er zijn meer rebelse opvattingen zoals het gerucht dat de Amerikanen nooit op de maan zijn geland en dat president Kennedy niet is vermoord door Lee Harvey Oswald. En altijd weer wordt een zorgvuldige selectie van bewijzen gepresenteerd, vergelijkbaar met de tunnelvisie die justitie van tijd tot tijd laat zien.  

In zijn onzinnige opvattingen wordt voornoemde blogger gestaafd door het merendeel van de bezoekers van zijn weblog. De onzinnigheid verleidt velen want er komen maar liefst zo’n 600-700 hits per dag binnen en soms veel meer. Dat komt overeen met veertig keer het aantal mensen dat aan de “discussies” meedoet. Oud en jong die om uiteenlopende redenen een appeltje met de maatschappij te schillen hebben en daarom bereid zijn elke rebelse opvatting te omarmen. Appeltjes en verleiding, er zijn boeken vol over geschreven. De één komt met nog `sterkere` verhalen over Islam en moslims dan de ander. En zie, ook hier bloeit iets moois op tussen mensen die elkaar vinden in de onzinnigheid.

Het heeft er dus de schijn van dat het alleen maar voordelen heeft om een onzinnige stelling aan te hangen. Eenstemmigheid, afzetten tegen het establishment en de heersende opvattingen, het voeden van eigen superioriteitsgevoelens ten opzichte van het “domme volk” dat de gewone krant gelooft enzovoorts. Geloof in onzinnigheid is de hemel op aarde, vooral als het als enige en universele waarheid wordt gepresenteerd.

Verleiding is heerlijk, nee kan heerlijk zijn. De verleiding door een vrouw is een aangename ervaring mits…ze op ware gevoelens van sympathie is gebaseerd en dus niet onzinnig is. Wie zich laat verleiden om gebruikt te worden, komt vaak pas na lange tijd tot spijt en inkeer. Misschien zou je kunnen zeggen dat “onzinnigheid” een vrouw is die uitsluitend eigen bevrediging nastreeft? Al kent ze dan een moment van verleidelijkheid? Hoogst onbevredigend en uiteindelijk ook humorloos.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Service

www.vrouwenversieren.com

www.mennonicolai.nl

www.frontpage.fok.nl

De kracht van de onzinnigheid

kees_stairway_w.jpg

Gaan we onze humor verliezen? Het lijkt er wel op. Wie wil lachen, moet zich voorbereiden op chagrijn zou ik dezer dagen zeggen als variant op een bekend Romeins spreekwoord. De discussie in de Tweede Kamer van gisteren valt niet op door argumenten maar door de toon. Wilders heeft zich voorgoed geïsoleerd van de rest al kan de VVD niet nalaten zo nu en dan een handje toe te steken. Dat laatste zal haar overigens niet helpen.

Gisteravond was ik bij een vergadering van de raadscommissie en daarbij ging het om veiligheid. Ook het rechts-extremisme kwam aan bod. De burgemeester antwoordde op vragen dat hem geen verontrustende ontwikkelingen bekend waren in onze gemeente. Hoewel ik hem geloof, laat het me niet rustiger slapen. Zelf heb ik andere ervaringen.

Ik bedoel met rechts-extremisme. Het klimaat is er rijp voor want er is een maatschappelijke kloof ontstaan door het grote aantal immigranten en de weigering hen te accepteren in Nederland. Dat is aanleiding, geen oorzaak, van spanningen in wijken en in het hele land. Op internet verschijnt ondertussen de ene na de andere website waarin onzinnigheid en geschiedvervalsing elkaar afwisselen om bijvoorbeeld aan te tonen dat moslims minderwaardige criminelen zijn. Ieder “bewijs” wordt verzameld om het eenmaal ingenomen standpunt kracht bij te zetten. Letterlijk stellen sommigen dat de Islam een besmettelijke hersenziekte is. Dat ziet men op deze websites als humor.

Dat lijkt mij respectloos genoeg. Ook gevaarlijk, omdat totaal onwetende websurfers zich op anecdotische wijze aansluiten bij de stellingname. Zij zijn bereid totale onzinnigheid te geloven als het maar in het straatje past.

Zo zouden Nazi’s een soort socialisten zijn en hebben moslims nog nooit iets bijgedragen aan de wetenschap. Die stelling is niet vol te houden omdat nog tweehonderd jaar na het optreden van Mohammed het Midden-Oosten in veel opzichten voor lag op West-Europa. Dat de Islam eem remmende werking heeft gehad op wetenschappelijk onderzoek, is mogelijk maar niet rampzalig. 

Een andere groepering roept op tot steun aan Hezbollah in Libanon “omdat die beweging ook tegen Joden vecht”.  Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling van die groepering dat hun Libanese “bondgenoten” massaal naar Nederland komen. Cirkelredenering volgt op cirkelredenering maar juist wie niet zoveel intellectuele bagage heeft, is daarvoor gevoelig. Daarin schuilt een groot risico.

Dat risico wordt nog sterker doordat het rechts-extremisme inmiddels in de Tweede Kamer een icoon van formaat heeft gevonden in de vorm van Geert Wilders. De agressieve boventoon wordt gevoed door acceptatie van respectloosheid. Die vindt haar wortels dieper in de samenleving dan we zo op het eertse gezicht zouden vermoeden. Ze begint bij het voetbalvandaslisme dat door sommigen is geaccepteerd als onderdeel van de voetbal”cultuur”. Een feit is dat dit vandalisme een uiting is van gebrek aan respect. De koppeling met TV-programma’s van Tien is gauw gelegd. Big Brother, de Gouden Kooi, de ontleding van lijken op TV en de voorgenomen uitzending van een masturbatiemarathon maken gebrek aaan respect tot vermaak. Zo wordt het aanvaardbaar om respect voor de ander af te zweren. In die zin is TV Tien zelfs een wegbereider van het rechts-extremisme.

Als respectvol mens en min of meer redelijk denkend wezen heb ik vertrouwen in de burgemeester. Ik geloof dat bij hem geen zorgwekkende rapportages binnenkomen over het rechts-extremisme in mijn gemeente. Tegelijkertijd betwijfel ik of deze voortwoekerende ziekte wel voldoende onder controle is. Ondertussen weet het Verzetsmuseum niets beters te doen dan een expositie over de Shoa. Alsof dat helpt!

De kinderen die ernaar kijken, krijgen niet het vermogen om de “goodies” te onderscheiden van de “baddies”. Hooguit ontwikkelen zij een misplaatst anti-Duitsisme. En ondertussen geven tal van websites onze jeugd een vertekend beeld van wat goed is en wat slecht. Naar aanleiding daarvan doen jongeren een, nogal eens verkeerde, keuze. Het is de kracht van de onzinnigheid.

Http://politiek.wordpress.com

Service

3voor12.vpro.nl

forum.onzin.com

afanederland.antifa.net