Maatschappij ter instandhouding van de Kwakzalverij

tunnelvisie1.jpg

Toen ik vanmorgen de hond uitliet, deed mijn kameraad een dikke, bruine hoop op een plek waar ik het niet wilde. Nu heb ik altijd een apparaatje bij me om zo’n geval op te pakken zodat ik er de gemeentelijke bosjes mee kan bemesten. Zo liep ik vanmorgen rond met een drol in de hand en een andere drol aan een lijntje.

Op een goed moment kwam ik langs een kinderspeelplaats met een draaimolentje. Een stem in mij zei dat het leuk zou zijn om de drol in mijn hand op een zitje te leggen met een bordje erbij “welk kind doet dit nou?”

Ik heb dat niet gedaan maar het stemmetje moet van een duiveltje geweest zijn. Niet zo duivels echter als de stem van dokter Renckens, voorzitter van de vereniging tegen kwakzalverij. Nu een mevrouw van 58 aan kanker is overleden na een chelatibehandeling trekt hij weer eens van leer. “Normale artsen voeren die behandeling niet uit want ze werkt niet”, zegt hij. Maar is hij zelf wel normaal?

Ondanks of misschien wel dankzij de therapieën van “normale artsen” ben ik minstens tien goede vrienden en familieleden aan kanker kwijt geraakt. Geen wonder, de zogenaamde “werkzame middelen” zijn een beetje overmatig werkzaam. Ze hebben volgens de bijsluiters veelal tussen de tien en dertig werkingen en wonder-o-wonder ze kunnen ook helpen tegen de kwaal waarvoor ze zijn gemaakt. Verder zijn ze werkzaam doordat ze hart-, long-, en leverproblemen kunnen veroorzaken, maagzweren, nieraandoeningen, ontkalking van het skelet en ga zo nog maar even door. Daarom moet de “normale arts” ook vaak méér dan één geneesmiddel voorschrijven. Op die manier worden de bijwerkingen bestreden. Ik ken mensen die zoveel medicijnen slikken dat ze de hele dag door een container pillen achter zich aan slepen. Werkzaam, zeker! Ik zou de vereniging van dokter Renckens dan ook de Vereniging voor Kwakzalverij willen noemen.

Dokter Renckens is een gevaarlijk man doordat hij op het gebied van de geneeskunde lijdt aan een ziekte de tunnelvisie wordt genoemd. Ze komt ook voor bij het Ministerie van OM en op nog veel meer plaatsen in de samenleving.

Want, eigenlijk mag ik dokter Renckens niets verwijten. Kwakzalverij is de normale stand en gang van zaken. De overheid is kwakzalver nummer 1 met een containervloot aan werkzame regels en voorschriften die elkaar veelal bestrijden. Zo wil de politie hermetisch afgesloten woningen terwijl de brandweer erop gebrand is om overal gemakkelijk toegang te hebben. En wat te denken van de journalistiek waar mensen als Marcel Roele ongebreideld de kans krijgen wetenschappelijke kwakzalverij te bedrijven in gerenommeerde bladen als HP/De Tijd? Jahaa, het valt niet mee.

Het onderwijs is door de overheid helemaal doodgekwakzalverd. Daar is een lawine aan voorschriften, regels, controlemechanismen en andere bemoeizucht over uitgestort zodat niemand nog leraar of onderwijzer wil worden. Het zou beter geweest zijn om gewoon goede leerkrachten op te leiden.

Wat helpt er tegen al die kwakzalverij? Nou, misschien valt het te overwegen om gezonde analyses te maken op basis van dagelijkse observaties. Empathie, flexibiliteit van denken en waarnemen en ook soeplesse in de uiteindelijk aanpak, het zijn allemaal dingen die bij mij boven komen drijven. Zo nu en dan laat ook een duivels stemmetje zich horen dat vooral in de richting van totale anarchie wijst. Dat wil ik bij deze liever even niet aan het woord laten. Toch kan het best eens zijn dat ik zo´n drolletje op een draaimolen de beste oplossing vind. Zeker weten dat de hele buurt des duivels wordt. En dan komen er weer regels, voorschriften en maatregelen die mij doen uitwijken naar een andere buurt waar mijn hondje vrolijk rond blijft poepen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.alternatieve-geneeswijzen.startkabel.nl

www.stelling.nl

www.kwakzalverij.nl

www.regelzucht.nl

www.blogmania.nl

www.lucaswashier.nl

www.mythologie.wordpress.com

Actie “Pluk ze” heeft succes

Vandaag heb ik de opgaven voor mijn belastingaangifte over 2006 afgerond. Lekker vlot hè? Eerlijk gezegd kan het me niet zoveel schelen, zolang de zaak maar rond is binnen de uitgestelde termijn die de consulent heeft anagevraagd. Aan de andere kant deed ik dat vroeger wel wat sneller, in twee zondagmiddagen was ik door de hele ellende heen.

Zolangzamerhand begin ik me wel af te vragen waar al dat belastingbetalen eigenlijk goed voor is. Bij elke boer of scheet die ik aan de overheidsbalie laat, moet ik kostendekkende tarieven betalen. Wat is dat nu voor flauwekul? Ik heb toch al belasting betaald? Ja, als het gaat om diensten die de overheid voor anderen verricht, dan kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar voor de rest…die kostendekkende tarieven moeten eruit of…een deel van de belastingen. In wezen zijn kostendekkende tarieven niets anders dan een verkapte belastingverhoging.

Daarbij komt dat mijn  hele wezen zich steeds meer gaat verzetten tegen de besteding van al dat geld. Er zitten een paar honderd man in Afghanistan en tot voor kort ook in Irak te niksen en in elk geval doen ze er niets dat nut heeft. Het Talibantuig loopt zolangzamerhand zelfs rond met materiaal dat van mijn geld is betaald. En dat allemaal in naam van de zogenaamde vredesoperatie. Ik kan  hier opnieuw een hele lijst van dat soort onzinnige acties opnoemen die tot niets hebben geleid, maar dat heb ik al zo vaak gedaan. Wat te denken bijvoorbeeld van Unifil dat totaal effectloos heeft gepatrouilleerd op de grens van Israël en Libanon. Ze schieten mekaar nog meer verrot dan vroeger.

Dat is één. Verder wil ik af van die idiote investeringen in de topsport. Breedtesport is wat mij betreft prima maar het ongelimiteerde subsidiëren van andermans hobbyisme, daar gruw ik van. Er is niemand die mijn boeken subsidieert en die getuigen van minstens zoveel  inspanning als al dat gezweet en gestink in doucheruimten.

In de derde plaats wil ik absoluut dat er nu eens wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer en dat de overheid ophoudt met die meer dan psychotische asfaltverslaving. Het gedonder over de Antillen moet ook maar eens afgelopen zijn. Dat worden gewoon zes gemeenten van Nederland, punt uit. Niks referenda, inspraak en overleg. En gaan ze schieten, nou dan mag Hugo Chavez de zooi hebben.

Ten vijfde, moet de zorg weer gewoon een overheidstaak worden. Die verzekeraars horen teruggeschopt te worden in hun hol want ze maken er alleen maar een melkkoe van. Weg met die artsen met de euro’s tussen de billen. Eens even kijken … o ja de bemoeizucht van de overheid met het onderwijs mag vanaf vandaag stoppen. Salarissen betalen en gebouwen beschikbaar stellen, een eindtermenoverzicht mag ook nog en voor de rest: de school mag school zijn.

Nou, we schieten al aardig op. Daarnaast ben ik van mening dat de gemeente de belasting hoort te innen binnen centraal vastgestelde marges. Gemeenten staan vervolgens een deel van de inkomsten af aan de overige bestuurslagen. Zo worden de verhoudingen weer duidelijk.

Waarom ik me daar nu ineens zo druk over maak? Vanwege die aangifte? Ook, maar vandaag hoorde ik dat de moeder van een oude vriendin van ons op een verschrikkelijke manier kinds aan het worden is. Ze is lastig, uitgesproken vervelend en houdt mensen tijdenlang bezig met klachten die op niets berusten. Haar huisarts zou haar en zijn eigen vrouw willen vergitigen en dat soort waanverhalen. 

Kijk, in plaats van een beetje gereedschap uit te reiken aan de terroristen van de Taliban, zouden onze jongens en meisjes beter iets kunnen doen tegen oude mannen en vrouwen die “wat afwzeig en opstandig” beginnen te worden”. Daar voorkom je pas terreur mee! En voor alle duidelijkheid: ik ga over een paar jaar naar het buitenland dus van mij zal niemand last hebben, tegen die tijd tenminste.

Om dat te verwezenlijken heb ik een plan. Binnenkort ga ik bij het openbaar Ministerie sterk de indruk wekken dat ik een moord heb begaan. Ik word tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld want die uitgesproken sukkels van het OM trappen overal in als ze maar van een zaak af zijn. Vervolgens zorg ik ervoor dat blijkt, dat ik het nooit gedaan kan hebben. Na vijf jaar word ik vrijgesproken en dien ik een claim in voor geestelijke schade, gebrek aan inkomsten en vernieitiging van mijn reputatie. Nou, als ik dat heb gedaan, kan ik pas echt comfortabel met pensioen. Ja zeker, zo prop ik een berg belastinggeld in mijn binnenzak. Wie zal het me kwalijk nemen? Eindelijk gerechtigheid. Het staat bij mij bekend als de actie “Pluk ze”.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.nederlandkritisch.nl

www.libertarian.nl

Hondenpoep in je hoofd

810_025_gd1.jpg

Vanmorgen was het weer eens zo ver. Al wandelend met mijn hondje hoorde ik het driftige getik op een ruit in de omgeving. Niet in de buurt waar ik woon maar de mensen reageren op dezelfde manier. Terwijl het dier gewoon tussen de struiken aan de overkant van de straat stond te wroeten en te ruiken, begon een hysterisch vrouwmens al weer over hondenpoep. Het dier keek er niet van op en ik dacht “laat maar weer’.

Soms lijkt het of veel mensen niet anders dan hondenpoep in hun hoofd hebben. Haast psychotisch reageren zij vanaf het moment dat een, keurig aangelijnde, hond in beeld verschijnt. “Misschien poept hij wel op de plek waar mijn kind speelt”. Zouden ze er nachtmerries van hebben en bestaan er praatgroepen op dat gebied? Lopen er veel ervaringsdeskundigen rond en voor wie is het allemaal precies een leermoment? Van tijd tot tijd bekruipt mij het gevoel dat ik mijn hond, zoals veel andere buurtbewoners, gewoon onbegeleid de deur uit moet schoppen. Dan poept, piest en graaft hij ook overal maar anderen kunnen dan tenminste niet tegen mij tekeer gaan. Ik heb daar gewoon geen “zin an”. 

Door de agressieve manier waarop mensen soms reageren, krijg ik wel eens het gevoel dat ik zelf op het plekje gemeentegrond heb zitten poepen of dat ik vieze dingen heb laten zien aan de kindertjes in de buurt. Voor je het weet, staat je portret op het net. Voor je het weet wordt de buurt ingelicht over je afwijkingen enzo. Het gaat er tenslotte maar om wat de indruk is die mensen hebben, het beeld. Alles draait om de interpretatie van wat ze zien. Het imago.

In mijn meest optimistische buien denk ik wel eens dat mensen met een lage opleiding zich eerder overgeven aan dergelijk primair gedrag dan mensen die hebben gestudeerd. Dat blijkt niet zo te zijn. Voorzitter Renckes van de Vereniging tegen (of van?) Kwakzalvers voelt een haast hormonale behoefte om orthomanueel therapeut Sickes “kwakzalver” te noemen. Zijn eigen gebrekkige geneeskunde met z’n pillen en poeders met 100.000 bijwerkingen die de volgende kwaal al vast initiëren, is in zijn ogen zaligmakend. Sickes’ therapie deugt niet volgens de dingetjes die Renckes op school heeft geleerd. “Haar therapie is onzin”, beweert zijn universitair gevormde hoofd heel serieus. Het zou nog best eens waar kunnen zijn, ook. Oplichters zijn overal maar je moet wel heel zeker van je zaak zijn, voordat je iemand beschuldigt. En nu zeg ik het eens: dat kan niet in het geval van Renckes. 

Het is al tijdenlang bekend dat de universiteit niet zo universeel is als de naam doet vermoeden. De studenten leren te denken en te werken volgens strakke kaders en richtlijnen. Alles wat daarbuiten valt is “niet-wetenschappelijk”. De universiteit gaat uit van het axioma dat sommige dingen  “niet kunnen”, de zeer bekende “oogkleppenmethode” viert hoogtij. Juist dat beschouw ik als hoogst onwetenschappelijk. De orthomanuele therapie van Sickes “werkt niet” omdatde deugdelijkheid ervan niet “wetenschappelijk” is bewezen. Zo’n uitspraak doet hondenpoep in  het hoofd van de academicus vermoeden.

Volledig in het zout gezet door de traditionele wetenschapplijke methode ontkent hij gewoon de heilzaamheid die mensen ervaren van alternatieve therapieën. Allemaal autosuggestie en flauwekul. Ik zou dat het hondenpoepsyndroom willen noemen. Dat syndroom, ook wel “Pavlovius Excrementaris” genaamd, dwingt de desbetreffende persoon tot volledige standaardreacties op bepaalde visuele en andere prikkels. Uiterst hinderlijk voor iedereen die een gezonde diagnose wil kunnen stellen want niet alles is wat het lijkt. Pavlovius Excrementaris is dan ook een reden om een arts uit zijn ambt te zetten.

Maar ik heb een, zij het wat alternatieve, therapie voor meneer Renckes. Hij zou er goed aan doen een hond te nemen. Daarvan zou hij kunnen leren dat een hond niet overal poept en dat zelfs de voorbereidingen tot poepen niet altijd tot het gevreesde resultaat leiden. Het zou zijn flexibiliteit van geest ten goede komen en het syndroom gedeeltelijk genezen. Het is helaas niet mogelijk om er volledig vanaf te komen. 

Daarnaast wil ik Renckes graag helpen met een ander probleem. Zijn kwakzalversvereniging moet nu namelijk rectificaties plaatsen en dat kost geld. De kosten lopen op tot 30.000 euro en zoveel geld heeft de vereniging niet. Maar Renckes, als gynaecoloog, wel. Anders moet hij maar even collecteren bij de overige armlastige leden van het clubje: internisten, professoren etc. Wel eerst even een collectevergunning aanvragen, hoor, anders denken ze misschien dat u een oplichter bent. Dat zult u toch niet willen?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

 

 

Service

www.zinfo.nl

www.loopkrant.nl

www.engelfriet.net

www.kwakzalverij.nl

www.anand.nl