Kommer en de Witte Kerst

5microfoons.jpg

” Ach ja”, Kommer neemt een paar trekjes van zijn oud-Friesche pijp. ” Die Kessler, ik ben blij dat ik niet bij hem in de klas heb gezeten”, zucht hij terwijl hij onderuit zakt in zijn relaxfauteuil. Hij schuift een glas Berenburg naar me toe. ” Alsjeblieft jong, je kunt het gebruiken met deze kou.”

Ik neem het glas maar al te graag aan want het is inderdaad dodelijk koud buiten. De verwarming van mijn auto werd al weer helemaal teniet gedaan op het moment dat ik uitstapte. Kommer staat onrustig op en gaat nu voor het raam van zijn studeerkamer staan. ” Heb je al uit het raam gekeken?” vraagt hij. Ik vind het onbeleefd om hoofdschuddend in mijn stoel te blijven zittenen dus ga ik naast hem staan. Het uitzicht is prachtig. Het gazon, de struiken en de bomen zijn allemaal bedekt met een laag rijp. ” Alsof het gemaakt is voor een kerstkaart”, zeg ik. Kommer glimlacht trots. ” Dat is het ook, mijn vrouw heeft hier een schilderij van gemaakt en dat wordt gebruikt voor een kerstkaart van Unicef”, zegt hij opgewekt. ” Toch mooi dat mijn tuin zo’n goed doel kan dienen.”

Hij draait zich weer om en gaat opnieuw in zijn relaxfauteuil zitten, wachten op mijn eerste vraag. Een probleem kan dat niet zijn. ” Wat heeft u het meest gestoord aan de politiek sinds de zomer?”  vraag ik behoedzaam. Kommer kijkt peinzend voor zich uit. Je ziet Wilders en Verdonk passeren, het SP-congres en de klimaatconferentie op Bali maar de lopende band in Kommers hersens stopt bij geen van die onderwerpen.

” Het meest, jongeman”, zegt hij bedachtzaam, ” is nog steeds het gedrag van de dames en heren politici, die in de Tweede Kamer voorop. Hun neiging om op elke bezopen vraag van de media in te gaan, is overdreven sterk. Ze lijken haast te juichen als er zo’n microfoon voor de voergrijper wordt gehouden. Meestal gaat het om een zaak waarmee politici zich helemaal niet moeten bemoeien, iets wat buiten hun werkterrein ligt. Bijvoorbeeld de zaak van Lucienne B, de verpleegster. Politici zouden er goed aan doen eens wat vaker te zeggen” Meneer, mevrouw desnoods, dit is mijn zaak niet. Ik ga er niet over en ik ga u niets vertellen”. Jammer genoeg zal dat wel niet gauw gebeuren.”

Ik kijk hem verbaasd aan. ” Waarom zal dat niet gauw gebeuren?”  wil ik weten. Kommer is nu minder bedachtzaam en neemt een slok van zijn Berenburg. ” Omdat het allemaal om jankerige emotie gaat, mijn beste”, hij pauzeert even en kijkt me doordringend aan. ” Kijk eens, het zou best kunnen zijn dat die mevrouw onschuldig opgesloten zit. In dat geval is het een schande maar ik zou niet weten wat de eerste de beste minister daarover voor zinnigs kan zeggen. Het gaat hem of haar er dus om dat je met je emotionele geboudeer een deel van het kiezerspubliek voor je wint. Dat kan weer schelen bij de volgende verkiezingen. Alsof er een burgeroorlog gaande is tussen kabinet en openbaar ministerie. Al die uitspraken op deelonderwerpen en gebeurtenissen zijn nodig om het gebrek aan principes te verhullen. Dat geldt voor alle partijen, extremistisch of niet.”

Kommer laat zich weer eens gepeperd uit en ik weet al heel lang dat hij dan nog lang niet is uitgesproken. “Feitjes en gebeurtenissen zijn niet meer dan de vruchten van de samenleving. Het gaat niet aan steeds opnieuw vast te stellen dat vruchten rot zijn en de boom ongemoeid te laten”, Kommers stem begint nu zijn oude, vertrouwde, loeivolume aan te nemen. ” En je kunt de boom niet gezond maken door de vruchten aan te pakken. Je moet bij de wortels zijn of de schors. Het is zaak deze anders te voeden of weerbaarder te maken.”

De oude, wijze politicus staat opnieuw op en kijkt uit over zijn wit bevroren tuin. ” Het is misschien de laatste keer dat ik dit zie”, bromt hij. ” Als het aan de politici ligt, gaat het maar door met opwarming en opwarming van de aarde totdat het een grote magnetron is geworden en we allemaal Bali-goreng eten. Het diepgewortelde geloof dat welvaart en welzijn met elkaar te verzoenen zijn, is daarvan de oorzaak. Daar moet andere mest bij. Laat de dames en heren daar eens wat aan doen.”

Mijn hand is moe en slap van het schrijven maar nog net krachtig genoeg om de Berenburg weg te klokken voordat ik moet opstaan om mijn trouwe vriend gedag te zeggen. ” Morgen Komer, morgen kom ik weer.” Ik kijk uit over het gazon van Kommer. Witte kerst is vooral een droom.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.hypegallery.nl

www.hype.com

www.horrorhype.com

www.mythologie.wordpress.com

www.sairaramira.nl

www.cuhype.com

www.ogt-popronde.weblogs.ncrv.nl/blog/4

www.mokkamarketing.blogspot.com 

Bedrog en Beerenburg

lammetje.jpg

Kommer Sybenga schrikt op als ik zijn woonkamer binnenkom. Hij is net de horizontale stand van zijn relaxfauteuil aan het uitproberen en zoiets doet hij liever zonder publiek. `Aha, bent u daar al, op dit vroege uur?` vraagt hij om zichzelf een houding te geven. `Ik neem aan dat u om te beginnen liever capuccino wilt dan Beerenburg? Mij maakt het niet uit. Ik drink alles door elkaar, de hele dag door. Zelfs karnemelk.´

Zijn ogen twinkelen van zelfspot maar de stand van zijn wenkbrauwen wijst op ernst. `Ik meen het`, hij rekt een stuk van de huis van zijn rechter arm op. `Kijk maar, karnemelk is goed voor je huid. Vooral als hij uit Friesland komt.` Ik geloof hem graag en laat hem nog even met zijn stoel stoeien terwijl ik bevestig dat ik graag capuccino lust. Na wat gehannes heeft de oude, wijze politicus de rugleuning van zijn stoel weer rechtovereind. `Teveel knoppen`, glimlacht hij. Het is voor het eerst dat ik enige verlegenheid in zijn ogen bespeur.

`Bedrog`, begint hij terwijl hij zijn capuccino tot koud wordens toe roert. `Ja, hoe zal ik het zeggen`, even staart hij naar de koffie alsof hij toch liever een Beerenburg had gehad en dan lijkt hij zich iets te herinneren. Van het tafeltje naast zijn stoel pakt hij zijn Friesche pijp en uit een zeemleren zakje begint hij die met tabak te vullen. `Bedrog, jongeman, is een veel gehoord woord in de politiek. Kiezersbedrog, bedrog van bondgenoten, en bedrog van het publiek. Ik heb er ook mee te maken gehad. Kijk, zelden gaat het om echt bedrog. Haast niemand weet dat alleen een dictator precies helemaal kan doen wat hij vantevoren heeft beloofd. En zelfs, dan nog… Je hebt bij alles wat je doet te maken met anderen, anderen die vooral bezig zijn blokkades op te werpen voor alles wat je wilt. Als er één ding is waarin mensen goed zijn, dan is het tegenwerking. Als je eigen ideeën uit de mond van de andere partij komen, dan zijn ze volslagen onuitvoerbaar`, snap je wat ik bedoel?`

`Maar ik dacht altijd dat een politicus in zo´n geval zei dat de tegenpartij zijn ideeën had overgenomen?´ werp ik tegen. Kommer steekt zijn pijp aan en blaast een paar grote rookwolken voor zich uit. Een rookgordijn waarachter zijn gezichtsuitdrukking nauwelijks is te zien. `Je moet de taal der politiek leren verstaan, jongen. Je bent toch politiek journalist?`Zij stem lijkt nu zelfs een beetje geërgerd te klinken maar als de rookwolken optrekken  is van die ergernis op zijn gezicht niets meer te zien. `Als een politicus zegt dat de tegenpartij zijn idee heeft overgenomen, dan ziet hij kans er verbeteringen in aan te brengen. Het is verdomd vervelend als de tegenpartij met jouw paradepaardjes beginnen te draven. Dat kan je alleen  tegengaan door ze zelf tot galop aan te zetten. Je gaat dus opnoemen wat je aan de voorstellen van de tegnstander mist, zelfs als je daaraan vantevoren nooit had gedacht.`

De oude, wijze politicus krijgt nu een ironische trek op zijn gezicht. `Dat heet bijsturen. Je gebruikt de voorstellen van de tegenpartij om een wetswijziging door te drijven die beter is dan je eigen idee. Daarbij moet je er voor zorgen dat je aan het publiek goed duidelijk maakt dat jij voor verbeteringen hebt gezorgd. Ja, ja, je dacht zeker dat politiek alleen maar een beetje uit slappe praatjes bestond. Nou, helemaal niet hoor. Het is gewoon hard werken en vooral masseren. En kijk, als je erin bent geslaagd om jezelf te presenteren als kampioen van het voorstel, dan krijgt de tegenstander te horen dat hij de kiezers heeft bedrogen. Hij had er voor zijn partij best méér uit kunnen halen.` Kommer lijkt heel tevreden over die analyse. Hij inhaleert twee keer na elkaar en blaast zelfs kringen in de lucht.

Een beetje beteuterd zit ik wel voor me uit te staren. `Maar dan gaat het niet om bedrog maar om onhandigheid`, mijn woorden komen er wat traag en twijfelend uit. Kommer knipoogt. `Ik denk dat je zolangzamerhand rijp begint te worden voor een post als premier`, grijnst hij. `Nog een capuccino?` die vraag komt er aanmerkelijk trager uit dan het“nog een Beerenburg?` van gisteren maar ik besluit toch `ja` te zeggen. `Kijk nu eens naar onze Jan Peter´, vervolgt hij nadat hij de order heeft doorgegeven aan `de keuken`. ´Bijna was het misgegaan met dat hele Irakverhaal. Bijna had hij ten overstaan van het hele volk moeten toegeven dat hij uit gretigheid maar al te graag Bush´zijn lariekoek heeft geloofd. Echt, het was niets dan jeugdige gretigheid en goedgelovigheid.`Kommer krijgt er pretoogjes bij.

`Hoe handig heeft die man nu de pionnen geschoven? Zodra de uitslag van de laatste parlementsverkiezingen duidelijk was, zag hij in dat het kabinet moest gaan bestaan uit CDA, CU en PvdA. Vooral die laatste. Met de sociaaldemocraten binnenboord, zou hij een vervelend onderzoek naar zijn onbenullige gedrag rond Irak kunnen voorkomen. En hij had gelijk. Meteen kwam de PvdA als ongeloofwaardig in het beklaagdenbankje terecht. Voor de lieve vrede kiest de partij ervoor om tegen zo´n onderzoek te stemmen terwijl ze daar eerst volmondig op heeft aangedrongen. Dat is geen bedrog. Het is onhandigheid en gretigheid, eigenschappen die voor een politicus niet passen. Eigenschappen die de politicus in de weg zitten bij zijn pogingen om zijn beloften na te komen (Kommer spreekt altijd alléén over manlijke politici, de rest vindt hij onzin. Het zij zo). Eigenlijk hoef je als tegenstander alleen maar die eigenschappen op te wekken, dan weet je zeker dat de tegenpartij de mist ingaat en dat geeft je de kans om de buit binnen te halen, vriendelijker gezegd `je beloften na te komen`.

De pijp is uit en het verhaal ook. Kommer staat op en de rugleuning klapt nu helemaal in verticale stand. `Het is mooi om politicus te zijn maar wie eerlijk is tegenover zichzelf, vindt het nog mooier om oud-politicus te zijn`, hij glimlacht deze ochtend op een manier die ik niet helemaal vertrouw. `Tot morgen, jongeman“, hij steekt mij ferm en fors de hand toe.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.schoolplaten.nl

www.lichaamstaal.nl

www.eerlijkuden.nl

www.personeelslog.nl

kathalijnebuitenweg.hyves.nl

vrouw.blog.nl

                                  wnf_ijsbeer182.jpg

                        IK SLAAP WINTER TOT 8 JANUARI 2007

                              LAAT DE KURKEN KNALLEN

                        LAAT HET VUURWERK KNETTEREN EN

                                  DE HEMEL ROOD KLEUREN

                                                      MAAR …

                                    MAAK MIJ NIET WAKKER