Samenleving is lam geslagen

Geen Islamdebat dus, geen modistisch gedoe alleen maar om niet “achterlijk” genoemd te worden. J, daar gaat het natuurlijk om. Wie niet meedoet aan het Islamdebat , is niet modegevoelig en dus “achterlijk”en wat dat betekent, weten we allemaal: hoofddoekjes, handen afhakken, vrouwenbesnijdenis, homo’s ophangen en de hele mantra die Wilders in zijn hoofd heeft zitten.

Maar nee, wij doen daar niet aan. Wij gaan lekker iets heel anders doen want wij weten al dat over religie geen discussie te voeren is. O ja, Thomas Aquino deed dat nog wel in de Middeleeuwen en Thomas a Kempis probeerde het ook. Of dat iets met hun voornaam, die op ongeloof wijst, te maken heeft, weet ik niet. Om te beginnen zal ik eens een balletje opgooien over theologische discussies.

De hanvraag is: kan God een steen maken die hij zelf niet kan optillen? Deze vraag lijkt heel provocatief omdat ze de almacht van God lijkt aan te tasten. Lijkt aan te tasten want in wezen gaat het hier om een sofisme. We stellen de vraag of een almachtige iets kan of niet kan. Die vraag is bij een almachtige helemaal niet aan de orde. Om dat aan te tonen, ga ik in op een geloof dat wijd verbreid is, zelfs in agnostische en atheïstische kringen wordt beleden. Naast onze eigen dimensie bestaan andere dimensies waarin mensen zich mogelijk kunnen bewegen. Een almachtige God kan zich in elk geval en zonder bewaren daarin bewegen. Het gaat er dus maar om wat voor definitie je geeft aan het woord “almachtig”, en hoe je het begrip “kunnen” uitlegt. Dat zal een fors probleem worden want zelfs in onze eigen dimensie zijn niet alle definities eenduidig en steekhoudend. Zo is in de ruimte de rechte lijn niet altijd de kortste weg tussen twee punten. Te raden valt hoe moeilijk het voor ons zal zijn om een invalshoek te kiezen vanuit een andere dimensie.

Natuurlijk is het mogelijk om op dit weblog een discussie over definiies en interpretaties van deze begrippen te openen. Bij voldoende enthousiasme zal dat ongetwijfeld leiden tot vele honderden reacties. Wat leuk is, voor mij. Met hetzelfde gemak zullen wij een discussie kunnen voeren over de vraag of het Christen- of Jodendom de betiteling “Godsdienst van de liefde” meer verdient dan de Islam. Dat wordt een ware farizeeische en ook Babylonische spraakverwarring die vermoedelijk eindigt in oneliners als “Jullie zijn Christenhonden” of “Jullie zijn  aanhangers van de Anti-Christ”.

De samenleving zal lamgeslagen zijn, uitgeput en wanhopig als de bommen de woorden gaan vervangen. Maar gelukkig, beide partijen zijn erg goed in het gooien van bommen. Dat kan dus nog wel even duren.

Heel wat economischer lijkt het mij om een discussie of geprek aan te gaan in kleine kring met mensen over de vraag hoe ze met elkaar om willen gaan. in de straat, buurt, wijk of gemeente. Mensen die elkaar recht in de ogen kunnen kijken en spreken over hun idealen en wensen en niet over de niet te analyseren woorden en begrippen uit oude boeken. In plaats daarvan komen de begrippen die ieder van ons helder voor ogen staan. Onze verwachtingen van het leven.

De conclusie kan duidelijk zijn. Laat Wilders vooral in zijn eigen troebele vet gaar komen en stimuleer open contacten tussen individuen en groepen mensen. Als daaruit iets moois voortkomt, dan sluipen Wilders en de zijnen haast onhoorbaar naar ons toe, jaloers over het succes. En als we dat merken, vragen we hen er gezellig bij te komen zitten. De samenleving is lam geslagen maar er is niet eens een wonder nodig om haar weer te laten lopen. Idealistisch? Misschien, maar in elk geval vele malen realistischer en leuker dan het vastgelopen Islamdebat.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.praktischidealisme.nl

www.25xeurope.com/onderwerpen.php?1&onderwerp

www.uvt.nl/univers/nieuws/0203/34/mipa.html

www.loewak.nl/2008/03/19/idealisme-is-een-hersenziekte

www.guinnifer.wordpress.com

www.maharaj.org/blog.shtml

 

Antisemitisme?

racisme_algemeen_zoom_02.jpg

Een ex-columnist van het blad “Havana” is aangeklaagd voor antismitisme omdat hij de volgende zin schreef: ”Sinds de nazi-tijd is het niet cool om negatieve dingen te zeggen over joden. Maar soms snap ik best hoe het in 1937 zover heeft kunnen komen.”

Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet wat daaraan antisemitisch is. Dat het sinds de nazi’s niet “cool” is om negatieve dingen te zeggen over Joden, lijkt mij een waarheid als een koe. Althans, dat geldt in onze westerse wereld. En ook ik begrijp hoe het in 1937 (wat een raar jaartal, ik had liever 1933 gekozen) zover heeft komen. Dat wil zeggen, ik neem aan dat het om de Jodenvervolging gaat en na enige diepgaande studie begrijp ik het best. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur.

Ik ken de gewraakte column niet en ik vrees dat het gaat om een paar zinnen die uit hun kontekst zijn gehaald. De vraag is natuurlijk of je van mensen kunt zeggen of ze hun ondergang over zichzelf hebben afgeroepen. Daarover wil ik de volgende opmerkingen maken.

Als het erom gaat te stellen dat mensen die ondergang daadwerkelijk verdienen, dan ben ik van mening dat zoiets niet het geval is.

Als de stelling luidt dat die ondergang het “te verwachten” gevolg kan zijn van eigen levenswijze of gedrag, dan is het antwoord “ja”. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor alles wat je doet of zegt en het is goed om je van tevoren te realiseren welke gevolgen daden en woorden kunnen hebben.

Als het erom gaat te stellen dat de Joden in Duitsland hadden kunnen verwachten dat zij slachtoffer van de holocaust konden worden, dan is het antwoord opnieuw “nee’. Hun gedrag was van tijd tot tijd afwijkend van dat van andere Duitsers maar niet dermate aanstootgevend dat gewelddadige reacties te voorzien waren. Dat er eerder wel eens pogroms waren geweest, kon geen reden zijn. Duitsland liep in dat opzicht bepaald niet voorop en het antisemitisme was, bijvoorbeeld, indertijd in Frankrijk veel ranziger dan in Duitsland (dus, voor alle duidelijkheid, voorafgaand aan het naziregiem) 

De tekst van de aangeklaagde columnist vind ik dan ook nog al dunnetjes maar het antisemitische karakter ervan zal mij eerst nog moeten worden bewezen. Ik zie het niet. Dat wil overigens niet zeggen dat ik een mogelijk negatieve suggestie die er van uit kan gaan zonder meer onderschrijf.

Aan de andere kant vind ik de aanklacht behoorlijk gezocht en niet passend in een tijdsgewricht waarin de heer Wilders meent zich elke uitlating over moslims te kunnen permitteren en er nog mee wegkomt ook. Of zou het erger zijn een Jood te beledigen dan een moslim?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.villamedia.nl