Sisseltong

pentekening_de_drie_neven_op_de_uitkijk.jpg

Het zou natuurlijk niet aardig zijn om geen aandacht te besteden aan de CDA-ministers in Balkenende IV. Dat zou teveel doen denken aan Rembrandt die op zijn “Nachtwacht” teveel gewichtige heren haast onherkenbare schilderde. Bovendien: een drieluik is mooier dan een klapper.

Goed, dat wordt dan Maxime V. Na pokerface Bot mag hij ons land in het buitenland gaan vertegenwoordigen en dat is een goede keuze. De man spreekt “Sisseltong* en zo komt er dan toch weer een verband te liggen tussen Jan Peter en Harry Potter. Sissseltong is in die verhalen overigens alleen verstaanbaar en te spreken voor degenen die een band hebben met het kwaad.

Sisseltong is de taal der slangen. De Indianen noemen dat “spreken met een gespleten tong”. De taal der slangen is ook in onze westers christelijk-humanistisch samenleving al heel lang bekend. De slang is bedriegelijk en verleidt en dat is mooi. Onze internationale betrekkingen zijn grotendeels gebaseerd op list en bedrog en Maxime zal zich in dat milieu dan ook prima thuisvoelen.

Bovendien is hij misschien de enige van de Nederlandse politici die in staat is om Osama bin Laden een appel aan te bieden. Zodanig aan te bieden dat de sufferd nog hapt ook. Daarvoor is echt wel iets meer nodig dan de verleidingskunsten van een oude afgunstige koningin zoals bij Doornroosje het geval was. Maxime beheerst die kunsten allemaal. Daar komt bij dat hij historicus is.  Zijn bibliotheek is gevuld met boeken die de smoezelige paden wijzen door het land van de diplomatie.

Overigens is het wel raar dat Bot weggaat maar het CDA heeft een traditie van ontrouw ten opzichte van verdienstlijke politici. Jaap de Hoop Scheffer is indertijd ook gemakkelijk onderuitgeschefferd. Het zou me niets verbazen als Maxime de instignator is van het beentje lichten van Bot. Zijn gezicht stond in elk geval behoorlijk triomfantelijk toen hij het “goede nieuws” kon mededelen.

Met Maxime V. ben ik aan het einde gekomen van de gelijkzijdige driehoek van het kwaad in de boezem van dit kabinet. Ja zeker, dat is de plaats waar het addergebroed zich meestal ophoudt. Welke invloed deze figuur zal hebben op het uiteindelijke reilen en zeilen van het kabinet, zullen we moeten afwachten. Er liggen toch ook mooie beloftes in opgesloten.

Tot sterkte,

 Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.harrypotterfreakz.com

Klein is ook groot

aryanfest2004.jpg

Van tijd tot tijd loer ik nog wel eens in de krant van de rechts elite, Nederkrant. Daar tref ik dan weer allerlei afgrijselijke verhalen aan over het optreden van extremistisch moslims Zij worden voorgesteld als de enige vertegenwoordigers van een wereldgodsdienst. Weliswaar wordt toegegeven dat er een miljard moslims bestaan maar die zouden volgens de verhalen toch allemaal in hetzelfde schuitje zitten. De Islam roept op tot geweld, zo luidt het betoog. Allemaal schurken dus of op z’n minst…niet te vertrouwen. En als de extremisten maar een klein gedeelte uitmaken van de moslims, dan is een klein gedeelte van een miljard nog heel veel, zo is de stelling. Daarin zit enige logica.

Tijdens de Koude Oorlog kon je dat ook meemaken. Er waren echt mensen die meenden dat alle 275 miljoen Russen een soort communistische beesten waren die niets liever zouden doen dan ons op te vreten met huid en haar. Ver bezijden de waarheid en getuigend van veel gebrek aan werkelijkheidszin. Om maar een voorbeeld te geven, het percentage leden van de CP in de USSR is nooit boven de 5 procent gekomen. De rest had er geen trek in, kwam er niet aan toe of had nauwelijks door dat er zo’n partij bestond.

De gedachte zou ook steun geven aan het gevoel dat in de periode 1933-1945 alle Duitsers uit waren op het beheersen van de wereld en het verorberen van grote aantallen Joden. Tja, en “Die Weisse Rose ” dan? Nederkrant ontkent ook het bestaan van Nazi-organisaties in de VS die over zelfstandige wapenarsenalen beschikken ter grootte van een echt leger met tanks, pantserwagens en al. De vraag is hoelang het zal duren voordat zij de beschikking krijgen over kernwapens. Allemaal onzin, zo meent Nederkrant. Ze gaat met het grootste gemak voorbij aan de militaire oefeningen van White-Powerfanaten in de bergen en bossen van de VS. 

De krant keert zich overigens formeel wel tegen nationaal-socialistische denkbeelden. Ze heeft de merkwaardige opvatting opgepakt dat het nationaal-socialisme “gewoon” en vorm van socialisme is en het socialisme is bij Nederkrant een containerbegrip voor `verwerpelijk`. Dat was, hoe zit dat dan toch, overigens ook de mening van een zekere Adolf Hitler. Duizenden socialisten verdwenen in zijn kampen en kwamen er nooit meer levend uit. Ondertussen vindt de krant nationaal-scoialistische groepering, zoals de Nederlandse Volks Unie, wel aan haar kant. Daarbij gaat het dan vooral om het verblijf van niet westerse allochtonen in Nederland.

Als ik Nederkrant zou zijn, zou ik daar toch maar heel snel afstand van nemen. Hoewel, ik neem aan dat Nederkrant zo meteen gaat beweren van de NVU helemaal niet nazistisch van gedachtengoed is. Saillant detail: de partij steunt Hezbollah in Libanon `omdat ze tegen Joden vecht`! Tegelijkertijd moeten die Libanese mannetjes en vrouwtjes natuurlijk vooral in eigen land blijven. Vormen die nazi’s een bedreiging? Volgens mij altijd want hoeveel blanken zijn er in de wereld? Als de nazi’s daarvan maar een klein deel uitmaken, dan zijn het er toch nog verdomd veel.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.lonsdalenews.nl

Lange neus, rooie tong

201154361_7f143b5002_o.jpg

Nu ik ziek thuis zit, zie ik wat andere televisieprogramma’s dan anders. Vanmorgen volgde ik een discussie op de NIO over satire. Jongeren discussieerden met elkaar over de grenzen daarvan.

De opmerking van één van de jongens zal mij altijd bijblijven. “Ik stoor me nergens aan. De profeet staat ver boven al die spotternij. Hij is door de eeuwen altijd bespottelijk gemaakt maar hij kan daardoor niet worden aangeraakt.  Ik dus ook niet.” Dat heet “stevig in je geloof staan”.  Degenen die snel gekwetst zijn, staan vermoedelijk wat minder stevig in hun schoenen. Dat zou best kunnen zijn.

Daarbij kwam ook weer de cartoonrel naarboven waarover ik dan toch weer wat andere opvattingen heb. Volgens mij zijn de tekeningetjes aanleiding geweest om massa’s op te stoken door degenen die daar profijt van meenden te hebben. De vraag is: hadden de tekenaars die dingen moeten maken? Als iedereen even stevig in zijn geloof stond als die ene jongen, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest.

Sommige mensen denken dat satire een verworvenheid is van onze westerse, vrije wereld. Niets is minder waar. Vorsten hebben door de eeuwen heen het belang van de satire erkend. Aan ieder hof dat zichzelf respecteerde, was dan ook een hofnar aanwezig. Dat was geen halve gare malloot maar een belangrijke hoffunctionaris met veelal grote invloed. Vorsten waren wijs genoeg om te weten dat zij behoefte hadden aan een spiegel. iemand die hen de wereld ondersteboven liet zien. iemand die alles uit een andere invalshoek benaderde.  Dat was de taak van een hofnar.

Ook buiten het hof waren er narren. Beroemd zijn de verhalen van Tijl Uilenspiegel. Het Carnavalsfeest is altijd een andere mogelijkheid geweest om kritiek uit te oefenen. Het feest gaat tot in onpeilbare verten terug. Ook in Rome bestond een feest waar gedurende één dag de slaven meesters waren en de meesters dienaren. 

Satire ontlucht, neemt spanningen weg en laat ons breder zien. Ze bevrijdt ons van al te starre opvattingen en dat is goed. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat de satirist zijn eigen absoolute waarheid in de plaats laat komen van een andere. Dan schiet hij zijn doel voorbij en is satire veranderd in dwingelandij. Satire als een vorm van egotripperij is uit den boze. Wie als hofnar die grens overtrad, bekocht dat met onthoofding. In onze tijd verdienen de egotrippers onder de satiristen een lange neus en rooie uitgestoken tong.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.wereldgift.nl

www.stefbos.nl

Het dictaat van Beetsterzwaag

1136826109_78651.jpg

Het akkoord is er en we kunnen allemaal weer opgelucht ademhalen. We hoeven de eerstkomende vier jaar niet verder zonder kabinet. Ik was er wel een beetje benauwd voor, hoor. Toen ik die jongens in Beetsterzwaag zo vrolijk bezig zag, dacht ik: dat gaat mis. Ja, eerst is het lachen maar dan wordt het brullen. Dat zie je wel vaker. Kijk maar naar het percentage echtscheidingen.

Niks van dat alles, het vrolijke gepraat ging door en na het bubbelwater kwam Heineken op tafel. Vanwege de voorkeur voor bier verliet Wijn de politiek en tegelijkertijd bleken de jongens eruit te zijn. Dat is nou toch mooi, zou je zo zeggen. Eerlijk gezegd zijn er heel wat puntjes die ik wel zie zitten al snap ik niet waar de accijnsverhoging op sterke drank voor nodig is. Niemand die er een druppel minder om drinkt. Dus moet het een maatregel zijn ten behoeve van de schatkist en dus zijn we op dat gebied allemaal weer behoorlijk om de tuin geleid.

Wat mij wel behoorlijk steekt, is wat ik zou willen noemen “Het dictaat van Beetsterzwaag”. Ik heb het natuurlijk zo genoemd vanwege het “Dictaat van Versailles” waar Adolf Hitler altijd zo op zat te hameren omdat het doodeenvoudig ook heel onrechtvaardig was. Volgens dat dictaat had Duitsland in zijn  eentje schuld aan de Eerste Wereldoorlog en dat is naast alle buitenechtelijke affaires en Iraks massavernietigingswapens de grootste leugen in de politiek van allemaal.

Het dictaat van Beetsterzwaag houdt in dat er geen parlementair onderzoek komt naar de gang van zaken rond de deelname aan de oorlog in Irak. Nu breekt me mijn goedhollandse klomp echt. Sinds wanneer bepaalt het kabinet wat het parlement doet? Ik had in mijn naïveteit altijd het idee dat het precies andersom zou moeten zijn. Maar nee, onder leiding van tovenaar Balkenende is alles mogelijk. Het zal mij benieuwen wat er gebeurt wanneer het parlement als nog besluit dat er toch een onderzoek komt.

De bepaling dat het onderzoek er niet komt, is een voorbeeldeloze schending van de scheiding der machten. Ik vind dan ook dat politieke partijen of universiteiten maar eens buiten alle dictatoriale neigingen van Jan Peter om een onderzoek moeten instellen. Dan zal eindelijk duidelijk blijken hoe de minister-president heeft gekropen om een wit voetje in het Witte Huis te krijgen. Een opvatting die ik tot mijn grote verbazing deel met oud-premier en Jan Peters partijgenoot Dries van Agt. Deze is bij mij dan ook tot een neechen gestegen.

Het dictaat van Beetsterzwaag! We kunnen maar beter een bladzijde in de geschiedenisboeken blanco laten of zwart maken. Ons rest niets dan diepe schaamte.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.advocaat.be

www.parlement.com

Grote woorden

geen_verdeeldheid_door_partijen_maar_volkseenheid_nsb.gif

Vandaag las ik een verhaal van mijn vriend Ariel die de PvdA-voorman Ton Heerts aanduidt met de term NSB-er. Het is dus goed om even uit de doeken te doen wat een NSB-er precies is.

Een NSB-er is sowieso moeilijk onder één definitie te vangen omdat er op zijn minst twee stromingen waren binnen de NSB, de oorspronkelijke leden en de meikevers. Meikevers waren de leden die uit opportunistische overwegingen lid werden na de bezetting van Nederland door de Duitsers. Zij werden binnen de partij met laatdunkendheid beschouwd. Voor het overige waren er ook leden van de NSB die de Duitse inval juist aanpakten om hun lidmaatschap op te zeggen

NSB-ers waren mensen met grote verwachtingen van een dictatoriale of autoritaire staatsvorm. Daarbij kenden zij bijzondere eigenschappen toe aan het eigen, Nederlandse volk. Aanvankelijk was antisemitisme niet echt endemisch binnen de partij. Er waren wel racisten zoals Rost van Tonningen. Het racistische element werd gestimuleerd door de fusie met Zwart Front, een splinterpartij van Brabantse origine.

De grote meerderheid van de NSB-ers zag in de Duitse bezetting een belangrijke stap op weg naar het einddoel. In die zin waren zij landverraders, hoewel ze meestal pleitten voor een onafhankelijke Nederlandse staat.

Heeft Ton Heerts voorkeur voor een autoritaire staatsvorm en geeft hij onvoorwaardelijk voorrang aan het Nederlandse “eigen”  volk? Ik heb daarvan tot op heden nog niets gemerkt. Volgens Elsevier heeft hij de pers ingelicht over misdragingen van Nederlandse soldaten in Irak. De redacties hebben daarover verder een bericht naar buiten gebracht dat mogelijk overtrokken was. Dat valt binnen de redactionele verantwoordelijkheid.

De aanduiding van de heer Heerts als “NSB-er” lijkt mij tot op heden ver over de schreef gaan. Misschien is ze zelfs gevoelig voor een aanklacht wegens smaad. Ariel heeft zich zoals gewoonlijk weer eens te sensationeel uitgelaten. Dat alles in zijn onvermoeide strijd tegen “links” en alles wat hij daarmee in verband brengt. Een objectief-positieve houding ten opzichte van de Islam bijvoorbeeld. Dat is wel erg rechts en voor zover ik ben voorgelicht, ligt rechts dichter bij de NSB dan links.

Tot terkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 Service

www.home.zonnet.nl

nsb-artikel2.jpg

Drama

146.png

Reality tv! Er zijn echt geen gouden kooien of smerige huizen voor nodig. Soaps zijn links en rechts te vinden in het “alledaagse”. Vanmorgen waren er twee die zonder al teveel moeite aan elkaar te koppelen zijn.

Ik ben niet iemand die tot drie uur ’s nachts wacht om te kijken hoe de Amerikaanse president de handen al dan niet op elkaar krijgt. De State of the Union heb ik al enkele weken geleden zelf geschreven en iedereen kan de tekst daarvan vinden op dit blog.

Even zo goed is het vermakelijk om George Bush te zien tegen de achtergrond van Nancy Pelosi als de vreselijke Republikeinen-vampier en in confrontatie met een wat zurig kijkende Hillary Clinton. Aan de ogen van de laatste kun je de ergernis aflezen: “Man, wat bazel je nou?” lijkt zij zich af te vragen. Ondertussen doet George, die zijn hele leven lang nog nooit iets tot een goed einde bracht, zijn best overeind te blijven. Die grap van die 20 procent minder benzineverbruik was wel om te lachen. Deze president heeft de belachelijk grote terreinwagens van veel te rijke onthersende Amerikanen alleen maar gestimuleerd.

En dan was er Van Gaal. Ik maak me zelden druk over voetbal en alles wat er omheen hangt maar mijn hemel, wat een zielige vertoning! Hij had kritiek op de bondscoach en dat had niet gemogen, zo vindt de door Van Gaal e.c. opgerichte Commissie Betaald Voetbal. Wat een afgang als je eigen club je laat vallen. Nog groter is de afgang als je er dan vervolgens afscheid van neemt.

Twee mannen, twee drama’s, leuke humor om te lachen. Voetbal is oorlog en oorlog is niet leuk. Dat weten we inmiddels allemaal dankzij Georgie boy. Zonder blikken of blozen wil hij nog zo´n 21.000 jonge Amerikanen aan een spelletje Russisch roulette in de woestijn laten meedoen.

Het blijft een groot spel. Eén van de grootste schurken ter wereld, El Zawahiri (ook El Quaida)  heeft Bush uitgenodigd zijn hele leger naar Irak te sturen om het daar in de pan te laten hakken. Lijkt mij een goed idee want de Amerikanen zullen best in staat zijn om ook die boevenbende van Osama uit te roeien. Dan zijn we in één klap van twee problemen af. Wat een kletskoek van zo´n brulboei!Tweemaal moord, hartstikke leuk. En daarna wordt Van Gaal Bondscoach van Irak om de oorlog voort te zetten. Geen kritiek, want daar maken ze in dat land korte metten mee. Desnoods trekken ze letterlijk je kop van je romp* (zie `scheuren`). Is dat drama genoeg?

To tsterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

 

Service

www.wikipwedia.org  (drama)

 

De waarschuwing

jihad.jpg

haganah.png

Het is bekend. Anoniempje heet Ariel Bruéns. De achternaam zegt me niets maar de voornaam doet me denken aan een Israëlische generaal die Beiroet vermorzelde. Alles de schuld natuurlijk van de Palestijnen en hun bondgenoten.

Nu komt een pijnlijk verhaal. Niemand zal zeggen, behalve wat malloten in Iran, dat de Joden niet hebben geleden. Ik zal nooit ontkennen dat de Shoa een beproeving van de ersgte soort is geweest. Ze heeft even zo goed wel geleid tot discutabele beslissingen. Plotseling kregen de Joden alle recht van de wereld te gaan wonen in een land dat al was bewoond.

Alleen de Britten probeerden die ontwikkeling tegen te gaan. Een paar jaar lang sloten zij zelfs Joodse emigranten in op het eiland Cyprus. Met antisemitisme had dat niets te maken. Op alle mogelijke manieren probeerden zij te voorkomen dat een Joodse tsunami in Palestina tot een drama zou leiden. Maar…de wereld kon het niet meer aanzien. Joden achter prikkeldraad was onbestaanbaar geworden. En daar gingen ze.

Nadat de Joodse verzetsbeweging, Haganah, nog wat Britse militairen had afgeslacht, besloot de VN tot de stichting van de Joodse staat hoewel daar van meet af aan bedenkingen tegen bestonden. Meteen al op de eerste dag van haar bestaan, barstte de oorlog uit. Een teken aan de wand: mene, mene, tekel ufarsin.

Het zou mooi zijn als er serieuze pogingen waren ondernomen om tot overeenstemming te komen maar dat is van beide kanten hardnekkig geweigerd. Zo ontstond de weerzin, een weerzin die zich in de moslimlanden uitstrekte tot het westen dat immers “haar Joodse probleem” in het Midden Oosten had “opgelost”.  De moslimwereld zag het afschuiven van eigen schuld door de westerse wereld als een schrikbarend staaltje van arrogantie. En dat was het ook.

Deze veenbrand gevoegd bij een sluimerende competitie tussen Islam en Christendom, een onbeschaamd uitbuiten van Arabische en Perzische oliebronnen en een onverhuld steunen van schandalige regimes, zoals het Saoedische koningshuis, hebben Al Quaida ontketend.

Natuurlijk, Al Quaida bestaat uit terroristen. Dat is zeker. Ik heb Ariel B. niet nodig om dat te kunnen zien. Ik wil alleen helemaal niet door hem gewaarschuwd worden. Oplossingen zijn er te over voor het probleem maar zijn gestook hoort daar niet bij.

Tot  sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.militair.net

www.vecip.com

Triumfeminaat

zebra.jpg

Hoe krijgt ze het toch voor elkaar? Het kapsel van Hillary Clinton zit altijd even onberispelijk. Storm, kou, regen of zon, steeds zijjn er die haast klassiek kunstzinnige slagen in het haar en, niet te vergeten, de onverzettelijke oorknoppen.

Ik zie haar graag. Ze heeft een leuk koppie, ook op haar 59e. Ik maak me geen illusies. Achter het leuke koppie gaat heel wat schuil, mooie en minder mooie dingen. Maar toch, ik zie haar graag ook al is het niet meteen het type waarmee ik als “maatje” de jungle in zou willen.

President van de Vrouwlijke Staten. Waarom ook niet? Het lijkt mij persoonlijk een prachtige ontwikkeling. Het links-radicale miljonairtje zal best iets leuks kunnen doen voor de arme luizen in de brakke onderkomens van die afschuwelijk, eentonige Amerikaanse steden. Links-radicaal voor Amerikaanse begrippen natuurlijk, hè! In het beleid zal ongetwijfeld het stempel terug te vinden zijn van Bill want in huize Clinton geldt één vaste stelregel: even napraten op het kussen en tussen de lakens.

Nog spannender vind ik de situatie die gaat ontstaan als Hillary daadwerkelijk president wordt. In de VS een vrouw aan het roer, in Duitsland Angela Merkel en in Frankrijk de vrouw met de merkwaardige combinatie Présidente Royale. Een drievrouwschap dat een belangrijk deel van de wereld bestuurt. Dat zal toch tot iets moeten leiden dat alle feministische hartjes sneller doet kloppen!

Echt, het lijkt mij heel boeiend om te zien hoe zoiets gaat. Eerlijk gezegd denk ik dat de drie vrouwen netzo zullen handelen als hun manlijke voorgangers. Alleen de presentatie en hier en daar een accentje zal anders zijn maar…ik wacht vol verwachting af. Ze kunnen mij geen groter plezier doen dan een globaal triumfeminaat: Hillary, Ségolène en Angela.  Wauw! Drie is een magisch getal.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.stefbos.nl

www.elsevier.nl

www.tawiza.nl

Published in: on 22 januari 2007 at 8:54  Geef een reactie  

De zweep erover

zweep.jpg

In het Britse parlement kent iedere fractie een tweedeling. Er zijn front- en backbenchers. De frontbenchers ondersteunen de officiële partijlijn. Bij de regeringspartij is dat dus de koers van het kabinet. De backbenchers zijn de bewakers van de ideologie. Zij staan kritisch tegenover de officiële koers van de fractie. De leiding van de backbenchers is in handen van de Chief Whip, de hoofdzweep. Hij voert de backbenchers aan in hun kritiek en maakt daarmee zelfs kans op het premierschap.

De Chief Whip is in Groot-Brittannië echt een begrip. In het verleden was er zelfs een sigarettenmerk dat die naam droeg. In Nederland en ook in Duitsland kennen we dat niet. Daar heerst de fractiediscipline, in wezen een absoluut ondemocratisch verschijnsel aangezien volksvertegenworodigers op persoonlijke titel worden gekozen. Zij zweren of beloven zelfs hun functie uit te oefenen “zonder last of ruggespraak”. De fractiediscipline is in wezen daarmee strijdig.

De vraag is wie de functie van de zweep moet uitoefenen als er zo weinig kritische geluiden uit de fractie naar buiten komen. De aangewezen instantie daarvoor is de pers maar die laat het de laatste jaren veelal lelijk afweten. Veel journalisten schrijven uitsluitend brave stukjes over voornemens, plannen, nota”s en notities en ze durven niet eens achter de coulissen te loeren. Daarmee verlagen ze zichzelf tot verlengstuk van voorlichters en zegslieden.

Ja, dan krijg volksvertegenwoordigers die klagen dat ze het zo druk hebben, zich voortdurend het vuur uit de sloffen lopen en ga zo maar door. Volksvertegenwoordigers ook die zelden of nooit onder het volk komen omdat ze druk doende zijn half begrepen documenten door te ploeteren.

Ik zou zeggen, journalisten, de zweep erover. Gun de mensen op het pluche geen rust en volg ze hinderlijk kritisch. Ga niet, bij wijze van alternatief, onderbuikgevoelens “uit den volke optekenen” als sensationele berichtgeving. Dat leidt tot niets. Nee, bij de politici en bestuurders moet je zijn. En politici…als het ergens jeukt, krabbel dan nog maar eens achter het oor bij de gedachte aan de fractiediscipline.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.parlement.com

www.debatforums.net

Published in: on 21 januari 2007 at 10:29  Comments (5)  

Obsessie rond de Koran

agressie2.jpg

Wat is een obsessie? Volgens mij is dat een zelf gefabriceerd beeld van een begrip dat in werkelijkheid iets anders is. Je kunt geobsedeerd zijn door een vrouw die je dan allerlei eigenschappen toedicht die ze niet bezit. Ze wordt een droombeeld, een ideaalbeeld de vrouw die in alles precies met jouw eigen wensen overeenkomt. De desillusie zit achter de volgende deur.

Dat pakt altijd negatief uit. Je gaat achter zo’n vrouw aanhollen (oei grote fout), staat voor haar deur te wachten (fouter), probeert alles van haar te weten te komen (helemaal mis), gaat haar middenin de nacht bellen (echt ziek) en voor je het weet ben je een stalker (bijna gek). Straat-, buurt en stadverbod! En dat terwijl je (namaak)liefde zo groot was!

Een obsessie kan ook echt van meet af aan negatief zijn. Zo is er op wordpress.com, mijn digitale huismeester zal ik maar zeggen, een auteur actief die te laf is om zijn gezicht en naam te laten zien. Hij doet niet anders dan dagelijks gehakt maken van Islam en moslims. Hij ziet daarin de grootste ellende en bedreigingen van de wereld gecombineerd.

Natuurlijk, op een log mag je overdrijven, spotten en zelfs schelden, bij tijd en wijle. Het wordt ernstiger als je je eigen obsessies gaat verkondigen als de enige waarheid. Dan lijk je op Osama bin Laden.

Dat is gevaarlijk. Door elke zinswending uit de koran zo uit te leggen dat ze past in het zieke beeld dat je zelf hebt gefabriceerd, maak je jezelf tot een gevaarlijk en ongewenst fenomeen. Je woelt in negatieve gevoelens en doet een beroep op het allerlaagste in mensen. Dat is nu niet bepaald waarop deze samenleving zit te wachten. Het was ook de grote vergissing van Theo van Gogh en Hirsi Ali. De één is dood, de ander heeft asiel gevonden in de VS.

Het zogenaamde waarschuwen voor de spookbeelden die je zelf hebt opgeroepen, zou op een goede dag moeten stoppen. Je zou zelf moeten inzien dat het niet zo verder kan. Zelfs als je lijdt aan de meest verschrikkelijke atheïstische grootheidswaanzin, dan nog zou je over de benodigde zelfdiscipline moeten beschikken. “Politiek incorrect” is goed maar op den duur wordt het incorrecte politiek.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.morpheus-emotionele-bevrijding.com

Published in: on 16 januari 2007 at 9:10  Comments (4)