Zak van Irak

Vandaag las ik een artikel in de meest volkse krant van Nederland waarin de schrijfster zich beklaagt over de PvdA en haar sociaal-democratische gehalte. In sommige opzichten had zij gelijk in andere was ik het niet met haar eens. Een partij is niet een plek waar je je thuisvoelt. Het is een gemeubileerd appartement waarvan de meubels je aanstaan maar misschien staan ze wel op de verkeerde plaats. Mogelijk zou er ook best eens iets weg kunnen.  Het betekent dat je je handen uit de mouwen moet steken.Maar goed.

Eén van de bezwaren die zij tegen de partij heeft het de manier waarop is afgezien van een onderzoek naar de redenen voor deelname aan de oorlog (of vredesmissie)  tegen Irak. Ja, inderdaad, het was mooi geweest als zo’n onderzoek er was gekomen. WEat mij betreft is het daarvoor nu al lang te laat.

De halstarrige weigering van Balkenende maakt zo’n onderzoek volslagen overbodig. Als er niets te verbergen zou zijn, zou er ook geen reden zijn om zo onverzettelijk te zijn in de weigering. Nederland is dus gewoon “verkocht” aan Bush en heeft op een smerige manier gehoereerd met Bush. Dat mens van Babyl;on was er niets bij. Anders kan ik het niet zien. Als klap op de vuurpijl moesten we nog die godvergeten straaljager van hem aanschaffen ook. Het is godgeklaagd maar met klagen tegen God heeft Balkenende meer ervaring dan ik, vrees ik. 

De weigering om het onderzoek door te laten gaan is in mijn ogen een soort terreur. Het is overduidelijk, wat mij betreft is Jan Peter niet meer dan de grootste “Zak van Irak”. Het gevolg zal zijn dat hij (politieke) zelfmoord pleegt en dat in combinatie met zijn terreur brengt hem op een niveau dat ze in Irak heel goed kennen. Misschien zou het aardig zijn om eens met een paar schoenen te gaan gooien. Dat is volgens Bush een blijk van democratie. Als aanhanger van de PvdA kun je er weer niet voor zijn want het heeft met sociaal weinig te maken.

De manier waarop Nederlanders in de kwestie Irak zijn “genaaid” maakt een politieke explosievengordel bij de eerstvolgende verkiezingen niet meer dan een zuiver democratische reactie. Van het CDA blijven alleen nog splinters over. Dat biedt grote kansden aan de sociaal-democratie. Godzijdank, als ik me dan maar niet weer paars hoef te ergeren. De terreur van het poldermodel is net zo moeilijk te verdragen als die van een wat blasé-achtige Christen. 

Polderen leidt tot snelle beloften omdat het een manier is om nog een eigen gezicht te laten zien. Eén van de andere bezwaren van de schrijfster was het achterwege blijven van een veel goedkopere kinderopvang. Ja, dat is een ingewikkelde zaak maar eigenlijk ben ik het met haar ééns. Een herhaaldelijk gedane belofte moet je gestand doen.

Persoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van gratis kinderopvang en van al die vrouwenemancipatie met steunkousen maar beloften moet je nakomen. dat vind ik wel. Ja, dat betekent dus dat je altijd heel goed moet nadenken voordat je iets belooft. Overigens zit een goede vriendin van me vandaag te blokken op een antwoordstuk in de Volkskrant. Ik kijk daar met veel belangstelling naar uit. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.paulvermast.nl/wp/archives/837

www.hyves.nl/redirect/%7C6%7C%7C1831435%7C%7

www.elsevier.nl/web/Artikel.htm?contentid=217636

www.denieuwereporter.nl/?p=1203

www.aol.nl/nieuws/story/VVD-senatoren-steunen-onderzoek-Irak/7233594/index.html

www.nu.nl/algemeen/1455270/vvd-flirt-met-onderzoek-irak.html

www.volkskrantblog.nl/bericht/116865

www.youtube.com/watch?v=DmXoMynM_Xs

Referendum en achterlijke cultuur

Nou, op dinsdagavond barstte er weer heel wat mondigheid los. Mondigheid wil in onze westerse samenleving zeggen dat je je mening geeft zonder ergens verstand van te hebben. Dat is een erfenis van de zestiger jaren. Die periode heeft helaas weinig wijsheid maar wel veel geschreeuw opgeleverd.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer stelt zich op tegen een referendum over het voorliggende verdrag voor de EU. Is dat verstandig? Ze had toch beloofd een referendum te steunen? Dat was een handige belofte met de verkiezingen in ’t zicht. Maar alleen al die opvatting maakt duidelijk hoe het kiezersvolk denkt. “Ze willen een referendum, goed zo! (Stilletjes: dan kunnen we weer tegenstemmen!) ” In werkelijkheid luidt de vraag natuurlijk `Willen we verder met Europa?` Wie ook maar even de moeite neemt, kan alleen maar zeggen `ja`. De volgende vraag is `Hebben we daarvoor een verdrag nodig?` Het antwoord kan opnieuw `ja`luiden. De laatste vraag moet zijn  `en is het nuttig daarover een referendum te houden?´` Het antwoord luidt dan gewoon `nee´want daarvoor is de zaak veel te ingewikkeld.

Die gedachtengang maakt duidelijk dat de stellingname van de PvdA niet erg handig was. Het zou de partij geen windeieren hebben gelegd als ze vóór een referendum had gestemd. Het kabinet was gevallen en er zouden nieuwe verkiezingen zijn gekomen met de PvdA als grote winnaar. In de ogen van de kiezer zouden de sociaaldemocraten uit de bus zijn gekomen als de kampioenen van het referendum. Ja, want verder denkt het volkje niet.

Even zo goed zou het de PvdA gesierd hebben om voor een referendum te stemmen, al was het allen maar om niet altijd te buigen voor de dwang van het CDA. Want ook het Irak-onderzoek wordt ons om die reden door de neus geboord en dat is niet goed. Niet voor de PvdA en niet voor de geloofwaardigheid van de politiek in haar geheel.  

Hoe bekrompen en achterlijk het kiesvolk soms denkt, blijkt uit een andere beweging van de laatste dagen. Op het net is de organisatie SIOE erg in de belangstelling gekomen. Deze wil `een eind maken aan de Islamisering van Europa´.

Is die dan aan de gang? Als je de geschriften van deze beweging moet geloven wel. De aanhangers ervan slepen hapsnap geschriften en uitspraken van politici uit diverse richtingen bij elkaar en leggen niet-bestaande verbanden om aan te tonen dat Europa over 50 jaar niet meer te onderscheiden zal zijn van Saoedi Arabie. Althans, die suggestie wordt gewekt. 

Onder het mom van `niet politiek correcte beweging´ presenteert ze zich in feite als een half nazistische organisatie op basis van oneliners. En ja hoor groepen ouderen en jongeren storten zich blindelings in dit heilloze avontuur. Een blijk van achterlijke cultuur, een achterlijkheid die voortkomt uit de jarenlang gesuggereerde en aangeprate mondigheid. Het is de achterlijkheid van de matig ontwikkelde dorpsbevolking die de grote stad ziet oprukken.

Echte mondigheid komt voort uit het vermogen om argumenten tegen elkaar af te wegen, het overzicht over ontwikkelingen te verwerven en de vaardigheid om tot een intelligente discussie te komen. Wie de teksten op de site van SIOE leest, begrijpt onmiddellijk dat daarvan geen sprake is.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.billykogu.nl

www.gebladerte.nl

www.gatago.org/be

www.frontpage.fok.nl

www.maghreb.nl

www.lucaswashier.nl