Antisemitisme?

racisme_algemeen_zoom_02.jpg

Een ex-columnist van het blad “Havana” is aangeklaagd voor antismitisme omdat hij de volgende zin schreef: ”Sinds de nazi-tijd is het niet cool om negatieve dingen te zeggen over joden. Maar soms snap ik best hoe het in 1937 zover heeft kunnen komen.”

Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet wat daaraan antisemitisch is. Dat het sinds de nazi’s niet “cool” is om negatieve dingen te zeggen over Joden, lijkt mij een waarheid als een koe. Althans, dat geldt in onze westerse wereld. En ook ik begrijp hoe het in 1937 (wat een raar jaartal, ik had liever 1933 gekozen) zover heeft komen. Dat wil zeggen, ik neem aan dat het om de Jodenvervolging gaat en na enige diepgaande studie begrijp ik het best. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur.

Ik ken de gewraakte column niet en ik vrees dat het gaat om een paar zinnen die uit hun kontekst zijn gehaald. De vraag is natuurlijk of je van mensen kunt zeggen of ze hun ondergang over zichzelf hebben afgeroepen. Daarover wil ik de volgende opmerkingen maken.

Als het erom gaat te stellen dat mensen die ondergang daadwerkelijk verdienen, dan ben ik van mening dat zoiets niet het geval is.

Als de stelling luidt dat die ondergang het “te verwachten” gevolg kan zijn van eigen levenswijze of gedrag, dan is het antwoord “ja”. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor alles wat je doet of zegt en het is goed om je van tevoren te realiseren welke gevolgen daden en woorden kunnen hebben.

Als het erom gaat te stellen dat de Joden in Duitsland hadden kunnen verwachten dat zij slachtoffer van de holocaust konden worden, dan is het antwoord opnieuw “nee’. Hun gedrag was van tijd tot tijd afwijkend van dat van andere Duitsers maar niet dermate aanstootgevend dat gewelddadige reacties te voorzien waren. Dat er eerder wel eens pogroms waren geweest, kon geen reden zijn. Duitsland liep in dat opzicht bepaald niet voorop en het antisemitisme was, bijvoorbeeld, indertijd in Frankrijk veel ranziger dan in Duitsland (dus, voor alle duidelijkheid, voorafgaand aan het naziregiem) 

De tekst van de aangeklaagde columnist vind ik dan ook nog al dunnetjes maar het antisemitische karakter ervan zal mij eerst nog moeten worden bewezen. Ik zie het niet. Dat wil overigens niet zeggen dat ik een mogelijk negatieve suggestie die er van uit kan gaan zonder meer onderschrijf.

Aan de andere kant vind ik de aanklacht behoorlijk gezocht en niet passend in een tijdsgewricht waarin de heer Wilders meent zich elke uitlating over moslims te kunnen permitteren en er nog mee wegkomt ook. Of zou het erger zijn een Jood te beledigen dan een moslim?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.villamedia.nl