Kwartjes willen een dubbeltje zijn

“Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”, het is een beroemde liedtekst die inhoudelijk veel mensen heeft gegrepen maar historisch nog nooit heeft geklopt. Er zijn teveel voorbeelden van het tegendeel en menig dubbeltje werd op den duur zelfs een euro.

Wel zijn er tijden geweest waarin het moeilijker of juist gemakkelijker was om aan die zogenaamde verticale mobiliteit deel te nemen. Onze eigen tijd is weer één van de moeilijker perioden. Klassen en standen raken steeds meer verneefd met elkaar en dichtgetimmerd.

Een beweging in omgekeerde richting is aanmerkelijk gemakkelijker, zelfs als je die vrijwillig wilt maken. Dat gelt bijvoorbeeld voor SP politici. Zij leveren de helft van hun vergoeding of salaris in ten bate van de partijkas. Eigenlijk niet zo’n slechte gedachte al zegt het weinig over de uiteindelijke loyaliteit. Wie zich later beklaagt, had beter moeten opletten. Wie nieuwe regels wil, moet dat op het partijcongres te berde brengen. 

En wat schetst mijn verbazing: Guusje Geluk wil het allemaal onmogelijk maken. Ze wil dat de overheid er niet meer aan meewerkt. Daar openbaart zich haar waarlijk Stalinistische inborst die ongebreidelde inmenging in andermans zaken toelaat. Daar ga je met je vrijheid van vereniging!  

Eerlijk gezegd zou ik er geen bezwaar tegen hebben als een aantal manlijke veertigers vandaag besluit een vereniging op te richten voor manlijke, heteroseksuele veertigers zonder geloof maar met een kale kop en zonder handicap maar wel met blauwe ogen uit de Randstad. Ik zou en kan er geen lid van worden maar dat doet niet ter zake. De overheid heeft zo’n club doodeenvoudig te respecteren.

De SP-leden zijn mans en vrouws genoeg om zelf te bepalen of ze zich aan de partijregels kunnen houden, denk ik. Als ze dat niet eens kunnen, horen ze al helemaal niet in de politiek thuis. Ik ben geen lid van de SP hoewel de partij geregeld goede standpunten inneemt. Ook als niet-lid zullen ze mij aan hun zijde vinden als iemand knaagt aan hun autonomie. Dat is pas wederrechtelijke vrijheidsberoving. Als kwartjes graag een dubbeltje willen zijn omdat het past bij hun overtuiging, dan moeten ze dat vooral doen. Wie die overtuiging mist, moet een andere muntsoort opzoeken.   

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com  

 Service

www..deds.nl/~quip/freedomnl.html

www.animalfreedom.org

www.fortliberty.org

www.denieuwereporter.n

www.geenstijl.nl

www.fok.nl

www.hiddenwolf.org

Het misverstand regeert

misverstand.jpg

Mijn goede vriendin Anneke van Ammelrooy die ik nog ken uit de tijd dat ze bij het tijdschrift De Zaak werkte, was vrijdag vanuit Bagdad op tv. Samen met haar irakese man is zij jaren geleden naar Irak vertrokken om na het aftreden van Saddam Hoessein een nieuw Irak op te bouwen. Ze geeft sindsdien leiding aan de enige onafhankelijke krant in het land.

Ja, ik zag destijds de tragiek al hangen maar wat moet je tegen iemand zeggen die je respecteert? Herhalen dat ze het verkeerd ziet? Vrijdag zei ze letterlijk: “Als ik kon, kwam ik  naar Nederland terug.” Ze is er inmiddel van overtuigd dat Irak een verloren zaak is maar haar man wil nog blijven. Maar ja, een groot deel van de Iraki’s vindt dat alles onder Saddam beter was. Dat is pas echt resultaat als je democratie komt brengen. Het misverstand dat je van uit den vreemde zoiets tot stand kan brengen, woekert nog even voort.

Ronald Duck en Guusje Geluk deden ook mee aan de regering van het misverstand. Het was een heel gesnater in de Hofvijver. Ronald wil de examentermen niet aanscherpen omdat jongeren dan wel eens een jaar extra op school zouden moeten zitten. Ik vraag me dan af of dat erg is. Heeft niet ieder mens recht op een tweede kans? Ook om een vak te beheersen dat hem of haar niet ligt? Na een extra jaar proberen, kunnen de leerkrachten altijd nog besluiten een leerling te laten slagen ook al zijn de resultaten niet helemaal goed. Ja zeker, de leerkrachten. Die mensen kunnen heus wel wat en zo’n beroep op hun oordelend vermogen verhoogt meteen de status van het vak.

Guusje wil met een nieuwe verwijzing naar de positieve discriminatie allerlei groepen versneld een plek laten krijgen in het ambtenarencorps. Positief maar het blijft discrminatie en dus zal een deel van de bevolking zich tekort gedaan voelen en dus lopen de spanningen tussen bevolkingsgroepen alleen maar op.

Ronald en Guusje zijn ongeduldig en lijden daardoor onder een ernstig misverstand. Zij denken dat er spoed is bij maatschappelijke ontwikkelingen. Ronald denkt dat de school er alleen maar is om jongeren zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Dat is natuurlijk niet waar. De school helpt jongeren mens te worden zodat  zij zelfstandig in staat zijn een passend beroep te vinden.

Guusje lijdt aan bijziendheid die ertoe leidt dat zij haar neusgaten ziet als de opening naar een groter geluk.

Er was nog een misverstand, deze week. De Volkskrant kopte dat Paarlberg de dupe was van Neelie Kroes. Nou is Neelie geen katje om zonder handschoenen aan te pakken maar Paarlberg heeft zijn verliezen toch echt aan zijn eigen hebberigheid te danken. Om de Europese Commissaris daar nu ook weer te schuld van te geven…

Op de vensters van een restaurant in het Duitse stadje Bitburg (ja, inderdaad, het stadje waar Ronald Reagan ooit een begraafplaats bezocht waar heel wat SS-ers liggen en ook de stad van “Bitte, ein Bit”. ) staat geschreven “Hasst is der feind des Genusses”= Haast is de vijand van het genieten”. Alles is minder waar. Uit haast komen misverstanden voort en uit misverstanden tijdgebrek dat weer tot haast leidt. Door haast zien mensen de details en de kleine essenties niet meer, koersen ze op grote lijnen en walsen ze juist de gevoeligheden plat. Het misverstand regeert, soms in combinatie met onverstand. Verstand staat voor een gesloten deur.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

http://www.good-life.blogs.com

www.bright.nl

www.hoegin.blogspot.com

www.dagelijksegedachte.net

www.cphaast.nl

www.jeetjemina.web-log.nl