Prijsvechter en de ongeloofwaardigheid

klikhier.gifklikhier.gifklikhier.gifklikhier.gif

Zijn prijsvechters ongeloofwaardig? Natuurlijk, elke ondernemer probeert er in de poel van de concurrentie zo groot en rijk mogelijk uit te komen. In dat verband zijn ook de lage prijzen van de Aldi meer een middel dan een doel. Dat blijkt al uit de superdeluxe supermarkten die het concern opent in verscheidene grote steden. Alleen toegankelijk voor mensen met een vette portemonnee.

Maar ja, dat is het wezen van het particuliere bedrijfsleven. Ook in mijn gemeente is een Aldi, nog wel. Het bedrijf vestigde zich ruim anderhalf jaar geleden in een pand dat daarvoor niet was bestemd. De gemeentelijke overheid heeft dat van meet af aan duidelijk gemaakt. Dat neemt niet weg dat de prijsvechter in de afgelopen maanden een belangrijke geruststelling was voor menige portemonnee. Zeker, er kwamen niet alleen mensen met weinig geld. Het aantal SUV’s op de parkeerplaats en andere bolides maakte dat duidelijk. Even zo goed is de winkel van groot maatschappelijk  en sociaal-economisch belang.

De gemeente gedoogde maar ging ook in de aanval. Het pand was niet geschikt, de locatie verkeerd gekozen en het was een onveilige omgeving. Dat laatste argument slaat altijd in als een bom maar is tegelijkertijd heel discutabel. Om te beginnen zijn er in de afgelopen periode geen ongelukken ter plekke gebeurd.

Bovendien creëert de gemeente zelf locaties waarvan de veiligheid op z’n zachtst gezegd te betwijfelen valt. Vlak bij mijn huis is ze bezig een dertigkilometerzone in te richten. Tot voor kort was er een normale rijbaan en een dubbel fietspad. Nu mogen er in zo’n zone geen fietspaden zijn en bovendien wordt de rijbaan versmald. De weggebruikers worden daardoor allemaal tot meer alert gedrag “gedwongen”. Behalve de jongetjes aan wie veel te vroeg een rijbewijs is afgegeven natuurlijk. Kennelijk geldt het argument van “alert zijn” niet voor de omgeving van de Aldi. Daar is het de bedoeling dat iedereen met oogkleppen op of een wazige blik in de ogen over straat dweilt.

Een tweede argument tegen de vestiging van de prijsvechter was de onveiligheid vanwege de bedrijfsmatige omgeving. De kans bestaat dat er een wolk giftig gas uit een bedrijf ontsnapt en dan is zo’n supermarkt moeilijk te evacueren. Maar hoevaak gebeurt zoiets eigenlijk? Het is net als met de angst voor exploderende LPG-stations: het gebeurt nooit maar het lijkt een groot risico.

De beslissing die nu is gevallen om de Aldi aan het eind van de maand te sluiten, berust dan ook op formalistisch geregel. Dat geldt te meer in een gemeente waar de wethouder van sociale zaken zijn best doet om de minima over voldoende middelen te laten beschikken. Daarmee wil hij de schande van de voedselbank overbodig maken. Een mooi initiatief maar…waar moeten de minima nu hun boodschappen doen? Bij de oppermachtige lokale keten van supermarkten? De gemeente laadt de verdenking op zich, ik zeg niet dat het zo is, de oren teveel te hebben laten hangen naar de heer Hoogvliet. Ja, dat zal de publieke opinie zijn. Er is echt niet veel voorstellingsvermogen voor nodig om dat te weten.

Hoe je het ook bekijkt, de tegenstrijdigheden zijn duidelijk en de overheid, die landelijk en lokaal toch al met een vertrouwensprobleem kampt, heeft het zichzelf niet gemakkelijker gemaakt. Het zou heel fatsoenlijk zijn als zij onverwijld samen met de Aldi naar een nieuwe locatie zocht zodat het sociale aspect van de prijsvechter in de gemeente aanwezig blijft. Totdat die nieuwe locatie is gevonden, zou de prijsvechter dan op de oude plek gedoogd kunnen worden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com