Twilight zone

Op één van mijn andere weblogs, www.mythologie.wordpress.com , schrijf ik een fantasyverhaal. Wie de inhoud ervan willeren kennen, moet er maar eens gaan kijken. Hier noem ik het omdat op mijn blog “Meer van Galilea” inmiddels 196 reacties zijn gekomen. Een groot deel is afkomstig van mensen die teleurgesteld zijn in hun ooit beleden christelijke geloof en die daaruit de conclusie hebben getrokken dat de geestelijke wereld onzin is.

Dat vind ik jammer. Tegen wil en dank word ik nu in de rol van “verdediger van het Christendom” gedrongen. Niet omdat het Christelijk geloof mij zo na aan het hart ligt maar omdat ik het standpunt verdedig dat er “meer” is. In de ogen van sommige reageerders moet ik wel een orthodox Calvinist lijken.

Nu kan mij dat niet zoveel schelen. Wat ik wel belangrijk vind, is de stelling dat een deel van onze omgeving wordt ingenomen door “iets” dat niet mathematisch of wetenschappelijk waarneembaar is. Er zijn twee belangrijke redenen die mij tot die overtuiging brengen. In de eerste plaats is alleen de aannemelijkheid van zo’n geestelijke wereld uitdagend genoeg om ongebreidelde fantasie te laten leven. Die fantasie is weer de bron van humor, wetenschap, liefde en veel meer mooie dingen in het leven. Ook seksualiteit kan uitsluitend bestaan bij de aanwezigheid van onbegrensde fantasie, al maakt lang niet iedereen daar dan gebruik van. 

In de tweede plaats is het belangrijk om iets aan te nemen voor waar zonder dat daarvoor het “wetenschappelijk”bewijs bestaat. Iets “voor waar aannemen” vereist “vertrouwen”, het vertrouwen dat het zo zal zijn. Die hoge vorm van vertrouwen is de bakermat van het gewone vertrouwen dat mensen al dan niet in elkaar hebben. Het is ook niet te verwarren met goedgelovigheid. Echt vertrouwen bestaat op grond van een zekere waarneming ook al is die niet in cijfers en metingen uit te drukken.

Ongebreidelde fantasie vormt dan ook de basis voor wetenschappelijke vindingen. Alles wat de mens kan bedenken, kan ook bestaan. Dat heeft de geschiedenis aangetoond. De vraag of zo’n gedachtenspinsel een rol gaat spelen in het dagelijks leven van mensen is afhankelijk van behoeften en technische mogelijkheden of ontdekkingen. De deuren van de tempel van Jeruzalem werden met behulp van een stoommachine geopend en gesloten maar in geen enkel ander opzicht pasten de Joden het principe toe: omdat zij er geen behoefte aan hadden.

Nu weten wij geen van allen wat mensen in de toekomst nog gaan bedenken. Daarbij zullen vermoedelijk dingen zijn die nu niet eens in onze hersenen opkomen. Ze liggen op dit moment nog buiten de grenzen van ons menselijk bewustzijn maar kruipen er op een goed moment in. Of niet en dan blijven zij voorgoed buiten onze invloedssfeer. Erg is dat niet maar het is wel een aannemelijke mogelijkheid.

Misschien, heel misschien lichten wetenschappers binnenkort een tipje van de lsuier op. Kortgeleden slaagden zij erin een planeet te fotograferen in een ander zonnestelsel. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Misschien blijken de levende wezens op deze planeet totaal andere toepassingen te heben ontwikkeld uit stoffen en materialen dan wij. Misschien heben zij ontdekt hoe je met zilverpapier kanker kan bestrijden. gewoon door een andere kijk op de zaken, gewoon doordat ze andere zintuigen hebben. Of omdat hun hersens op een andere manier in elkaar zijn gewikkeld of omdat ze helemaal geen hersens hebben.

Wie niet bereid is aan te nemen dat het onmogelijke mogelijk is, maakt de mens hersendood. Daarom, en daarom vooral, zouden politici veel meer moeten werken aan hun eigen fantasie en aan die van jeugd en jongeren. Dat zou het vertrouwen en de hoop doen toenemen en omdat er zoveel wonderlijks te ontdekken valt, misschien zelfs de liefde. Vertrouwen, hoop en liefde, het grenst aan fantasie. Een fantasie die zelfs bij de agnost bestaat in zijn zaligmakende geloof in de toekomst  maar eigenlijk is hij of zij een idioot.

Het geloof in de toekomst is een geloof in iets dat niet bestaat, nooit heeft bestaan en nooit zal bestaan omdat het altijd anders zal zijn dan je denkt. Een bewijs voor de toekomst is niet te geven en al helemaal niet volgens de “wetenschappelijke”en zintuigelijke methode. De toekomst: is niet meer dan een abstracte projectie van het heden en verleden. Niet te vatten in cijfers en bewijzen want niemand weet of er zelfs maar een schim van een toekomst zal zijn. Maar wie erin gelooft, gelooft in het onmogelijke en dat is mooi

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.fantasiefotos.nl

www.myhomeplanet.nl/Fantasie1.html

www.nl.shvoong.com/books/science-fiction

www.libertarian.nl/NL/archives/001802.php

www.fairyfantasy.nl

www.hyves.com

 

Kommer en de witte kerst (5)

spiraal.jpg

De officier van het Leger des Heils komt net de deur uit als ik bij Kommer’s huis arriveer. ” God’s own Army”  bij onze grote ” niet gelovige”? Verbijsterd zie ik hoe de vrouw in haar donkerblauwe en rode pakje langs het besneeuwde pad verdwijnt. Iets te strak maar toch elegant.

Voor het Leger des Heils heb ik wel een zwak plekje maar hoe zit dat met Kommer? Kan die zich wel heenzetten over de ” sprookjes”  van het geloof? Ik hoef niet zolang op een antwoord te wachten want Kommer doet de voordeur wat verder open en roept mij al wat welkomstwoorden toe. Tenminste, zo klinkt het.

” Bekeerd?”  vraag ik meteen op de man af terwijl ik de sneeuw van mijn schoenen stamp  en mijn hoed op de hoedenplank boven de kapstok deponeer. Kommer glimlacht. “Ik doe elk jaar iets voor de dak- en thuislozen via het Leger des Heils”, zegt hij. ” Maar vraag me niet naar de details want ik maak geen reclame voor mezelf. Ik ben niet meer in de praktische politiek.”

Ik ben tevreden. Kommer weet nog wat het woord ” sponsoring”  inhoudt: betalen zonder te verhalen. Wie in ruil voor geld zijn of haar naam op T-shirts en billboards laat zetten doet niet aan sponsoring maar aan duurbetaalde reclame. Maar ja, dat zijn principes en principes zijn niet meer van deze tijd. Alleen het geloof in de eigen naam telt nog.

” Je denkt natuurlijk dat ik helemaal nergens in geloof maar dat is niet zo hoor”, stelt hij mij gerust terwijl we de studeerkamer binnenwandelen. ” En ook niet alleen in Berenburg”, vervolgt hij terwijl hij de fles nog maar eens tevoorschijn haalt. ” Ooit heb je er wel eens iets over gezegd”, begin ik, terwijl ik me nadenkend achter mijn oren krab alsof dat mijn geheugen op gang moet brengen. ” Je gelooft dat alles mogelijk is, zo zei je dat volgens mij.” Kommer schenkt de glazen in en schiet in de lach. ” Je kunt wel merken dat je een stuk jonger bent dan ik, je geheugen is in elk geval nog niet stil blijven staan.” Verbaasd neem ik mijn eerste slok van die ochtend. ” Het uwe toch ook niet?”  Kommer vlijt zich neer op zijn relaxfauteuil. ” Nee, zeker niet en daarom weet ik dat je gelijk hebt. Het hoogtepunt van mijn geloof is trouwens Kerstmis. Ik geloof onvoorwaardelijk in de Onbevlekte Ontvangenis. Als dat wonder mogelijk is, dan is alles mogelijk. Het is prachtig om daarin te geloven, weet je. Je krijgt dan te maken met het wonder van het wonder.” 

Een beetje uit het veld geslagen zet ik mijn glas neer en haastig noteer ik zijn uitspraken. ” Het wonder van het wonder”, herhaal ik langzaam. ” En wat mag dat dan wel zijn?” Kommer buigt zich naarvoren en trekt een ernstig maar vrolijk gezicht. ” Als je in een wonder gelooft, ga je het leven positiever en vrolijker zien en dat is het wonder van het wonder. Het is toch een wonder dat zo’n geloof je karakter zo kan beinvloeden?”

Een nadenkertje maar daarin is Kommer sterk. ” Zo’n optimistische kijk op het leven is belangrijk als je politicus bent. Je moet in iets goeds geloven, anders leid je de samenleving nergens naartoe”, gaat hij verder. ” En het brengt me er meer ook toe om alles wat ik doe voor dak- en thuislozen in de wintermaanden niet te zien als een kostenpost maar als nijn grootste kerstcadeau. Het geeft me een goed gevoel, dat ik zoiets kan doen in volle tevredenheid, zonder bijgedachten.”

Kommer leunt weer naar achteren in zijn stoel en neemt een stevige slok. ” Dat is nu inderdaad een beetje anders dan in mijn tijd als Kamerlid. Toen had ik bijna altijd bijgedachten. Het is een wonder dat ze me niet van het rechte spoor hebben afgeleid.”

Mijn vingers staan krom van het schrijven als ik De voordeur weer uitloop en mijn hoofd zit vol ideeen en gedachten. Bij mijn woorden” Prettige kerstdagen en een goed jaareinde”, hoor ik mezelf alleen maar een beetje mompelen. Wie denkt, kan niet schreeuwen. Geen wonder.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.hellighart.nl

www.jorieken.nl

www.apologetique.org

www.hetzoutvat.nl/wonderen.html

www.janpauls.blogspot.com

www.eencursusinwonderen.blogspot.com 

www.mythologie.wordpress.com