Sisseltong

pentekening_de_drie_neven_op_de_uitkijk.jpg

Het zou natuurlijk niet aardig zijn om geen aandacht te besteden aan de CDA-ministers in Balkenende IV. Dat zou teveel doen denken aan Rembrandt die op zijn “Nachtwacht” teveel gewichtige heren haast onherkenbare schilderde. Bovendien: een drieluik is mooier dan een klapper.

Goed, dat wordt dan Maxime V. Na pokerface Bot mag hij ons land in het buitenland gaan vertegenwoordigen en dat is een goede keuze. De man spreekt “Sisseltong* en zo komt er dan toch weer een verband te liggen tussen Jan Peter en Harry Potter. Sissseltong is in die verhalen overigens alleen verstaanbaar en te spreken voor degenen die een band hebben met het kwaad.

Sisseltong is de taal der slangen. De Indianen noemen dat “spreken met een gespleten tong”. De taal der slangen is ook in onze westers christelijk-humanistisch samenleving al heel lang bekend. De slang is bedriegelijk en verleidt en dat is mooi. Onze internationale betrekkingen zijn grotendeels gebaseerd op list en bedrog en Maxime zal zich in dat milieu dan ook prima thuisvoelen.

Bovendien is hij misschien de enige van de Nederlandse politici die in staat is om Osama bin Laden een appel aan te bieden. Zodanig aan te bieden dat de sufferd nog hapt ook. Daarvoor is echt wel iets meer nodig dan de verleidingskunsten van een oude afgunstige koningin zoals bij Doornroosje het geval was. Maxime beheerst die kunsten allemaal. Daar komt bij dat hij historicus is.  Zijn bibliotheek is gevuld met boeken die de smoezelige paden wijzen door het land van de diplomatie.

Overigens is het wel raar dat Bot weggaat maar het CDA heeft een traditie van ontrouw ten opzichte van verdienstlijke politici. Jaap de Hoop Scheffer is indertijd ook gemakkelijk onderuitgeschefferd. Het zou me niets verbazen als Maxime de instignator is van het beentje lichten van Bot. Zijn gezicht stond in elk geval behoorlijk triomfantelijk toen hij het “goede nieuws” kon mededelen.

Met Maxime V. ben ik aan het einde gekomen van de gelijkzijdige driehoek van het kwaad in de boezem van dit kabinet. Ja zeker, dat is de plaats waar het addergebroed zich meestal ophoudt. Welke invloed deze figuur zal hebben op het uiteindelijke reilen en zeilen van het kabinet, zullen we moeten afwachten. Er liggen toch ook mooie beloftes in opgesloten.

Tot sterkte,

 Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.harrypotterfreakz.com

Gezocht: goede dagbladen

witch8.gif

In de krant van de rechtse elite, Nederkrant, maken auteurs veel misbaar over Londense plannen voor de bouw van een moskee die 70.000 bezoekers kan ontvangen. Dat is ongeveer hetzelfde als een aardig maar niet overdreven groot voetbalstadion. Deze moskee zou er over vijf jaar moeten staan.

Of de plannen daadwerkelijk doorgaan, is nog niet zeker. Toch roept elitair rechts nu al dat Londen tegen die tijd de hoofdstad van het West-Europese Kalifaat zal zijn. Het klinkt allemaal alsof je de geschiedenisboeken openslaat en hoofdstukken uit de Middeleeuwen bestudeert. Als het aan Nederkrant ligt, wordt het echt tijd dat Juan van Oostenrijk opstaat. Hij moet dan weer leiding geven aan de krijgsmacht die de verschrikkelijke invasie van moslims moet tegengaan.

Voor elke ziel die niet zo sterk in de schoenen staat, zijn deze berichten erg bedreigend. Vooral omdat verzwegen wordt dat Londen tegen de achtmiljoen inwoners heeft. Het aantal mogelijke bezoekers van de nog niet bestaande moskee haalt dus nog niet eens één procent van alle Londenaren. Daarnaast maakt de auteur een vergelijking met de bestaande christelijke kerken die allemaal stuk voor stuk veel kleiner zijn.  Dat is waar, hoewel de kerken en kathedralen in Groot-Britannië veelal moeilijk over het hoofd te zien zijn.  De vraag zou nu kunnen zijn: hoeveel gelovigen kunnen er eigenlijk in al die christelijke kerken van Londen samen en is daaraan ook daadwerkelijke behoefte? Als de ontkerkelijking voortschrijdt, zal het christendom een verdwijnend klein percentage van de Londenaren kunnen boeien. Dat heeft met moslims niets te maken.

Nu we het de laatste jaren vaak hebben over de moeilijkheden van de dagbladen, doet zich hier een beangstigend verschijnsel voor. Te zien aan aan het aantal “hits” krijgt Nederkrant veel lezers. Zij doen daar behoorlijk eenzijdig samengesteld nieuws op, alleen al gezien de argumenten die ik hierboven noemde. Vanzelfsprekend heeft dat een ongewenst effect op de gedachtenvorming. Kleine, onbetekenende tabloidkrantjes zullen daar geen tegenwicht tegen kunnen vormen. In dit land is dan ook behoefte aan sterke dagbladen die gefundeerde en voldoende informatieve nieuwsberichten brengen. Wie uitsluitend zijn oor laat langen naar de veronderstelde behoeften van de markt, draagt bij aan halve kennis. Op den duur kan dat gevaarlijk zijn.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.wikipedia.nl

www.villamedia.nl

Het dictaat van Beetsterzwaag

1136826109_78651.jpg

Het akkoord is er en we kunnen allemaal weer opgelucht ademhalen. We hoeven de eerstkomende vier jaar niet verder zonder kabinet. Ik was er wel een beetje benauwd voor, hoor. Toen ik die jongens in Beetsterzwaag zo vrolijk bezig zag, dacht ik: dat gaat mis. Ja, eerst is het lachen maar dan wordt het brullen. Dat zie je wel vaker. Kijk maar naar het percentage echtscheidingen.

Niks van dat alles, het vrolijke gepraat ging door en na het bubbelwater kwam Heineken op tafel. Vanwege de voorkeur voor bier verliet Wijn de politiek en tegelijkertijd bleken de jongens eruit te zijn. Dat is nou toch mooi, zou je zo zeggen. Eerlijk gezegd zijn er heel wat puntjes die ik wel zie zitten al snap ik niet waar de accijnsverhoging op sterke drank voor nodig is. Niemand die er een druppel minder om drinkt. Dus moet het een maatregel zijn ten behoeve van de schatkist en dus zijn we op dat gebied allemaal weer behoorlijk om de tuin geleid.

Wat mij wel behoorlijk steekt, is wat ik zou willen noemen “Het dictaat van Beetsterzwaag”. Ik heb het natuurlijk zo genoemd vanwege het “Dictaat van Versailles” waar Adolf Hitler altijd zo op zat te hameren omdat het doodeenvoudig ook heel onrechtvaardig was. Volgens dat dictaat had Duitsland in zijn  eentje schuld aan de Eerste Wereldoorlog en dat is naast alle buitenechtelijke affaires en Iraks massavernietigingswapens de grootste leugen in de politiek van allemaal.

Het dictaat van Beetsterzwaag houdt in dat er geen parlementair onderzoek komt naar de gang van zaken rond de deelname aan de oorlog in Irak. Nu breekt me mijn goedhollandse klomp echt. Sinds wanneer bepaalt het kabinet wat het parlement doet? Ik had in mijn naïveteit altijd het idee dat het precies andersom zou moeten zijn. Maar nee, onder leiding van tovenaar Balkenende is alles mogelijk. Het zal mij benieuwen wat er gebeurt wanneer het parlement als nog besluit dat er toch een onderzoek komt.

De bepaling dat het onderzoek er niet komt, is een voorbeeldeloze schending van de scheiding der machten. Ik vind dan ook dat politieke partijen of universiteiten maar eens buiten alle dictatoriale neigingen van Jan Peter om een onderzoek moeten instellen. Dan zal eindelijk duidelijk blijken hoe de minister-president heeft gekropen om een wit voetje in het Witte Huis te krijgen. Een opvatting die ik tot mijn grote verbazing deel met oud-premier en Jan Peters partijgenoot Dries van Agt. Deze is bij mij dan ook tot een neechen gestegen.

Het dictaat van Beetsterzwaag! We kunnen maar beter een bladzijde in de geschiedenisboeken blanco laten of zwart maken. Ons rest niets dan diepe schaamte.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.advocaat.be

www.parlement.com

Kaas, klompen en molens

677_756a36b29a6329ebd134d4d45c25ef9b.jpg

Dit weekend vroeg een gerespecteerd politicus en bestuurder van VVD-huize mij of ik niet bang was voor Ahmed Aboutaleb. Niet voor Ahmed zelf natuurlijk maar voor zijn snelle opkomst en kansen op een ministerspost. Aboutaleb als minister van Sociale Zaken zou immers een primeur zijn in ons land. We zouden voor het eerst een Marokkaanse minister hebben, althans een meneer van Marokkanse afkomst die minister is. Let wel: In de VS zien sommigen een toekomst met een vrouwelijke presdident met zorg tegemoet en de SGP is het daarmee eens.

Voor mij was het moeilijk om zijn vraag te beantwoorden omdat ik mij al vijftien jaar geleden heb voorgenomen na mijn 65e dit land te verlaten. Niet omdat ik er een hekel aan heb maar omdat ik acute astma-aanvallen krijg van het aantal mensen op dit kleine stukje grond. Eigenlijk heb ik me dus geen zorgen te maken over een Marokkaanse minister meer of minder.

Mijn gesprekspartner wel, want hij voorzag een tijd waarin het kabinet zou gaan bestaan uit Marokkanen, Turken, Somaliërs, Fransen, Spanjaardem Grieken en Polen. Nu treft dat want ik ben van plan om me straks in het land van vestiging aan te melden als kandidaat raadslid. De omgekeerde situatie dus. Dat kan omdat het land lid is van de EU en ik de taal vloeiend spreek. Nee, het is niet België. 

Eerlijk gezegd zou het me goed doen als we een veelkleurig kabinet hadden. Dat zou goed zijn  mits de ministers prima ideeën hebben en bekleed zijn met respect voor de menselijke waarden en normen die dit land kenmerken. Het zou ook logisch zijn want in het verleden bestuurden wij landen met een volk en cultuur waarvan wij geen weet hadden. Sterker nog, veelal wilden we er geen weet van hebben. Als zoon van kolonialen kan ik erover meespreken.

Een veelkleurig kabinet komt er pas als eerst ook het parlement heel veelkleurig is geworden. Dat betekent dat de bevolking van dit land ervoor gekozen heeft. Dat zijn de ijzeren wetten van onze democratie die alle criteria heeft verdrongen door de macht van het getal. Kortom, de logica gebiedt mij te voorspellen dat de vermoedens van mijn gesprekspartner binnen 100 jaar een feit  zijn.

Naast deze oprechte zorg van genoemde liberaal ontmoet ik ook nog al eens tsunami’s van onderbuikgevoelens over Islam en moslims. Dat gebeurt ondermeer op de weblog “Nederkrant”. Vooral de gedachte dat de moslims parasiteren op ons sociaal stelsel kom je daarbij tegen. De koude rillingen lopen dan over je rug. Zo’n zeventig jaar geleden waren volgens sommigen de Joden “parasieten”en “kakkerlakken”. Die opvattingen gevoegd bij het optreden van een bende onder de naam “Blood and Honour”(Engels nota bene, het zou toch Nederlands moeten zijn), maken me niet vrolijker.

Wie denkt dat moslims naar Nederland komen om te parasiteren, moet zich nog eens goed laten inlichten over hun positie in dit land.

Even zo goed, ik ben genoeg historicus om te zien dat we te maken hebben met een historische ontwikkeling. Het is niet voor het eerst dat volkeren op drift raken. Rond 400 na Christus raakte Italië overstroomd door “barbaarse” volkeren. Daaronder waren Germanen, waartoe Nederlanders zeggen te behoren. Dit soort ontwikkelingen is niet te stuiten. Dat er tegenkrachten zijn, is goed. Op die manier verloopt de ontwikkeling niet overmatig snel. Tegenkracht door midel van geweld werkt averechts omdat het de ontwikkeling niet zal stoppen en uitsluitend rancune en frustraties oplevert.

Wie de toekomst optimistisch wil bezien, zal ontdekken dat kaas, klompen en molens ook dan nog een recht van bestaan hebben. Al eeuwenlang bouwen wij onze huizen volgens de regels die “verloren” culturen hebben uitgevonden. Al tweeduizend jaar bestaat een godsdienst die de ondergang van een wereldrijk heeft doorstaan. Sterker nog, misschien heeft ze haar voortbestaan daar wel aan te danken. Onze cultuur zal blijven bestaan, zij het in een andere context. Tenzij we haar zelf weggooien. Nederlanders zijn daar wel heel goed in en ik zou dus zeggen: houd Sint Nicolaas in ere!

Ik zie mijn eigen toekomst als minister van Binnenlandse Zaken van Polen met vertrouwen tegemoet. Tenminste, zodra die enge eeneiïge tweeling daar is opgestapt.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http//: politiek.wordpress.com

Service

www.antiqbook.nl

www.alumnieuws.nl

Gazprom

nooiteenscheetlateninsm-kostuum1.jpg

Hare Majesteit is negen jaar ouder dan ik. Ze maakt ook onderdeel uit van een familie waarvan de wortels aanwijsbaar veel verder terug liggen dan van de mijne. Hoewel, vlak mijn familie niet uit. Ze zal dus ook wel veel meer ervaring en culturele bagage met zich meedragen dan ik. Mijn bereidheid om mij in dat opzicht haar onderdaan te noemen, staat buiten kijf.

Toch wil ik een dringend beroep op haar doen. Ik heb het gevoel dat zij een revolutionaire wending zou kunnen geven aan de westerse cultuur, zoals wijlen Prins Claus deed door zijn stropdas af te doen. Wie, van betekenis, wil er tegenwoordig nog een stropdas dragen? Stropdassen zijn voor het bovendrijvende schuim dat zich tooit met titels als “marketingmanager” of `salesdirector` dat mensen degradeert tot consumenten . Meestal jongetjes die ook voor hun “studie” al allerlei nodeloze rotzooi aan hun vriendjes wisten over te doen voor een veel te hoge vergoeding.  “Mannetjes in het streepjespak”, uitgerust met het duurste type mobieltje en stropdas. Zo saai mogelijk en geestelijk mijlenver verwijderd van het begrip `koninklijk`. Wie denkt dat ik stigmatiseer, is aan het demoniseren. Zo, dat waren voor de doelgroep, wel weer genoeg gewichtige woorden achter elkaar.

De revolutie die Hare Majesteit teweeg zou kunnen brengen, bestaat uit de toestemming om op koninklijke banketten en ontvangsten naar hartenlust te boeren en scheten te laten. Medisch is al lang vastgesteld dat zoiets heel gezond is voor het darmstelsel en we mogen elkaar op zo´n bijeenkomst toch eigenlijk alleen maar al het goede toewensen? Een scheet hoort dan ook niet meer gezien te worden als een teken van onbeschoftheid maar van vrijheid in verantwoordelijkheid. Zoiets zou ons Koninklijk Huis sieren.

Daarbij komt dat de darmgassen meestal mede worden opgebouwd als gevolg van stress. De ventilatie van het darmstelsel, of dat nu in de nok is of via de kruipruimte, beschermt ons dus tegen de gevolgen van stress zoals burn out, hart- of herseninfarct en noem maar op. Zelfs het toenemende verschijnsel van burenruzies, opgebouwd door innerlijke spanning,  kan worden tegengegaan door periodieke ontluchting.

De nieuwe cultuur kan ook gezien worden als promotie van gas, `gazprom` zal ik maar zeggen. Door afzuigkappen op te hangen in ontvangstruimten is het mogelijk biogassen op te vangen en deze af te voeren naar een bij huis opgestelde generator. Dat is beter dan ze af te leveren bij Essent-Nuon waar ze alleen maar bijdragen aan de verhoging van de bonussen van Michiel Boersma die zo´n chagrijnige kop heeft dat ik er spontaan van ga ontluchten. Ik blaas als het ware mijn kapitaal regelrecht zijn portemonnee binnen.

Biogas is een prima brandstof voor generatoren. Het bevrijdt ons ook van de noodzaak onze energie af te laten hangen van de nukken van Loekasjenko (Wit Rusland) of Poetin (anders gekleurd Rusland). In wezen zijn we op deze manier allemaal kleine gasdynamo´s zodat we minder gebruik hoeven te maken van fossiele brandstoffen. Zo halen we misschien nog de Kyoto-doelstellingen en het zou toch mooi zijn als dat allemaal de verdienste is van ons staatshoofd. Ik hef een glas bubbeltjeswijn (dat is beter voor de dynamo) en schreeuw uit volle borst `Gazprom`!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 Service

www.allergieplein.n

www.consumed.nl

De waagschaal

weegschaal.jpg

In onze gemeente wil de wethouder Sociale Zaken de voedselbank overbodig maken. Hij ontkent de noodzaak ervan niet bij voorbaat maar volgens hem moet een beschaafde samenleving anders omgaan met ernstige armoede.

Om de juiste aanpak te kiezen heeft hij gegevens nodig van de gebruikers van de voedselbank. Deze kan hij krijgen van de voorzitter van de organisatie en daar zirt hem nu de kneep. Van meet af aan heeft de voorzitter dwarsgelegen. Het lijkt erop dat hij zijn eigen positie belangrijker vindt dan de nood van zijn clientele. Nu saboteert hij de gang van zaken met allerlei halve en valse argumenten. Daarmee maakt hij zichzelf verdacht. De wethouder is van VVD-huize. Zou de voorzitter cooperatiever zijn bij een wethouder van de SP of GroenLinks? 

Vanwege de wet op de privacy kan de wethouder daardoor geen steek verder. De goedbedoelende gratis groentenboer, bakker en slager zal nu toch echt eens de weegschaal naar de juiste kant moeten laten doorslaan.

Evenwicht in de landsregering is al even moeilijk te vinden. Voor de verkiezingen stelde Wouter Bos dat hij geen vice-premier onder Balkenende zou worden. Nu wil PvdA-voorzitter Van Hulten dat Wouter toch een kabinetszetel inneemt. Opzetje of niet, het is`gelul van een dronken aardbei`, om het zo maar eens te zeggen. De man of vrouw die in een politieke partij de meeste touwtjes in handen heeft, hoort in het parlement thuis. Dat past in het zogenaamde duale systeem waar de politieke lijn van een partij los staat van de koers van het kabinet. Als voornoemde man of vrouw toch zitting neemt in het kabinet, moeten de teugels in andere handen komen.

Volgens het partijbestuur benadrukt Bos´ ministersschap het vertrouwen dat de partij in het nieuwe kabinet heeft. De dronken aardbes is nog steeds aan het woord, kennelijk. Een partij neemt deel aan een kabinet omdat zij er vertrouwen in heeft. Wie deelneemt aan een kabinet waarin geen vertrouwen bestaat, werkt mee aan de Libanonisering van het land.

Ik heb een hekel aan de term `politiek leider`. Liever gebruik ik termen als `voorman` of `fractievoorzitter`. In het parlement kan deze zijn of haar stem vrijelijk laten horen en kritiek sopuien als dat nodig is. Als lid van het kabinet is het hem of haar niet mogelijk. Vice-premier en politiek voorman tegelijk wegen teveel. Ze doen de weegschaal op een rare manier doorslaan. Of moet ik zeggen: waagschaal?

Tot sterkte,

Kaj Elhorst.

 https://politiek.wordpress.com

Service

http://www.parlement.com

Dwaalspoor

blackhole.jpg

Vandaag begeef ik mij op glad ijs. Op gevaar af onmenselijk, gevoelloos, terroristisch en antidemocratisch genoemd te worden, wil ik op een ernstige zaak ingaan: de Shoa.

Ik gebruik het Joodse woord liever dan dat vreselijke, Amerikaanse propagandistische woord “holocaust”. Ik vind het authentieker en het doet de ernst van de zaak meer eer aan. Shoa past bij de ingetogenheid, de melancholie, kol nidrei en het Joodse volk. Daarmee heb ik. denk ik, voldoende aangegeven hoe afschuwelijk ik de gebeurtenis vind. 

Uitgesproken hypocriet vind ik het om zestig jaar na dato de ontkenning van de Shoa te verbieden. Uitgerekend uit de pen van een Duitse dichter kwamen de woorden “Gedanken sind Frei”. Je kunt iemand voor malloot verslijten, je kunt iemand als psychopaat beschouwen, zoals de huidige president van Iran, maar een verbod? Een verbod op het denken? Dat sluit aan bij het boek 1984 van George Orwell en daaraan werk ik niet mee.

Dat het voorstel van Duitsland komt, is nog enigszins te begrijpen. Het is helemaal niet “chique” maar doodeenvoudig een middel om de emancipatie van het Duitse volk te voltooien. En terecht. “Voor ons verboden, dan voor jullie allemaal verboden”, is de boodschap.

Het verbod op de ontkenning werd oorspronkelijk ingesteld om propaganda van ondergrondse Nazigroepen in Duitsland, zoals de Weerwolven, te bemoeilijken. Het was ook nodig om te zorgen dat leerkrachten voor de klas zich een beetje gedroegen. Voor hen was het op z’n minst niet gemakkelijk maar wel verplicht om te spreken over de wanddaden van ouders en grootouders. Hetzelfde gold voor politici en journalisten of schrijvers. Het heeft gewerkt.

Nu moet er dan een Europees en als het even kan, een wereldwijd, verbod komen. Dat maakt de Shoa meer uniek dan de realiteit verdraagt, hoe walgelijk ze ook was. Tegen de achtergrond van alle andere genocides in de loop van de geschiedenis, wordt er ineens één uitgepikt. Toegegeven, ze was uiterst scherp georganiseerd en koel voorbereid maar de genocide op zich is niet erger dan de moordpartijen onder Indianen door de blanke Noord-Amerikanen. Ook niet erger dan de moordpartijen door Indianen onder de Eskimo’s en de verdrijving van de laatsten naar ijzige streken. Of denken we soms met z’n allen dat de Inuit van louter pleizer in de poolstreken zijn gaan wonen? De uitroeiing van Armeniërs door de Turken, de slachtingen van de Soedanese regering in Darfur en Zuid-Soedan, de vergassing van Koerden en Sjiïeten in Irak, ik mag het allemaal ontkennen maar niet de Shoa. Wat is dat voor zieke gedachtengang?

Ondertussen laten we toe dat onze jeugd willens en wetens, strak georganiseerd en gelegaliseerd door het principe van de vrije markt geestelijk wordt vergiftigd. Zonder problemen mag zij kennisnemen van gewelddadige films, moorddadige spelletjes en seksuele programma’s waarin respect voor de andere sekse als ridicuul wordt gezien. Dat gebeurt doelgericht onder het mom dat er “nooit is aangetoond dat deze zaken negatieve invloed hebben op de jeugd.” Die redenatie is net zo bespottelijk als de stelling dat reclame geen uitwerking heeft.

Kortom, we verliezen ons in de schanddaden van het verleden, kennen één daarvan onterechte exclusiviteit toe, maken ons zelf kwetsbaar voor puberale en onverantwoordelijke acties als een congres over Shoa ontkenning in Teheran en maken onze eigen jeugd rijp voor de eerstvolgende gewelddadige massahysterie. De schuld van onze voorvaderen weegt kennelijk zwaarder dan het geluk van volgende generaties.

Niet in de ontkenning van maar in de onverschilligheid voor de Shoa ligt de ware misdaad. En door een verbod op de ontkenning maken we nu juist die onverschilligheid gemakkelijker. Discussie en denken worden uitgepoetst. 

Nou, dat moest me echt even van het hart. Denk er eens over, reageer, discussieer, val me aan maar laat u niet meeslepen door valse argumenten.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Service

www.shoa.de

www.inuit.org

www.scarlet.nl

www.indianen.net

Rijk van ’t slijk

542_body12.jpg

Gisteravond hadden we een heerlijke ossebuco met twee van de drie kinderen en twee vrienden. Het huis van die vrienden is begin van het jaar afgebrand maar we proberen de contacten warm te houden.

Het werd een dolkomische avond en we besloten met z’n allen dat we genoeg hadden van de baantjes met kleine inkomens. We zouden ons gaan richten op de seksindustrie. Gek genoeg is daar nog steeds veel geld te verdienen. Persoonlijk moet ik er niet aan denken dat je ervoor zou moeten betalen, maar goed. Je moet iets over hebben voor het goede doel.

Omdat de overheid ons steeds aanzet tot innovatie, kwamen er bij ons twee heel nieuwe plannen op. Leegstaande boerderijen zouden we omzetten in “hoerderijen” waar de stadse recreant volledig in de ban en de sfeer raakt van de melkveehouderij. De voormalige stallen worden daarbij ingericht als afwerkplek compleet met stro en koeienlucht. Dat allemaal in het kader van vernieuwend ondernemerschap in het buitengebied. In dat verband valt er nog wel een Europese subsidie binnen te halen ook, denk ik

Bovendien gaan we de sekstoerist een wel heel bijzondere ervaring presenteren. We bieden faciliteiten aan boord van een vliegtuig aan. Het toestel maakt tijdens de overeengekomen genotsperiode rondjes boven Nederland. Bovendien maakt het een “vrije val” waarbij de gast het gevoel van gewichtloosheid ervaart. Een paar keer per vlucht. Champagne en kaviaar serveren we alleen op het vliegveld en na de laatste van deze “hot swifts”. Wij hadden zo gedacht dat een dergelijk spektakel wel aantrekkelijk zou zijn. Wie het allemaal nog te simpel vindt, krijgt de gelegenheid om samen met een jongedame of jongeman per parachute naar aarde terug te keren. Eerst afrekenen natuurlijk en…goedkoop is het niet. Misschien leuk voor uitjes met zakenrelaties. De naam van de vliegmaatschappij? S(ex) I(n) T(he)A(ir). SITA dus. Het kan ook nog leuke reality tv opleveren voor TV Tien, waarvoor wij dan weer de rechten incasseren natuurlijk, Johnnie boy!  

Het wordt allemaal heel professioneel opgezet en de holding heet Lucht Van Avontuur Holding (LuVA Holdinggroep BV). Over beursgang wordt nu al nagedacht. Nu willen wij via deze weblog graag een klein marktonderzoek doen. We roepen onze lezers dus op te reageren met een 1 (positief) of een 0(negatief), daarmee tegemoetkomend aan het digitale tijdperk. We zijn benieuwd want als de uitslag positief uitvalt, gaan we erg rijk worden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.debaak.nl

www.innovatie.startpagina.nl

www.minez.nl

Voorloper

zwerf01.jpg

Hoe kan het toch dat ik zo vaak met mijn boodschap voorloop? In 1975 kondigde ik de spoedige ondergang van de USSR aan, ik voorspelde van te voren de ellende die we in Irak en Afghanistan zouden gaan beleven en…ik maakte enkele jaren geleden al duidelijk dat het onderwijssysteem helemaal verkeerd in elkaar zat. Het is nu zover dat zelfs de scholieren protesteren.

Als overheid zou je je ogen uit je kop moeten schamen maar dat gebeurt niet. Nee, het ministerie gaat de zaak onderzoeken want “wetenschappelijk onderzoek”  is heilig. Kinderen die vragen om iets te leren, dat moeten we eens onderzoeken. De tijden van de Maagdenhuisbezetting lijken weergekeerd want ook nu stelt de overheid geen vertrouwen in de jeugd.  En dat in de tijd van het “klantgerichte” denken.

Onder het mom van het nieuwe leren krijgen de leerlingen de kans om helemaal niets te leren. Uitsluitend vaardigheden zijn belangrijk en parate kennis is naar de achtergrond verdwenen. Door een aantal drammende politici en een legioen aan half-intellectuele “deskundigen” zijn rapporten de wereld ingeholpen waaruit bleek dat het allemaal wel “kon`. En als iets kan, dan móet het. Dat is een eigentijds uitgangspunt.

Nu doet al heel lang een theorie de ronde dat mensen vroeger allemaal over een zekere helderziendheid beschikteni. Met behulp daarvan konden zij zich orienteren en de weg vinden. Die vaardigheid hebben de meeste mensen niet meer. Ze is afgestorven doordat we ons zelf afhankelijk hebben gemaakt van externe hulpmiddelen (sextant en later het kompas bijvoorbeeld). De laatste jaren is daar de computer bij gekomen, mobiele telefoon, gps, tomtom en noem maar op. Allemaal veel beter natuurlijk. We hebben verstandskiezen die we niet gebruiken bij de maaltijd omdat we anders zijn gaan eten. Als we doorgaan met yoghurtontbijtjes zal een nog veel groter deel van het gebit afsterven al blijven er wat stompjes over. In de wetenschap heet dat `rudiment`.

Als we onze hersenen niet blijven oefen door kennis te nemen van zaken en die kennis waar nodig te vergroten en te veranderen, dan zal een steeds groter deel van onze hersenen afsterven. Ze worden dan rudimentair. De vervanging ervan is dan te vinden in kunststof kasten, een nieuw ras dat ons met onze vele rudimentaire organen als dier gaat beschouwen. Daarvan maken ze materialen voor kleding, voedsel en automaten die ze steeds verder ontwikkelen..

Het zou mooi zijn als we onze kindertjes ook eens de kans gaven hun hersens te trainen en dat kan alleen maar met behulp van kennis. Kennis draagt bij aan zelfvertrouwen, van verdomming krijg je slaven. De kenniseconomie zit allereerst in ons hoofd en de daaraan verbonden fantasie en dromen. Zonder dat, sterft het menselijk ras vanzelf uit. Voor deze planeet wel fijn trouwens want dan is het afgelopen met de ongebreidelde exploitatie.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

 

Service

www.dementie.be

www.dementia.nl

Drama

146.png

Reality tv! Er zijn echt geen gouden kooien of smerige huizen voor nodig. Soaps zijn links en rechts te vinden in het “alledaagse”. Vanmorgen waren er twee die zonder al teveel moeite aan elkaar te koppelen zijn.

Ik ben niet iemand die tot drie uur ’s nachts wacht om te kijken hoe de Amerikaanse president de handen al dan niet op elkaar krijgt. De State of the Union heb ik al enkele weken geleden zelf geschreven en iedereen kan de tekst daarvan vinden op dit blog.

Even zo goed is het vermakelijk om George Bush te zien tegen de achtergrond van Nancy Pelosi als de vreselijke Republikeinen-vampier en in confrontatie met een wat zurig kijkende Hillary Clinton. Aan de ogen van de laatste kun je de ergernis aflezen: “Man, wat bazel je nou?” lijkt zij zich af te vragen. Ondertussen doet George, die zijn hele leven lang nog nooit iets tot een goed einde bracht, zijn best overeind te blijven. Die grap van die 20 procent minder benzineverbruik was wel om te lachen. Deze president heeft de belachelijk grote terreinwagens van veel te rijke onthersende Amerikanen alleen maar gestimuleerd.

En dan was er Van Gaal. Ik maak me zelden druk over voetbal en alles wat er omheen hangt maar mijn hemel, wat een zielige vertoning! Hij had kritiek op de bondscoach en dat had niet gemogen, zo vindt de door Van Gaal e.c. opgerichte Commissie Betaald Voetbal. Wat een afgang als je eigen club je laat vallen. Nog groter is de afgang als je er dan vervolgens afscheid van neemt.

Twee mannen, twee drama’s, leuke humor om te lachen. Voetbal is oorlog en oorlog is niet leuk. Dat weten we inmiddels allemaal dankzij Georgie boy. Zonder blikken of blozen wil hij nog zo´n 21.000 jonge Amerikanen aan een spelletje Russisch roulette in de woestijn laten meedoen.

Het blijft een groot spel. Eén van de grootste schurken ter wereld, El Zawahiri (ook El Quaida)  heeft Bush uitgenodigd zijn hele leger naar Irak te sturen om het daar in de pan te laten hakken. Lijkt mij een goed idee want de Amerikanen zullen best in staat zijn om ook die boevenbende van Osama uit te roeien. Dan zijn we in één klap van twee problemen af. Wat een kletskoek van zo´n brulboei!Tweemaal moord, hartstikke leuk. En daarna wordt Van Gaal Bondscoach van Irak om de oorlog voort te zetten. Geen kritiek, want daar maken ze in dat land korte metten mee. Desnoods trekken ze letterlijk je kop van je romp* (zie `scheuren`). Is dat drama genoeg?

To tsterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

 

Service

www.wikipwedia.org  (drama)