André Hazes en de flauwekul

Vanmorgen presenteerde zich bij het programma “Goeiemogge Neland” een nieuw fenomeen aan het volkse zangfirmament. Ik ben zijn naam even kwijt maar dat is geen probleem want zijn ster is rijzende en ook reizende. De man ziet in André Hazes zijn grote held en nou, ja, dan is je kostje gekocht.

Hij heeft ook een kweelderig mooi singletje uitgebracht en daarmee hing de presentatie on early morning tv natuurlijk samen. Behalve André Hazes is Frans Bauer wel een beetje een voorbeeld. Nou heb ik daar meestal geen tijd voor maar in dit geval viel me toch iets op. De man vertelde dat een deel van zijn teksten “gewoon vrolijk” is terwijl er andere teksten zijn waar hij helemaal achter staat. Mooi, dat weten we dus al vast: als hij vrolijkheid ten gehore brengt, weten we zeker dat hij het zelf ook flauwekul vindt. Misschien is hij intelligenter dan André?

Hoe dan ook, ik heb dat ook. Ik schrijf columns die vrolijk zijn maar ook wel eens een stuk waar ik helemaal achter sta. Denk dus niet dat ik echt geloof in elk verhaal dat ik hier zit neer te pennen. Er is gewoon ook heel veel onzin bij. Het verhaal dat hierna volgt is echter iets waar ik wel degelijk in geloof. Ja, waar ik mijn ziel in heb gelegd. Hebben jullie even voor mij?

Ik denk namelijk dat ik de oplossing weet voor de financiële crisis waarin we verkeren. Het probleem is dat bankiers wel eens leningen hebben verstrekt voor de vrolijkheid en ook wel eens leningen waarin ze zelf geloofden. Nou heeft dat heel veel ellende opgeleverd, vooral onder beleggers. Die doen aan de lopende band uitsluitend dingen voor de vrolijkheid en nooit iets waar ze echt in geloven. Dat is ook niet nodig omdat Onze Lieve Heer ze heeft voorzien van teveel geld en te weinig hersenen.

Goed, ik vind echt dat we moeten beginnen alle beurzen minstens tot 1 februari 2009 te sluiten. Volledig stilleggen die handel. Drie maanden is mooi want tegen die tijd is er, haast onvermijdelijk, een verstandiger president in de VS gekomen en zijn de gemoederen van Peter Paul de Vries bedaard. Hij heeft zijn testosteron even in een hok kunnen stoppen wat hem kans geeft om na te denken. Boele Staal ook overigens, maar ja die moet sowieso wat meer rust nemen.

Verder gaan wij de salarissen van de bovenste drie echelons in het bedrijfsleven maximaal twee keer zo hoog maken als de Balkenendenorm. De rest moeten zij doodeenvoudig bijverdienen door het aan hun zorg toevertrouwde bedrijf goed te laten lopen. Ze kunnen dan respectievelijk 30, 50 en 70 procent van hun basissalaris bijverdienen.  Het ondernemersschap moet terug in de onderneming. Als een bedrijf heel slecht gaat, kan het basissalaris eventueel tot de helft teruggebracht worden. Dat geeft de dames en heren heel wat meer prikkels om hun best te doen  dan de traditionele opvatting waarbij ze hun landhuis en drie auto’s altijd nog ruimschoots konden handhaven.

Er mogen geen kapitaalinjecties in bedrijven meer plaatshebben vanwege de overheid, hooguit herseninjecties oftewel plannen om uit de problemen te komen.

Over drie maanden kunnen de beurzen misschien, fasegewijs, weer openen maar als dat nieuwe hysteriegolven oplevert, gaan ze weer dicht. Net zolang tot de aandeelhouders zich weten te gedragen. Hedgefunds en kortgaan worden voorgoed verboden evenals alle andere casino-achtige taferelen op de beurs.

Nou, er zal wel weer niet naar geluisterd worden, evenmin als naar mijn pleidooi voor vrijgeven van drugs en het afschaffen van vredesacties. Ik heb één troost: ik sta achter dit verhaal en het schrijven ervan heeft mij veel vrolijkheid gegeven.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.devalsspeler.nl

www.companyconsulting.nl/00000195ab0db701c/00000195ab0db9f1f/index.html

www.visie.com

www.visie21.nl

www.opgelicht.nl

www.opgelicht.nl

www.wemedia.blog.nl/nieuws-tech-trends/2008/10/14/hoe-zo-een-financiele-crisis

www.m.blog.nl/forums/viewforum/21

www.vvoj.nl/cms/archives/761

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com

www.mythologie.wordpress.com

Stampede

“Nog even over geld”, er is een tv-spotje dat met die woorden begint en dat klinkt behoorlijk bizar. De godganse dag gaan de gesprekken van mensen over geld en dan komt er een mafkees aandacht vragen door te zeggen: “Nog even over geld”. 

Toch wil ik het hier nog even over geld hebben. In het Wilde Westen wonen de cowboys, zo is ons al vele malen medegedeeld oor films en series. En het is waar, cowboys bestaan tot op de dag van vandaag en van tijd tot tijd rijden enkelen van hen zelfs nog paard ook. Nu is er al vele, vele jaren één verschijnsel dat cowboys enige schrik aanjaagt: de stampede. Een massale kudde runderen zet het op een lopen en komt pas weer tot stilstand als de pit eruit is. In Afrika komen stampedes van olifanten voor die hele dorpen kunnen vertrappen.

Oorspronkelijk kenden de pioniers in het westen van de VS het verschijnsel van de bisons maar op de uitgestrekte extensieve veehouderijen van het westen van de VS komen stampedes ook voor onder de meer tamme koeien. Cowboys hebben een tactiek bedacht om zo’n op gang gekomen massa bulldozers tot staan te brengen. Ze laten de runderen langzaamaan in een naarbinnen draaiende spiraal lopen. Dat lukt met veel geschiet en zweepgeklap. Op den duur kunnen de voorste runderen dan geen stap meer voorwaarts doen en de kracht verdwijnt uit de kudde. De stampede is over.

Nu wij in de westerse wereld met een wereledwijde stampede te maken hebben, zouden we een soortgelijke tactiek moeten volgen. Het gaat erom de beweging tot staan te brengen. De paniek die is ontstaan door de financiële crisis is maar op één manier echt tot stilstand te brengen: beweging onmogelijk maken. Dat betekent dat de beurzen in de hele wereld met ingang van aanstaande maandag gesloten moeten worden. Alle handel in effecten wordt in de hele wereld stilgelegd totdat de aandeelhouders weer bij zinnen zijn, als ze dat al ooit zijn geweest.

Zo’n keihard ingreep is nodig omdat de handelaren de ene gekkigheid op de andere stapelen. Bij voorbaat begonnen ze de afgelopen week al te speculeren op de mogelijke staatssteun die ING zou krijgen. Zo help je natuurlijk alles wat nog overeind staat met het grootste gemak naar de knoppen.

Een bijkomend effect van de beurssluiting zou zijn dat de wereld heel wat rustiger wordt. Een beursvrije week of maand, zou dat niet heerlijk zijn? Daaraan kan zelfs een filevrije dag niet tippen. En als de koeien allemaal weer tot bedaren zijn gebracht, ja dan kan het gras ook weer groeien en kunnen de dieren weer grazen. Op naar de volgende paniek. Een crisis is nooit financieel maar altijd menselijk.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.calgarystampede.com

www.dutchpowercows.org/faqs/Stamp

www.stampede-ska.hyves.nl

www.forum.blog.nl/forums/viewforum/21

www.paranormaal.blog.nl/general/2008/10/17/de-financiele-crisis-vervolg-voorspelling

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com.

 

 

 

Rabo y esperanto

“Rabo” betekent in de kunsttaal Esperanto “rover”.  Daarover zijn veel grapjes gemaakt maar het heeft de Rabobank nooit kweaad gedaan. “Apotheker” beteeknt letterlijk “afzetter” en ook die betekenis heeft het imago van de apotheker nooit aangetast. Nee, er is veel dat de meeste mensen ontgaat omdat ze er in het dagelijks leven “niets mee hebben”. De sores zijn voor de specialist.

Nu zou de financieel specialist van de gemeente getraind kunnen zijn in solide bestedingen van gemeenschapsgeld. met achteraf beoordelen heeft dat niets te maken, wel met de manier waarop je naar de gemeentelijke organisatie kijkt.

Te vaak en teveel is er geroepen dat de gemeente bestuurd zou moeten worden als een bedrijf en daarin schuilt een grote misvatting. Een gemenete is namelijk in geen enkel opzicht een bedrijf. Er bestaat geen bedrijf in de wereld dat vanuit eigen inzicht zo maar financiële verplichtingen aan zijn klanten kan opleggen. Als een bedrijf zoiets zou gaan doen, dan zouden de klanten vermoedelijk een andere leverancier gaan zoeken. Dat nu is in het geval van de gemeente vrijwel onmogelijk en praktisch ondoenlijk.

De rijksoverheid, provincies en gemeenten kennen ijn de facto monopolisten. Dat is op zich niet erg maar het brengt verplichtingen met zich mee. Een belangrijke verplichting is het verantwoord omspringen met geld dat de burger heeft afgestaan aan de overheid. Niemand, helemaal niemand vraagt van de gemeente veel rendement te behalen op haar geld. Het verzoek is wel om het integer en solide te beheren en te gebruiken.

Het riskante beleggen van gemeenschapsgeld heeft eene onaangename bijsmaak. Waarom zou een gemeente een hoog rendement moeten behalen van haar uitgezette gelden. Om een buffer te vormen? Dat is echt niet nodig. Het heeft er de lucht van dat het geld gebruikt kan worden om “leuke” dingen van te doen. Vooral “leuk voor het college dan. Aardige dingetjes voor de bevolking die het imago van B&W wat kunnen opkrikken.

Nou, die hoop is voorlopig danig de bodem ingeslagen. Het verlies van vele miljoenen door te investeren in spaartegoeden bij een buitenlandse bank, kan zelfs gekenmerkt worden als vervreemding van gemeenschapsgeld. Bij mijn weten is dat strafbaar.

In mijn ogen is het een uitwas van de stemming die de afgelopen jaren in het “vrije westen” heeft geheerst: zolang het geld oplevert is het goed. Het valt echt te hopen dat ambtenaren en bankiers ontdekken dat er ook nog andere waarden en normen in de samenleving zijn. Misschien zelfs wel de waarden en normen die Balkenende ooit heeft bedoeld: zaken zoals betrouwbaarheid, integriteit, solid(ar)iteit en noem maar op.

Wat zou er mooier zijn geweest dan op basis vandie uitgangspunten het overheidsgeld onder te brengen bij de lokaal en regionaal georganiseerde Rabobank. Lokaal helpt lokaal. “Esperanto” is niet alleen de naam van een kunsttaal maar houdt ook een belofte in: hoop. Laten we hopen dat lokale bestuurders en  ambtenaren in de toekomst de schoonheid die het dichtste bij ligt, het meest gaan waarderen. Zo niet, dan krijgt iedere Nederlander van mij het recht om zijn of haar belastinggeld niet aan de overheid af te staan maar zelf te beleggen. op welke manier dan ook. De overheid hoort zich nauwer verwant te voelen aan de hoop dan aan de roof.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.hetvrijevolk.com/?pagina=1339

www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1204477/bestuurders-almere-verspilden-geen-gemeenschapsgeld.html

www.brabant.nl/upload/documentatie/w/wet%20fido%202001.pdf

www.integriteitoverheid.nl/wat_is_integriteit

www.integriteitoverheid.nl

www.books.google.nl/books?isbn=9044121502

www.sairaramira.wordpress.com

www.kajman.wordpress.com