Rentmeester en rentenier

11-kl-tekening-bewerken-botten-ijstijd“When we fell into this planet” is een regel uit het liedje “Circle of Life” dat hoort bij de film “Lion King”.  De muziek is van Elton John.  Er wordt kennelijk vanuit gegaan dat de zaden waaruit de mensehid zich heeft gevormd vanuit de ruimte op de planeet aarde zijn beland. De vraag of dat binnen 24 uur kon gebeuren is slechts een vraag voor christelijk mythologische scherpslijpers. En voor Joodse want ja, we lezen gedeeltelijk uit hetzelfde boek voor.

Uit de hemel gevallen als Mr. Bean of niet, mensen waren er razendsnel bij om hun eigen positie op aarde te bepalen. Een soort psychische en religieuze GPS maakte ons tot “Helenen””, de kinderen van de zon, “Uitverkoren volk” of “rentmeesters op aarde”. Dat laatste klinkt nederig maar het is het niet want de rentmeester is wel degelijk de baas, kan de hekken sluiten en wikt en beschikt over alles wat zich om hem heen bevindt. 

Liever dan rentmeester zijn wij dan ook rentenier. Dat wil zeggen dat alle rijkdommen van de aarde ons op ongebreidelde wijze toebehoren en dat wij uitsluitend bepalen in welk tempo wij de onafzienbare berg voer zullen consumeren. Welnu, er is aan die gedachte een nieuwe toegevoegd die de wenkbrauwen ernstig doet fronsen. Het milieu zou gebaat zijn bij een gezonde economie. Als je zoiets uit de mond van Mark hoort komen, zakt je broek toch van pure slijtage naar beneden. De economie als motor voor het milieu. Zou hij die uitspraak echt hebben gerepeteerd voor de spiegelvoor de spiegel zonder in een lachbui te schieten? Of zou hij zich tevreden in de handen hebben egwreven omdat hij een nieuwe constructie had bedacht voor een hernieuwing van de ongebreidelde hebzucht, met de eertsvolgende kredietcrisis in het vooruitzicht? 

Laten we wel wezen. Het milieu kan heel goed zonder onze economie. Het milieu heeft in de loop van de eeuwen laten zien dat ze geen enkele boodschap heeft aan onze economie.  Breng een bezoek aan een plaats waar onze economie nog nooit is doorgedrongen en je vindt er een weelderig milieu, op welke manier dan ook. 

Het vervelende voor Mark is dat onze economie doodeenvoudig deel uitmaakt van het milieu, net zoals de mens deel uitmaakt van de natuur ( ook al zo’n absurd onderscheid).  Overal waar de economie ( het door de mens aangeharkte onderdeel van het milieu) zich voordoet, verliest de rest van het milieu terrein. Daar zit hem de kneep. Voor een versterking van het niet-door-mensen-aangetaste milieu (bij gebrek aan een beter woord ook wel “natuur” genoemd) is een onvoorwaardelijke keuze voor dat deel van het milieu vereist. Dat houdt in dat het “natuurlijk milieu” geen cent hoeft te kosten. Het vraagt van osn alleen maar een begrenzing van de economie, een wat minder overdadig rentenieren.

Laat ik het anders zeggen: je kunt kiezen voor de plaatsing van windmolens als energieleverancier. Je kunt óók besluiten genoegen te nemen met minder energie. Daardoor ben je in de gelegenheid om de windmolens achterwege te laten. Begrijp me goed, in de afweging tussen windenergie en gebruik van minerale brandstoffen, ben ik voor het eerste. Tegelijkertijd pleit ik doodeenvoudig voor minder energieverbruik. Ik wil dan nog steeds windmolens maar veel minder minerale brandstoffen.

Economie is een roofdier. Geef het een stimulans en het groeit zonder grenzen. De gedachte dat de opbrengst ervan gebruikt kan worden terwille van het niet-economische gedeelte van het milieu, is absurd. Met elke stap voorwaarts van de economie, verliest al het overige milieu terrein. Wie op die weg voortgaat, zal na kortere of langere tijd geen milieu meer aantreffen dat beschermenswaardig is.  En dan zijn we in de kapitalistische heilstaat en bestaat ons milieu uit bergen…geld. Een nieuw milieu!

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service

www.ivm.falw.vu.nl/ivm_newsletter

www.rivm.nl/persberichten/2004/investeringen_economie_milieu_nodig.jsp

www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/goederenvervoer/zeescheepvaart

www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/milieublog/2008/04

www.krispijnbeek.nl/?p=5

www.groenhuis.org/?p=799

www.tmf.nl/microsites/kijkditnou/blog/id/159162

Groeien of stoeien

vlag.jpg

Het zal voor Mark Rutte toch een tegenvaller zijn geweest dat Wouter Bos nu geen “pot wil verteren maar sparen”. In het verleden maakten de VVD-ers, of ze nu liberaal waren of niet, de PvdA-ers altijd uit voor potverteerders, of ze nu socialist waren of niet. Dat gaat nu niet meer en daarmee heeft Mark een probleem want hij valt toch al zo weinig op tussen al die anderen.

Op zich is dat niet slecht. Een politicus die niet opvalt, kan het nog steeds bij het rechte eind hebben. Sterker nog, dat gebeurt meer dan eens. Alleen, bij Mark vraag je je vaak af “bij welk eind heeft hij het eigenlijk, recht of krom?” Ik hoor nooit dat hij het sowieso bij één of ander eind heeft.

Toch zou hij nu zijn gang kunnen gaan want in deze tijd staat de economische groei op de tocht en economische groei is een onderwerp dat VVD-ers vroeger niet koud liet. Sterker nog, zij hebben kans gezien ons te doen geloven dat economische groei datgene is waar de wereld om draait. Jammer voor hun is dat economische groei helemaal niet belangrijk is.  Waarvoor is de economie in het leven geroepen? Om mensen te laten voortbestaan. De groei ervan is dan ook alleen maar van belang als er veel meer mensen komen. Als de groei gelijke tred houdt met de groei van de bevolking, dan kan de welvaart op eenzelfde niveau blijven. Gesteld dat iedereen een fatsoenlijk bestaan kan leiden, is dat voldoende. Ongebreidelde groei is hetzelfde als “overeten”. Daarom gaat het ook gepaard met krampen oftewel crises. Dat zou niet het geval zijn als economische groei geen doelstelling was maar hooguit een bijverschijnsel.

Uit de hebzucht die aan de basis ligt van de economische groei, is de kedietvrisis in de VS ontstaan. In hun begeerte om steeds grotere winsten te maken, hebben banken totaal onverantwoorde kredieten verstrekt. En dan zit je met de zwart geblakerde peren, peren die nog vunziger worden doordat de VS kampen met een staatsschuld die nooit meer te repareren valt en die gedekt wordt door economischgroeimonster China. Als communisten tot kapitalist worden is het einde zoek.

Jammer voor al die aandeelhouders die een glazige blik in de ogen krijgen als ze horen over de volgende, lucratieve overname, moeten we van die waanzinige groeicijfers af en van de overnames ook. Laten we wel wezen, overnames hebben nog nooit geleid tot enig economisch voordeel behalve voor de aandeelhouders. En…als dat voordeel is verdwenen, dan wordt het samengefusilleerde bedrijf weer even zo leuk opgesplitst om te winsten binnen te laten rollen. Fuseren en splitsen is een spel dat de economie schaadt.

Het schaadt de economie en ook milieu en maatschappij doordat het afleidt van verantwoord ondernemen.  In tegenstelling tot groeien of fuseren en splitsen, heeft ondernemen wel zin. Ondernemen is een positieve actie, streeft naar vernieuwing en let op kansen in plaats van zekerheden. Groeien haakt naar zekerheden, het wegnemen van risico’s en dat is niet goed. Niet goed voor bedrijven, niet goed voor de mensen en al helemaal niet voor Mark.

Nee Mark, liberaal kun je alleen zijn als je risico’s durft aan te gaan want risico’s zijn de vrucht van de vrijheid. Neem eens een risico en laat zien wie je bent, als echte liberaal, met de blik gericht op de toekomst en vol verwachting als het om nieuwigheden gaat. Neem het oranje vaandel fier in de hand en wandel voorwaarts en zie hoe je aanhang groeit. Er is behoefte aan positiviteit en optimisme en niet aan gemummel in de negatieve marge. Daar zijn de frustraten aan zet, de scheldenaars en de kwaaien. Daar hoor jij niet thuis.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

https://politiek.wordpress.com

Service

www.echteliberalen.nl

www.frontpage.fok.nl/nieuws/88756161k

www.liberalelente.nl/?p=6

www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=585

www.bpo.post.be/site/nl/content/save-invest/investments/funds/postinvest/pi_II_semestrial_nl 

www.intensievemenshouderij.nl/www/2006/05/20/groei-is-goed