Terrorismebestrijding (Een vrolijke nood in barre tijden)

dscn0344.jpg

Er was eens een volkje

Zo vrij en zo klein

Dat steeds en altijd

Vrij wilde zijn

Het peinsde en piekerde

Debatteerde elke nacht

Totdat het een prachtig plan had bedacht:

” We sjouwen en en werken

Zolang als het gaat

De zwakken, de sterken

Tot ’s avonds heel laat

Ja diep in de nacht

Zijn we nog bezig

Met bouwen en timm’ ren

Met ieder aanwezig.”

Zo togen zij vrolijk en snel aan het werk

Ze vergaten zelfs te gaan naar de kerk

En bouwden een huis, zo sterk en zo mooi

Zodat het nooit vallen kon, een monster ten prooi.

Zij voelden zich veilig achter muur en ook gracht 

En eentje hield daaglijks en ’s nachts ook de wacht

 

Op een midzomeravond, zo warm en zo heet

Slaakte een waker een afgrijs’lijke kreet

Hij brulde en schreeuwde en gilde en riep

Heel hard, omdat verder iedereen sliep

” Een trol, een trol, zo groot als een berg”,

Riep de eenzame waker, de dappere dwerg.

Met grote stappen en dreunend en zwaar

Naderde het domme en suffe gevaar

Plots waren de dwergjes, zo fluks en zo fijn

Klaar wakker en riepen ” Maak dood nu het zwijn”. 

Zij schoten hun pijlen en wierpen hun speer

Maar de trol lachte slechts en draafde door als een beer.

Toen riepen de dwergen hun hulp in de nood

Ze schreeuwden ” O Zwarte”  die bijstand steeds bood

De lucht was vol gieren, gehuil en gedreun

” De Zwarte”  kwam nader met vaart en gekreun

Zij mantel bedekte het hoofd van de trol

En hij riep ” Verander en word nu een drol.” 

De volgende dag was er werk voor de sloop

” Weg” riepen de dwergen, ” met die stinkende hoop.”

 

Tot sterkte

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

www.ihope2SIOEnomore.nl

www.geestkracht.nl