Ik ben een “dierenmensch”

lieveheersbeestje

Ik ben er al mijn hele leven van overtuigd dat geweld tussen mensen niets oplevert. Ja, ik heb zelfs een verdedigbaar standpunt dat de hele Tweede Wereldoorlog verspilde energie is geweest maar daarvoor zal ik hier de argumenten niet geven. Wat mij opvalt, is dat ik enigszins van mijn geloof begin af te vallen. Misschien is er een situatie te vinden waarin geweld wel iets oplevert maar eigenlijk gaat het niet om geweld tussen mensen.

In Venray heeft het gemeentebestuur afgezien van de aanleg van een park met martelcentra voor dieren. Het gemeentebestuur besloot daartoe niet zo maar. Het werd onder zware druk gezet door de radicale dierenvrienden en die kregen zelfs, misschien onbedoeld, steun van Guusje Geluk. Zij weigerde de gemeente te hulp te komen ook al was het geplande park nog zo belangrijk voor de regionale economie.

Het gemeentebestuur heeft ervan af gezien. Nu was het natuurlijk mooier geweest als de gemeentelijke bestuurders vanuit zichzelf hadden begrepen dat je aan dierenleed geen stuiver mag verdienen. Het getuigt van een achterlijke cultuur als je denkt dat dierenmishandeling in sommige gevallen goed is, namelijk als het ten goede komt aan de  “wetenschap”. Ik wil hier geen vergelijking maken met de proeven die dr Mengele in de vernieitigingskampen deed maar de scheidingswand is flinterdun.

Waarom nu, twijfel ik op dit punt zo erg over de toelaatbaarheid van geweld? Omdat ik ervan uit ga dat de dieren daartoe zelf over zouden gaan als ze de kans zouden krijgen. Hen wordt die kans ontnomen doordat wij met het recht van de sterkste ons meester maken van hun lot.

Kortgeleden zat ik met een lokaal bestuurder op diens werkkamer te praten over de opkomst van de Partij voor de Dieren. Hij juichte die opkomst toe omdat geen enkele andere partij, ook de zijne niet, het in voldoende mate opneemt voor dieren. Mensen begrijpen niet dat dieren precies hetzelfde recht hebben om zich op deze aarde een gelukkig bestaan te verwerven als mensen. Zij dringen zich niet uit agressie of heerszucht op, zij zijn gewoon op de wereld en kunnen niet kiezen. In dat opzicht bevinden zij zich in dezelfde positie als mensen. Ook die hebben niet een zelfverworven recht op aardse aanwezigheid gecreëerd. Ze zijn er doodeenvoudig temidden van allerlei andere levende wezens neergekwakt en zullen moeten leren de aarde te delen.

Zouden de dieren dat ook doen als zij de machtiger partij waren? Ik weet het niet maar wij kennen onszelf de vaardigheid toe om kritisch na te denken, argumenten af te wegen en dergelijke. Ja, dat zou ons onderscheiden van de planten en dieren. Het is helemaal niet zeker dat mensen de enigen zijn die een dergelijke vaardigheid bezitten maar…wie zegt erover te beschikken, moet haar ook gebruiken.

En dus: wij delen de aarde met dieren en planten op een harmonische wijze. Dat betekent dat we ook wel eens in moeten schikken.

Kortgeleden zag ik tijdens een vergadering nog een nertsfokker optreden. je vraagt je af waarom zo’n man zich niet in het openbaar doodschaamt over zijn beroep. Maar integendeel, hij wilde zijn “bedrijf” nog uitbreiden ook. Als ik de grote, verschrikkelijke, onoverwinnelijke nachtnerts was, zou ik hem met huid en haar opvreten.

Ja ik ben een “dierenmensch”. Maar vrees niet, ik zal geen vreselijke dingen doen. Dat neemt niet weg dat ik gemengde gevoels heb bij het optreden, ook van radicale, dierenactivisten. Iemand zal het voor de verworpenen der aarde moeten opnemen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst 

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.informatiedierproeven.nl

www.animalfrontline.nl/vivisectie/vivinl.php

www.anti-dierproeven.eigenstart.nl

www.quidam.web-log.nl/quidam/2004/07/kip.html

www.wakkerdier.nl

www.politiek-actie.net/pages/dossiers/politiek_activisme/dierenrechten/bont_wakker_terrorisme.htm

 

 

Mensvriendelijke bisschop

schweinchen.jpg

Aartsbisschop Simonis heeft afscheid van ons genomen en is ook al meteen opgevolgd door Eijk. Nou, dat gaat in elk geval sneller dan een presidentswisseling in Libanon. Kennelijk kent de RK gemeenschap geen grote conflicten. Of liever: ze worden met de mantel der pauselijke liefde bedekt want wat er ook gebeurt, Zijne Heiligheid gaat door.

Zou het bij de KRO ook zo snel gaan? Directeur Ton Verlind vertrekt en daarvoor moet iemand anders van goed katholieke snit in de plaats komen. Van welke snit Verlind was, bleek gisteravond nog maar eens tijdens Pauw en Witteman. De vertrekkend directeur wist te vertellen dat de afgetreden aarstbisschop in de loop van de jaren ” mensvriendelijker”  was geworden. Pardon? Is dat dan nodig? Bestaan er ook mensonvriendelijke bisschoppen en zo ja, wat doen zij dan op een plaats die hen tot ondervertegenwoordiger van Christus maakt? Hoe komt Zijne Heiligheid erbij mensonvriendelijke bisschoppen te benoemen? Het is alsof de Dalai Lama de kernwapens van Tibet zegent. 

Nu heb ik niet zoveel met ” modernistische”  bisschoppen. Ik vind dat de kerk haar eigen weg moet gaan omdat zij een verantwoordelijkheid heeft die niet altijd blijft hangen rond condooms en HIV. Dat ligt nu juist in de persoonlijke levenssfeer. Ik moet ook altijd erg lachen om mensen die hun geloof hebben verloren omdat God zoiets toestaat als de holocaust. Waarom zou hij het niet toestaan? Gaan we God beoordelen naar onze, menselijke, maatstaven? Over hoogmoed gesproken!

Hoogmoed klonk gisteravond ook uit de mond van CDA-kamerlid en varkenskampcommandant, mevrouw Schrijer. Ze houdt er maar liefst 2000 biggen op na en minstens 200 zeugen die allemaal op de vierkante milimeter moeten leven. Dat mag van Schreijer allemaal best zolang ” de mensen aan de keukentafel maar weten dat we een goed stukje vlees produceren”. 

Nu heb ik niet eens een keukentafel maar de schrik sloeg mij toch om het hart. Hebben we nog zulke politici, zonder enig gevoel voor de tijdgeest? Nu zelfs de supermarkten zich steeds meer zorgen gaan maken over het imago van de veeteelt, gaat zij (van de keukentafel) het allemaal nog even recht zitten breien. Natuurlijk, net als Simonis is ook zij van het CDA, sterker nog: ze is katholiek.

Volgens Verlind zijn ” wij katholieken”  van het ” eigen geweten”.  Welk geweten? Een mensonvriendelijke aartsbisschop en een varkensbeul scijnen prima in dat plaatje te passen. Sterker nog, ze mogen het volk vertegenwoordigen. In onze rechtsstaat, die vooral recht doet aan mensen in de hele wereld en de rest aan haar lot overlaat.

Ik ben geen vegetarier en al helemaal geen veganist. Van de week at ik een heerlijk stukje varkensvlees uit Spanje met een heel bijzondere smaak. Het dier, de leverancier van mijn genoeglijke culinaire moment, heeft daarginds in alle vrijheid in het bos gelopen en eikels gegeten. Ik denk dat mevrouw Schrijer daar maar eens aan moet gaan denken. Als er geen eikels meer zijn in het Parlement, dan bevinden ze zich misschien in het Aartsbisdom Utrecht of bij de KRO en anders op de Hoge Veluwe. Daar tieren de zwijnen welig en zo zou ik het graag willen houden.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

Service 

www.katholieknederland.nl

www.simonis-genealogie.nl

www.intensievemenshouderij.nl/www/2007/08/15/verveling-grootste-bedreiging-van-welzijn-varken/

www.smartvannederland.nl/2007/09/24/limbos-stoppen-massaal-varkens-in-flats

www.geertm.spaces.live.com

www.bernard-mandeville.nl

www.lds.org/conference/talk/display/0,5232,89-9-528-10,00.html

www.byzantijnsekapel.nl