Ik ben een “dierenmensch”

lieveheersbeestje

Ik ben er al mijn hele leven van overtuigd dat geweld tussen mensen niets oplevert. Ja, ik heb zelfs een verdedigbaar standpunt dat de hele Tweede Wereldoorlog verspilde energie is geweest maar daarvoor zal ik hier de argumenten niet geven. Wat mij opvalt, is dat ik enigszins van mijn geloof begin af te vallen. Misschien is er een situatie te vinden waarin geweld wel iets oplevert maar eigenlijk gaat het niet om geweld tussen mensen.

In Venray heeft het gemeentebestuur afgezien van de aanleg van een park met martelcentra voor dieren. Het gemeentebestuur besloot daartoe niet zo maar. Het werd onder zware druk gezet door de radicale dierenvrienden en die kregen zelfs, misschien onbedoeld, steun van Guusje Geluk. Zij weigerde de gemeente te hulp te komen ook al was het geplande park nog zo belangrijk voor de regionale economie.

Het gemeentebestuur heeft ervan af gezien. Nu was het natuurlijk mooier geweest als de gemeentelijke bestuurders vanuit zichzelf hadden begrepen dat je aan dierenleed geen stuiver mag verdienen. Het getuigt van een achterlijke cultuur als je denkt dat dierenmishandeling in sommige gevallen goed is, namelijk als het ten goede komt aan de  “wetenschap”. Ik wil hier geen vergelijking maken met de proeven die dr Mengele in de vernieitigingskampen deed maar de scheidingswand is flinterdun.

Waarom nu, twijfel ik op dit punt zo erg over de toelaatbaarheid van geweld? Omdat ik ervan uit ga dat de dieren daartoe zelf over zouden gaan als ze de kans zouden krijgen. Hen wordt die kans ontnomen doordat wij met het recht van de sterkste ons meester maken van hun lot.

Kortgeleden zat ik met een lokaal bestuurder op diens werkkamer te praten over de opkomst van de Partij voor de Dieren. Hij juichte die opkomst toe omdat geen enkele andere partij, ook de zijne niet, het in voldoende mate opneemt voor dieren. Mensen begrijpen niet dat dieren precies hetzelfde recht hebben om zich op deze aarde een gelukkig bestaan te verwerven als mensen. Zij dringen zich niet uit agressie of heerszucht op, zij zijn gewoon op de wereld en kunnen niet kiezen. In dat opzicht bevinden zij zich in dezelfde positie als mensen. Ook die hebben niet een zelfverworven recht op aardse aanwezigheid gecreëerd. Ze zijn er doodeenvoudig temidden van allerlei andere levende wezens neergekwakt en zullen moeten leren de aarde te delen.

Zouden de dieren dat ook doen als zij de machtiger partij waren? Ik weet het niet maar wij kennen onszelf de vaardigheid toe om kritisch na te denken, argumenten af te wegen en dergelijke. Ja, dat zou ons onderscheiden van de planten en dieren. Het is helemaal niet zeker dat mensen de enigen zijn die een dergelijke vaardigheid bezitten maar…wie zegt erover te beschikken, moet haar ook gebruiken.

En dus: wij delen de aarde met dieren en planten op een harmonische wijze. Dat betekent dat we ook wel eens in moeten schikken.

Kortgeleden zag ik tijdens een vergadering nog een nertsfokker optreden. je vraagt je af waarom zo’n man zich niet in het openbaar doodschaamt over zijn beroep. Maar integendeel, hij wilde zijn “bedrijf” nog uitbreiden ook. Als ik de grote, verschrikkelijke, onoverwinnelijke nachtnerts was, zou ik hem met huid en haar opvreten.

Ja ik ben een “dierenmensch”. Maar vrees niet, ik zal geen vreselijke dingen doen. Dat neemt niet weg dat ik gemengde gevoels heb bij het optreden, ook van radicale, dierenactivisten. Iemand zal het voor de verworpenen der aarde moeten opnemen.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst 

Http://politiek.wordpress.com 

 

Service

www.informatiedierproeven.nl

www.animalfrontline.nl/vivisectie/vivinl.php

www.anti-dierproeven.eigenstart.nl

www.quidam.web-log.nl/quidam/2004/07/kip.html

www.wakkerdier.nl

www.politiek-actie.net/pages/dossiers/politiek_activisme/dierenrechten/bont_wakker_terrorisme.htm

 

 

Mijn humeur en Wilders als filmproducent

zombie-psp.jpgacoz-fanfare.jpgagressie.jpg53372804optim.jpg54913.jpg250px-vandale.jpg48yagc31.jpg0102025894400.jpg

Gisteren heb ik een heerlijke rit gemaakt naar Apeldoorn en terug. ik ben gek op autorijden en dus gaan die paar honderd kilometer me met veel plezier en gemak af. Ik geniet van het steeds wisselende beeld van de omgeving. Dat geeft me een euforisch gevoel. Ik zou dus eigenlijk in een prima bui moeten verkeren maar mijnn  humeur is er niet beter op geworden.

Het allereerste nieuwsitem van gisteren had betrekking op de film die Geert Wilders (van de Partij voor de Vilm) gaat maken om iets aan te tonen dat iedereen al lang weet. Wie het nieuws volgt,  kent het betoog van Wilders al zal hij ongetwijfeld wat onsmakelijke details willen laten zien. Het doel ervan ontgaat mij volslagen. Door mensen voor gek te zetten en uit te dagen, brengt hij geen discussie op gang maar wel veel agressie en woede teweeg. In het ergste geval leidt dat tot vernieling van Nederlandse staatseigendommen en handelsboycots ten nadele van het bedrijfsleven. Het ersgte is dat Wilders, zolang hij kamerlid is, niet aangepakt kan worden voor hitserij en haatzaaierij. Hoewel, een kamerlid mag toch ook geen moord plegen?

Hoe dan ook, het lijkt mij de beste remedie om alle schade die de film veroorzaakt op Wilders te verhalen. Daarvoor is een goede reden. Hij onderneemt acties waarvan hij weet of tenminste kan vermoeden dat ze tot grote maatschappelijke onrust en economische schade kunnen leiden. Wie dat willens en wetens doet, moet de consequenties aanvaarden. De vervuiler betaalt.

Aanmerkelijk beter werd mijn humeur toen ik Hans Spekman zag bij Pauw en Witteman. Hans is een eenvoudige jongen maar hij heeft een hart van goud. Eerlijk en sociaal voelend keerde hij zich tegen het nuffige gegraai van Eveline Herfkens die geen flauwe notie heeft van ontwikkelingshulp. Zij ziet in haar VN-baantje gewoon een exclusieve kans tot zelfverrijking en gebruikt daarvoor de verkeerde argumenten. Uitzien op een blinde bakstenen muur? Misschien is dat wel symbolisch voor de geestelijke vergezichten die zij kan oproepen. 

Hans balanceert, afgaand op zijn woorden, op de grens van PvdA en SP. Daarvan zou de PvdA er wel wat meer kunnen gebruiken. Iets meer typisch rood bloed zou de partij niet misstaan. Maar goed, dat gaan we vandaag niet bespreken. Mijn humeur nam vanmorgen bij Goeiemoggel Neelland weer af. Daar zat een hoogleraar alternatieve dierproeven nog steeds bij hoog en bij laag te beweren dat dierproeven nodig zijn. Onzin natuurlijk, je zou met veel meer kans op exacte successen beter mensproeven kunnen doen. De vraag is alleen hoe je de mensen daarvoor uitzoekt.

Is het niet typisch dat de vraag over de selectie pas opkomt als je het hebt over het lukraak selecteren van proefexemplaren uit je eigen soort? Valt het te verklaren waarom we met zoveel meer gemak gewoon maar een bundeltje wezens van een andere soort bij elkaar rapen om lekker proefjes mee te doen? De Nazi’s deden wel mensproeven maar dat beschouwen we allemaal als slecht en onethisch. Misschien niet eens zo zeer vanwege de proeven zelf als wel door de manier waarop zij de proefmensen selecteerden. Zij kozen namelijk voor mensen die zij als minderwaardige wezens beschouwden: Joden, homo’s, zigeuners en socialisten. Mensen die zich bovendien niet konden verzetten tegen die keuze.

Gek genoeg hebben we er minder moeite mee om wezens uit te zoeken die helemaal geen stem in het kapittel hebben. Wezens die zich tegen onze agressie en graaigrage mentaliteit niet eens met woorden kunnen verzetten. Geen chimpansee is bereid om met ons te overleggen over dierproeven, simpelweg omdat hij niet praten kan. De verdediging van de dieren wordt daarom in handen genomen door een groep mensen. Die gebruiken daarbij nog al eens methoden die we meestal niet appreciëren zoals bedreiging, ontvoering, brandstichting en moord. En waarom is dat in dit geval zo verschrikkelijk? Wat zouden de dieren zelf doen als zij wisten waar ze met ons aan toe waren?

Misschien zouden we ons eens iets moeten afvragen. Moeten we niet genoegen nemen met een iets mindere gezondheid? We hebben het toch al zo moeilijk om antwoord te geven op vragen over euthanasie en abortus. Het is toch niet te verkroppen dat we andere, hulpeloze wezens gebruiken om ons eigen ras in stand te houden? Voor het succes ervan is dat in elk geval niet nodig.

Voor zover ik kan zien, hebben we voorlopig alleen maar te maken met een overschot aan mensen dat als een krioelend hoop sprinkhanen de aarde kaalvreet. Wilders zou er beter aan doen om daar eens een film over te maken en over de verschrikkingen van dierproeven. Het conflict dat hij met zijn politieke pornofilm aankaart, heeft ten diepste te maken met die overbevolking.  Onsmakelijke beelden zijn er genoeg te vinden. Mijn humeur zou erop vooruitgaan doordat de man die het bleekmiddel voor zijn haar op dieren heeft laten uittesten eindelijk iets nuttigs is gaan doen. 

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.intensievemenshouderij.nl/start/index.php

www.animalfrontline.nl/vivisectie/vivinl.php

www.olgiesblog.blogspot.com

www.ondergrond.tv/de_ondergrond/2007/11/film-wilders-wo

www.maghreb.nl/2008/01/06/film-wilders-te-zien-op-youtube

www.vrouw.blog.nl/fashion/2007/03/14/kans-op-miskopen-neemt-toe-bij-verkeerd-zelfbeeld-en-goed-humeur