De PvdA heeft gelijk

eikdendoorngevallen13.jpg

Wat een gedraai! Altijd weer die draaikonten van de PvdA! Eerst was het Bos en nu Tichelaar. Houdt het dan nooit eens op? Nederlanders zijn snel met het gebruik van het werkwoord “liegen” en zien zelden of nooit dieper. Nou ja, dat doen de meeste mensen in het buitenland ook niet hoor en ook de politici valt behoorlijk wat te verwijten.

De “draai” die de PvdA dinsdag maakte voor wat betreft het referendum zat er dik in. De sociaal democraten wijken voor de chantage van het CDA en dat is niet voor de eerste keer. Hoe komt het toch dat de socialisten het altijd maar weer, keer op keer, afleggen tegenover die “christenen”?

De oorzaak zit dieper dan vaak wordt gedacht. Het zit hem vooral in het feit dat het CDA niet zo nodig bestuursmacht nodig heeft om toch aan te spreken. Dat komt doordat de basis van de partij ligt in het geloof en dat biedt een bindende kracht. Ook als het CDA niet regeert, vormt ze toch een maatschappelijk blok van jewelste. De gerichtheid op een macht die niet door mensen wordt veroorzaakt, vormt een onverwoestbaar skelet. “Niet regeren? Dan hebben we toch nog de zondagochtendbijeenkomsten, het kerkelijk werk, de bid- en leesgroepjes en ga zo maar door.”

Voor socialisten, over liberalen hoeven we het in dat opzicht niet eens te hebben want die hangen helemaal als los zand aan elkaar, ligt dat veel moeilijker. Gek genoeg heeft de PvdA gestreefd naar ontzuiling van de samenleving en daarmee haar eigen graf gedolven. Haar kracht is nu nog uitsluitend afhankelijk van de bereikte doelstellingen in de regeringsperiode.

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de sociaaldemocraten gekozen voor een partij die alle geledingen van de samenleving zou moeten omvatten. Dat is een fictie tenzij al die mensen een gezamenlijk doel zouden hebben, bijvoorbeeld het bereiken van een plek in de hemel. Wat de PvdA dan ook moet doen, is zich richten om een smallere groep van de bevolking en terugkeren naar haar idealen zoals volksverheffing. Veel meer werken aan de basis, de vorming van kleinschalige sociale kringen met een gemeenschappelijke belangstelling of een collectief doel.

De pogingen van socialistische wethouders om projecten “wijkgericht werken” op te zetten zijn mooi maar…eigenlijk zou de PvdA dat behoren te doen. Dan krijgt de partij weer een maatschappelijke betekenis die uitgaat boven abstracte bestuursdoelstellingen van algemeen belang.

Dan ook kunnen PvdA politici weer de taal van “het volk” spreken. Op het ogenblik gebeurt dat niet. Vanmorgen zag ik staatssecretaris Timmermans bij “Goeiemorgen wat een ellende zeg!” of hoe dat programma ook heten mag. En wat een slecht verhaal had die man te vertellen!

Daar ging hij weer van Jetje over ondernemers die de Europese Unie zo hard nodig hebben en belangrijk vinden. In gedachten zag ik het leger van kleine winkeliers die met 70 uur werken in de week nog niet eens een minimumloon verdienen. Wat nou Europa! De meeste van hen hebben alleen maar last van de Europese regelgeving en voorschriften. Echte bullshit dus die past bij de ontkenning van het hedendaagse proletariaat! Ik heb verscheidene toonaangevende socialisten gesproken die meenden dat zo’n groepering niet meer bestaat. Een oppervlakkige toer door achterstandswijken leert anders.  

Laat de mensen nu eens zien wat er leuk en aardig, sociaal en voordelig aan die Unie is. Geen holle, abstracte blabla verhalen die elke kleine middenstander onmiddellijk onderuit kan halen. Foei, foei, driewerf foei!

Natuurlijk heeft de PvdA gelijk dat een referendum niet nodig is. Referenda zijn nooit nodig behalve als je roept dat je je nek ervoor gaat uitsteken. Als je het dan laat afweten omdat je partners je onder druk zetten, verlies je het hart van je achterban. Hoe steil kan een hellingbaan naar beneden zijn?

Nee, ik ben bang dat de PvdA  bij de volgende landelijke verkiezingen op deze manier 10 zetels uitkomt en nog erger: mevrouw Ploumen is niet de persoon die dat gaat veranderen. Alleen met een wezenlijke, nuttige verworteling in de samenleving kan het tij worden gekeerd. Leve het ideaal dat met zijn voeten in de modder staat.

Tot sterkte,

Kaj Elhorst

Http://politiek.wordpress.com

 

Service

www.users.pandora.be

www.vecip.com

www.meander.italics.net

www.staf-de-wilde.skynetblogs.be

www.intensievemenshouderij.nl